Office
ฉันและเอกสารของฉัน

แก้ไขสเปรดชีตร่วมกัน

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ด้วย Excel สำหรับเว็บ คุณสามารถแก้ไขสเปรดชีต Excel ควบคู่ไปกับเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ ดูวิดีโอเพื่อดูวิธีการทำงานในเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์และเลื่อนลงเพื่อดูวิธีการทำงานนี้บนอุปกรณ์ต่างๆ

สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขสเปรดชีตทุกคนต้องใช้ Excel สำหรับเว็บ ถ้าใครก็ตามที่เปิดสเปรดชีตใน Excel ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์เฉพาะบุคคลนั้นจะสามารถแก้ไขไฟล์ได้จนกว่าจะถูกบันทึกและปิด

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำงานนี้โดยใช้ Excel สำหรับเว็บ ในเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้อุปกรณ์อื่นได้ด้วย ดูคำแนะนำ "วิธีการ" ที่ระบุสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณให้ไปที่http://portal.office.comและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขเป็นของคุณจากหน้าจอหลักของคุณหรือตัวเปิดใช้แอปให้เลือกOneDriveจากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel เพื่อเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  • ถ้ามีใครบางคนแชร์สเปรดชีตของคุณและคุณต้องการแก้ไขไฟล์นั้นให้เลือกOneDriveแล้วเลือกแชร์กับฉัน จากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel ที่จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

   (ตัวอย่างของเราเรียกว่าตัวอย่างงบประมาณของกิจกรรมทางการตลาด .xlsx)

 3. บนเมนูแก้ไขเวิร์กบุ๊กให้เลือกแก้ไขใน Excel สำหรับเว็บ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตใน Excel สำหรับเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ "วิธีการ" ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows ของคุณ

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณให้ไปที่http://portal.office.comและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขเป็นของคุณจากหน้าจอหลักของคุณหรือตัวเปิดใช้แอปให้เลือกOneDriveจากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel เพื่อเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  • ถ้ามีใครบางคนแชร์สเปรดชีตของคุณและคุณต้องการแก้ไขไฟล์นั้นให้เลือกOneDriveแล้วเลือกแชร์กับฉัน จากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel ที่จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

   (ตัวอย่างของเราเรียกว่าตัวอย่างงบประมาณของกิจกรรมทางการตลาด .xlsx)

 3. บนเมนูแก้ไขเวิร์กบุ๊กให้เลือกแก้ไขใน Excel สำหรับเว็บ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตใน Excel สำหรับเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ บน Mac ของคุณ

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณให้ไปที่http://portal.office.comและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขเป็นของคุณจากหน้าจอหลักของคุณหรือตัวเปิดใช้แอปให้เลือกOneDriveจากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel เพื่อเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  • ถ้ามีใครบางคนแชร์สเปรดชีตของคุณและคุณต้องการแก้ไขไฟล์นั้นให้เลือกOneDriveแล้วเลือกแชร์กับฉัน จากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel ที่จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

   (ตัวอย่างของเราเรียกว่าตัวอย่างงบประมาณของกิจกรรมทางการตลาด .xlsx)

 3. บนเมนูแก้ไขเวิร์กบุ๊กให้เลือกแก้ไขใน Excel สำหรับเว็บ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นกด Return

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตใน Excel สำหรับเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณให้ไปที่http://portal.office.comและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขเป็นของคุณจากหน้าจอหลักของคุณหรือตัวเปิดใช้แอปให้เลือกOneDriveจากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel เพื่อเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  • ถ้ามีใครบางคนแชร์สเปรดชีตของคุณและคุณต้องการแก้ไขไฟล์นั้นให้เลือกOneDriveแล้วเลือกแชร์กับฉัน จากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel ที่จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

   (ตัวอย่างของเราเรียกว่าตัวอย่างงบประมาณของกิจกรรมทางการตลาด .xlsx)

 3. บนเมนูแก้ไขเวิร์กบุ๊กให้เลือกแก้ไขใน Excel สำหรับเว็บ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตใน Excel สำหรับเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณให้ไปที่http://portal.office.comและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขเป็นของคุณจากหน้าจอหลักของคุณหรือตัวเปิดใช้แอปให้เลือกOneDriveจากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel เพื่อเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  • ถ้ามีใครบางคนแชร์สเปรดชีตของคุณและคุณต้องการแก้ไขไฟล์นั้นให้เลือกOneDriveแล้วเลือกแชร์กับฉัน จากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel ที่จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

   (ตัวอย่างของเราเรียกว่าตัวอย่างงบประมาณของกิจกรรมทางการตลาด .xlsx)

 3. บนเมนูแก้ไขเวิร์กบุ๊กให้เลือกแก้ไขใน Excel สำหรับเว็บ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตใน Excel สำหรับเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ บน Windows Phone ของคุณ

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณให้ไปที่http://portal.office.comและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขเป็นของคุณจากหน้าจอหลักของคุณหรือตัวเปิดใช้แอปให้เลือกOneDriveจากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel เพื่อเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  • ถ้ามีใครบางคนแชร์สเปรดชีตของคุณและคุณต้องการแก้ไขไฟล์นั้นให้เลือกOneDriveแล้วเลือกแชร์กับฉัน จากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel ที่จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

   (ตัวอย่างของเราเรียกว่าตัวอย่างงบประมาณของกิจกรรมทางการตลาด .xlsx)

 3. บนเมนูแก้ไขเวิร์กบุ๊กให้เลือกแก้ไขใน Excel สำหรับเว็บ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตใน Excel สำหรับเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีตโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณให้ไปที่http://portal.office.comและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขเป็นของคุณจากหน้าจอหลักของคุณหรือตัวเปิดใช้แอปให้เลือกOneDriveจากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel เพื่อเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  • ถ้ามีใครบางคนแชร์สเปรดชีตของคุณและคุณต้องการแก้ไขไฟล์นั้นให้เลือกOneDriveแล้วเลือกแชร์กับฉัน จากนั้นเลือกสเปรดชีต Excel ที่จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

   (ตัวอย่างของเราเรียกว่าตัวอย่างงบประมาณของกิจกรรมทางการตลาด .xlsx)

 3. บนเมนูแก้ไขเวิร์กบุ๊กให้เลือกแก้ไขใน Excel สำหรับเว็บ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ให้แตะเพื่อเลือกเซลล์นั้นแล้วพิมพ์รายการของคุณ จากนั้นกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแก้ไขสเปรดชีตใน Excel สำหรับเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ต้องการอะไรเพิ่มอีกใช่ไหม

สุดยอดเคล็ดลับสำหรับการทำงานใน Excel Online

งานพื้นฐานใน Excel Online

ทำงานร่วมกันบนเวิร์กบุ๊ก Excel

ทีมของฉันกำลังทำงานกับงบประมาณกิจกรรมและเราจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น

สเปรดชีตจะถูกบันทึกไปยัง cloud ในไลบรารี OneDrive for Business ของฉันและฉันได้แชร์กับเพื่อนร่วมทีมของฉัน

มีลักษณะเหมือนกับที่คุณกำลังทำงานอยู่ เราจะทำสิ่งนี้ให้เสร็จได้ในเวลาไม่นาน!

ทีมของฉันใช้อุปกรณ์หลายชนิดที่แตกต่างกันซึ่งมีอยู่บน iPad ของเธอและโทนี่ทำทุกอย่างบนแท็บเล็ต Android ของเขา

แต่เราสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ

ตกลง, สเปรดชีตจะเป็นเพียงเกี่ยวกับการเสร็จแล้ว!

การเปลี่ยนแปลงของทุกคนจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติดังนั้นงบประมาณที่ดีในการไป

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×