วาดเส้นตรง หรือจัดแนวสิ่งต่างๆ ด้วยไม้บรรทัด

บนอุปกรณ์ Windows ผู้สมัครใช้งาน Office 365 สามารถใช้ไม้บรรทัดบนแท็บ วาด ของ Ribbon เพื่อวาดเส้นตรง หรือ เพื่อจัดแนวชุดของวัตถุได้ ไม้บรรทัดหมุนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ: แนวนอน แนวตั้ง หรือมุมใดๆ ที่อยู่ระหว่าง มีองศาการตั้งค่าเพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าในมุมที่ถูกต้องแม่นยำ ถ้าจำเป็น

คุณสามารถจัดการไม้บรรทัดโดยใช้นิ้วของคุณหรือใช้การกดปุ่ม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
ผู้สมัครใช้งาน Office 365

ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น ผู้สมัครใช้งานจะได้รับฟีเจอร์และการปรับปรุงใหม่ๆ เป็นรายเดือน คลิกเพื่อลองใช้หรือซื้อการสมัครใช้งาน

เปิดแท็บวาดเพื่อดูไม้บรรทัด

 1. เปิด ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. แตะแท็บ กำหนด Ribbon ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 3. ในกล่องทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบ ให้แตะกล่องกาเครื่องงหมายที่ชื่อ วาด

 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 5. แตะแท็บ วาด แล้วคุณจะเห็นไม้บรรทัดอยู่บน Ribbon

  สเตนซิลไม้บรรทัดจะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน PowerPoint 2016

วาดเส้นหรือจัดแนวรายการ

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการใช้ไม้บรรทัด

 2. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 3. ตำแหน่งไม้บรรทัดที่มุมที่คุณต้องการ

  • ใช้ หนึ่งนิ้ว เพื่อย้ายไม้บรรทัดขึ้น/ลงหรือซ้าย/ขวา

  • ใช้ สองนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดไปที่มุมที่คุณต้องการ

  • ใช้ สามนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดได้ครั้งละห้าองศา

 4. เมื่อต้องการวาดเส้น    ให้แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบนแท็บ วาด แล้วเริ่มวาด

  เมื่อต้องการจัดแนวรายการเดียว    ให้เลือกหลายรายการ แล้วลากวัตถุจนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจัดชิดกับไม้บรรทัด

  เมื่อต้องการจัดแนวกลุ่มรายการพร้อมกัน    ให้เลือกหลายรายการโดยการกด Ctrl พร้อมกับแตะแต่ละรายการ ลากชุดของวัตถุจนกว่าจะจัดชิดกับไม้บรรทัด

  รูปร่างจะจัดแนวตามขอบไม้บรรทัด แต่วัตถุ เช่น ไอคอน รูปภาพ หรือกล่องข้อความจะจัดแนวตามไม้บรรทัดบนกล่องปิดล้อมวัตถุ

ควบคุมไม้บรรทัดด้วยคีย์บอร์ด

ถ้าคุณไม่มีหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณต้องการใช้คีย์บอร์ด ให้ใช้การกดปุ่มเหล่านี้เพื่อจัดการไม้บรรทัดหลังจากที่คุณเลือกปุ่มไม้บรรทัดเพื่อเปิดใช้งานบนพื้นที่สไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการควบคุมไม้บรรทัดด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

 1. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 2. คลิกไม้บรรทัดด้วยเมาส์ของคุณ

 3. กด Shift+F6 เพื่อเข้าสู่โหมดจัดการไม้บรรทัด

 4. ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อจัดการไม้บรรทัด:

  การดำเนินการ

  การกดปุ่ม

  ย้ายไม้บรรทัดขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือขวา

  ลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

  หมุนไม้บรรทัดครั้งละ 15 องศา

  กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วแตะปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้งสำหรับการหมุนแต่ละครั้ง

  ลูกศรซ้ายจะหมุนไม้บรรทัดทวนเข็มนาฬิกา ลูกศรขวาจะหมุนไม้บรรทัดตามเข็มนาฬิกา

  หมุนไม้บรรทัดครั้งละหนึ่งองศา

  กดปุ่ม Alt+Ctrl ค้างไว้ แล้วแตะปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้งสำหรับการหมุนแต่ละครั้ง

  ลูกศรซ้ายจะหมุนไม้บรรทัดทวนเข็มนาฬิกา ลูกศรขวาจะหมุนไม้บรรทัดตามเข็มนาฬิกา

  (เส้นขอบสีเทาเข้มจะปรากฎขึ้นบนขอบของไม้บรรทัด ขณะที่คุณย้ายเพื่อระบุว่าโหมดจัดการไม้บรรทัดเปิดอยู่)

  * การกด Alt+Ctrl+ปุ่มลูกศรยังสามารถใช้โดย Windows เพื่อหมุนหน้าจอแสดงผลของคุณ ฟีเจอร์การหมุนหน้าจอจะควบคุมโดยการ์ดกราฟิกของคอมพิวเตอร์ ถ้าฟีเจอร์นั้นเปิดอยู่สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ จะทำงานก่อนปุ่มทางลัดไม้บรรทัด และจะทำให้หน้าจอแสดงผลของคุณหมุน 90 องศาเมื่อคุณกด Alt+Ctrl+ปุ่มลูกศรขวาหรือซ้าย คุณสามารถรีเซ็ตการหมุนหน้าจอของคุณโดยใช้ Alt+Ctrl+ลูกศรขึ้น

  ถ้าคุณต้องการใช้การกดปุ่มควบคุมไม้บรรทัด ให้ปิดฟีเจอร์การหมุนหน้าจอโดยคลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกคำสั่ง เช่น คุณสมบัติกราฟิก หรือ ตัวเลือกกราฟิก ค้นหาคำสั่ง ปุ่มลัด แล้วตั้งค่าเป็น ปิดใช้งาน (การจัดเรียงและชื่อของคำสั่งเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต) หลังจากที่คุณปิดฟีเจอร์การหมุนหน้าจอ การกดปุ่ม Alt+Ctr+ปุ่มลูกศร จะสามารถใช้ได้ทั้งบนไม้บรรทัดและรูปร่างที่แทรกบนสไลด์ใน PowerPoint

ซ่อนไม้บรรทัด

 • แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้หายไปจากพื้นผิวการวาดของสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×