Office

วัตถุที่มีข้อความถูกหมุน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีกล่องข้อความที่มีข้อความที่หมุนและสิ่งพิมพ์ถูกส่งเป็นข้อความอีเมลข้อความจะถูกส่งออกเป็นรูปภาพ คุณภาพของรูปภาพจะอยู่ในระดับต่ำและรูปภาพจะถูกเพิ่มลงในขนาดไฟล์ของข้อความอีเมล

วัตถุเป็นหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • รูปร่างอัตโนมัติ

  • ตารางที่

  • กล่องข้อความ

  • ภาพตัดปะหรือรูปภาพ

เมื่อต้องการค้นหาและเลือกรายการให้คลิกข้อความแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบให้คลิกลูกศรแล้วคลิกไปที่รายการนี้

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ส่งกลับข้อความเป็นแนวนอน

  1. เลือกกล่องข้อความ

  2. บนเมนูจัดเรียงให้ชี้ไปที่หมุนหรือพลิกแล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเพื่อทำให้ข้อความเป็นแนวนอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×