วางแผนเกี่ยวกับไซต์และจัดการผู้ใช้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการไซต์ทีมขององค์กรของคุณทั้งหมดสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับงานหลักและแนวคิดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไซต์คอลเลกชันและผู้ใช้ไซต์คอลเลกชัน

ในบทความนี้

ไซต์คอลเลกชันคืออะไร

ดูแลไซต์คอลเลกชัน

วางแผนไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

จัดการผู้ใช้

วางแผนเพื่อใช้ฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน

วางแผนเพื่อทำให้ใช้ได้หลายภาษาบนไซต์

ไซต์คอลเลกชันคืออะไร

ไซต์ SharePoint Online เริ่มต้นใน Office 365 for Small Business เป็นส่วนหนึ่งของไซต์คอลเลกชันเดียว ไซต์คอลเลกชันคือกลุ่มของไซต์ Sharepoint ที่มีเจ้าของเดียวกันและใช้การตั้งค่าการดูแลร่วมกัน เช่น สิทธิ์ ไซต์คอลเลกชันเป็นแบบลำดับชั้น และจะมีไซต์ระดับบนสุดหนึ่งไซต์และไซต์ใดๆ อยู่ภายใต้ไซต์ระดับบนสุดนั้นเสมอ

ไดอะแกรมแบบลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชันที่แสดงไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย

ไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online มีสามไซต์คอลเลกชันเมื่อคุณเริ่มต้น: ตัวไซต์ทีมและไซต์ของฉัน คุณสามารถสร้างไซต์ย่อยเพิ่มเติมภายใต้ไซต์ทีม ผู้ใช้ยังสามารถสร้างไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ของฉันของตน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างไซต์คอลเลกชันเพิ่มเติมใน SharePoint Online สำหรับ Office 365 for Small Business ได้

ไซต์ทีม    ไซต์ทีมและไซต์ใดๆ ที่คุณสร้างภายใต้ไซต์ทีมนั้นจะพร้อมใช้งานกับผู้ใช้ที่คุณเชิญโดยการให้สิทธิ์เข้าถึงไซต์ หรือกับผู้ใช้ภายนอกที่คุณแชร์ไซต์อย่างชัดเจนโดยการใช้ฟีเจอร์การแชร์ภายนอก ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในไดเรกทอรี Office 365 จะถูกเพิ่มเป็นสมาชิกลงในไซต์คอลเลกชันภายใน และเป็นผู้เยี่ยมชมในไซต์คอลเลกชันสาธารณะของคุณ ด้วยการใช้ไซต์ทีม องค์กร ทีม หรือกลุ่มของคุณสามารถติดต่อและทำงานร่วมกันบนเอกสารและไฟล์อื่นๆ ติดประกาศ จัดกำหนดการประชุม เก็บรักษางาน ติดตามปัญหา หรือรายการการกระทำ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลในรายการ และอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถสร้างไซต์ย่อยจากเทมเพลตไซต์ที่พร้อมให้ใช้งานในไซต์ทีมได้อีกด้วย

ไซต์ส่วนบุคคล (เว็บไซต์ ไซต์ของฉัน) ไซต์ส่วนบุคคลให้ผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณสามารถใช้ชุดฟีเจอร์เครือข่ายสังคมจำนวนมากได้ ฟีเจอร์ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 • ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร:    คือหน้าที่ผู้ใช้ไซต์สามารถโต้ตอบได้

 • OneDrive for Business:    คือสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ แชร์ และซิงค์เอกสารทางธุรกิจส่วนบุคคล รูปถ่าย หรือไฟล์สื่ออื่นๆ

 • ไซต์:    คือหน้าที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวที่ผู้ใช้สามารถบันทึกทางลัดไปยังเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ได้

 • โปรไฟล์:    คือหน้าที่ผู้ใช้สามารถแนะนำตัวเองกับบุคคลอื่นและองค์กรได้

ด้านบนของหน้า

ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ในฐานะไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ คุณมีระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน นั่นหมายความว่า คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาในไซต์ย่อยทั้งหมดในไซต์ทีม คุณสามารถจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับไซต์ทีม และดำเนินงานด้านการดูแลที่เกี่ยวข้องไปยังไซต์ นอกเหนือจากงานเหล่านี้ คุณอาจต้องดำเนินการงานอื่น ๆ จำนวนที่ในบทบาทของคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสำหรับไซต์ SharePoint Online ของคุณ ความรับผิดชอบของคุณอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อระหว่างผู้ใช้ของคุณและผู้ดูแลส่วนกลางของ Office 365 (ถ้าคุณไม่ได้เป็นบุคคลนั้นด้วย)

 • ให้สิทธิ์เข้าถึงไซต์ทีมแก่ผู้ใช้

 • ตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาสำคัญที่เก็บไว้บนไซต์ SharePoint Online โดยการกำหนดสิทธิ์ระดับไซต์คอลเลกชันได้บ้าง

 • ตัดสินใจว่าจะทำให้ฟีเจอร์ใดพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่จะใช้ไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

 • จัดเตรียมการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับบุคคลที่ใช้ไซต์คอลเลกชันของคุณ

 • เลือกผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสำรองสำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ

 • ช่วยทำการดูแลฟีเจอร์บางอย่าง เช่น

  • เปิดหรือปิดฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชันที่พร้อมใช้งาน

  • สร้างหรือกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง

  • ตั้งค่าการตั้งค่าภูมิภาค

ด้านบนของหน้า

วางแผนไซต์ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

แม้ว่าเป็นเรื่องง่ายในการสร้างไซต์เพิ่มเติมสำหรับทีมของคุณค่อนข้าง ได้คุณควรวางแผนไซต์คุณต้องการได้เนื่องจากจะช่วยให้ไซต์ SharePoint Online ของคุณสามารถจัดการได้เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้คุณควรพิจารณาหรือไม่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ในบริษัทของคุณสร้างไซต์ทีมของตนเองใหม่เพื่อจัดการโครงการ ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมจากส่วนกลางควบคุมวิธีสร้างไซต์ต้น คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ (คุณสามารถจะเปิดขึ้นอีกครั้งในภายหลังถ้าคุณเปลี่ยนใจ) ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการการสร้างไซต์ใน SharePoint Online

ต่อไปนี้เป็นรายการของเทมเพลตไซต์ที่พร้อมใช้งานใน SharePoint Online สำหรับ Office 365 for Small Business พร้อมด้วยคำอธิบายสำหรับเทมเพลตแต่ละรายการ ให้ใช้รายการนี้เพื่อตัดสินใจว่าไซต์ชนิดใดเหมาะกับองค์กรของคุณที่สุด

 • บล็อก    คือไซต์สำหรับให้บุคคลหรือทีมติดประกาศแนวคิด ข้อสังเกต และความเชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เยี่ยมชมไซต์สามารถแสดงข้อคิดเห็นได้

 • ไซต์ชุมชน    คือไซต์สำหรับเข้าร่วมในการสนทนาของชุมชน

 • ไซต์โครงการ    คือไซต์สำหรับจัดการและทำงานร่วมกันในโครงการ

 • ไซต์ทีม    คือไซต์ที่ให้ทีมสามารถจัดระเบียบ เขียน และแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ภายในไซต์จะมีไลบรารีเอกสาร และรายการสำหรับการจัดการข้อความประกาศ รายการปฏิทิน งาน และการอภิปราย

การควบคุม

การควบคุมเป็นชุดของนโยบาย บทบาท ความรับผิดชอบ และกระบวนการที่แนะนำ สั่งการ และควบคุมวิธีที่ทีมขององค์กรทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สำหรับไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online แผนการจัดการสามารถใช้เป็นเครื่องชี้นำเพื่อช่วยในการวางแผนบทบาท ความรับผิดชอบ และนโยบายที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนไซต์คอลเลกชันของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • โครงสร้างข้อมูล รวมถึง เว็บเพจ เอกสาร รายการ และข้อมูล

 • กิจกรรมการบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้

 • การกำหนดตราสินค้าและนโยบายการกำหนดเอง

 • การฝึกอบรม

มีสิ่งสำคัญที่จัดเตรียมแผนควบคุมสำหรับองค์กรของคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการพัฒนาแอแผนควบคุม คุณสามารถช่วยให้ระบุความเป็นเจ้าของสำหรับทั้งธุรกิจและทีมทางเทคนิค การกำหนดผู้ที่รับผิดชอบด้านใดของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแผนควบคุม ดูที่หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการสร้าง และจัดการไซต์ทีม

ด้านบนของหน้า

จัดการผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ถูกสร้างโดยผู้ดูแลส่วนกลาง Office 365 ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้เหล่านี้ได้โดยใช้ การตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ ของไซต์ทีมของคุณ

บัญชีผู้ใช้ใน Office 365

ผู้ดูแลส่วนกลางเพิ่มผู้ใช้รายใหม่ใน Office 365 for Small Business โดยใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ซึ่งเป็นพอร์ทัลสำหรับจัดการผู้ใช้และกำหนดค่าการบริการ ในการเพิ่มผู้ใช้รายใหม่ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ระบุว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงศูนย์การจัดการได้ด้วยหรือไม่

 • กำหนดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ให้กับผู้ใช้

 • เลือกชนิดของสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

 • สร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้

ผู้ใช้ของไซต์ทีม

หลังจากที่ผู้ใช้ใหม่ถูกเพิ่มลงใน Office 365 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กไดเรกทอรีของผู้ใช้ ผู้ใช้นั้นจะถูกเพิ่มในกลุ่ม SharePoint เรียกว่าสมาชิก (บุคคลที่สามารถแก้ไขเนื้อหาและหน้า) บนไซต์ภายใน และผู้เยี่ยมชม (บุคคลที่สามารถดู และอ่าน) บน publ ไซต์ ic ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้บางคนต้องมีการเข้าถึงเพิ่มเติมกว่าผู้เยี่ยมชมหรือสมาชิก คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้เหล่านั้นได้ โดยการเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เช่นเจ้าของ (บุคคลจะควบคุมทั้งหมดไปยังไซต์) ระดับสิทธิ์และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ระบุภายใต้การตั้งค่าผู้ใช้ และสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับสิทธิ์และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ดูส่วนระดับสิทธิ์และการเป็นสมาชิกของกลุ่มในบทความนี้

ระดับสิทธิ์และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ระดับสิทธิ์เป็นคอลเลกชันของสิทธิ์ (หรือสิทธิ์ SharePoint) ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการชุดของงานที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ระดับสิทธิ์ การอ่าน จะรวมถึงสิทธิ์แสดงรายการ เปิดรายการ แสดงหน้า และแสดงเวอร์ชัน (รวมกับสิทธิ์อื่นๆ) ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการแสดงหน้า เอกสาร และรายการบนไซต์ SharePoint สิทธิ์หนึ่งๆ สามารถรวมอยู่ในระดับสิทธิ์ได้หลายระดับ

ไม่แนะนำให้คุณกำหนดสิทธิ์โดยตรงให้กับผู้ใช้แต่ละราย เนื่องจากจะทำให้ยากในการติดตามและจัดการว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงไซต์ คุณควรกำหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่ม SharePoint แทน แล้วกำหนดผู้ใช้แต่ละรายเข้ากับกลุ่ม SharePoint ที่เหมาะสม คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่ม SharePoint ที่สร้างขึ้นสำหรับคุณตามค่าเริ่มต้นได้ด้วย

กลุ่ม SharePoint คือชุดของผู้ใช้ที่ถูกกำหนดที่ระดับไซต์คอลเลกชันเพื่อให้ง่ายในการจัดการสิทธิ์ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะถูกกำหนดระดับสิทธิ์เริ่มต้น

หมายเหตุ:  เมื่อคุณกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับกลุ่ม SharePoint ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน ตามค่าเริ่มต้น ไซต์และเนื้อหาของไซต์ทั้งหมดจะสืบทอดระดับของสิทธิ์เหล่านั้น ลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้เรียกว่าการสืบทอดสิทธิ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุว่าจะตัดการสืบทอดสิทธิ์ หรือให้สิทธิ์เฉพาะก็ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณมีไฟล์ที่ให้เฉพาะผู้ใช้บางคนดูได้เท่านั้น เมื่อคุณตัดการสืบทอดสิทธิ์ คุณสามารถเอากลุ่ม SharePoint อื่นทั้งหมดออกได้ และให้สิทธิ์เข้าถึงกับเฉพาะกลุ่ม SharePoint หรือผู้ใช้ได้

เนื่องจากสิทธิ์ของผู้ใช้จะกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเห็นและเข้าถึงภายในไซต์ คุณจึงต้องพิจารณาการเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ของผู้ใช้อย่างระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่รับผิดชอบสำหรับการสร้างและกำหนดไซต์เอง ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้ออกแบบ เป็นอย่างน้อย ในทางกลับกัน ผู้ใช้ที่ต้องการเพียงแค่อ่านเนื้อหาและเพิ่มข้อคิดเห็นในบล็อกเป็นบางครั้ง อาจต้องการอยู่ในกลุ่ม สมาชิก เท่านั้น

บทบาทเริ่มต้น

ต่อไปนี้เป็นบทบาทเริ่มต้นใน SharePoint Online พร้อมด้วยคำอธิบายของกิจกรรมที่ผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะสามารถกระทำได้บนไซต์

 • ผู้ดูแลไซต์    ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบมีระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด พวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาในทุกไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ทีม พวกเขาสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ทีมแล้ว และดำเนินงานด้านการดูแล และตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับไซต์

 • เจ้าของไซต์    ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกของกลุ่มเจ้าของได้ระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดในไซต์พวกเขาสร้างขึ้นในไซต์ทีม พวกเขาสามารถเพิ่มผู้ใช้ และดำเนินงานด้านการดูแลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของพวกเขา...

  เคล็ดลับ:  เป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อของเจ้าของไซต์ไว้ในโฮมเพจของไซต์ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเจ้าของได้เมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดการ

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่สร้างไซต์ภายใต้ไซต์ระดับสูงสุดในไซต์ทีมจะกลายเป็นเจ้าของไซต์นั้นโดยอัตโนมัติ

 • ตัวออกแบบ    ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกของกลุ่มออกแบบมีระดับสิทธิ์ออกแบบ พวกเขาสามารถสร้างรายการและไลบรารีเอกสาร แก้ไขหน้า และนำธีม เส้นขอบ และสไตล์ชีตในไซต์ทีม

 • แก้ไข    ตามค่าเริ่มต้น บุคคลในกลุ่มสมาชิกมีแก้ไขระดับสิทธิ์ ในไซต์ทีม ตัวแก้ไขที่สามารถดู และเพิ่ม อัปเดต และ ลบ และอนุมัติ และกำหนดรายการและไลบรารี

 • ผู้สนับสนุน    กลุ่มไม่มีระดับสิทธิ์สนับสนุนตามค่าเริ่มต้น ในไซต์ทีม ผู้สนับสนุนสามารถเฉพาะเพิ่ม แก้ไข และลบรายการในรายการที่มีอยู่และไลบรารีเอกสาร และทำงานกับ Web part

 • ผู้เยี่ยมชม    ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกของกลุ่มผู้เยี่ยมชมได้ระดับสิทธิ์อ่าน ในไซต์ทีม ผู้เยี่ยมชมสามารถดูหน้า เลือกรายการ และเอกสาร

บทบาทการดูแล

เมื่อไซต์ SharePoint Online ของคุณถูกสร้างขึ้นในครั้งแรก บทบาทการดูแลต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น

 • ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง    ผู้ดูแลระบบระดับบนสุดใน Office 365 เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อ Office 365 คุณจะกลายเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผู้ดูแลระบบส่วนกลางมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดในศูนย์การจัดการ O365 (เช่น การเพิ่มผู้ใช้ไปยังไดเรกทอรี การเพิ่มโดเมน และการจัดการการตั้งค่าบริการ) และเฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลางเท่านั้นที่สามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบอื่นๆ ได้ ในบริษัทของคุณสามารถมีผู้ดูแลระบบส่วนกลางมากกว่าหนึ่งคน แต่ตามค่าเริ่มต้นผู้ดูแลระบบส่วนกลางคนแรกจะเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเริ่มต้นใน SharePoint Online

 • ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ    ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบมีตัวควบคุมทั้งหมดของไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online พวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาในไซต์ย่อยทั้งหมดภายใต้ไซต์ทีม พวกเขาสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ทีมแล้ว และดำเนินงานด้านการดูแล และตรวจสอบที่เกี่ยวข้องไปยังไซต์ ผู้ดูแลในไซต์คอลเลกชันสามารถเพิ่มผู้ดูแลของไซต์คอลเลกชันอื่น หรือเปลี่ยนแปลงไซต์คอลเลกชันผู้ดูแล ผ่านหน้าการตั้งค่าไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ ดูที่วางแผนกลยุทธ์สำหรับสิทธิ์ของคุณที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePointและสร้าง และจัดการกลุ่ม SharePoint

ด้านบนของหน้า

วางแผนเพื่อใช้ฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสำหรับ SharePoint Online คุณจะต้องจัดการกับฟีเจอร์ไซต์คอลเลกชัน งานเหล่านี้อาจรวมถึงการเปิดใช้งานหรือการปิดใช้งานฟีเจอร์ตามแผนการควบคุมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน และดูที่ จัดการถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePoint

ด้านบนของหน้า

วางแผนเพื่อทำให้ใช้ได้หลายภาษาบนไซต์

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงไซต์ในภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาเริ่มต้นซึ่งถูกตั้งค่าไว้สำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณได้

เมื่อเปิดใช้งาน MUI ผู้ใช้สามารถแสดงองค์ประกอบต่อไปนี้ในภาษาอื่นได้

 • ชื่อและคำอธิบายไซต์

 • เมนูและการกระทำเริ่มต้นของ SharePoint

 • คอลัมน์เริ่มต้น

 • คอลัมน์แบบกำหนดเอง (รายการหรือไซต์)

 • ลิงก์แถบนำทาง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Multiple Language User Interface (MUI) ให้ดูที่ บทนำสู่ฟีเจอร์หลายภาษา

ด้านบนของหน้า

กลับไปยังบทนำสู่ SharePoint Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×