ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

วาด หรือแก้ไขรูปร่างอิสระ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถวาดรูปร่างใน Office โดยใช้เครื่องมือการเขียนและรูปร่างอิสระ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับรูปร่างโดยใช้เส้น ดูวาด หรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

วาดรูปร่างอิสระ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. ภายใต้ เส้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวาดรูปร่างที่มีทั้งส่วนที่โค้งและส่วนที่ตรง คลิกรูปแบบอิสระ รายการย่อ/ขยาย

  • เมื่อต้องการวาดรูปร่างที่มีลักษณะเหมือนใช้มือวาดด้วยปากกา หรือเมื่อต้องการสร้างเส้นโค้งเรียบ ให้คลิก การเขียน รูปปุ่ม

 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร นั้นแล้ว ลากเพื่อวาด
  เพื่อวาดส่วนที่ตรงกับเครื่องมืออิสระ คลิกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง ย้ายตัวชี้ของคุณไป ตำแหน่งที่ตั้งอื่น จากนั้นคลิกอีก เมื่อต้องการวาดส่วนที่โค้ง ปุ่มเมาส์ของคุณให้กดขณะที่คุณลากเพื่อวาด

 4. เมื่อต้องการเสร็จสิ้นการวาดรูปร่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปล่อยให้รูปร่างเปิด ให้ดับเบิลคลิกเมื่อใดก็ได้

  • เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

แก้ไขจุดในรูปร่าง

คุณสามารถแก้ไขจุดของรูปร่างส่วนใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณแก้ไขจุดเมื่อคุณต้องการทำให้รูปสามเหลี่ยมเอียงไปทางขวา

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่มแก้ไขรูปร่าง แล้ว คลิ กแก้ไขจุด

  แก้ไขจุดบนเมนูแก้ไขรูปร่าง

 3. ลากหนึ่งในจุดยอดที่จัดเค้าร่างรูปร่าง จุดยอดคือจุดที่แสดงด้วยจุดสีดำซึ่งเป็นจุดที่เส้นโค้งสิ้นสุดหรือเป็นจุดที่ส่วนของเส้นสองส่วนมาบรรจบกันในรูปร่างอิสระ

  แก้ไขจุดในรูปร่าง โดยการลากจุดยอด

การทำงานกับการแก้ไขจุด

 • เมื่อต้องการเพิ่มจุด ให้คลิกที่เส้นกรอบรูปร่างในขณะที่กด Ctrl

 • เมื่อต้องการลบจุด ให้คลิกที่จุดในขณะที่กด Ctrl

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดโค้งเรียบ ให้กด Shift ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดโค้งเรียบ จุดโค้งเรียบจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนที่มีความยาวเท่ากัน

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดบนเส้นตรง ให้กด Ctrl ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดบนเส้นตรง จุดบนเส้นตรงจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนที่มีความยาวแตกต่างกัน

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดมุม ให้กด Alt ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดมุม จุดมุมจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนกับอีกหนึ่งส่วนที่ชี้ไปในทิศทางที่ต่างกัน

 • เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงจุดและส่วนของเส้น ให้กด Esc ก่อนปล่อยปุ่มเมาส์

 • เมื่อต้องการเปิดโหมดแก้ไขจุด ด้วยแป้นพิมพ์ลัด เลือกรูปร่าง จากนั้น กด Alt + JD, E, E.

ลบรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete
  ถ้าคุณต้องการลบหลายรูปร่าง เลือกรูปร่างแรก กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกรูปร่างอื่น ๆ จากนั้น กด Delete

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×