วัตถุไม่มีเส้นหรือสีเติม/กล่องข้อความที่ว่างเปล่า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วัตถุคืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • รูปร่างอัตโนมัติที่ไม่มีเส้นหรือสีเติม

 • ตารางที่ไม่ข้อความเซลล์ตารางและไม่มีเส้นหรือสีเติม

 • กล่องข้อความที่ไม่มีข้อความและไม่มีเส้นหรือสีเติม

เนื่องจากวัตถุไม่มีเนื้อหาหรือการจัดรูปแบบที่มองเห็น วัตถุจะไม่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณหรือประกาศสิ่งพิมพ์ของคุณลงเว็บ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกที่ลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

การแก้ไขอัตโนมัติ

สำหรับวัตถุ

ลบวัตถุ     คลิกการแก้ไขนี้เพื่อลบรูปร่างอัตโนมัติหรือตาราง

สำหรับกล่องข้อความ

เพิ่มข้อความ     คลิกการแก้ไขนี้เพื่อแทรกเคอร์เซอร์ในกล่องข้อความที่ว่างเปล่า แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

การแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่ตัองการลบวัตถุนั้น คุณสามารถทำให้วัตถุปรากฏ ถ้าวัตถุเป็นรูปร่างอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มสีเติมหรือสีเส้น

ถ้าวัตถุนั้นเป็นตาราง คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบตารางหรือสีเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อความให้กับเซลล์ตารางเซลล์ใดๆ หรือทั้งหมด

ถ้าวัตถุนั้นเป็นกล่องข้อความ คุณสามารถเพิ่มข้อความ หรือคุณสามารถเพิ่มสีเติมหรือสีเส้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบกล่องข้อความได้ด้วย

ใช้การเติมสีลงในรูปร่างอัตโนมัติ

 1. เลือกรูปร่างอัตโนมัติ

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม จากนั้นให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสีที่คุณต้องการ

  • คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วเลือกสีกับตัวเลือกความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ใช้สีเส้นกับรูปร่างอัตโนมัติ

 1. เลือกรูปร่างอัตโนมัติ

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเส้น รูปปุ่ม จากนั้นให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสีที่คุณต้องการ

  • คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีกับตัวเลือกความโปร่งใสที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบหรือสีเติมให้กับตาราง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกขวาตาราง แล้วคลิก จัดรูปแบบตาราง บนเมนูทางลัด

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตาราง ให้คลิกแท็บ สีและเส้น

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบ ให้เลือกสีภายใต้ เส้น แล้วป้อนน้ำหนักเส้น สำหรับตัวเลือกเส้นขอบเพิ่มเติม ให้คลิก เส้นขอบศิลป์

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมหรือเติมลักษณะพิเศษ ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง สี ภายใต้ สีเติม จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มข้อความลงในตาราง

 1. คลิกเซลล์ตาราง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 3. ย้ายไปยังเซลล์ตารางอื่น แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการลงในเซลล์นั้น

  เมื่อต้องการย้ายไปเซลล์ตารางถัดไป ให้กด TAB เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า ให้กด SHIFT+TAB

ใช้การเติมสีกับกล่องข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความ

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม จากนั้นให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสีที่คุณต้องการ

  • คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วเลือกสีกับตัวเลือกความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ใช้สีเส้นกับกล่องข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความ

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเส้น รูปปุ่ม จากนั้นให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสีที่คุณต้องการ

  • คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีกับตัวเลือกความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ลบกล่องข้อความ

 • คลิกขวากล่องข้อความ แล้วคลิก ลบวัตถุ บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×