วัตถุที่มีข้อความถูกหมุน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีกล่องข้อความที่มีข้อความที่หมุน และสิ่งพิมพ์นั้นถูกส่งเป็นข้อความอีเมล ข้อความจะถูกส่งออกเป็นรูป คุณภาพรูปจะต่ำและรูปจะเพิ่มขนาดแฟ้มของข้อความอีเมล

วัตถุคืออย่างใดอย่า่งหนึ่งต่อไปนี้

  • รูปร่างอัตโนมัติ

  • ตาราง

  • กล่องข้อความ

  • ภาพตัดปะหรือรูปภาพ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คืนค่าข้อความเป็นแบบแนวนอน

  1. เลือกกล่องข้อความ

  2. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ หมุนหรือพลิก แล้วคลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งเพื่อทำให้ข้อความเป็นแบบแนวนอน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×