วาดและร่างบันทึกย่อบนหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

OneNote ทำให้คุณสามารถวาด ร่างแบบ หรือเขียนบันทึกย่อด้วยนิ้ว ปากกา หรือแม้แต่เมาส์ของคุณได้ คุณยังสามารถเลือกจากแกลเลอรีรูปร่างแทนที่จะวาดด้วยมือ

เมื่อต้องการวาด และร่างบนคอมพิวเตอร์มาตรฐาน

 1. คลิกแท็บ วาด

 2. คลิกที่ปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบน Ribbon แล้วใช้เมาส์วาดหรือร่างบันทึกย่อบนหน้า

 3. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดรูปวาด ให้กดแป้น Esc บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด ก็ได้

เมื่อต้องการวาด และร่างบนคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสหรืออุปกรณ์

 1. แตะแท็บ วาด

 2. แตะ วาดด้วยการสัมผัส แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความที่แสดงบน Ribbon แล้วใช้สไตลัสหรือนิ้วของคุณวาดหรือร่างบนหน้า

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัสของคุณมีหน้าจอขนาดเล็ก ให้คลิกหรือแตะปุ่ม โหมดสัมผัส/เมาส์ บนแถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก สัมผัส ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ระหว่างคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้นิ้วแตะมากขึ้น คุณสามารถปิดโหมดนี้ได้เมื่อคุณวาดภาพเสร็จแล้ว

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส คุณยังสามารถเขียนบันทึกย่อด้วยลายมือและแปลงให้เป็นข้อความได้

 3. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดรูปวาด ให้กดแป้น Esc บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด ก็ได้

เมื่อต้องการวาดรูปร่าง

 1. คลิกหรือแตะแท็บ วาด เลือกรายการในแกลเลอรี รูปร่าง แล้วลากเมาส์หรือนิ้วของคุณบนหน้าเพื่อวาดรูปร่าง

 2. ในขณะที่เลือกรูปร่าง คุณสามารถลากรูปร่างเพื่อปรับขนาด หรือย้ายไปยังจุดอื่นบนหน้าได้

 3. เมื่อต้องการดูตัวเลือกการวาดเพิ่มเติม ให้คลิกหรือแตะลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างของแกลเลอรี รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่างจากเมนูที่ปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดรูปวาด ให้กดแป้น Esc บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด ก็ได้

เมื่อต้องการวาดรูปร่างหลายรูปในแถว

 1. คลิกหรือแตะแท็บ วาด แล้วคลิกลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างของแกลเลอรี รูปร่าง

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก โหมดล็อกการวาด

  OneNote จะยังคงอยู่ในโหมดการวาดที่คุณเลือกไว้

 3. เลือกรายการในรายการ รูปร่าง แล้วคลิกและลากบนหน้าเพื่อวาดรูปร่างนั้น ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อสร้างรูปร่างเพิ่มเติมเท่าที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดรูปวาด ให้กดแป้น Esc บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด ก็ได้

เมื่อต้องการเอาบันทึกย่อที่คุณได้วาดหรือรูปร่าง

 • คลิก วาด > ยางลบ แล้วลบบันทึกย่อ

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกบันทึกย่อหรือรูปร่าง แล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

เครื่องมือการเขียนใน Microsoft Office OneNote 2007 ช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์การชี้ เช่น สไตลัสแผ่นวาด ปากกาแท็บเล็ตพีซี หรือแม้แต่เมาส์ของคุณ เพื่อเพิ่มข้อความที่เขียนด้วยลายมือหรือวาดอย่างอิสระในบันทึกย่อของคุณ

ในบทความนี้

แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือการเขียนและการวาด

เขียนหรือวาดบันทึกย่อ

กำหนดปากกาเอง

แปลงลายมือให้เป็นข้อความ

แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือการเขียนและการวาด

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก เครื่องมือการวาด

  • คลิก ปากกาของฉัน

  • คลิก เครื่องมือการเขียน

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น แถบเครื่องมือการวาด และปากกาของฉัน จะเทียบชิดด้านล่าง และ ทางด้านซ้ายของหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ เมื่อต้องการย้ายแถบเครื่องมือเหล่านี้ไปยังตำแหน่งใหม่ คลิ กและลากจับสำหรับย้าย รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ หรือแถบชื่อเรื่องบนแถบเครื่องมือลอย

ด้านบนของหน้า

เขียนหรือวาดบันทึกย่อ

 1. เมื่อต้องการเลือกปากกาเฉพาะ ความกว้างและสี บนแถบเครื่องมือเขียน คลิกปากกา รูปปุ่ม หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากปากกา รูปปุ่ม

 2. ด้วยปากกาแท็บเล็ตพีซีหรือเมาส์ของคุณ ให้วาดหรือเขียนบันทึกย่อโดยตรงบนพื้นผิวของหน้า

  • เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างเพิ่มเติมลงในหน้า คลิกแทรกพื้นที่สำหรับเขียนเพิ่มเติม รายการย่อ/ขยาย บนแถบเครื่องมือการเขียน วางตำแหน่งตัวชี้ที่คุณต้องการเพิ่มช่องว่าง และ แล้ว ลากลูกศรในทิศทางที่ระบุ โดยตัวชี้

  • เมื่อต้องการลบลายเส้น คลิกยางลบ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือการเขียน นั้นแล้ว ลากตัวชี้ผ่านหมึก เมื่อต้องการหยุดการลบหมึก คลิกยางลบ อีกครั้ง ยางลบขีดทับ สามารถเอาการขีดทับทั้งหมดของหมึก ด้วยการเคาะแบบเดียว หรือคลิก จะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการเอาออก หรือแก้ไขลายเส้นลายมือเขียน

  • เมื่อต้องการเลือกหมึก คลิกเครื่องมือลงเลือกชนิด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือการเขียน จากนั้น ลากเคอร์เซอร์หรือแตะสองครั้งเพื่อเลือกคำนั้น

ด้านบนของหน้า

กำหนดปากกาเอง

 1. บนแถบเครื่องมือเขียน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปากกา รูปปุ่ม แล้ว บนเมนูทางลัด คลิ กสักหลาดปากกาหรือปากกาเน้นข้อความที่คุณต้องการกำหนดเอง

  OneNote จะมีปากกามาร์คเกอร 8 ชนิดและรือปากกาเน้นข้อความ 4 ชนิด การกำหนดปากกาจะไม่เพิ่มส่วนที่เลือกใหม่ลงในรายการของปากกาที่พร้อมใช้งาน สำหรับปากกาที่คุณกำหนดเอง การเลือกต้นฉบับจะถูกแทนที่ด้วยตัวเลือกที่คุณกำหนด

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ปากกา อีกครั้ง แล้วคลิก กำหนดปากกาปัจจุบัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดปากกาปัจจุบัน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่อง ชื่อปากกา ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับปากกาปัจจุบัน

  • ในรายการ สีปากกา ให้คลิกสีใหม่สำหรับปากกาปัจจุบัน

  • ในรายการ ความหนาของปากกา (มม.) ให้ใส่ขนาดเส้นขีดใหม่ (เป็นมิลลิเมตร) สำหรับปากกาปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

แปลงลายมือให้เป็นข้อความ

คุณสามารถแปลงบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือของคุณเป็นข้อความได้ การรู้จำลายมือจะมีเฉพาะในภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ

 1. เลือกหน้า คอนเทนเนอร์บันทึกย่อ หรือคำที่คุณต้องการแปลง โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกหน้าของบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือ ให้แตะหรือคลิกที่แท็บหน้าของหน้าที่ใช้อยู่

  • เมื่อต้องการเลือกคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ ให้แตะหรือคลิกที่ขอบด้านบนของคอนเทนเนอร์

  • เมื่อต้องการเลือกแต่ละคำ แตะ หรือคลิกเครื่องมือลงเลือกชนิด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเขียน แล้วลากเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือคำ หรือ แตะสองครั้งคำ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้แตะหรือคลิก แปลงลายมือเป็นข้อความ

 3. ถ้าคำจะถูกแปลงไม่ถูกต้อง แตะ หรือคลิกเครื่องมือลงเลือกชนิด รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือการเขียน แตะ หรือคลิกที่คำสั่งแปลงไม่ถูกต้อง จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าแท็บเล็ตพีซีของคุณจะใช้ Microsoft Windows XP แท็บเล็ตพีซี Edition แตะ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากการสำรองรายการสัญลักษณ์ รูปปุ่ม และบนเมนูทางลัด แตะ หรือคลิกคำสำรอง

  • ถ้าแท็บเล็ตพีซีของคุณใช้ Windows XP Tablet PC Edition 2005 ให้คลิกขวาที่คำที่ถูกแปลง จากนั้น บนเมนูทางลัด ให้แตะหรือคลิกคำอื่น

   หมายเหตุ: ถ้าคำที่ถูกต้องไม่อยู่บนเมนูทางลัด คุณจะต้องการเขียนคำอีกครั้ง เลิกทำการแปลง หรือใช้แผงป้อนข้อมูลหรือคีย์บอร์ดของแท็บเล็ตพีซีเพื่อใส่คำใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณมีคีย์บอร์ดที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นที่ง่ายที่สุดในการพิมพ์ข้อความที่แปลงอย่างไม่ถูกต้องหรือกด F7 เพื่อแก้ไขคำที่สะกดผิด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×