วางแผนเกี่ยวกับไซต์และจัดการผู้ใช้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สูตรสำหรับไซต์ประสบความสำเร็จและผู้ใช้สุขสันต์คือ แผน และนานด้วยวิธีการจัดการไซต์และผู้ใช้ ต่อไปนี้คือบางงานที่สำคัญและแนวคิดที่คุณสามารถใช้การวางแผนไซต์ และจัดการผู้ใช้สำหรับองค์กรของคุณ

จัดการไซต์คอลเลกชัน

ดั้งเดิมไซต์คอลเลกชันคือ กลุ่มของไซต์ SharePoint ที่มีเจ้าของเดียวกัน และการตั้งค่าการดูแล เช่นสิทธิ์การใช้ร่วมกัน ไซต์ย่อยที่สืบทอด สิทธิ์ และการนำทางไซต์ออกจากไซต์คอลเลกชัน ดังนั้นเมื่อใดก็ ตามที่สมาชิกของไซต์และโครงการของคุณเปลี่ยน ไซต์ของคุณต้องเปลี่ยน ในขณะที่คุณยังสามารถใช้ไซต์คอลเลกชัน มีไซต์ย่อย เราขอแนะนำให้สร้างไซต์คอลเลกชันสำหรับแต่ละปริมาณงานในองค์กรของคุณ ประสบการณ์การใช้งาน SharePoint ทันสมัยทำให้ง่ายต่อการนำทาง และรักษาเนื่องจากแต่ละไซต์คอลเลกชันไซต์คือเดี๋ยวนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานทันสมัยใน SharePointและประโยชน์ของการใช้ฮับไซต์ เราขอแนะนำให้ คุณสร้างไซต์คอลเลกชันสำหรับแต่ละปริมาณ และเชื่อมโยงเหล่านั้นทั้งหมดเป็นฮับไซต์ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น และ adopts เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่วางแผนไซต์ฮับ SharePoint ของคุณ

ผู้ดูแลระบบ SharePoint มอบสิทธิ์การจัดการการไซต์คอลเลกชันกับบุคคลอื่นในองค์กรของคุณ รูปแบบสิทธิ์ SharePoint ช่วยให้คุณ โดยการอนุญาตให้คุณเมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ให้กับบทบาทอื่นเช่นไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ เจ้าของไซต์ และบทบาทอื่น ดูจัดการไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบเพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่ม และลบไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันมีระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน นั่นหมายความว่า คุณสามารถเพิ่ม หรือลบไซต์ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับไซต์ใด ๆ ภายในไซต์คอลเลกชัน นอกจากนี้ คุณสามารถดู เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดภายในไซต์เหล่านั้น สามารถกำหนดผู้ดูแลรองไซต์คอลเลกชัน ด้วยการดูแลไซต์คอลเลกชันนั้น ในฐานะผู้ดูแลระบบคอลเลกชันไซต์ คุณสามารถเพิ่มผู้ดูแลของไซต์คอลเลกชันอื่น หรือไซต์คอลเลกชันผู้ดูแล ผ่านหน้าการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ ดูจัดการไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ

ไซต์ทีม SharePoint และหน้าใด ๆ ที่คุณสร้างภายใต้ จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับผู้ใช้ที่คุณเชิญ โดยให้สิทธิ์ไปยังไซต์ นอกจากนี้คุณสามารถเชื่อมต่อไซต์ทีมลงใน Office 365 กลุ่ม ด้วยไซต์ทีม องค์กรของคุณ ทีม หรือกลุ่มสามารถเชื่อมต่อกับอีกคนหนึ่ง และทำงานร่วมกันบนเอกสารและไฟล์อื่น ๆ โพสต์ข้อความประกาศ จัดกำหนดการการประชุม รักษางาน ติดตามปัญหาหรือรายการการกระทำ และจัดเก็บข้อมูลในรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูไซต์ทีม SharePoint คืออะไร?

การสื่อสารไซต์ SharePoint ช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลเช่นข่าว รายงาน และสถานะกับผู้อื่น ไซต์การติดต่อสื่อสารจะมีผลต่อผู้สนับสนุนสักแต่สมาชิกจำนวนมาก

การควบคุม

ระบบการจัดการเป็นชุดของนโยบาย บทบาท ความรับผิดชอบ และกระบวนการที่แนะนำ สั่งการ และควบคุมวิธีที่แผนกธุรกิจและทีมด้านเทคนิคขององค์กรทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สำหรับไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online แผนการจัดการสามารถใช้เป็นเครื่องชี้นำเพื่อช่วยในการวางแผนบทบาท ความรับผิดชอบ และนโยบายที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนไซต์คอลเลกชันของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

  • โครงสร้างข้อมูล รวมถึง เว็บเพจ เอกสาร รายการ และข้อมูล

  • กิจกรรมการบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้

  • การกำหนดตราสินค้าและนโยบายการกำหนดเอง

  • การฝึกอบรม

มีสิ่งสำคัญที่จัดเตรียมแผนควบคุมสำหรับองค์กรของคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการพัฒนาแอแผนควบคุม คุณสามารถช่วยให้ระบุความเป็นเจ้าของสำหรับทั้งธุรกิจและทีมทางเทคนิค การกำหนดผู้ที่รับผิดชอบด้านใดของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแผนควบคุม ดูภาพรวม: แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการวิธีที่ผู้ใช้ไซต์ทีมของคุณ

หมายเหตุ:  คุณอาจต้องทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ SharePoint Online ของคุณเพื่อจัดการผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ใน Office 365

ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงใน Office 365 โดยใช้ Office 365 ศูนย์การจัดการ ซึ่งก็คือพอร์ทัลสำหรับการจัดการผู้ใช้ และการกำหนดค่าบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูผู้ใช้และบทบาท เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางไม่ต่อไปนี้:

  • ระบุว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงศูนย์การจัดการได้ด้วยหรือไม่

  • กำหนดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ให้กับผู้ใช้

  • เลือกชนิดของสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

  • สร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้

ผู้ใช้ไซต์ทีม

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ทีมของคุณ และปรับเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ ระดับสิทธิ์และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint สามารถพบภายใต้การตั้งค่า อย่างไรก็ตาม Office 365 ในขณะนี้สร้างกลุ่มความปลอดภัยที่เรียกว่าทุกคนยกเว้นกลุ่มผู้ใช้ภายนอก ที่ประกอบด้วยทุกคนในไดเรกทอรีของ Office 365 (ยกเว้นบุคคลผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ และบุคคลที่ได้รับการเชิญผ่านฟีเจอร์การแชร์ภายนอก) กลุ่มความปลอดภัยนี้จะได้รับโดยอัตโนมัติสิทธิเป็นสมาชิกใน SharePoint Online ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มลงในไดเรกทอรีของ Office 365 สามารถแก้ไขไซต์ ราย การ และไลบรารีตามค่าเริ่มต้น

ระดับสิทธิ์และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ระดับสิทธิ์เป็นคอลเลกชันของ SharePoint Online สิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อดำเนินการชุดของงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ระดับสิทธิ์อ่านมีมุมมองรายการ รายการที่เปิด แสดงหน้า และดูเวอร์ชันสิทธิ์ (นอกเหนือจากบุคคลอื่น), ทั้งหมดที่จำเป็นต้องดูหน้า เอกสาร และรายการในไซต์ SharePoint อีก สามารถมีสิทธิ์ในระดับสิทธิ์ที่มากกว่าหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การวางแผนกลยุทธ์สำหรับสิทธิ์ของคุณ

เราไม่แนะนำให้ คุณกำหนดระดับสิทธิ์โดยตรงกับผู้ใช้แต่ละเนื่องจากนี้สามารถทำให้ยากมากเพื่อติดตาม และจัดการว่าใครสามารถเข้าถึงไซต์ จำเป็นในบางครั้ง แต่ควรถูกเก็บไว้อย่างน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อน แทน การกำหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่ม และกำหนดผู้ใช้แต่ละกลุ่มเหมาะสมแล้ว กลุ่มคือ ชุดของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ในไซต์คอลเลกชันระดับสำหรับการจัดการสิทธิ์ได้ง่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นและสิทธิ์สำหรับไซต์กำหนดเอง แต่ละกลุ่มจะกำหนดระดับสิทธิ์เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น บางอย่างของกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นหลักรวมระดับสิทธิ์ต่อไปนี้:

กลุ่ม

ระดับสิทธิ์

เจ้าของ

ควบคุมทั้งหมด

ผู้เยี่ยมชม

อ่าน

สมาชิก

สนับสนุน

ผู้ใช้ใดๆ ที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด สามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองได้

เมื่อคุณกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับกลุ่ม SharePoint ที่ไซต์คอลเลกชันระดับ ตามค่าเริ่มต้น ไซต์และเนื้อหาของไซต์ทั้งหมดที่สืบทอดระดับสิทธิ์เหล่านั้น ลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้จะเรียกว่าการสืบทอดสิทธิ์ คุณสามารถระบุว่า จะตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะเมื่อการสร้างไซต์ย่อย หรือตัดการสืบทอดสิทธิ์บนไซต์ รายการ หรือไลบรารี หรือข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสืบทอดสิทธิ์คืออะไร?

เนื่องจากระดับสิทธิ์ของผู้ใช้กำหนดว่าเขาสามารถดู และเข้าถึงภายในไซต์ คุณต้องพิจารณาเป็นสมาชิกของกลุ่มของเขาอย่างระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่รับผิดชอบสำหรับการสร้าง และกำหนดไซต์เอง minimally ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Designer ในทางกลับกัน ผู้ใช้ที่ต้องการอ่าน และดาวน์โหลดเนื้อหาเท่านั้น และอาจเท่านั้น ที่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เยี่ยมชม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสำหรับ SharePoint Online คุณอาจต้องจัดการฟีเจอร์ที่ระดับไซต์และไซต์คอลเลกชัน งานเหล่านี้อาจรวมถึงการเปิดใช้งานหรือการปิดใช้งานฟีเจอร์ตามแผนการควบคุมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน ดูเพิ่มเติม จัดการถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePoint

ดูเพิ่มเติม

บทนำสู่ SharePoint Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×