วาดและร่างบันทึกย่อใน OneNote 2016 สำหรับ Windows 8

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote สำหรับ Windows 8 สนับสนุนฟีเจอร์หมึกพื้นฐานบนพีซีและอุปกรณ์กับหน้าจอสัมผัสเพื่อให้คุณสามารถเขียนด้วยลายมือบันทึกย่อ และวาด หรือร่างสิ่งในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถใช้ปากกาหรือสไตลัสที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือคุณสามารถวาด ด้วยนิ้วของคุณ

เมื่อต้องการเขียนหรือวาดบันทึกย่อด้วยปากกาหรือสไตลัส ให้ทำดังนี้
 1. ขยับปากกาของคุณเข้าไปใกล้กับหน้าจอจนกระทั่งไอคอนเมนูทรงกลมปรากฏขึ้น

 2. แตะเพื่อเปิดเมนู วาด ของเมนูทรงกลม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะไอคอนของสีปากกาที่คุณต้องการ

  • แตะลูกศรถัดจากปากกาที่คุณต้องการเลือกสีและความหนาของลายเส้น

 3. ขยับปากกาไว้เหนือหน้านั้นบนหน้าจอของคุณเพื่อเริ่มเขียนบันทึกย่อด้วยมือหรือวาดบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีปากกา ความหนาของลายเส้น หรือเลิกทำหรือออกจากการวาดเมื่อใดก็ได้ ให้แตะไอคอนเมนูทรงกลมอีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกเหล่านี้

เมื่อต้องการเขียนหรือวาดบันทึกย่อโดยใช้นิ้วของคุณ ให้ทำดังนี้
 1. แตะที่ใดก็ได้บนหน้า แตะที่ไอคอนเมนูทรงกลมที่ปรากฏขึ้น แล้วแตะที่ วาด

 2. แตะเพื่อเปิดเมนู วาด ของเมนูทรงกลม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะไอคอนของสีปากกาที่คุณต้องการ

  • แตะลูกศรถัดจากสีปากกาที่คุณต้องการเลือกความหนาของลายเส้น

 3. ขยับปลายนิ้วของคุณไว้เหนือหน้านั้นบนหน้าจอของคุณเพื่อเริ่มเขียนบันทึกย่อด้วยมือหรือวาดบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีปากกา ความหนาของลายเส้น หรือเลิกทำหรือออกจากการวาดเมื่อใดก็ได้ ให้แตะไอคอนเมนูทรงกลมอีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

ฉันจะบันทึกปากกาด้ามโปรดของฉันได้อย่างไร

เมื่อคุณเลือกสีและความหนาของปากกาแล้ว OneNote จะบันทึกการเลือกนั้นลงในช่องปากกาช่องใดช่องหนึ่งบนเมนู วาด ของเมนูทรงกลม คุณจึงสามารถเปลี่ยนไปใช้ปากกาด้ามโปรดของคุณได้ทุกเวลา

ฉันจะเลื่อนหน้าในขณะวาดได้อย่างไร

เมื่อต้องการเลื่อนการแสดงหน้า คุณจะต้องออกจากโหมดการวาดก่อน จากนั้นแตะไอคอน วาด เพื่อเปิดเมนูทรงกลม แตะ ออกจากวาด และเลื่อนหน้าตามต้องการ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เข้าโหมดการวาดอีกครั้งจากเมนูทรงกลม

ฉันจะย่อ/ขยายหน้าในขณะวาดได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น การย่อ/ขยายด้วยสองนิ้วถูกปิดไว้ในโหมดการเลื่อนขณะวาด คุณสามารถเปิดใช้งานได้โดยการแตะ WINDOWS+C แล้วแตะ การตั้งค่า > ตัวเลือก > ใช้การสัมผัสเพื่อย่อ/ขยาย > เปิด ถ้าคุณกำลังวาดด้วยนิ้วของคุณ คุณต้องออกจากโหมดการวาดเพื่อย่อ/ขยายหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×