วนรอบคลิปเสียงหรือวิดีโอในงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเล่นคลิปเสียงหรือวิดีโอซ้ำๆ จนกระทั่งคุณเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป คุณสามารถ 'วนรอบ' ได้ วิธีการมีดังนี้

  1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียงหรือวิดีโอ จากนั้นภายใต้ เครื่องมือเสียง หรือ เครื่องมือวิดีโอ ให้คลิกแท็บ การเล่น

  2. เลือกกล่อง วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

    วนรอบเสียงจนกว่าจะหยุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นและการทำงานกับเสียงใน PowerPoint ให้ดูที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×