วิดีโอ: การปรับเปลี่ยนแม่แบบ Access 2010

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในแม่แบบ Access 2010 แล้วเพิ่มเขตข้อมูลใหม่นั้นลงในฟอร์ม และยังแสดงวิธีประกาศแม่แบบไปยัง Access Services และวิธีทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์อีกด้วย คุณสามารถใช้เทคนิคในวิดีโอนี้เพื่อปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล Access 2010 ใดๆ

ในวิดีโอ

การเพิ่มเขตข้อมูลในตาราง

 1. คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในคอลัมน์ขวาสุด ให้คลิกลูกศรลงซึ่งอยู่ถัดจาก คลิกเพื่อเพิ่ม

 3. เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการเก็บในเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเก็บวันที่ ให้เลือก วันที่และเวลา

 4. Access จะสร้างคอลัมน์ใหม่และเลือกชื่อเขตข้อมูล

 5. ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

 1. กด ENTER

  Access จะเลือกคอลัมน์ถัดไปและแสดงรายการแบบหล่นลงของชนิดข้อมูล

 2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลอีก ทำซ้ำกระบวนงานนี้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

 3. บันทึกและปิดตาราง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. ถ้าจำเป็น ให้เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่ลงในเค้าโครงที่มีตัวควบคุมของฟอร์มหรือรายงานอยู่ ดังนี้

 1. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกับตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์ใหม่

 2. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิกปุ่ม แทรก ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อแทรกแถวใหม่ด้านบนหรือด้านล่างเซลล์ที่เลือกอยู่ หรือแทรกคอลัมน์ใหม่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของเซลล์ที่เลือกอยู่

 1. ถ้าบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไม่ได้แสดงอยู่ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 2. ในรายการเขตข้อมูล ให้นำทางไปยังตารางหรือแบบสอบถามที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม

 3. ลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงาน

 4. ถ้าจำเป็น ให้ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ให้พอดีกับเขตข้อมูลใหม่

 5. บันทึกและปิดฟอร์มหรือรายงาน

ด้านบนของหน้า 

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในแผ่นข้อมูล

 1. ถ้าบานหน้าต่างนำทางไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F11 เพื่อเปิดขึ้นมา

 2. ถ้าบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไม่ได้แสดงอยู่ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 3. ในรายการเขตข้อมูล ให้นำทางไปยังตารางหรือแบบสอบถามที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลลงในแผ่นข้อมูล

 5. ถ้าจำเป็น ให้ปรับขนาดคอลัมน์ให้พอดีกับเขตข้อมูลใหม่

 6. บันทึกและปิดแผ่นข้อมูล


ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×