วิดีโอ: การใช้แม่แบบฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในแม่แบบ Access 2010 แล้วเพิ่มเขตข้อมูลใหม่นั้นลงในฟอร์มและแผ่นข้อมูล และยังแสดงวิธีการประกาศแม่แบบไปยัง Access Services และวิธีการสร้างฐานข้อมูลบน SharePoint Server โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ Access ด้วย

ในวิดีโอ

การเพิ่มสินทรัพย์ใหม่

การดูและแก้ไขสินทรัพย์

การแก้ไขข้อมูลในรายการแบบหล่นลง

การแนบแฟ้มไปยังระเบียน

การแสดงตัวอย่างและพิมพ์รายงาน

การประกาศฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บไปยัง Access Services

การแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินที่ถูกต้องสำหรับระบบภาษาของคุณ

การตั้งค่ารูปแบบสกุลเงินสำหรับเขตข้อมูล ค่าปัจจุบัน ในตารางสินทรัพย์

การตั้งค่ารูปแบบสกุลเงินสำหรับเขตข้อมูล ค่าปัจจุบัน บนฟอร์มและรายงาน

การเพิ่มสินทรัพย์ใหม่

 1. คลิกแท็บ สินทรัพย์ปัจจุบัน

 2. คลิก สร้างสินทรัพย์

 3. ในฟอร์ม รายละเอียดสินทรัพย์ ให้ใส่ข้อมูลที่คุณมี

 4. ถ้าคุณต้องการเพิ่มสินทรัพย์อื่น ให้คลิก บันทึกแล้วสร้าง แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 มิฉะนั้น ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

การดูและแก้ไขสินทรัพย์

 1. คลิกแท็บ สินทรัพย์ปัจจุบัน

 2. ในคอลัมน์ รายการ ของแผ่นข้อมูล ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของสินทรัพย์ที่คุณต้องการดูหรือแก้ไข

 3. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขข้อมูลในรายการแบบหล่นลง

รายการแบบหล่นลงจำนวนมากในฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บสามารถแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. คลิกลูกศรลงเพื่อแสดงรายการ

  ถ้ารายการนั้นแก้ไขได้ ปุ่ม แก้ไขข้อมูลในรายการ จะปรากฏที่ด้านล่างของรายการ

 2. คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูลในรายการ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลในรายการ ให้พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ หนึ่งรายการต่อหนึ่งบรรทัด

 4. หรือคุณอาจเลือกค่าเริ่มต้นจากรายการ ค่าเริ่มต้น ก็ได้

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การแนบแฟ้มไปยังระเบียน

ถ้าฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลมีเขตข้อมูล สิ่งที่แนบมา คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนั้นเพื่อแนบรูปภาพ เอกสาร หรือแฟ้มอื่นๆ ไปกับระเบียนได้ โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล สิ่งที่แนบมา

 2. ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก เพิ่ม

 3. เรียกดูแฟ้มที่คุณต้องการแนบ แล้วคลิก เปิด

 4. ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวอย่างและพิมพ์รายงาน

แม่แบบฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บมีรายงาน 3 ฉบับ เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรายงาน

 • ให้คลิกแท็บ ศูนย์กลางรายงาน แล้วจากนั้นภายใต้ เลือกรายงาน ให้คลิกรายงานที่คุณต้องการดู

  Access จะแสดงรายงานในบานหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ให้ทำดังนี้

 • คลิก เปิดในแท็บใหม่ จากนั้นบนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ แล้วเลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การประกาศฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บไปยัง Access Services

ถ้าคุณสามารถเข้าถึง SharePoint Server ที่กำลังใช้งาน Access Services อยู่ คุณสามารถประกาศฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นและให้ทีมของคุณร่วมใช้งานฐานข้อมูลนั้นได้ โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ประกาศไปยัง Access Services

 2. ในกล่อง URL ของเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ URL ของ SharePoint Server ที่คุณต้องการใช้

 3. ในกล่อง ชื่อไซต์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการสำหรับฐานข้อมูล ซึ่งชื่อนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ URL

คลิก ประกาศไปยัง Access Services

Access จะประกาศฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ Access จะแสดงข้อความว่าการดำเนินการสำเร็จ ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลบนเว็บใหม่นั้น

ด้านบนของหน้า

การแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินที่ถูกต้องสำหรับระบบภาษาของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้แม่แบบนี้ในระบบภาษาอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา อาจเป็นไปได้อย่างมากว่าคุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างเพื่อให้สามารถแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินในเขตข้อมูล ค่าปัจจุบัน ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

การตั้งค่ารูปแบบสกุลเงินสำหรับเขตข้อมูล ค่าปัจจุบัน ในตารางสินทรัพย์

 1. ปิดฟอร์มหรือรายงานใดๆ ที่เปิดอยู่

 2. ถ้าบานหน้าต่างนำทางไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F11 เพื่อแสดง

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตาราง สินทรัพย์

 4. คลิกเขตข้อมูล ค่าปัจจุบัน เพื่อเลือกเขตข้อมูลนั้น

 5. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การจัดรูปแบบ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ให้เป็น สกุลเงิน

  ในตอนนี้เขตข้อมูลควรแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินที่สอดคล้องกับการตั้งค่าตามตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 6. บันทึกและปิดตาราง

การตั้งค่ารูปแบบสกุลเงินสำหรับเขตข้อมูล ค่าปัจจุบัน บนฟอร์มและรายงาน

กระบวนงานนี้ต้องทำบนฟอร์มหรือรายงานที่แสดงเขตข้อมูล ค่าปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ฟอร์มดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดสินทรัพย์

 • การหมุนเวียนสินทรัพย์

 • แผ่นข้อมูลสินทรัพย์

 • สินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย

 • แผ่นข้อมูลสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย

คุณยังต้องทำกระบวนงานนั้นบนรายงานต่อไปนี้ด้วย

 • รายการสินทรัพย์

 • สินทรัพย์ตามประเภท

 • สินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตั้งค่ารูปแบบสกุลเงินบนแต่ละวัตถุ ดังนี้

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

  หมายเหตุ:  มุมมองเค้าโครงไม่สามารถใช้งานได้ในแผ่นข้อมูล สำหรับแผ่นข้อมูล (เช่น แผ่นข้อมูลสินทรัพย์ หรือ แผ่นข้อมูลสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย) ให้คลิกสองครั้งที่แผ่นข้อมูลเพื่อเปิดออก

 2. คลิกกล่องข้อความ ค่าปัจจุบัน

 3. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 4. บนแท็บ รูปแบบ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้เลือก สกุลเงิน ในกล่องคุณสมบัติ รูปแบบ

 5. ถ้าคุณกำลังปรับเปลี่ยนรายงาน ให้ตั้งค่าคุณสมบัติดังกล่าวซ้ำสำหรับกล่องข้อความสกุลเงินใดๆ ก็ตามที่คำนวณจำนวนเงินรวม

 6. บันทึกและปิดฟอร์มหรือรายงาน

หลังจากที่วัตถุทั้งหมดได้รับการปรับเปลี่ยนแล้ว ให้คลิกสองครั้งที่ฟอร์ม หลัก ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วปิดบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×