ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

วาดเส้นตรง หรือจัดชิดสิ่งต่าง ๆ จากไม้บรรทัดใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ไม้บรรทัดบนแท็บวาด ของ Ribbon เพื่อวาดเส้นตรง หรือ เพื่อจัดให้วัตถุทั้งชุด Pivots ไม้บรรทัดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ: ตามแนวนอน แนวตั้ง หรือมุมใด ๆ ในระหว่าง มีองศาการตั้งค่าเพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าที่มุมแม่นยำ ถ้าจำเป็น

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณสามารถจัดการไม้บรรทัด โดยใช้นิ้วของคุณ เมาส์ หรือกดแป้นพิมพ์

งาน รายการตรวจสอบ การวางแผนสัญลักษณ์

นี่คือฟีเจอร์Office 365 สมาชิกอย่างเดียว ดูข้อกำหนดด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดแท็บวาดเพื่อดูไม้บรรทัด

 1. เปิด ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. แตะแท็บ กำหนด Ribbon ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 3. ในกล่องทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบ ให้แตะกล่องกาเครื่องงหมายที่ชื่อ วาด

 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 5. แตะแท็บ วาด แล้วคุณจะเห็นไม้บรรทัดอยู่บน Ribbon

  สเตนซิลไม้บรรทัดจะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน PowerPoint 2016

วาดเส้นหรือจัดแนวรายการ

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการใช้ไม้บรรทัด

 2. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 3. ตำแหน่งไม้บรรทัดที่มุมที่คุณต้องการ

  • ใช้ หนึ่งนิ้ว เพื่อย้ายไม้บรรทัดขึ้น/ลงหรือซ้าย/ขวา

  • ใช้ สองนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดไปที่มุมที่คุณต้องการ

  • ใช้ สามนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดได้ครั้งละห้าองศา

 4. เมื่อต้องการวาดเส้น    ให้แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบนแท็บ วาด แล้วเริ่มวาด

  เมื่อต้องการจัดแนวรายการเดียว    ให้เลือกหลายรายการ แล้วลากวัตถุจนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจัดชิดกับไม้บรรทัด

  เมื่อต้องการจัดแนวกลุ่มรายการพร้อมกัน    ให้เลือกหลายรายการโดยการกด Ctrl พร้อมกับแตะแต่ละรายการ ลากชุดของวัตถุจนกว่าจะจัดชิดกับไม้บรรทัด

  รูปร่างจะจัดแนวตามขอบไม้บรรทัด แต่วัตถุ เช่น ไอคอน รูปภาพ หรือกล่องข้อความจะจัดแนวตามไม้บรรทัดบนกล่องปิดล้อมวัตถุ

ควบคุมไม้บรรทัด โดยใช้เมาส์

ย้ายไม้บรรทัด โดยการคลิ กและการลาก ด้วยเมาส์ของคุณ เมื่อต้องการหยุดการย้ายไม้บรรทัด ปล่อยปุ่มเมาส์

หมุนไม้บรรทัดในหนึ่งระดับที โดยการเปิดล้อเลื่อนบนเมาส์ของคุณ Pivots ไม้บรรทัดที่กำลังชี้ที่ตัวชี้เมาส์ (หมุนจำเป็นต้องใช้ล้อเลื่อนเมาส์ จะไม่ทำงานกับ trackpads แล็ปท็อป)

ควบคุมไม้บรรทัดด้วยคีย์บอร์ด

ถ้าคุณไม่มีหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณต้องการใช้คีย์บอร์ด ให้ใช้การกดปุ่มเหล่านี้เพื่อจัดการไม้บรรทัดหลังจากที่คุณเลือกปุ่มไม้บรรทัดเพื่อเปิดใช้งานบนพื้นที่สไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการควบคุมไม้บรรทัดด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

 1. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 2. คลิกไม้บรรทัดด้วยเมาส์ของคุณ

 3. กด Shift+F6 เพื่อเข้าสู่โหมดจัดการไม้บรรทัด

 4. ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อจัดการไม้บรรทัด:

  การดำเนินการ

  การกดปุ่ม

  ย้ายไม้บรรทัดขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือขวา

  ลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

  หมุนไม้บรรทัดครั้งละ 15 องศา

  กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วแตะปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้งสำหรับการหมุนแต่ละครั้ง

  ลูกศรซ้ายจะหมุนไม้บรรทัดทวนเข็มนาฬิกา ลูกศรขวาจะหมุนไม้บรรทัดตามเข็มนาฬิกา

  หมุนไม้บรรทัดครั้งละหนึ่งองศา

  กดปุ่ม Alt+Ctrl ค้างไว้ แล้วแตะปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้งสำหรับการหมุนแต่ละครั้ง

  ลูกศรซ้ายจะหมุนไม้บรรทัดทวนเข็มนาฬิกา ลูกศรขวาจะหมุนไม้บรรทัดตามเข็มนาฬิกา

  (เส้นขอบสีเทาเข้มจะปรากฎขึ้นบนขอบของไม้บรรทัด ขณะที่คุณย้ายเพื่อระบุว่าโหมดจัดการไม้บรรทัดเปิดอยู่)

  * การกด Alt+Ctrl+ปุ่มลูกศรยังสามารถใช้โดย Windows เพื่อหมุนหน้าจอแสดงผลของคุณ ฟีเจอร์การหมุนหน้าจอจะควบคุมโดยการ์ดกราฟิกของคอมพิวเตอร์ ถ้าฟีเจอร์นั้นเปิดอยู่สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ จะทำงานก่อนปุ่มทางลัดไม้บรรทัด และจะทำให้หน้าจอแสดงผลของคุณหมุน 90 องศาเมื่อคุณกด Alt+Ctrl+ปุ่มลูกศรขวาหรือซ้าย คุณสามารถรีเซ็ตการหมุนหน้าจอของคุณโดยใช้ Alt+Ctrl+ลูกศรขึ้น

  ถ้าคุณต้องการใช้การกดปุ่มควบคุมไม้บรรทัด ให้ปิดฟีเจอร์การหมุนหน้าจอโดยคลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกคำสั่ง เช่น คุณสมบัติกราฟิก หรือ ตัวเลือกกราฟิก ค้นหาคำสั่ง ปุ่มลัด แล้วตั้งค่าเป็น ปิดใช้งาน (การจัดเรียงและชื่อของคำสั่งเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต) หลังจากที่คุณปิดฟีเจอร์การหมุนหน้าจอ การกดปุ่ม Alt+Ctr+ปุ่มลูกศร จะสามารถใช้ได้ทั้งบนไม้บรรทัดและรูปร่างที่แทรกบนสไลด์ใน PowerPoint

ซ่อนไม้บรรทัด

 • แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้หายไปจากพื้นผิวการวาดของสไลด์

ข้อกำหนดสำหรับไม้บรรทัด

งาน รายการตรวจสอบ การวางแผนสัญลักษณ์

นี่คือฟีเจอร์Office 365สมาชิกอย่างเดียว

  นำไปใช้กับ:

PowerPoint สำหรับOffice 365:

 แชนเนลรายเดือน: 1702 เวอร์ชัน
 แชนเนลรายครึ่งปี (Targeted):ปี 1803 เวอร์ชัน
 แชนเนลรายครึ่งปี:ไม่พร้อมใช้งานได้
 ค้นหา Office ของคุณ เวอร์ชัน

ระบบปฏิบัติการ:

Windows 10 เวอร์ชัน 1607
 ค้นหาเวอร์ชัน Windows ของคุณ

งาน รายการตรวจสอบ การวางแผนสัญลักษณ์

คุณลักษณะนี้ทำงานบนแท็บเล็ต Windows แต่ไม่โทรศัพท์ Windows ดูข้อกำหนดด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

วาดเส้นหรือจัดแนวรายการ

 1. แตะสไลด์ที่คุณต้องการใช้ไม้บรรทัด

 2. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 3. จัดตำแหน่งไม้บรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยนมุม:

  • ใช้ หนึ่งนิ้ว เพื่อย้ายไม้บรรทัดขึ้น/ลงหรือซ้าย/ขวา

  • ใช้ สองนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดไปที่มุมที่คุณต้องการ

  • ใช้ สามนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดได้ครั้งละห้าองศา

 4. เมื่อต้องการวาดเส้น    ให้แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบนแท็บ วาด แล้วเริ่มวาด

  เมื่อต้องการจัดแนวรายการเดียว    ให้เลือกหลายรายการ แล้วลากวัตถุจนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจัดชิดกับไม้บรรทัด

  เมื่อต้องการจัดกลุ่มรายการในครั้งเดียว    เลือกได้หลายรายการ ด้วยการเลือกหนึ่งจากนั้นแตะ และเก็บไว้ในขณะที่คุณ successively แตะรายการอื่น ๆ ด้วยนิ้วอีกครั้ง ลากวัตถุทั้งชุดจนกระทั่งชิดกับไม้บรรทัด

  รูปร่างชิดไม้บรรทัดบนขอบของ ในขณะที่มีการเลือกวัตถุเช่นไอคอนรูปภาพหรือกล่องข้อความชิดไม้บรรทัดด้านบนของกล่อง bounding

ซ่อนไม้บรรทัด

 • แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้หายไปจากพื้นผิวการวาดของสไลด์

ข้อกำหนดสำหรับไม้บรรทัด

งาน รายการตรวจสอบ การวางแผนสัญลักษณ์

ฟีเจอร์นี้จะสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดบนแท็บเล็ต Windows

  นำไปใช้กับ:

PowerPoint Mobile:
เวอร์ชัน 17.9330.20541

ระบบปฏิบัติการ:

Windows 10 เวอร์ชัน 1709 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
 ค้นหาเวอร์ชัน Windows ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

วาดเส้นตรง หรือวัดจากไม้บรรทัดใน OneNote

งาน รายการตรวจสอบ การวางแผนสัญลักษณ์

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานกับOffice Insidersในขณะนี้ การทำงานบน iPad แต่ไม่ iPhone ดูข้อกำหนดด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

วาดเส้นหรือจัดแนวรายการ

 1. แตะสไลด์ที่คุณต้องการใช้ไม้บรรทัด

 2. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 3. จัดตำแหน่งไม้บรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยนมุม:

  • ใช้ หนึ่งนิ้ว เพื่อย้ายไม้บรรทัดขึ้น/ลงหรือซ้าย/ขวา

  • ใช้ สองนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดไปที่มุมที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการวาดเส้น    ให้แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบนแท็บ วาด แล้วเริ่มวาด

  เมื่อต้องการจัดแนวรายการเดียว    ให้เลือกหลายรายการ แล้วลากวัตถุจนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจัดชิดกับไม้บรรทัด

  เมื่อต้องการจัดกลุ่มรายการในครั้งเดียว    เลือกได้หลายรายการ ด้วยการเลือกหนึ่งจากนั้นแตะ และเก็บไว้ในขณะที่คุณ successively แตะรายการอื่น ๆ ด้วยนิ้วอีกครั้ง ลากวัตถุทั้งชุดจนกระทั่งชิดกับไม้บรรทัด

  รูปร่างชิดไม้บรรทัดบนขอบของ ในขณะที่มีการเลือกวัตถุเช่นไอคอนรูปภาพหรือกล่องข้อความชิดไม้บรรทัดด้านบนของกล่อง bounding

ซ่อนไม้บรรทัด

 • แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้หายไปจากพื้นผิวการวาดของสไลด์

ข้อกำหนดสำหรับไม้บรรทัด

งาน รายการตรวจสอบ การวางแผนสัญลักษณ์

ฟีเจอร์นี้จะสำหรับ Office Insiders บน iPad

  นำไปใช้กับ:

PowerPoint for iPad:
เวอร์ชัน 2.14.18052800

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×