วัตถุไม่ปรากฏ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วัตถุไม่สามารถมองเห็นได้เนื่อง จากจะครอบคลุมทั้งหมด โดยวัตถุอื่น หรือเนื่อง จากนั้นผสมลงในวัตถุเบื้องหลังได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อวัตถุที่ถูกเติมสีน้ำเงินจะถูกวางอยู่ด้านบนของวัตถุอื่น ขนาดใหญ่ เติมสีน้ำเงิน วัตถุบนสุดจะไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อมีพิมพ์สิ่งพิมพ์ หรือประกาศเป็นเว็บเพจ

วัตถุนั้นคืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • รูปร่างอัตโนมัติ

 • ในตาราง

 • กล่องข้อความ

 • ภาพตัดปะรูปภาพหรือคลิปอาร์ต

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

นำวัตถุไปไว้ข้างหน้า    คลิกแก้ไขเพื่อนำวัตถุไปไว้ข้างหน้า

สิ่งสำคัญ: การแก้ไขนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อวัตถุมองไม่เห็นเนื่องจากนั่นคือ โดยวัตถุอื่นบังอยู่ ถ้าวัตถุมองไม่เห็นเนื่องจากนั้นผสม ด้วยวัตถุ like สีจาง ๆ คุณต้อง fix it ด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าวัตถุมองไม่เห็นเนื่องจากนั้นผสม ด้วยวัตถุ like สีจาง ๆ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เปลี่ยนสีเติมของวัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกรูปแบบ >สีเติมรูปร่าง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกสีที่คุณต้องการ

  • คลิกสีเติมเพิ่มเติม จากนั้น เลือกสีและความโปร่งใสที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีเส้นของวัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกรูปแบบ >เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกสีที่คุณต้องการ

  • คลิกสีกรอบเพิ่มเติม จากนั้น เลือกสีและความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×