วิดีโอ: การสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายใน Access

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีสร้างรายงานป้ายจ่าหน้าจดหมายใน Access โดยใช้ตัวช่วยสร้างป้ายผนึก เราจะใช้ตารางเป็นแหล่งของระเบียน แต่คุณจะใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงานด้วยก็ได้ กระบวนงานนี้ไม่ได้จำกัดเพียงป้ายจ่าหน้าจดหมาย ตัวช่วยสร้างป้ายผนึกนั้นมีข้อมูลของขนาดป้ายผนึกแบบต่างๆ จำนวนมาก

ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้ในการสร้างป้ายผนึก

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกวัตถุที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนป้ายผนึก

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม รายงาน ให้คลิก ป้ายผนึก

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังทำงานในฐานข้อมูลบนเว็บ คำสั่ง ป้ายผนึก จะอยู่ภายใต้ รายงานไคลเอ็นต์


 1. ถ้า Access แสดงข้อมูลด้านความปลอดภัย ให้คลิก เปิด
  Access จะเริ่มตัวช่วยสร้างป้ายผนึก

 2. ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกผู้ผลิตและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของป้ายผนึกที่คุณจะใช้
  ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ผลิตป้ายผนึกของฉัน (หรือหาไม่พบ)

  ถ้าคุณไม่พบข้อมูลผู้ผลิตป้ายผนึกของคุณในตัวช่วยสร้าง หรือคุณไม่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างป้ายผนึกแบบกำหนดเองได้โดยใช้กระบวนงานดังนี้

  1. คลิก กำหนดเอง

  2. เลือกหน่วยวัดและชนิดป้ายผนึก แล้วคลิก สร้าง

  3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างป้ายชื่อ ให้ตั้งค่าหน่วยวัด ชนิดป้ายผนึก การวางแนว และจำนวนป้ายที่อยู่ในหนึ่งหน้า

  4. วัดป้ายผนึกของคุณ แล้วใส่ขนาดที่วัดได้จริงลงในกล่องบนภาพจำลองป้ายผนึก

  5. คลิก ตกลง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ ขนาดป้ายผนึกใหม่

   ทันทีที่คุณใส่ป้ายผนึกแบบกำหนดเอง ตัวช่วยสร้างจะเปลี่ยนเป็นแสดงป้ายผนึกแบบกำหนดเองเท่านั้น เมื่อต้องการสลับย้อนกลับไปแสดงยี่ห้อป้ายผนึกที่มีขายทั่วไปตามเดิม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงขนาดป้ายกำหนดเอง

 3. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกการจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้องการสำหรับป้ายผนึกของคุณ

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการบนป้ายผนึกแต่ละบรรทัด โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บน ป้ายแบบตัวอย่าง ให้คลิกบรรทัดที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล

  2. ในรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการไว้บนบรรทัดนั้น

  3. คลิก ป้ายแบบตัวอย่าง แล้วพิมพ์ช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณต้องการให้ปรากฏบนป้ายผนึก เช่น เครื่องหมายจุลภาค (,) และช่องว่าง หลังเขตข้อมูล เมือง

   เคล็ดลับ:  ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลที่คุณไม่ได้ต้องการโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถลบออกได้โดยเลือกเขตข้อมูลนั้นแล้วกด DELETE

 5. บนหน้าถัดไป ให้เลือกลำดับการจัดเรียงป้ายผนึก ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้

 6. บนหน้าถัดไป ให้ใส่ชื่อสำหรับรายงาน แล้วคลิก เสร็จสิ้น

Access จะสร้างป้ายผนึกและแสดงข้อความถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น สำหรับป้ายผนึกบางขนาด Access อาจแสดงข้อความแจ้งว่าที่ว่างในแนวนอนมีไม่พอที่จะใส่ทุกอย่างลงไปได้ ถ้าข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง เพื่อล้างข้อความนั้น Access จะเปิดป้ายผนึกใน แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 1. ถ้าป้ายผนึกดูดีแล้วใน แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้พิมพ์แผ่นทดสอบบนกระดาษธรรมดา แล้วทาบกระดาษนี้กับแผ่นป้ายผนึกเพื่อดูว่าข้อความอยู่ในแนวระดับที่ตรงกับป้ายผนึกหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณก็พร้อมที่จะพิมพ์ลงบนป้ายผนึกได้

ข้อความที่บอกว่าที่ว่างในแนวนอนไม่เพียงพอคืออะไร

สำหรับข้อความนี้ เมื่อปรากฏขึ้นนั้น จะเป็นผลข้างเคียงของขนาดป้ายผนึกบางแบบ ปกติแล้ว ข้อความดังกล่าวจะปรากฏเมื่อป้ายผนึกอยู่ใกล้ขอบด้านซ้ายและด้านขวาของแผ่นป้ายผนึกเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ตัวช่วยสร้างระบุขนาดที่อยู่นอกช่วงของการพิมพ์ตามปกติ และเป็นผลต่อมาให้มีข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้นเมื่อคุณแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือเมื่อพิมพ์ป้ายผนึก

ถ้าคุณพอใจกับการจัดแนวของข้อความบนป้ายผนึกแล้ว และคุณไม่ได้พบว่ามีหน้าว่างเปล่าต่อท้ายแต่ละหน้า เราขอแนะนำให้คุณปล่อยการออกแบบของรายงานไว้อย่างนั้น และเพียงคลิก ตกลง ที่ข้อความที่ปรากฏแต่ละครั้ง คุณอาจลองปรับแต่งการจัดแนวและการตั้งค่า ตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน มุมมองออกแบบ แต่เป็นไปได้ว่าจะทำให้การจัดแนวผิดไปจากเดิม

หมายเหตุ:  แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เป็นเพียงมุมมองเดียวเท่านั้นที่ให้คุณสามารถมองเห็นคอลัมน์ต่างๆ ตามที่คุณจัดวางไว้ ถ้าคุณดูรายงานใน มุมมองรายงาน หรือ มุมมองเค้าโครง Access จะแสดงข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์เดียว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×