ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

วาดเส้นตรงหรือจัดแนวสิ่งต่างๆด้วยไม้บรรทัดใน PowerPoint

คุณสามารถใช้ไม้บรรทัดบนแท็บวาดของ Ribbon เพื่อวาดเส้นตรงหรือเพื่อจัดแนวชุดของวัตถุ Pivots ไม้บรรทัดไปยังตำแหน่งใดก็ได้ที่คุณต้องการ: แนวนอนแนวตั้งหรือมุมใดก็ตามในระหว่าง มีการตั้งค่าองศาเพื่อที่คุณจะสามารถตั้งค่าได้ในมุมที่แม่นยำถ้าจำเป็น

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณสามารถควบคุมไม้บรรทัดโดยใช้นิ้วของคุณเมาส์หรือการกดแป้นพิมพ์

งาน การวางแผน สัญลักษณ์การวางแผน

ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานใน PowerPoint for Office 365 และ PowerPoint 2019 ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดบน Ribbon ของคุณให้ดูที่ความต้องการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดแท็บวาดเพื่อดูไม้บรรทัด

 1. เปิด ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. แตะแท็บ กำหนด Ribbon ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 3. ในกล่องทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบ ให้แตะกล่องกาเครื่องงหมายที่ชื่อ วาด

 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 5. แตะแท็บ วาด แล้วคุณจะเห็นไม้บรรทัดอยู่บน Ribbon

  สเตนซิลไม้บรรทัดจะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน PowerPoint 2016

วาดเส้นหรือจัดแนวรายการ

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการใช้ไม้บรรทัด

 2. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 3. ตำแหน่งไม้บรรทัดที่มุมที่คุณต้องการ

  • ใช้ หนึ่งนิ้ว เพื่อย้ายไม้บรรทัดขึ้น/ลงหรือซ้าย/ขวา

  • ใช้ สองนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดไปที่มุมที่คุณต้องการ

  • ใช้ สามนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดได้ครั้งละห้าองศา

 4. เมื่อต้องการวาดเส้น    ให้แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบนแท็บ วาด แล้วเริ่มวาด

  เมื่อต้องการจัดแนวรายการเดียว    ให้เลือกหลายรายการ แล้วลากวัตถุจนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจัดชิดกับไม้บรรทัด

  เมื่อต้องการจัดแนวกลุ่มรายการพร้อมกัน    ให้เลือกหลายรายการโดยการกด Ctrl พร้อมกับแตะแต่ละรายการ ลากชุดของวัตถุจนกว่าจะจัดชิดกับไม้บรรทัด

  รูปร่างจะจัดแนวตามขอบไม้บรรทัด แต่วัตถุ เช่น ไอคอน รูปภาพ หรือกล่องข้อความจะจัดแนวตามไม้บรรทัดบนกล่องปิดล้อมวัตถุ

ควบคุมไม้บรรทัดด้วยเมาส์

ย้ายไม้บรรทัดด้วยการคลิกและการลากด้วยเมาส์ของคุณ เมื่อต้องการหยุดการย้ายไม้บรรทัดให้ปล่อยปุ่มเมาส์

หมุนไม้บรรทัดด้วยการเพิ่มหนึ่งองศาโดยการหมุนล้อเลื่อนบนเมาส์ของคุณ Pivots ไม้บรรทัดที่ตัวชี้เมาส์กำลังชี้ (การหมุนจำเป็นต้องใช้ล้อเลื่อนของเมาส์ไม่ทำงานกับแล็ปท็อป trackpads)

ควบคุมไม้บรรทัดด้วยคีย์บอร์ด

ถ้าคุณไม่มีหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณต้องการใช้คีย์บอร์ด ให้ใช้การกดปุ่มเหล่านี้เพื่อจัดการไม้บรรทัดหลังจากที่คุณเลือกปุ่มไม้บรรทัดเพื่อเปิดใช้งานบนพื้นที่สไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการควบคุมไม้บรรทัดด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

 1. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 2. คลิกไม้บรรทัดด้วยเมาส์ของคุณ

 3. กด Shift+F6 เพื่อเข้าสู่โหมดจัดการไม้บรรทัด

 4. ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อจัดการไม้บรรทัด:

  การดำเนินการ

  การกดปุ่ม

  ย้ายไม้บรรทัดขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือขวา

  ลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

  หมุนไม้บรรทัดครั้งละ 15 องศา

  กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วแตะปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้งสำหรับการหมุนแต่ละครั้ง

  ลูกศรซ้ายจะหมุนไม้บรรทัดทวนเข็มนาฬิกา ลูกศรขวาจะหมุนไม้บรรทัดตามเข็มนาฬิกา

  หมุนไม้บรรทัดครั้งละหนึ่งองศา

  กดปุ่ม Alt+Ctrl ค้างไว้ แล้วแตะปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้งสำหรับการหมุนแต่ละครั้ง

  ลูกศรซ้ายจะหมุนไม้บรรทัดทวนเข็มนาฬิกา ลูกศรขวาจะหมุนไม้บรรทัดตามเข็มนาฬิกา

  (เส้นขอบสีเทาเข้มจะปรากฎขึ้นบนขอบของไม้บรรทัด ขณะที่คุณย้ายเพื่อระบุว่าโหมดจัดการไม้บรรทัดเปิดอยู่)

  * การกด Alt+Ctrl+ปุ่มลูกศรยังสามารถใช้โดย Windows เพื่อหมุนหน้าจอแสดงผลของคุณ ฟีเจอร์การหมุนหน้าจอจะควบคุมโดยการ์ดกราฟิกของคอมพิวเตอร์ ถ้าฟีเจอร์นั้นเปิดอยู่สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ จะทำงานก่อนปุ่มทางลัดไม้บรรทัด และจะทำให้หน้าจอแสดงผลของคุณหมุน 90 องศาเมื่อคุณกด Alt+Ctrl+ปุ่มลูกศรขวาหรือซ้าย คุณสามารถรีเซ็ตการหมุนหน้าจอของคุณโดยใช้ Alt+Ctrl+ลูกศรขึ้น

  ถ้าคุณต้องการใช้การกดปุ่มควบคุมไม้บรรทัด ให้ปิดฟีเจอร์การหมุนหน้าจอโดยคลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกคำสั่ง เช่น คุณสมบัติกราฟิก หรือ ตัวเลือกกราฟิก ค้นหาคำสั่ง ปุ่มลัด แล้วตั้งค่าเป็น ปิดใช้งาน (การจัดเรียงและชื่อของคำสั่งเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต) หลังจากที่คุณปิดฟีเจอร์การหมุนหน้าจอ การกดปุ่ม Alt+Ctr+ปุ่มลูกศร จะสามารถใช้ได้ทั้งบนไม้บรรทัดและรูปร่างที่แทรกบนสไลด์ใน PowerPoint

ซ่อนไม้บรรทัด

 • แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้หายไปจากพื้นผิวการวาดของสไลด์

ความต้องการสำหรับไม้บรรทัด

งาน การวางแผน สัญลักษณ์การวางแผน

นำไปใช้กับ:

แอป

PowerPoint สำหรับ Office 365:

 แชนเนลรายเดือน: เวอร์ชัน
๑๗๐๒   แชนเนลแบบครึ่งปี: เวอร์ชัน๑๘๐๓
PowerPoint 2019
ค้นหาเวอร์ชัน Office ของคุณ  

ระบบปฏิบัติการ

Windows 10, เวอร์ชัน๑๖๐๗
 ค้นหาเวอร์ชันของ windows ของคุณ

งาน การวางแผน สัญลักษณ์การวางแผน

ฟีเจอร์นี้จะใช้งานได้บนแท็บเล็ตที่ใช้ Windows แต่ไม่ใช่โทรศัพท์ที่ใช้ Windows ดูความต้องการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

วาดเส้นหรือจัดแนวรายการ

 1. แตะสไลด์ที่คุณต้องการใช้ไม้บรรทัด

 2. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 3. วางตำแหน่งไม้บรรทัดที่มุมที่คุณต้องการ:

  • ใช้ หนึ่งนิ้ว เพื่อย้ายไม้บรรทัดขึ้น/ลงหรือซ้าย/ขวา

  • ใช้ สองนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดไปที่มุมที่คุณต้องการ

  • ใช้ สามนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดได้ครั้งละห้าองศา

 4. เมื่อต้องการวาดเส้น    ให้แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบนแท็บ วาด แล้วเริ่มวาด

  เมื่อต้องการจัดแนวรายการเดียว    ให้เลือกหลายรายการ แล้วลากวัตถุจนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจัดชิดกับไม้บรรทัด

  เมื่อต้องการจัดแนวกลุ่มของรายการพร้อมกัน    เลือกรายการหลายรายการโดยเลือกหนึ่งรายการแล้วแตะค้างไว้ในขณะที่คุณแตะที่รายการอื่นๆด้วยอีกนิ้วหนึ่ง ลากชุดของวัตถุจนกว่าจะจัดชิดกับไม้บรรทัด

  รูปร่างที่จัดชิดกับไม้บรรทัดในขณะที่วัตถุเช่นไอคอนรูปภาพหรือกล่องข้อความจะจัดชิดกับไม้บรรทัดบนกล่องขอบเขตของเส้นขอบ

ซ่อนไม้บรรทัด

 • แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้หายไปจากพื้นผิวการวาดของสไลด์

ความต้องการสำหรับไม้บรรทัด

งาน การวางแผน สัญลักษณ์การวางแผน

ฟีเจอร์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดบนแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

นำไปใช้กับ:

PowerPoint Mobile:
เวอร์ชัน17.9330.20541

:

Windows 10, เวอร์ชัน๑๗๐๙หรือเวอร์ชัน
ที่ใหม่กว่าจะค้นหาเวอร์ชันของ windows ของคุณ  

ดูเพิ่มเติม

วาดเส้นตรงหรือวัดด้วยไม้บรรทัดใน OneNote

งาน การวางแผน สัญลักษณ์การวางแผน

ในขณะนี้ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับOfficeinsider การทำงานบน iPad แต่ไม่ใช่ iPhone ดูความต้องการด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

วาดเส้นหรือจัดแนวรายการ

 1. แตะสไลด์ที่คุณต้องการใช้ไม้บรรทัด

 2. แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้ปรากฏบนพื้นผิวการวาดของสไลด์

 3. วางตำแหน่งไม้บรรทัดที่มุมที่คุณต้องการ:

  • ใช้ หนึ่งนิ้ว เพื่อย้ายไม้บรรทัดขึ้น/ลงหรือซ้าย/ขวา

  • ใช้ สองนิ้ว เพื่อหมุนไม้บรรทัดไปที่มุมที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการวาดเส้น    ให้แตะปากกาหรือปากกาเน้นข้อความบนแท็บ วาด แล้วเริ่มวาด

  เมื่อต้องการจัดแนวรายการเดียว    ให้เลือกหลายรายการ แล้วลากวัตถุจนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจัดชิดกับไม้บรรทัด

  เมื่อต้องการจัดแนวกลุ่มของรายการพร้อมกัน    เลือกรายการหลายรายการโดยเลือกหนึ่งรายการแล้วแตะค้างไว้ในขณะที่คุณแตะที่รายการอื่นๆด้วยอีกนิ้วหนึ่ง ลากชุดของวัตถุจนกว่าจะจัดชิดกับไม้บรรทัด

  รูปร่างที่จัดชิดกับไม้บรรทัดในขณะที่วัตถุเช่นไอคอนรูปภาพหรือกล่องข้อความจะจัดชิดกับไม้บรรทัดบนกล่องขอบเขตของเส้นขอบ

ซ่อนไม้บรรทัด

 • แตะไม้บรรทัด ไอคอนไม้บรรทัด ไม้บรรทัด หรือขอบเส้นตรง จะอยู่บนแท็บวาดของ Ribbon ใน Office 2016 บนแท็บวาด เพื่อทำให้หายไปจากพื้นผิวการวาดของสไลด์

ความต้องการสำหรับไม้บรรทัด

งาน การวางแผน สัญลักษณ์การวางแผน

ฟีเจอร์นี้มีไว้สำหรับ Office insider บน iPad

นำไปใช้กับ:

PowerPoint for iPad:
เวอร์ชัน2.14.18052800

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×