วิดีโอของ office 365 เครือข่ายบ่อยถามคำถาม (FAQ)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เก็บ Office 365 วิดีโอและการสตรีม services ทำการจัดเก็บ และการสตรีมวิดีโอภายในองค์กรของคุณอย่างง่าย ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Office 365 วิดีโอยอดเยี่ยม เป็นจำนวนมาก บ่อยเครือข่ายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามทั่วไปรอบ ๆ แบนด์วิดท์ที่วางแผน เข้ารหัสลับ และวิธีการบริการ leveragesเครือข่ายส่งเนื้อหา (CDNs)

ถ้าคุณไม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโดยละเอียดของเกิดอะไรขึ้นเมื่ออัปโหลดวิดีโอ หรือเล่น ให้ดูที่วิดีโอนี้ เรารวมไว้ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นกับไฟล์วิดีโอเมื่ออัปโหลดไปยัง Office 365 วิดีโอ

ข้อกำหนดด้านแบนด์วิดท์วิดีโอของ Office 365 คืออะไร

มีอยู่เป็นจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนรูปแบบวิดีโอที่สามารถอัปโหลดไปยัง Office 365 แต่ละไฟล์วิดีโอแล้วถูกเข้าลงในรูปแบบมาตรฐานกับหลายอื่นวิดีโอขอบเขตเฉพาะสำหรับการเล่น วิดีโอของ office 365 ใช้อัตราบิตที่ปรับให้เหมาะสมสตรีมเพื่อเลือกเล่นวิดีโอคุณภาพดีที่สุดโดยยึดตามแบบแบนด์วิดท์เครือข่ายที่พร้อมใช้งานและขนาดของโปรแกรมเล่นวิดีโอ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ player เริ่มต้นการร้องขอการเล่นคุณภาพต่ำสุด บริการแล้วเริ่มต้นด้วยส่งส่วนวิดีโอ 2 วินาทีเมื่อต้องการเล่นวิดีโอ Player สามารถร้องขอคุณภาพสูง หรือต่ำกว่าเล่นโดยยึดตามความเร็วถูกส่งแต่ละส่วนนั้น

อัตราบิตที่ปรับให้เหมาะสมสตรีมไม่ทั้งหมดนี้ในพื้นหลังในขณะเล่นวิดีโอกับที่ขัดข้องหรือกำหนดบัฟเฟอร์จำนวนน้อยที่สุด ในระหว่างการเล่นวิดีโอ โปรแกรมเล่นวิดีโอทำให้ตัวแสดงแทนคุณภาพเล่นอัตโนมัติ เพื่อเลือกคุณภาพการเล่นวิดีโอที่เฉพาะเจาะจงด้วยตนเอง

ต่อไปนี้คือตารางอย่างรวดเร็วที่ตีกรอบความเครือข่ายสำหรับแต่ละรายการของลักษณะการเล่นวิดีโอ แบนด์วิดท์ต่ำสุดสำหรับแต่ละบุคคลที่จำเป็นในการเล่นวิดีโอเป็นกิโลบิต 802 ต่อวินาที

ตรวจสอบคุณภาพการเล่น

ความเร็วเครือข่าย

288p

กิโลบิต 802 ต่อวินาที

360p

1.2 Mbps

p 576

2.5 Mbps

720p

3.8 Mbps

(กลับไปยังด้านบน)

วิธีทำ CDNs ช่วยให้การเล่นวิดีโอได้อย่างไร

ถ้าผู้ใช้หลายคนจากองค์กรเดียวกันภายในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เดียวกันจะสตรีม video(s) เดียวกัน CDNs จะเก็บสำเนาของวิดีโอเหล่านี้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ มีวิดีโอที่เก็บ หรือแคตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด บุคคลแต่ละสตรีมวิดีโอจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดไปแทนที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งต่อไปเก็บไว้ วิดีโอของ office 365 ใช้บริการสื่อ Azure เพื่อจัดการสิ่งที่ถูกแคชไว้ ใน Azure CDNs และเป็นเวลานาน บริการสื่อ azure สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้ง Azure CDNใด ๆ เพื่อแคชกาส่วนของประโยควิดีโอและรายการสำหรับสามวัน ถ้าบุคคลในองค์กรของคุณยังคงดูวิดีโอแคชไว้ เหล่านี้จะยังคงในแคช ถ้าไม่มี accesses หนึ่งจะวิดีโอหลายวัน วิดีโอจะ ถูกลบรายการดรอจากแคช ในครั้งถัดไปที่บางคนพยายามที่จะดูวิดีโอนั้นอีกครั้งตีตำแหน่งที่ตั้ง CDN ใกล้เคียงที่สุด

ทุกคนที่กำลังพยายามดูวิดีโอในขณะที่เนื้อหาถูกแคที่ประโยชน์ CDN ใกล้เคียงวิดีโอกำลังใกล้ จาก ในกรณีส่วนใหญ่น้อยกว่าข้าม เก็บ ซึ่งช่วยปรับปรุงความเร็วในการเล่นวิดีโอ อย่างไรก็ตาม นั้นไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเครือข่ายเพื่อเล่นวิดีโอ

หมายเหตุ: มีบางสถานการณ์ เช่นของเรากำลังถึงขีดจำกัดถูก ซึ่งวิดีโออาจถูกเอาออกก่อนแล้วสามวัน

(กลับไปยังด้านบน)

ฉันสามารถแคชกาวิดีโอเฉพาะสำหรับเล่นเร็วยิ่งขึ้นได้อย่างไร

ใช่ Office 365 จะป้องกันไม่ให้คุณใช้ CDN แบบภายในเครื่องหรือพร็อกซีแคชเพื่อนำเนื้อหา Office 365 วิดีโอ หรืออื่น ๆ ลงในเครือข่ายของคุณภายในสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็ว มีหลายวิธีการใช้โซลูชันแบบแคชภายในเครื่องบนเครือข่ายของคุณ เมธอดโดยทั่วไปคือการ ใช้โซลูชันพร็อกซีที่เก็บเนื้อหาภายในเครื่อง เมื่อพร็อกซีหรือ CDN ส่วนตัวได้แคชไว้ส่วนของประโยควิดีโอและรายการ ร้องขอในอนาคตสำหรับไฟล์เหล่านั้นที่กำหนดเส้นทางผ่านพร็อกซีหรือ CDN ส่วนตัวจะถูกดึงมาจากการแคชภายในเครื่อง และไม่ได้ถูกดึงมาจากตำแหน่งที่ตั้งอินเทอร์เน็ต ให้พิจารณาแบนด์วิดท์เครือข่าย กำลัง และเกิดการเล่นวิดีโอในระหว่างการวางแผนโซลูชันดังนี้

(กลับไปยังด้านบน)

ฉันวิดีโอเข้ารหัสลับ และการรักษาความปลอดภัยได้อย่างไร

วิดีโอของ office 365 ทราบวิธีสำคัญเป็นเมื่อต้องการเก็บข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย ใน Office 365 ศูนย์ความเชื่อถืออธิบายถึงมุ่งความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเนื้อหาของคุณ ด้วยการเล่นวิดีโอ ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์ใช้งานที่ดี อย่างไรก็ตาม เราไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว in exchange for ความเร็วของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีเราให้เข้ากับความเร็ว ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณหรือบุคคลอื่นในองค์กรของคุณอัปโหลดวิดีโอใหม่ วิดีโอนั้นจะถูกแปลงรหัส การเข้ารหัสลับ ด้วยการเข้ารหัสลับ AES 128 และถูกเก็บไว้ในบริการสื่อ Azure นั่นหมายความว่า วิดีโอถูกเข้ารหัสลับทั้ง ในส่งต่อ และ ที่เหลือ

เมื่อบุคคลในองค์กรของคุณพยายามที่จะดูวิดีโอใหม่ พวกเขาทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ขอให้ SharePoint Online ถ้า พวกเขามีสิทธิ์ในการดูวิดีโอ

  2. SharePoint Online ใช้สิทธิ์ไฟล์เพื่อกำหนดถ้าบุคคลสามารถดูวิดีโอ

  3. ถ้าพวกเขาได้รับอนุญาต SharePoint Online ดึงโทเค็นจาก Azure เพื่อให้เล่นวิดีโอ

  4. เล่นวิดีโอนั้นใช้โทเค็นการร้องขอคีย์ถอดรหัสจาก Azure

  5. มีคีย์ถอดรหัสในรูปมือ โปรแกรมเล่นวิดีโอจะสามารถสตรีมวิดีโอใหม่

การเล่นวิดีโอ O365

(กลับไปยังด้านบน)

ความต้องการเล่นวิดีโอของ Office 365 คืออะไร

วิดีโอของ office 365 ได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ และเว็บเบราว์เซอร์จะเหมือนกับความต้องการของ SharePoint Online ในOffice 365 ต้องการของระบบ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและเว็บที่คุณได้กำหนดค่าของเบราว์เซอร์จะกำหนดความต้องการเฉพาะโปรแกรมเล่นวิดีโอ นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการเล่นวิดีโอ

(กลับไปยังด้านบน)

ฉันไม่สามารถรับ Office 365 วิดีโอเพื่อทำงาน ที่ควรจะเริ่มต้นได้อย่างไร

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับ Office 365 วิดีโอเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเครือข่ายของคุณ ISP(s) ของคุณ และการกำหนดค่า Office 365 ของคุณ จุดเริ่มต้นคือ แดชบอร์ดสถานภาพบริการ ซึ่งจะบอกคุณของ Office 365 วิดีโอกำลังมีปัญหา หรือไม่ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงามมี ต่อไปนี้คือทรัพยากรเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อช่วยให้คุณ

(กลับไปยังด้านบน)

แหล่งข้อมูลวิดีโอของ office 365

หัวข้อการจัดอันดับ และปล่อยให้ข้อคิดเห็นให้เราทราบ ถ้าเราต้องตอบคำถามของคุณ หรือ ถ้าคุณยังกำลังมองหาคำตอบ นี่คือกี่ของแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของเราเพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับใช้เรียบร้อยแล้ว และใช้ Office 365 วิดีโอ:

ค้นหาวิธีใช้เกี่ยวกับการกำหนดค่า Office 365 วิดีโอ

ตรงกับวิดีโอของ Office 365

สร้าง และจัดการแชนเนลใน Office 365 วิดีโอ

จัดการพอร์ทัล Office 365 วิดีโอของคุณ

รูปแบบวิดีโอที่ทำงานใน Office 365 วิดีโอ

(กลับไปยังด้านบน)

นี่คือลิงก์ย่อคุณสามารถใช้เพื่อกลับมา: https://aka.ms/video365networkfaq

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×