วางแผน และจัดการกรณีในศูนย์ eDiscovery

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถสร้างกรณี eDiscovery ใหม่ใน SharePoint Online (ในแผนสแตนด์อโลน Office 365 และ SharePoint Online) เมื่อต้องการสร้างกรณี eDiscovery และการหยุด eDiscovery โปรดเริ่มใช้งาน ศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายของ Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดการกรณี eDiscovery ในศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย โปรดทราบว่าคุณจะยังสามารถปรับเปลี่ยนกรณี eDiscovery ที่มีอยู่ได้ใน SharePoint Online

Electronic Discovery หรือ eDiscovery คือการค้นหาเนื้อหาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินคดีหรือการสืบสวน ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องการการระบุเนื้อหาผ่านทางแล็ปท็อป เซิร์ฟเวอร์อีเมล เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ศูนย์ eDiscovery คือ คอลเลกชันของไซต์ SharePoint ที่ใช้ในการดำเนินการกระทำค้นพบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในศูนย์ eDiscovery คุณสามารถสร้างกรณี ซึ่งเป็นไซต์ SharePoint ที่ช่วยให้คุณสามารถระบุ ค้างไว้ ค้นหา และส่งออกเนื้อหาจากกล่องจดหมาย Exchange ไซต์ SharePoint และแชร์ไฟล์ค้นหาได้

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเพิ่มแหล่งเนื้อหาหรือคิวรีเพื่อกรณี eDiscovery การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาค สำหรับไซต์ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • การเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายที่มีขนาดใหญ่ (100 ชื่อหรือมากกว่า) เป็นแหล่งเนื้อหาอาจทำให้หมดเวลา หรือใช้เวลานานในการประมวลผล ไม่สามารถเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายของผู้ใช้ 1,500 รายหรือมากกว่าได้ การแก้ไขปัญหาชั่วคราวคือการระบุวิธีอื่นๆ ในการค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายของกลุ่มการแจกจ่าย เช่น คำสำคัญ หรือผู้เขียน หรือผู้ส่งรายการดังกล่าว

 • ในลำดับสำหรับเนื้อหาจะพบ นั้นจะถูกตระเวน โดยการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดไฟล์เริ่มต้นที่ถูกตระเวน ดูบทความตระเวนนามสกุลไฟล์เริ่มต้น และแยกวิเคราะห์ชนิดไฟล์ใน SharePoint Server 2013

การวางแผนและการสร้างกรณี

ถ้าคุณต้องการจัดการหลายกรณี ในศูนย์ eDiscovery ของคุณ ให้พิจารณาว่าคุณต้องการที่จะกำหนดกระบวนการที่สอดคล้องกัน เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในองค์กรของคุณปฏิบัติตามหรือไม่

 • ข้อตกลงการตั้งชื่อสำหรับกรณีอาจเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าคุณมีกรณีจำนวนมาก หรือมีชนิดหรือการจัดประเภทของกรณีที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแผนก

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายกรณี

 • การกำหนดและการสื่อสารสิทธิ์สำหรับการจัดการกรณี

 • แนวทางเกี่ยวกับการสร้างคิวรี

 • ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการสื่อสารเมื่อเนื้อหาถูกระงับ

 • ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการเก็บและปิดกรณี

ตัวอย่างวงจรชีวิตของกรณี eDiscovery

 • สร้างไซต์เพื่อจัดการกรณี

 • เพิ่มแหล่งข้อมูล

 • ระงับแหล่งข้อมูล

 • สร้างคิวรี

 • ส่งออกเนื้อหากรณี

 • ปิดกรณี

ด้านบนของหน้า

สร้างกรณี

 1. ในศูนย์ eDiscovery ให้คลิก สร้างกรณีใหม่

 2. พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับกรณีของคุณ

 3. ในกล่องอยู่เว็บไซต์ พิมพ์ส่วนท้ายสุดของ URL คุณต้องการสำหรับกรณี เช่น ContosovsFabrikam

 4. ภายใต้ เลือกเทมเพลต ดูให้แน่ใจว่า กรณี eDiscovery ถูกเลือกไว้

 5. ภายใต้ สิทธิ์ผู้ใช้ ให้เลือกว่าจะใช้สิทธิ์เดียวกันกับไซต์แม่หรือจะใช้สิทธิ์เฉพาะ ถ้าบุคคลที่ระบุต้องการเข้าถึงกรณีนี้ แต่ไม่ต้องการเข้าถึงกรณีอื่นๆ คุณควรเลือก ใช้สิทธิ์เฉพาะ

เพิ่มและระงับแหล่งข้อมูล

 1. ในศูนย์ eDiscovery ให้เปิดกรณีที่คุณต้องการจะเพิ่มแหล่งข้อมูลเข้าไป

 2. คลิก ชุด eDiscovery

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับชุด เช่นExecutive CorrespondenceeDiscovery

 4. ถัดจาก แหล่งที่มา ให้คลิก เพิ่มและจัดการแหล่งที่มา

 5. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ภายใต้ กล่องจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมาย Exchange

 6. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้พิมพ์ URL หรือที่อยู่ของตำแหน่งไฟล์ที่แชร์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล เนื้อหาใดก็ตามที่คุณรวมไว้ จะต้องถูกทำดัชนีด้วยการค้นหา

 7. คลิก บันทึก

 8. ในกล่องภายใต้ ตัวกรอง ให้พิมพ์คำสำคัญที่จะทำให้การค้นหาแหล่งข้อมูลของคุณแคบลง

 9. เมื่อต้องการจำกัดเนื้อหาให้แคบลงโดยใช้ช่วงวันที่ ให้ใส่ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

 10. เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์ให้มีเฉพาะผู้เขียนเอกสารหรือข้อมูลในรายการ หรือผู้ส่งข้อความอีเมลคนใดคนหนึ่ง ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลลงในกล่อง ผู้เขียน/ผู้ส่ง

 11. เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์โดเมน Exchange ใดๆ ให้พิมพ์ชื่อโดเมนในกล่อง โดเมน

 12. คลิกปุ่ม ใช้ตัวกรอง

 13. คลิก เปิดใช้ In-Place Hold

 14. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเนื้อหาที่ถูกต้อง ให้คลิก แสดงตัวอย่างผลลัพธ์

 15. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเนื้อหาลงใน eDiscovery กรณีและสถานที่แหล่งข้อมูลบนค้างไว้

ด้านบนของหน้า

เรียกใช้คิวรีและส่งออกเนื้อหา

เมื่อคุณได้กำหนดแหล่งข้อมูลของคุณและระงับการใช้งานเพราะมีความจำเป็น คุณสามารถเรียกใช้คิวรีเพื่อจำกัดและแยกเนื้อหาที่คุณต้องการสำหรับกรณีที่ระบุออกได้ SharePoint มีเครื่องมือบางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงคิวรีของคุณได้

คุณส่งออกเนื้อหาจากกรณีเมื่อคุณพร้อมที่จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้มีสิทธิ์ หรือผู้ที่ต้องการใช้งานกับระเบียบทางกฎหมายอื่นๆ เนื้อหาถูกส่งออกในรูปแบบที่เข้ากันได้กับมาตรฐาน Electronic Discovery Reference Model

ด้านบนของหน้า

ปิดกรณี

เมื่อคุณปิดกรณี จะออกหยุดในสถานที่สำหรับแหล่งข้อมูลของทั้งหมด และคุณจะไม่สามารถระงับแหล่งข้อมูลสำหรับกรณีนี้

 1. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กปิดกรณี

 2. คลิกปิดกรณีนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eDiscovery

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณี eDiscovery ให้ดูบทความต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ: eDiscovery ใน SharePoint Server 2013 และ Exchange Server 2013

ตั้งค่าศูนย์ eDiscovery ใน SharePoint Online

เพิ่มเนื้อหาลงในกรณี eDiscovery และหยุดแหล่งข้อมูล

การค้นหาและการใช้คำสำคัญใน eDiscovery

เริ่มต้นนามสกุลไฟล์ที่ตระเวน และแยกวิเคราะห์ชนิดไฟล์ใน SharePoint Server 2013

ภาพรวมของคุณสมบัติที่ตระเวน และใน SharePoint Server 2013

สร้างและเรียกใช้คิวรี eDiscovery

ส่งออกเนื้อหา eDiscovery และสร้างรายงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×