วัตถุ encroaches ในภูมิภาคไม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วัตถุอยู่ในตำแหน่งใกล้ขอบกระดาษมากจนอยู่ในขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ ถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้ วัตถุจะไม่ถูกพิมพ์

วัตถุคืออย่างใดอย่า่งหนึ่งต่อไปนี้

 • รูปร่างอัตโนมัติ

 • ตาราง

 • กล่องข้อความ

 • รูปภาพหรือภาพตัดปะ

ขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะที่คุณใช้พิมพ์ ตัวตรวจสอบการออกแบบจะสอบถามเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ (เมนู แฟ้ม) เพื่อกำหนดขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าตัวตรวจสอบการออกแบบไม่ได้รับข้อมูลจำเป็นจากเครื่องพิมพ์นั้น ตัวตรวจสอบการออกแบบจะใช้ขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ตามค่าเริ่มต้นคือ 0.25 นิ้ว (0.6 ซม.)

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

เมื่อต้องการยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นปัญหา ให้กำหนดขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้น ให้ย้ายวัตถุหากจำเป็น

ย้ายวัตถุ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ย้ายวัตถุ คุณสามารถย้ายวัตถุหรือกลุ่มวัตถุได้ด้วยการลากวัตถุ เขยิบวัตถุ หรือโดยใช้หน่วยวัดเพื่อวางตำแหน่งวัตถุในหน้า

ลากวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่

 1. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือวัตถุนั้นจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้ ย้าย ตัวชี้การย้าย

 2. การลากวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการลากวัตถุในแนวเส้นตรง ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุนั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการจัดชิด หนึ่งถูกเปิดใช้งาน วัตถุอาจจัดชิดกับเครื่องหมายคู่มือ วัตถุ หรือไม้บรรทัดหมายใกล้เคียงที่สุดเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

เขยิบวัตถุ

 • เลือกวัตถุแล้วกดแป้นลูกศรแป้นใดแป้นหนึ่งเพื่อย้ายวัตถุนั้นไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  วัตถุจะย้ายในระยะห่างที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่คุณกดแป้นลูกศร ระยะห่างของการเขยิบตามค่าเริ่มต้นคือ 0.13 นิ้ว (หรือเทียบเท่าถ้าคุณใช้หน่วยวัดอื่น) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างในการเขยิบได้

  วิธีการ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วจึงคลิกแท็บ แก้ไข

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นลูกศรย้ายวัตถุทีละ แล้วพิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องการให้วัตถุย้ายเมื่อคุณเขยิบวัตถุ

การจัดตำแหน่งวัตถุในหน้าอย่างแม่นยำ

 1. คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก จัดรูปแบบ ชนิดของวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ตำแหน่งในหน้า ให้ป้อนหน่วยวัดค่าบวกสำหรับการวางวัตถุหรือกลุ่มวัตถุในแนวนอนและแนวตั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×