วาดและร่างบันทึกย่อบนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote ทำให้คุณสามารถวาด ร่างแบบ หรือเขียนบันทึกย่อด้วยนิ้ว ปากกา หรือแม้แต่เมาส์ของคุณได้ คุณยังสามารถเลือกจากแกลเลอรีรูปร่างแทนที่จะวาดด้วยมือ

เมื่อต้องการวาดและร่างบนพีซีแบบมาตรฐาน
 1. คลิกแท็บ วาด

 2. คลิกที่ปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบน Ribbon แล้วใช้เมาส์วาดหรือร่างบันทึกย่อบนหน้า

 3. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดรูปวาด ให้กดแป้น Esc บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด ก็ได้

เมื่อต้องการวาดและร่างบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แบบสัมผัส
 1. แตะแท็บ วาด

 2. แตะ วาดด้วยการสัมผัส แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความที่แสดงบน Ribbon แล้วใช้สไตลัสหรือนิ้วของคุณวาดหรือร่างบนหน้า

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัสของคุณมีหน้าจอขนาดเล็ก ให้คลิกหรือแตะปุ่ม โหมดสัมผัส/เมาส์ บนแถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก สัมผัส ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ระหว่างคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้นิ้วแตะมากขึ้น คุณสามารถปิดโหมดนี้ได้เมื่อคุณวาดภาพเสร็จแล้ว

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส คุณยังสามารถเขียนบันทึกย่อด้วยลายมือและแปลงให้เป็นข้อความได้

 3. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดรูปวาด ให้กดแป้น Esc บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด ก็ได้

เมื่อต้องการวาดรูปร่าง ให้ทำดังนี้
 1. คลิกหรือแตะแท็บ วาด เลือกรายการในแกลเลอรี รูปร่าง แล้วลากเมาส์หรือนิ้วของคุณบนหน้าเพื่อวาดรูปร่าง

 2. ในขณะที่เลือกรูปร่าง คุณสามารถลากรูปร่างเพื่อปรับขนาด หรือย้ายไปยังจุดอื่นบนหน้าได้

 3. เมื่อต้องการดูตัวเลือกการวาดเพิ่มเติม ให้คลิกหรือแตะลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างของแกลเลอรี รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่างจากเมนูที่ปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดรูปวาด ให้กดแป้น Esc บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด ก็ได้

เมื่อต้องการวาดรูปร่างหลายรูปต่อเนื่อง
 1. คลิกหรือแตะแท็บ วาด แล้วคลิกลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างของแกลเลอรี รูปร่าง

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก โหมดล็อกการวาด

  OneNote จะยังคงอยู่ในโหมดการวาดที่คุณเลือกไว้

 3. เลือกรายการในรายการ รูปร่าง แล้วคลิกและลากบนหน้าเพื่อวาดรูปร่างนั้น ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อสร้างรูปร่างเพิ่มเติมเท่าที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดรูปวาด ให้กดแป้น Esc บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด ก็ได้

เมื่อต้องการนำรูปร่างหรือบันทึกย่อที่คุณวาดไว้ออก
 • คลิก วาด > ยางลบ แล้วลบบันทึกย่อ

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกบันทึกย่อหรือรูปร่าง แล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

เครื่องมือการเขียนใน Microsoft Office OneNote 2007 ช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์การชี้ เช่น สไตลัสแผ่นวาด ปากกาแท็บเล็ตพีซี หรือแม้แต่เมาส์ของคุณ เพื่อเพิ่มข้อความที่เขียนด้วยลายมือหรือวาดอย่างอิสระในบันทึกย่อของคุณ

ในบทความนี้

แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือการเขียนและการวาด

เขียนหรือวาดบันทึกย่อ

กำหนดปากกาเอง

แปลงลายมือให้เป็นข้อความ

แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือการเขียนและการวาด

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก เครื่องมือการวาด

  • คลิก ปากกาของฉัน

  • คลิก เครื่องมือการเขียน

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น แถบเครื่องมือ เครื่องมือการวาด และ ปากกาของฉัน จะอยู่ชิดขอบด้านล่างและทางด้านซ้ายของหน้าต่างแอปพลิเคชัน เมื่อต้องการย้ายแถบเครื่องมือเหล่านี้ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้คลิกและลากจุดจับการย้าย รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือชิดขอบ หรือแถบชื่อเรื่องบนแถบเครื่องมือลอย

ด้านบนของหน้า

เขียนหรือวาดบันทึกย่อ

 1. เมื่อต้องการเลือกความกว้างและสีของปากกา บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือการเขียน ให้คลิก ปากกา รูปปุ่ม หรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ปากกา รูปปุ่ม

 2. ด้วยปากกาแท็บเล็ตพีซีหรือเมาส์ของคุณ ให้วาดหรือเขียนบันทึกย่อโดยตรงบนพื้นผิวของหน้า

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมบนหน้า ให้คลิก แทรกพื้นที่การเขียนเพิ่มเติม รายการย่อ/ขยาย บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือการเขียน วางตัวชี้ไว้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มช่องว่าง แล้วลากลูกศรไปยังทิศทางที่ระบุโดยตัวชี้

  • เมื่อต้องการลบเส้นหมึก ให้คลิก ยางลบ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือการเขียน แล้วลากตัวชี้ระหว่างหมึก เมื่อต้องการหยุดการลบหมึก ให้คลิก ยางลบ อีกครั้ง ยางลบ เส้นขีด สามารถนำเส้นขีดหมึกทั้งเส้นออกด้วยการแตะหรือการคลิกเพียงหนึ่งครั้ง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำออกหรือการแก้ไขเส้นขีดที่เขียนด้วยลายมือ

  • เมื่อต้องการเลือกหมึก ให้คลิก เครื่องมือการพิมพ์/เลือก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือการเขียน แล้วลากเคอร์เซอร์หรือแตะสองครั้งเพื่อเลือกคำ

ด้านบนของหน้า

กำหนดปากกาเอง

 1. บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือการเขียน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ปากกา รูปปุ่ม จากนั้น บนเมนูทางลัด ให้คลิกปากกามาร์คเกอร์หรือปากกาเน้นข้อความที่คุณต้องการกำหนดค่า

  OneNote จะมีปากกามาร์คเกอร 8 ชนิดและรือปากกาเน้นข้อความ 4 ชนิด การกำหนดปากกาจะไม่เพิ่มส่วนที่เลือกใหม่ลงในรายการของปากกาที่พร้อมใช้งาน สำหรับปากกาที่คุณกำหนดเอง การเลือกต้นฉบับจะถูกแทนที่ด้วยตัวเลือกที่คุณกำหนด

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ปากกา อีกครั้ง แล้วคลิก กำหนดปากกาปัจจุบัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดปากกาปัจจุบัน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่อง ชื่อปากกา ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับปากกาปัจจุบัน

  • ในรายการ สีปากกา ให้คลิกสีใหม่สำหรับปากกาปัจจุบัน

  • ในรายการ ความหนาของปากกา (มม.) ให้ใส่ขนาดเส้นขีดใหม่ (เป็นมิลลิเมตร) สำหรับปากกาปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

แปลงลายมือให้เป็นข้อความ

คุณสามารถแปลงบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือของคุณเป็นข้อความได้ การรู้จำลายมือจะมีเฉพาะในภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ

 1. เลือกหน้า คอนเทนเนอร์บันทึกย่อ หรือคำที่คุณต้องการแปลง โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกหน้าของบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือ ให้แตะหรือคลิกที่แท็บหน้าของหน้าที่ใช้อยู่

  • เมื่อต้องการเลือกคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ ให้แตะหรือคลิกที่ขอบด้านบนของคอนเทนเนอร์

  • เมื่อต้องการเลือกแต่ละคำ ให้แตะหรือคลิก เครื่องมือการพิมพ์/เลือก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือการเขียน แล้วลากเคอร์เซอร์บนคำหรือแตะสองครั้งที่คำ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้แตะหรือคลิก แปลงลายมือเป็นข้อความ

 3. ถ้าคำจะถูกแปลงอย่างไม่ถูกต้อง ให้แตะหรือคลิก เครื่องมือการพิมพ์/เลือก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ เครื่องมือการเขียน แตะหรือคลิกที่คำที่แปลงอย่างไม่ถูกต้อง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าแท็บเล็ตพีซีของคุณใช้ Microsoft Windows XP Tablet PC Edition ให้แตะหรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสัญลักษณ์รายการอื่น รูปปุ่ม แล้วบนเมนูทางลัด ให้แตะหรือคลิกคำอื่น

  • ถ้าแท็บเล็ตพีซีของคุณใช้ Windows XP Tablet PC Edition 2005 ให้คลิกขวาที่คำที่ถูกแปลง จากนั้น บนเมนูทางลัด ให้แตะหรือคลิกคำอื่น

   หมายเหตุ: ถ้าคำที่ถูกต้องไม่อยู่บนเมนูทางลัด คุณจะต้องการเขียนคำอีกครั้ง เลิกทำการแปลง หรือใช้แผงป้อนข้อมูลหรือคีย์บอร์ดของแท็บเล็ตพีซีเพื่อใส่คำใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณมีคีย์บอร์ดที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นที่ง่ายที่สุดในการพิมพ์ข้อความที่แปลงอย่างไม่ถูกต้องหรือกด F7 เพื่อแก้ไขคำที่สะกดผิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×