วัตถุไม่ปรากฏ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วัตถุไม่ปรากฏเนื่องจากวัตถุนั้นถูกวัตถุอื่นบังหรือวัตถุนั้นกลืนไปกับวัตถุที่อยู่ด้านหลัง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวัตถุที่มีสีเติมสีน้ำเงินวางอยู่บนวัตถุที่มีสีเติมสีน้ำเงินซึ่งใหญ่กว่าอีกอัน วัตถุด้านบนจะไม่ปรากฏเมื่อสิ่งพิมพ์ถูกพิมพ์หรือถูกประกาศเป็นเว็บเพจ

วัตถุคืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • รูปร่างอัตโนมัติ

 • ตาราง

 • กล่องข้อความ

 • รูปภาพหรือภาพตัดปะ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

นำวัตถุไปไว้ข้างหน้าสุด    คลิกการแก้ไขนี้เพื่อนำวัตถุไปไว้ข้างหน้าสุด

สิ่งสำคัญ: การแก้ไขนี้ได้ผลเฉพาะเมื่อวัตถุนั้นไม่ปรากฏเนื่องจากถูกวัตถุอื่นบัง ถ้าวัตถุนั้นไม่ปรากฏเนื่องจากกลืนไปกับวัตถุสีเดียวกันที่อยู่ด้านหลัง คุณต้องแก้ไขด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าวัตถุไม่ปรากฏเนื่องจากกลืนไปกับวัตถุด้านหลังที่มีสีหมือนกัน ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เปลี่ยนสีเติมของวัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม จากนั้นให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสีที่คุณต้องการ

  • คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วเลือกสีกับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีเส้นของวัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเส้น รูปปุ่ม จากนั้นให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสีที่คุณต้องการ

  • คลิก สีเส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกสีกับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×