วาดเส้นโค้งหรือวงกลม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายการวาดเส้นโค้ง วงกลม และวงรี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการวาดเส้น ให้ดู วาดหรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างรูปแบบอิสระและจุดแก้ไขในรูปร่าง ให้ดู วาดหรือแก้ไขรูปร่างรูปแบบอิสระ

วาดเส้นโค้ง

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

 2. ภายใต้ เส้น ให้คลิก เส้นโค้ง

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นเส้นโค้ง แล้วลากเพื่อวาด จากนั้นคลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเส้นโค้ง

 4. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปล่อยให้รูปร่างเปิด ให้ดับเบิลคลิกเมื่อใดก็ได้

  • เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

วาดวงรีหรือวงกลม

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

 2. ภายใต้ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก วงรี

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้วงรีเริ่มต้น จากนั้นลากเพื่อวาดรูปร่าง

 4. เมื่อต้องการวาดวงกลม ให้กด Shift ในขณะที่คุณลาก

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของวงกลมหรือเส้นโค้งของคุณได้โดย การเพิ่มสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์รูปร่าง หรือ การเปลี่ยนเส้นขอบ

  • ถ้าคุณต้องการสร้างไดอะแกรมขั้นสูงขึ้นเหมือนกับวงกลมที่ซ้อนทับกัน แผนผังองค์กร หรือแผนผังลำดับงาน คุณสามารถสร้าง กราฟิก SmartArt แทนการวาดรูปร่างแต่ละรูปร่างด้วยตนเองได้

  • วงกลมและวงรีจะถูกเติมสีโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องการให้รูปร่างบดบังสิ่งใดที่อยู่ใต้รูปร่าง เช่น ข้อความหรือเซลล์ ให้เลือกรูปร่างนั้น และบนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก สีเติมรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

วาดเส้นโค้ง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง
  กลุ่มรูปร่างบนแท็บแทรก

 2. ภายใต้เส้น คลิกเส้นโค้ง รูปภาพกลุ่ม

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นเส้นโค้ง แล้วลากเพื่อวาด จากนั้นคลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเส้นโค้ง

 4. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปล่อยให้รูปร่างเปิด ให้ดับเบิลคลิกเมื่อใดก็ได้

  • เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

   หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น รูปร่างปิดจะถูกเติม เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปร่างไม่บดบังเซลล์ที่อยู่ด้านล่าง ให้เลือกรูปร่าง จากนั้น ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก สีเติมรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

ด้านบนของหน้า

วาดวงรีหรือวงกลม

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  กลุ่มรูปร่างบนแท็บแทรก

 2. ภายใต้ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก วงรี รูปภาพรูปร่างวงรี

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นวงกลม เมื่อต้องการสร้างรูปร่างวงกลม ให้กด SHIFT ค้างไว้ ขณะที่คุณลากเพื่อวาด

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของวงกลมหรือเส้นโค้งของคุณได้โดย การเพิ่มสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์รูปร่าง หรือ การเปลี่ยนเส้นขอบรูปร่าง

  • ถ้าคุณต้องการสร้างไดอะแกรมขั้นสูงขึ้นเหมือนกับวงกลมที่ซ้อนทับกัน แผนผังองค์กร หรือแผนผังลำดับงาน คุณสามารถสร้าง กราฟิก SmartArt แทนการวาดรูปร่างแต่ละรูปร่างด้วยตนเองได้

  • ตามค่าเริ่มต้น วงกลมหรือวงรีจะถูกเติม เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปร่างไม่บดบังเซลล์ที่อยู่ด้านล่าง ให้เลือกรูปร่าง จากนั้น ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก สีเติมรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการปรับเส้นโค้งเพื่อทำให้ดูราบรื่นยิ่งขึ้น ให้คลิกรูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม แล้วคลิก จุดแก้ไข ลากหนึ่งในจุดสูงสุดที่เป็นเส้นขอบของรูปร่าง จุดยอดคือจุดที่แสดงด้วยจุดสีดำซึ่งเป็นจุดที่เส้นโค้งสิ้นสุดหรือเป็นจุดที่ส่วนของเส้นสองส่วนมาบรรจบกันในรูปร่างรูปแบบอิสระ เส้นโค้ง หรือรูปร่างหยาบๆ

 • เมื่อต้องการให้การวาดรายละเอียดง่ายขึ้น ให้เพิ่มอัตราส่วนเป็น 200 เปอร์เซ็นต์ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วคลิก 200%

 • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมรูปวาด ให้ตั้งค่าตัวชี้ให้มีความเร็วต่ำสุดเท่าที่จะตั้งได้ใน แผงควบคุม

 • ตามค่าเริ่มต้น รูปร่างปิดจะถูกเติม เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปร่างไม่บดบังเซลล์ที่อยู่ด้านล่าง ให้เลือกรูปร่าง จากนั้น ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก สีเติมรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office อะไรอยู่

Outlook หรือ Word

Excel

PowerPoint

Outlook หรือ Word

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

 3. ภายใต้เส้น คลิกเส้นโค้ง รูปภาพกลุ่ม

 4. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นเส้นโค้ง แล้วลากเพื่อวาด จากนั้นคลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเส้นโค้ง

 5. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปล่อยให้รูปร่างเปิด ให้ดับเบิลคลิกเมื่อใดก็ได้

  • เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

Excel

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บแทรกของ Excel

 2. ภายใต้เส้น คลิกเส้นโค้ง รูปภาพกลุ่ม

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นเส้นโค้ง แล้วลากเพื่อวาด จากนั้นคลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเส้นโค้ง

 4. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปล่อยให้รูปร่างเปิด ให้ดับเบิลคลิกเมื่อใดก็ได้

  • เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

PowerPoint

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 2. ภายใต้เส้น คลิกเส้นโค้ง รูปภาพกลุ่ม

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นเส้นโค้ง แล้วลากเพื่อวาด จากนั้นคลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเส้นโค้ง

 4. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปล่อยให้รูปร่างเปิด ให้ดับเบิลคลิกเมื่อใดก็ได้

  • เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

หมายเหตุ: 

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office อะไรอยู่

Outlook หรือ Word

Excel

PowerPoint

Outlook หรือ Word

 1. แทรกพื้นที่วาดรูป บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

 3. ภายใต้ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก วงรี รูปภาพรูปร่างวงรี

 4. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นวงกลม เมื่อต้องการสร้างรูปร่างวงกลม ให้กด SHIFT ค้างไว้ ขณะที่คุณลากเพื่อวาด

Excel

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บแทรกของ Excel

 2. ภายใต้ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก วงรี รูปภาพรูปร่างวงรี

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นวงกลม เมื่อต้องการสร้างรูปร่างวงกลม ให้กด SHIFT ค้างไว้ ขณะที่คุณลากเพื่อวาด

PowerPoint

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 2. ภายใต้ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก วงรี รูปภาพรูปร่างวงรี

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นวงกลม เมื่อต้องการสร้างรูปร่างวงกลม ให้กด SHIFT ค้างไว้ ขณะที่คุณลากเพื่อวาด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×