วัตถุมีความโปร่งใส

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วัตถุใช้สีโปร่งใสสำหรับเส้นหรือเติม เมื่อคุณพิมพ์ลงในโพสคริปต์ หรือพิมพ์ PCL คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

 • วัตถุอาจแสดงลวดลายเป็นแถบสี

 • สีของวัตถุอาจเปลี่ยนไป

 • วัตถุอาจปรากฏไม่ชัด

 • วัตถุอาจสูญเสียความโปร่งใส

 • ถ้าวัตถุนี้ซ้อนทับหรือถูกวัตถุโปร่งใสอื่นซ้อนทับ อาจปรากฏการเหลื่อมของลายเส้นที่ไม่ต้องการ (เรียกว่ามัวเร)

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ความโปร่งใสเช่นที่ปรากฏบนหน้าจอไปยังเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสี และความโปร่งใสนั้นจะถูกแสดงอย่างถูกต้องเมื่อคุณประกาศสิ่งพิมพ์เป็นเว็บไซต์หรือส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล

วัตถุคืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • รูปร่างอัตโนมัติ

 • ตาราง

 • กล่องข้อความหรือ อักษรศิลป์ที่มีเงา

 • รูปภาพหรือภาพตัดปะ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

แทนที่ความโปร่งใสด้วยสีอ่อน      คลิกการแก้ไขนี้เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุใหม่เป็น 0 เปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้การแก้ไขนี้ คุณจะไม่สามารถเห็นวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุนี้ นอกจากนี้คุณจะยังสูญเสียลักษณะที่ปรากฏของสีอ่อนหรือเฉดในส่วนของวัตถุโปร่งใสที่ถูกแสดงตัดกับพื้นหลังสีทึบ เมื่อต้องการรักษาลักษณะพิเศษเหล่านี้ไว้ คุณต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แทนที่ความโปร่งใสด้วยสีอ่อนหรือเฉด

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้เฉพาะกับวัตถุที่มีสีเดียวแสดงผ่านวัตถุโปร่งใส เมื่อต้องการสร้างลักษณะใหม่ของวัตถุโปร่งใสที่ตัดกับพื้นหลังสีทึบ ให้ทำดังนี้

 1. ตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุใหม่เป็น 0 เปอร์เซ็นต์

  สำหรับวัตถุด้วยการเติมแบบโปร่งใส

  1. เลือกวัตถุ

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กสีเติมเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบสี คลิกที่แท็บมาตรฐาน แล้ว ใช้ตัวเลื่อนความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

  สำหรับวัตถุที่มีเส้นแบบโปร่งใส

  1. เลือกวัตถุ

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเส้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กสีเส้นเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบสี คลิกที่แท็บมาตรฐาน แล้ว ใช้ตัวเลื่อนความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

 2. เลือกวัตถุ แล้วใช้สีอ่อนหรือแรเงากับวัตถุนั้น

  สำหรับสีเติม

  1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์แบบเติม

  2. ในกล่องโต้ตอบ เติมลักษณะพิเศษ ให้คลิกแท็บ สีอ่อน จากนั้นเลือกสีอ่อนหรือเฉดสีที่คุณต้องการ

  สำหรับรายการ

  1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเส้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กลวดลายเส้น

  2. ในกล่องโต้ตอบ เส้นที่ทำลวดลาย ให้คลิกแท็บ สีอ่อน แล้วเลือกสีอ่อนหรือเฉดที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสีอ่อนหรือเฉดของสีได้เพิ่มเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้สีอ่อนหรือเฉดตรงกันกับลักษณะของความโปร่งใสที่ตัดกับพื้นหลังสีทึบ

บันทึกวัตถุเป็นรูปภาพแล้วแทรกรูปภาพในตำแหน่ง

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้เฉพาะกับวัตถุโปร่งใสที่มีเพียงบางส่วนบังวัตถุอื่นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุ เมื่อต้องสร้างรูปภาพที่คุณสามารถใช้ในตำแหน่งของวัตถุต่างๆ ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกและจัดกลุ่มวัตถุทั้งหมดที่ได้รับผลจากความโปร่งใส

  วิธีการ

  1. คลิกเครื่องมือการเลือกวัตถุ ปุ่ม ตัวชี้ จากนั้น ลากกล่องการเลือกรอบวัตถุที่คุณต้องการในกลุ่ม

  2. ที่มุมล่างขวาของกล่องการเลือก คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม

 2. คลิกขวากลุ่มนั้น แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกชนิดแฟ้มกราฟิกจากรายการ บันทึกเป็นชนิด

  หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เลือก Device Independent Bitmap แฟ้มชนิดนี้จะรักษาลักษณะของความโปร่งใสตัดกับวัตถุพื้นหลังที่จัดกลุ่ม

 4. คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนความละเอียด ให้เลือกความละเอียดที่ตรงกับลักษณะของสิ่งพิมพ์ที่คุณจะใช้ แล้วคลิก ตกลง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับรูปภาพในกล่อง ชื่อแฟ้ม

 7. ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกที่ตั้งซึ่งคุณต้องการบันทึกรูปภาพนั้น แล้วคลิก บันทึก

 8. ลบวัตถุด้วยการเลือกวัตถุที่จัดกลุ่ม จากนั้นกด DELETE ถ้าคุณต้องการเก็บวัตถุต้นฉบับ ให้ลากวัตถุนั้นออกจากหน้ากระดาษไปยัง พื้นที่ร่าง

 9. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก จากแฟ้ม

 10. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้นำทางไปยังที่ซึ่งคุณบันทึกรูปภาพนั้นไว้ เลือกรูปภาพแล้วคลิก แทรก

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่ทำให้ได้ผลอย่างที่ต้องการในทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่อยู่บนหน้าต้นแบบหรือได้รับผลของวัตถุโปร่งใสที่ซ้อนทับพื้นหลังของเพจ

 • สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ความโปร่งใสถ้าคุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript หรือ PCL คุณควรใช้โปรแกรมวาดรูปสร้างรูปภาพแบบทึบที่ปรากฏโปร่งใสแทน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×