วางแผนเกี่ยวกับไซต์และจัดการผู้ใช้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สูตรสำหรับไซต์ประสบความสำเร็จและผู้ใช้สุขสันต์คือ แผน และนานด้วยวิธีการจัดการไซต์และผู้ใช้ ต่อไปนี้คือบางงานที่สำคัญและแนวคิดที่คุณสามารถใช้การวางแผนไซต์ และจัดการผู้ใช้สำหรับองค์กรของคุณ

จัดการไซต์และไซต์คอลเลกชัน

ไซต์คอลเลกชันคือกลุ่มของไซต์ SharePoint ที่มีเจ้าของเดียวกันและใช้การตั้งค่าการดูแลร่วมกัน เช่น สิทธิ์ ไซต์คอลเลกชันเป็นแบบลำดับชั้น และจะมีไซต์ระดับบนสุดหนึ่งไซต์และไซต์ใดๆ อยู่ภายใต้ไซต์ระดับบนสุดนั้นเสมอ

ไดอะแกรมแบบลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชันที่แสดงไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย

ไซต์ทีมและไซต์ใดๆ ที่คุณสร้างภายใต้นั้น จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับผู้ใช้ที่คุณเชิญด้วยการให้สิทธิ์ในการใช้ไซต์ ด้วยการใช้ไซต์ทีม องค์กร ทีม หรือกลุ่มของคุณสามารถติดต่อและทำงานร่วมกันบนเอกสารและไฟล์อื่นๆ ติดประกาศ จัดกำหนดการประชุม เก็บรักษางาน ติดตามปัญหา หรือรายการการกระทำ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลในรายการ และอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถสร้างไซต์ย่อยจากไซต์เทมเพลตที่พร้อมให้ใช้งานในไซต์ทีมได้อีกด้วย

ในองค์กรขนาดใหญ่ อาจเป็นธรรมดาที่สภาพแวดล้อม SharePoint Online ของคุณจะมีหลายๆ ไซต์คอลเลกชัน ซึ่งภายใต้ไซต์คอลเลกชันแต่ละไซต์ก็จะมีหลายไซต์ ดังนั้น คุณจึงอาจจะอยากมอบหมายการจัดการไซต์หรือไซต์คอลเลกชันให้กับคนอื่นในองค์กร รูปแบบสิทธิ์ของ SharePoint ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีบทบาทต่างๆ กันไปได้ เช่น ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน เจ้าของไซต์ และบทบาทอื่นที่คุณจะได้เรียนรู้ต่อไปในภายหลัง

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณมีระดับสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด กับไซต์คอลเลกชัน ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเพิ่มหรือลบไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไซต์ใดๆ ภายในไซต์คอลเลกชันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดู เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดภายในไซต์เหล่านั้นได้

ความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสำหรับไซต์ SharePoint Online ของคุณ ความรับผิดชอบของคุณอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อระหว่างผู้ใช้ของคุณกับผู้ดูแลส่วนกลางของ Office 365 หรือผู้ดูและระบบ SharePoint Online

 • ตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาสำคัญที่เก็บไว้บนไซต์ SharePoint Online โดยการกำหนดสิทธิ์ระดับไซต์คอลเลกชันได้บ้าง

 • ตัดสินใจว่าจะทำให้ฟีเจอร์ใดพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่จะใช้ไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

 • จัดเตรียมการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับบุคคลที่ใช้ไซต์คอลเลกชันของคุณ

 • เลือกผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสำรองสำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ

 • สร้างไซต์ใหม่

 • ดู ลบ หรือคืนค่ารายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

 • สร้างและกำหนดเว็บไซต์สาธารณะเอง

 • ช่วยทำการดูแลฟีเจอร์บางอย่าง เช่น

  • เปิดหรือปิดฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชันที่พร้อมใช้งาน

  • สร้างหรือกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง

  • ตั้งค่าการตั้งค่าภูมิภาค

หมายเหตุ: คุณอาจต้องการทำงานกับผู้ดูแล SharePoint Online ของคุณเมื่อต้องการจัดการไซต์คอลเลกชัน (ถ้าคุณไม่ได้ว่าบุคคล) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบผู้ดูแลระบบ SharePoint Online ดูจัดการไซต์คอลเลกชันและการตั้งค่าส่วนกลางในศูนย์การจัดการ SharePoint

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สร้าง ลบ และจัดการไซต์คอลเลกชัน

 • จัดสรรและตรวจสอบที่เก็บข้อมูลของไซต์คอลเลกชัน

 • ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 • ตั้งค่าไซต์ SharePoint เริ่มต้น

 • วางแผนสำหรับไซต์หลายภาษา

 • จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้

 • วางแผนและจัดการฟีเจอร์ เช่น Metadata ที่มีการจัดการ

 • เปิดหรือปิดการแชร์กับภายนอก

ความรับผิดชอบทั่วไปของเจ้าของไซต์

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณมีระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดบนไซต์และอาจรวมถึงความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • สร้างและจัดการไซต์

 • จัดการฟีเจอร์และการตั้งค่าของไซต์ เช่น ลักษณะที่แสดงของไซต์

 • บันทึกไซต์เป็นเทมเพลต

 • จัดการคอลัมน์ของไซต์และชนิดเนื้อหาของไซต์

 • ลบไซต์

 • ปรับการตั้งค่าภูมิภาคและภาษา

 • เพิ่มแอปไปยังไซต์

คุณอาจต้องการสร้างไซต์ย่อยเพื่อจัดระเบียบเนื้อหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือองค์กรของคุณ และปริมาณของเนื้อหาที่คุณวางแผนที่จะมีบนไซต์ของคุณ ไซต์ต่างๆ ภายในไซต์คอลเลกชันได้รับการจัดเรียงเป็นลำดับชั้น เมื่อคุณสร้างไซต์ภายใต้ไซต์ระดับบนสุด คุณได้สร้างลำดับชั้นดังกล่าวขึ้นมา คุณสามารถสร้างไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ทีมของคุณ และคุณยังสามารถสร้างไซต์ย่อยเพิ่มเติมภายใต้ไซต์เหล่านี้

หมายเหตุ:  ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online จะสร้างไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน แล้วกำหนดผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันขึ้นมาอีกคนหนึ่ง เจ้าของไซต์สามารถสร้างไซต์ย่อยได้

ไดอะแกรมลำดับชั้นของไซต์

มีหลายวิธีที่คุณสามารถเลือกในการจัดระเบียบไซต์ย่อยได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะสร้างไซต์ย่อย

 • ตามทีมหรือแผนก

 • ตามวัตถุประสงค์การทำงาน

 • ตามประเภทเนื้อหา

 • ตามโครงการ

 • ตามลูกค้า

 • ตามระดับสิทธิ์หรือความสำคัญ (ตัวอย่างเช่น ถ้ามีข้อมูลที่จำเป็นต้องถูกจำกัด คุณอาจต้องการแยกข้อมูลนั้นไปไว้ยังไซต์เฉพาะ)

ให้ใช้เวลาพิจารณาก่อนว่าคุณต้องการไซต์ในจำนวนมากน้อยเพียงใด และคุณต้องการจัดระเบียบไซต์เหล่านั้นในลักษณะใด คุณอาจพบว่าการสร้างไดอะแกรมลำดับชั้นของไซต์นั้นเป็นประโยชน์ในการช่วยจัดระเบียบการวางแผนของคุณได้ คุณสามารถร่างไดอะแกรมบนกระดาษหรือไวท์บอร์ดคร่าวๆ ได้ แต่คุณอาจต้องการสร้างไดอะแกรมแบบทางการมากขึ้นโดยใช้รูปร่างลำดับชั้นรูปใดรูปหนึ่งที่พร้อมใช้งานในรูปแบบ SmartArt ภายใน Microsoft Word หรือ Microsoft PowerPoint ซึ่งจะช่วยให้คุณมีไดอะแกรมที่คุณสามารถบันทึกและใช้อ้างอิงได้ ตลอดจนทำการปรับเปลี่ยนได้ในเวลาที่ต้องการ

นอกจากนี้ ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของไซต์แต่ละไซต์ด้วย เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดไซต์เทมเพลตที่คุณต้องการใช้ในการสร้างไซต์ใหม่ได้ SharePoint Online มีไซต์เทมเพลตจำนวนมากที่คุณสามารถเลือกใช้ได้เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ ด้วยการเลือกไซต์เทมเพลตที่ได้รับการดีไซน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณจะช่วยให้ผู้ใช้เริ่มงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างไซต์การอ้างอิงที่สมาชิกของทีมสามารถแชร์หรืออัปเดตข้อมูลของโครงการได้อย่างรวดเร็ว คุณอาจต้องการเริ่มด้วยการเลือก Wiki ไซต์เทมเพลตเนื่องจากเทมเพลตนี้ได้รับการดีไซน์สำหรับการสื่อสารชนิดนี้

หมายเหตุ: ผู้ดูแล SharePoint Online ของคุณจัดการกับไซต์ส่วนบุคคล (ไซต์ไซต์ของฉัน) ไซต์ส่วนบุคคลจะฮับที่ผู้ใช้สามารถเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานและข้อมูลการติดตาม ในฐานะผู้ดูแลระบบคอลเลกชันไซต์ คุณไม่ควบคุมไซต์ส่วนบุคคล แทน ผู้ใช้แต่ละเป็นผู้ดูแลไซต์ของฉันของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนไซต์ของฉัน ดูจัดการไซต์คอลเลกชันและการตั้งค่าส่วนกลางในศูนย์การจัดการ SharePoint

รายการไซต์เทมเพลต

รายการต่อไปนี้จะรวมรายการของไซต์เทมเพลตที่ได้รับการสนับสนุนและคำอธิบายของเทมเพลตแต่ละรายการ ให้ใช้รายการนี้เพื่อตัดสินใจว่าไซต์ชนิดใดเหมาะกับองค์กรของคุณที่สุด

 • ศูนย์กลางการค้นหาแบบพื้นฐาน    ไซต์ที่ให้ประสบการณ์การค้นหา ไซต์นี้มีหน้าสำหรับผลลัพธ์การค้นหาและการค้นหาขั้นสูง

 • บล็อกไซต์สำหรับให้บุคคลหรือทีมติดประกาศแนวคิด ข้อสังเกต และความเชี่ยวชาญซึ่งผู้เยี่ยมชมไซต์สามารถแสดงข้อคิดเห็นบน

 • ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ    ไซต์สำหรับการนำเสนอเนื้อหาข่าวกรองธุรกิจใน SharePoint Online

 • ไซต์ชุมชน    คือไซต์สำหรับเข้าร่วมในการสนทนาของชุมชน

 • ศูนย์การค้นพบไซต์สำหรับจัดการการเก็บรักษา ค้นหา และส่งออกเนื้อหาสำหรับสิ่งทางกฎหมายและคดีการสืบสวน

 • ศูนย์กลางเอกสาร    ไซต์สำหรับจัดการเอกสารในองค์กรของคุณจากศูนย์กลาง

 • ศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กรไซต์สำหรับการนำประสบการณ์การค้นหา กล่องค้นหาที่ มีแท็บสองแท็บที่ประกอบด้วยหน้ายินดีต้อนรับ: หนึ่งสำหรับการค้นหาทั่วไปและสำหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น คุณสามารถเพิ่ม และกำหนดแท็บการเน้นขอบเขตการค้นหาหรือชนิดของผลลัพธ์อื่น ๆ

 • ไซต์โครงการ    คือไซต์สำหรับจัดการและทำงานร่วมกันในโครงการ

 • ศูนย์ระเบียน    ไซต์ที่ดีไซน์มาเพื่อการจัดการระเบียน ผู้จัดการระเบียนสามารถกำหนดค่าตารางเส้นทางเพื่อกำหนดเส้นทางไฟล์ที่เข้ามาไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ที่ระบุได้ ไซต์นี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการได้ว่าจะให้มีการลบหรือปรับเปลี่ยนระเบียนหลังจากเพิ่มลงในที่เก็บแล้วหรือไม่

 • ไซต์เวิร์กโฟลว์ SAP    ไซต์เวิร์กโฟลว์ SAP ที่รวมงานทางธุรกิจของผู้ใช้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณสามารถเพิ่ม Web Part อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์นั้นได้

 • ไซต์ทีม    คือไซต์ที่ให้ทีมสามารถจัดระเบียบ เขียน และแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ภายในไซต์จะมีไลบรารีเอกสาร และรายการสำหรับการจัดการข้อความประกาศ รายการปฏิทิน งาน และการอภิปราย

 • ที่เก็บกระบวนการ Visio    ไซต์สำหรับทีมเพื่อดู แชร์ และเก็บไดอะแกรมกระบวนการ Visio ได้อย่างรวดเร็ว ภายในไซต์จะมีไลบรารีเอกสารที่ถูกกำหนดเวอร์ชันสำหรับเก็บไดอะแกรมกระบวนการ และรายการสำหรับการจัดการการประกาศ งาน และการอภิปรายการรีวิว

การควบคุม

ระบบการจัดการเป็นชุดของนโยบาย บทบาท ความรับผิดชอบ และกระบวนการที่แนะนำ สั่งการ และควบคุมวิธีที่แผนกธุรกิจและทีมด้านเทคนิคขององค์กรทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สำหรับไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online แผนการจัดการสามารถใช้เป็นเครื่องชี้นำเพื่อช่วยในการวางแผนบทบาท ความรับผิดชอบ และนโยบายที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนไซต์คอลเลกชันของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • โครงสร้างข้อมูล รวมถึง เว็บเพจ เอกสาร รายการ และข้อมูล

 • กิจกรรมการบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้

 • การกำหนดตราสินค้าและนโยบายการกำหนดเอง

 • การฝึกอบรม

มีสิ่งสำคัญที่จัดเตรียมแผนควบคุมสำหรับองค์กรของคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการพัฒนาแอแผนควบคุม คุณสามารถช่วยให้ระบุความเป็นเจ้าของสำหรับทั้งธุรกิจและทีมทางเทคนิค การกำหนดผู้ที่รับผิดชอบด้านใดของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแผนควบคุม ดูที่หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการสร้าง และจัดการไซต์ทีม

หมายเหตุ:  คุณอาจต้องทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบ SharePoint Online ของคุณเพื่อจัดการผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ใน Office 365

ผู้ดูแลส่วนกลางเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงใน Office 365 โดยการใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ซึ่งเป็นพอร์ทัลสำหรับการจัดการผู้ใช้และการกำหนดค่าบริการ เมื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ระบุว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงศูนย์การจัดการได้ด้วยหรือไม่

 • กำหนดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ให้กับผู้ใช้

 • เลือกชนิดของสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

 • สร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้

ผู้ใช้ของไซต์ทีม

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในไซต์ทีมของคุณและปรับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ได้ สามารถค้นหาระดับสิทธิ์และสมาชิกกลุ่ม SharePoint ได้ภายใต้ การตั้งค่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ Office 365 ได้สร้างกลุ่มความปลอดภัยที่เรียกว่า ทุกคนยกเว้นผู้ใช้ภายนอก ซึ่งมีทุกคนในไดเรกทอรีของ Office 365 (ยกเว้นบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณและบุคคลที่ได้รับเชิญผ่านฟีเจอร์การแชร์ภายนอก) กลุ่มความปลอดภัยนี้จะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงโดยอัตโนมัติในฐานะสมาชิกใน SharePoint Online ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่คุณเพิ่มลงในไดเรกทอรีของ Office 365 จะสามารถแก้ไขไซต์ รายการ และไลบรารีได้ตามค่าเริ่มต้น

ระดับสิทธิ์และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ระดับสิทธิ์คือคอลเลกชันของสิทธิ์ SharePoint Online ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการชุดของงานที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ระดับสิทธิ์ อ่าน จะรวมถึงสิทธิ์แสดงรายการ เปิดรายการ แสดงหน้า และแสดงเวอร์ชัน (รวมกับสิทธิ์อื่นๆ) ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการแสดงหน้า เอกสาร และรายการบนไซต์ SharePoint สิทธิ์หนึ่งๆ สามารถรวมอยู่ในระดับสิทธิ์ได้หลายระดับ

เราไม่แนะนำให้คุณกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับผู้ใช้แต่ละรายโดยตรง เนื่องจากจะทำให้ยากต่อการติดตามและจัดการว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงไซต์ บางครั้งก็จำเป็น แต่ควรให้มีจำนวนน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อน คุณควรกำหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่มแทน แล้วกำหนดผู้ใช้แต่ละรายเข้ากับกลุ่มที่เหมาะสม กลุ่ม คือชุดของผู้ใช้ที่ถูกกำหนดที่ระดับไซต์คอลเลกชันเพื่อให้ง่ายในการจัดการสิทธิ์ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะถูกกำหนดระดับสิทธิ์เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น กลุ่ม SharePoint เริ่มต้นหลักบางกลุ่มจะมีระดับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

กลุ่ม

ระดับสิทธิ์

เจ้าของ

ควบคุมทั้งหมด

ผู้เยี่ยมชม

อ่าน

สมาชิก

สนับสนุน


ผู้ใช้ใดๆ ที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด สามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองได้

หมายเหตุ:  เมื่อคุณกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับกลุ่ม SharePoint ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ทั้งหมดและเนื้อหาของไซต์จะสืบทอดระดับของสิทธิ์เหล่านั้น ลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้เรียกว่าการสืบทอดสิทธิ์ คุณสามารถระบุได้ว่าจะตั้งค่าสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกันเมื่อสร้างไซต์ย่อย หรือจะหยุดการสืบทอดสิทธิ์บนไซต์ รายการหรือไลบรารี หรือข้อมูล

เนื่องจากระดับสิทธิ์ของผู้ใช้จะกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเห็นและเข้าถึงภายในไซต์ คุณจึงต้องพิจารณาการเป็นสมาชิกกลุ่มของผู้ใช้อย่างระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่รับผิดชอบสำหรับการสร้างและกำหนดไซต์เอง ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้ออกแบบ เป็นอย่างน้อย ในทางกลับกัน ผู้ใช้ที่ต้องการเพียงแค่อ่านและดาวน์โหลดเนื้อหา ก็อาจต้องการเป็นเพียงสมาชิกของกลุ่มผู้เยี่ยมชมเท่านั้น

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสำรอง

สามารถกำหนดผู้ดูแลรองไซต์คอลเลกชัน ด้วยการดูแลไซต์คอลเลกชันนั้น ในฐานะผู้ดูแลระบบคอลเลกชันไซต์ คุณสามารถเพิ่มผู้ดูแลของไซต์คอลเลกชันอื่น หรือไซต์คอลเลกชันผู้ดูแล ผ่านหน้าการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ ดูที่จัดการผู้ดูแลระบบสำหรับไซต์คอลเลกชัน

ในฐานะผู้ดูแลระบบคอลเลกชันไซต์สำหรับ SharePoint Online คุณอาจต้องการจัดการฟีเจอร์ที่ระดับไซต์และไซต์คอลเลกชัน งานเหล่านี้อาจมีการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานฟีเจอร์ตามแผนของคุณควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานไซต์คอลเลกชัน ดูจัดการถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePointเพิ่มเติม

กลับไปยังSharePoint Online วางแผนคู่มือสำหรับ Office 365 Enterprise และ Midsize

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×