วิดีโอ: การสร้างแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ใน Access 2010 แมโครที่แนบมากับวัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) เช่น ปุ่มคำสั่ง กล่องข้อความ ฟอร์ม และรายงาน รู้จักกันในชื่อว่า แมโคร UI เป็นการเรียกให้ต่างจากแมโครที่แนบมากับตาราง ซึ่งเรียกว่า แมโครข้อมูล วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงพื้นฐานของการสร้าง แมโคร UI

ในวิดีโอ

วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการสร้างฟอร์มสองฟอร์ม คือฟอร์มแผ่นข้อมูล และฟอร์มรายละเอียด จากนั้น จะแสดงวิธีการเพิ่มแมโคร UI แบบฝังตัวลงในฟอร์มแผ่นข้อมูล เพื่อที่ว่าเมื่อคุณคลิก ID บนแผ่นข้อมูล ฟอร์มรายละเอียดจะเปิดระเบียนที่ถูกต้องขึ้นมาให้

การสร้างฟอร์มแผ่นข้อมูล

ถ้าคุณยังไม่มีแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มหลายรายการแบบอื่นที่คุณต้องการใช้ ให้ใช้กระบวนงานนี้เพื่อสร้างฟอร์มขึ้น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนฟอร์มแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก แผ่นข้อมูล

  Access จะสร้างฟอร์มแล้วแสดงขึ้นมา คุณสามารถเริ่มใช้ฟอร์มนั้นได้ทันที หรือจะบันทึกแล้วปิดฟอร์มก็ได้

การสร้างฟอร์มรายละเอียด

ถ้าคุณยังไม่มีฟอร์มรายละเอียดหรือฟอร์มรายการเดียวอื่นที่คุณต้องการใช้ ให้ใช้กระบวนงานนี้เพื่อสร้างขึ้นมา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนฟอร์มแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์ม

  Access จะสร้างฟอร์มแล้วแสดงขึ้นมา คุณสามารถเริ่มใช้ฟอร์มนั้นได้ทันที หรือจะบันทึกแล้วปิดฟอร์มก็ได้

การเพิ่มแมโคร UI OpenForm ลงในฟอร์มแผ่นข้อมูล

 1. เปิดฟอร์มแผ่นข้อมูลโดยคลิกสองครั้งที่ฟอร์มดังกล่าวในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ถ้าไม่มีแผ่นคุณสมบัติแสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ของ เขตข้อมูล ที่คุณต้องการเพิ่มแมโครลงไป ซึ่งจะเป็นคอลัมน์ที่คุณคลิกเพื่อเปิดฟอร์มรายละเอียดเมื่อสร้างแมโครเสร็จแล้ว

 4. บนแท็บ เหตุการณ์ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกในกล่องคุณสมบัติ เมื่อคลิก หรือ เมื่อคลิกสองครั้ง (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ฟอร์มเปิดโดยการคลิกครั้งเดียวหรือคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลนั้น) แล้วคลิกปุ่ม สร้าง รูปปุ่ม

 5. ในบานหน้าต่าง แค็ตตาล็อกแอคชัน ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ open

 6. ลากแมโครแอคชัน OpenForm ลงในบานหน้าต่างแมโคร หรือเพียงแค่คลิกสองครั้งที่แมโครแอคชันดังกล่าวก็ได้

 7. ใส่ข้อมูลในอาร์กิวเมนต์สำหรับแมโครแอคชัน OpenForm นั้น ในวิดีโอนี้ เราใช้ค่าดังนี้

อาร์กิวเมนต์

ค่า

ชื่อฟอร์ม

frmContactDetails

เงื่อนไข Where

ID = [Forms]![frmContactList]![ID]

โหมดข้อมูล

แก้ไข

โหมดของหน้าต่าง

กล่องโต้ตอบ

ถ้าจำเป็น ให้แทนที่ชื่อฟอร์ม (frmContactList) และชื่อเขตข้อมูล (ID) ด้วยค่าที่เหมาะสมสำหรับฟอร์มของคุณ ถ้าคุณเห็นอาร์กิวเมนต์เพิ่มเติม ให้ปล่อยว่างไว้

 1. เมื่อคุณใส่ค่าอาร์กิวเมนต์เสร็จสิ้นแล้ว บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ปิด

 2. ปิดบานหน้าต่าง แผ่นคุณสมบัติ แล้วทดสอบแมโครโดยการคลิกหนึ่งครั้งหรือสองครั้งที่เขตข้อมูลที่คุณเพิ่มแมโครลงไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×