วิดีโอ การสร้างฟอร์มการนำทาง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

Access 2010 มีตัวควบคุมการนำทางใหม่ที่ช่วยให้คุณสลับระหว่างฟอร์มและรายงานต่างๆ ในฐานข้อมูลของคุณได้ ถ้าคุณมีแผนจะประกาศฐานข้อมูลไปยังเว็บ ฟอร์มการนำทางจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างสวิตช์บอร์ด หรือ “โฮมเพจ” สำหรับฐานข้อมูลเว็บของคุณ ดูวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีที่คุณสามารถใช้ตัวควบคุมนี้เพื่อสร้างฟอร์มการนำทางที่ใช้งานได้ง่าย

ในวิดีโอ

การสร้างฟอร์มการนำทาง

 • บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก การนำทาง แล้วเลือกลักษณะของฟอร์มการนำทางที่คุณต้องการ

  Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมอง เค้าโครง

การเพิ่มฟอร์มหรือรายการให้กับฟอร์มการนำทาง

 1. ถ้าบานหน้าต่างนำทางไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F11 เพื่อแสดง

 2. ทำให้แน่ใจว่า ฟอร์มการนำทางของคุณเปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครงด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 3. ลากฟอร์มหรือรายงานจากบานหน้าต่างนำทางไปยังปุ่ม [เพิ่มใหม่]

  Access จะสร้างปุ่มการนำทางใหม่และแสดงฟอร์มหรือรายงานในบานหน้าต่างวัตถุ

การแก้ไขป้ายชื่อที่ด้านบนของฟอร์ม

ตามค่าเริ่มต้น Access จะใส่ป้ายชื่อ “ฟอร์มการนำทาง” ไว้ในส่วนหัวของฟอร์ม เมื่อต้องการแก้ไขป้ายชื่อ ทำได้ดังนี้

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองเค้าโครงโดยการคลิกขวาฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกหนึ่งครั้งที่ป้ายชื่อในส่วนหัวของฟอร์มเพื่อเลือกป้ายชื่อ แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อวางเคอร์เซอร์ลงในป้ายชื่อ

 3. แก้ป้ายชื่อตามที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

การแก้ไขคำอธิบายของฟอร์ม

คำอธิบายของฟอร์มเป็นข้อความที่ปรากฏบนแท็บเอกสารเหนือฟอร์มนั้น หรือในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง ถ้าคุณตั้งค่าฐานข้อมูลให้แสดงวัตถุต่างๆ เป็นหน้าต่างซ้อนกัน เมื่อต้องการแก้ไขคำอธิบายของฟอร์ม ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองเค้าโครงโดยการคลิกขวาฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาบนส่วนหัวของฟอร์มใกล้กับด้านบนสุดของฟอร์ม แล้วคลิก คุณสมบัติฟอร์ม

 3. ในบานหน้าต่างงาน แผ่นคุณสมบัติ บนแท็บ ทั้งหมด ให้แก้ไขคุณสมบัติ คำอธิบาย ตามที่คุณต้องการ

การนำชุดรูปแบบของ Office ไปใช้กับฐานข้อมูล

ชุดรูปแบบของ Office เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนสีและแบบอักษรทั้งหมดที่ใช้ในฐานข้อมูล ชุดแม่แบบเหล่านี้จะนำไปใช้กับวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล ไม่เพียงกับวัตถุที่คุณเปิดอยู่ในปัจจุบัน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมอง เค้าโครง โดยคลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานนั้นใน บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม ชุดรูปแบบ เพื่อนำชุดรูปแบบสีและแบบอักษรอื่นไปใช้กับฐานข้อมูล

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเฉพาะสีโดยไม่กระทบกับแบบอักษร ให้เลือกรายการจากแกลเลอรี สี

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเฉพาะแบบอักษรโดยไม่กระทบกับสี ให้เลือกรายการจากแกลเลอรี แบบอักษร

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนทั้งสีและแบบอักษร ให้เลือกรายการจากแกลเลอรี ชุดรูปแบบ ในแกลเลอรีนี้ คุณสามารถโฮเวอร์เหนือแต่ละรายการเพื่อดูการแสดงตัวอย่างชุดรูปแบบแบบทันที และคลิกที่ชุดรูปแบบชุดใดชุดหนึ่งเพื่อนำชุดรูปแบบนั้นไปใช้

การเปลี่ยนสีหรือรูปร่างของปุ่มการนำทาง

ลักษณะด่วนช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือรูปร่างของปุ่มการนำทางได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำลักษณะที่แตกต่างกันไปใช้กับแต่ละปุ่ม หรือนำลักษณะเดียวไปใช้กับปุ่มทั้งหมด

 1. เปิดฟอร์มการนำทางของคุณในมุมมองเค้าโครงโดยการคลิกขวาที่ฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. เลือกปุ่มการนำทางหนึ่งหรือหลายปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. ใช้คำสั่งในกลุ่ม การจัดรูปแบบตัวควบคุม เพื่อนำลักษณะที่คุณต้องการไปใช้

การตั้งค่าฟอร์มการนำทางเป็นฟอร์มที่แสดงเริ่มต้น

เนื่องจากฟอร์มการนำทางมักจะถูกใช้เป็นสวิตช์บอร์ด หรือ “โฮมเพจ” สำหรับฐานข้อมูล จึงน่าจะแสดงฟอร์มนี้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อมีการเปิดฐานข้อมูลแต่ละครั้ง นอกจากนี้ เนื่องจากบานหน้าต่างนำทางของ Access ไม่มีให้ใช้งานในเบราว์เซอร์ การระบุฟอร์มที่แสดงบนเว็บเริ่มต้นจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างฐานข้อมูลเว็บ

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อตั้งค่าฟอร์มการนำทางเป็นฟอร์มที่แสดงเริ่มต้น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Access ภายใต้ ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ให้เลือกฟอร์มจากรายการ แสดงฟอร์ม

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ภายใต้ ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ให้เลือกฟอร์มจากรายการ ฟอร์มที่แสดงบนเว็บ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×