วงจรของแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้เป็นบทความสำหรับนักออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบฟอร์มใน Microsoft Office InfoPath ในระดับสูง ซึ่งจะจัดเค้าร่างขั้นตอนการสร้างและการปรับใช้แม่แบบฟอร์มที่ต่างกัน และให้มีการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานคีย์ ขณะเดียวกัน คุณสามารถทดลองและทำงานในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ การปฏิบัติตามขั้นตอนการออกแบบที่แนะนำนี้อาจช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานระยะยาว

ในบทความนี้

ขั้นตอน 1: การวางแผน

ขั้นตอน 2: การออกแบบ

ขั้นตอน 3: การปรับใช้

ขั้นตอนที่ 4 การรักษา

ขั้นตอน 5: การเก็บถาวร

ขั้นตอน 1: การวางแผน

เวลาที่คุณใช้ในการวางแผนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแม่แบบฟอร์มของคุณ บทบาทของคุณในองค์กรของคุณ อีกทั้งขั้นตอนและความต้องการต่างๆ ในองค์กรของคุณ

ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณใช้เฉพาะสมาชิกของทีมปัจจุบันของคุณ ขั้นตอนการวางแผนอาจไม่เป็นทางการ ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการวางแผนจะเป็นทางการมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับขั้นตอนมากขึ้น และคุณอาจต้องการปรึกษากับผู้ถือผลประโยชน์จำนวนมากด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจแบบบริษัทในแนวกว้างที่ขยายใหญ่ขึ้น เช่น ระบบการรายงานการใช้จ่ายหรือระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร จากนั้นคุณอาจต้องการสร้างเอกสารการวางแผนที่เป็นทางการ เช่น ข้อกำหนดหน้าที่การใช้งาน เป็นต้น

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ก่อนที่คุณจะเริ่มการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • จุดมุ่งหมายของผู้ใช้    สิ่งใดผู้ใช้ของคุณต้องการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จกับแม่แบบฟอร์มของคุณ สถานการณ์สมมติแบบใดที่คุณต้องการสนับสนุน คุณจะวัดความสำเร็จในการประชุมจุดมุ่งหมายของผู้ใช้ของคุณได้อย่างไร

 • การพิจารณาความเข้ากันได้    คุณต้องการให้ผู้ใช้ภายนอกองค์กรสามารถเข้าถึงแม่แบบฟอร์มของคุณได้หรือไม่ ในปัจจุบันหรือในอนาคต ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้แม่แบบฟอร์มสามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ของลูกค้าภายนอกองค์กรที่ไม่มีการติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์หรือไม่ ถ้าต้องการให้ใช้งานได้ คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ แทนที่เฉพาะแม่แบบฟอร์ม InfoPath มาตรฐาน ผู้ใช้บางคนในองค์กรของคุณจำเป็นต้องกรอกฟอร์มของคุณใน InfoPath 2003 หรือไม่ ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้าหรือไม่ คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มในขณะที่ผู้ใช้ไม่อยู่ในที่ทำงานหรือออฟไลน์อยู่หรือไม่ ถ้าต้องการ คุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณซึ่งจะทำให้แม่แบบฟอร์มดังกล่าวทำงานในโหมดออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฟอร์มผู้ใช้ที่มีอยู่    คุณได้ใช้เอกสาร Microsoft Office Word หรือสมุดงาน Microsoft Office Excel ในปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้หรือไม่ ถ้าใช่ คุณสามารถแปลงแฟ้มเหล่านั้นเป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath ได้อย่างง่ายดาย คุณมีแม่แบบฟอร์ม InfoPath 2003 ที่มีอยู่หรือไม่ ถ้ามี คุณต้องการแม่แบบฟอร์มเหล่านั้นให้เข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า หรือคุณต้องการปรับรุ่นแม่แบบฟอร์มเหล่านั้นให้เป็นรูปแบบ Office InfoPath 2007 หรือไม่

 • ความต้องการด้านการรวมตัว    แม่แบบฟอร์มของคุณจะทำงานกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ แบบใด ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการที่จะจัดเก็บข้อมูลในแม่แบบฟอร์มของคุณในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือคุณอาจตัดสินใจที่จะยึดตามการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณบนบริการบนเว็บเพื่อที่คุณจะสามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงโดย InfoPath

 • ความต้องการด้านส่วนติดต่อผู้ใช้    คุณจำเป็นต้องยึดตามแนวทางตราสัญลักษณ์องค์กรหรือไม่ คุณต้องการให้แม่แบบฟอร์มของคุณมีลักษณะใด ชนิดของตัวควบคุมแบบใดที่คุณจะใช้และคุณจะจัดการกับตัวควบคุมเหล่านั้นได้อย่างไร

 • ข้อกำหนดของกระบวนการ    แม่แบบของฟอร์มจะเป็นส่วนหนึ่งของขนาดใหญ่กระบวนการทางธุรกิจ เช่นกระบวนการอนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายได้อย่างไร ถ้าใช่ ชนิดของมุมมองที่คุณต้อง และฉันจะคุณใช้กฎที่ควบคุมวิธีย้ายไปตามองค์กร และข้อมูลการประมวลผล โดยบุคคลที่แตกต่างกันและระบบธุรกิจ ได้หรือไม่ คุณจะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ในโปรแกรมอื่น ๆ เช่นMicrosoft Office SharePoint Server 2007 ได้อย่างไร เทมเพลตฟอร์จะต้องสคริปต์หรือโค้ดที่มีการจัดการได้อย่างไร ถ้าใช่ คุณจะใช้นักพัฒนาภายในองค์กร หรือจะถูกผลิตนอกบริษัทนี้ทำงานได้อย่างไร

 • ความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูล    คุณต้องการให้ทำสิ่งใดกับข้อมูลในฟอร์มผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะส่งข้อมูลฟอร์มไปและกลับได้อย่างรวดเร็ว และคุณไม่ต้องการที่จะนำข้อมูลมาใช้ใหม่ แล้วคุณอาจต้องการใช้ข้อความอีเมลเพื่อจัดเก็บข้อมูล ถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าถึงและใช้ข้อมูลฟอร์มร่วมกัน แล้วคุณอาจต้องการจัดเก็บคอลเลกชันของฟอร์ม InfoPath ที่สัมพันธ์กันในไลบรารีบนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบน Microsoft Windows SharePoint Services ถ้าผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลฟอร์มในโปรแกรมประยุกต์หรือระบบทางธุรกิจอื่นๆ เช่น โปรแกรมประยุกต์การคำนวณหรือการรายงานค่าใช้จ่าย เป็นต้น แล้วคุณอาจต้องการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลองค์กร ซึ่งการทำเช่นนี้มักจะทำประสบผลสำเร็จได้ด้วยการเชื่อมต่อแม่แบบฟอร์มกับบริการบนเว็บที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแม่แบบฟอร์มและฐานข้อมูลหรือระบบทางธุรกิจ

 • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย    คุณเผชิญชนิดของความท้าทายความปลอดภัยและความเสี่ยง ไม่แม่แบบของฟอร์มที่จำเป็นต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือสามารถผู้ใช้ของคุณเข้าถึงได้จากทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างไร คุณต้องการให้ผู้เซ็นชื่อแบบดิจิทัลของฟอร์มหรือบางชุดของข้อมูลในฟอร์มของพวกเขาได้หรือไม่ จะเชื่อมต่อเทมเพลตฟอร์โดยตรงกับฐานข้อมูล หรือคุณจะใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลในการเชื่อมต่อไลบรารีข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกจัดการ โดยผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

 • ความต้องการด้านการทดสอบ    ขั้นตอนใดที่คุณจะใช้เพื่อทดสอบลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานของแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างการวางแผนการทดสอบอย่างเป็นทางการหรือไม่

 • ความต้องการด้านการปรับใช้    คุณวางแผนเพื่อใช้แม่แบบฟอร์มของคุณร่วมกันกับบุคคลอื่นอย่างไร คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์มได้ที่ไหน ถ้าคุณวางแผนที่จะประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบน InfoPath Forms Services คุณต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีหรือเป็นไซต์ชนิดเนื้อหาหรือไม่ คุณจะแจ้งผู้ใช้ให้ทราบถึงความพร้อมใช้งานของแม่แบบฟอร์มได้อย่างไร คุณมีแผนการใดบ้างในการวางจำหน่ายแม่แบบฟอร์มรุ่นใหม่

 • ความต้องการด้านการบำรุงรักษา    คุณต้องการเก็บแม่แบบฟอร์มถาวร ฟอร์มผู้ใช้หรือทั้งสองฟอร์มหรือไม่ คุณต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานเท่าใด นโยบายในการเก็บถาวรและนโยบายในการเก็บข้อมูลนโยบายใดที่องค์กรของคุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอน 2: การออกแบบ

หลังจากที่คุณได้ทำขั้นตอนการวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มขั้นตอนการออกแบบได้ ขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามลำดับงานที่แสดงรายการไว้ด้านล่างเมื่อทำการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจากลำดับได้ ถ้าจำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะกำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และกฎสำหรับตัวควบคุมในขณะที่คุณเพิ่มตัวควบคุมเหล่านั้นลงในแม่แบบฟอร์มของคุณแทนที่จะดำเนินการหลังจากขั้นตอนการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแม่แบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2 สร้างหรือระบุแหล่งข้อมูลหลัก

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเค้าโครง

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มตัวควบคุม

ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6 เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กฎ และคุณลักษณะตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 7 สร้างมุมมองแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 8 เปิดใช้งานลักษณะการทำงานการส่ง

ขั้นตอนที่ 9 เปิดใช้งานคุณลักษณะความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 10 ทดสอบลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแม่แบบฟอร์ม

เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณอาจต้องการนำเข้าฟอร์มที่มีอยู่ เช่น เอกสาร Word หรือสมุดงาน Excel ลงใน InfoPath หรือระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์มเพื่อที่ฟอร์มผลลัพธ์สามารถถูกเติมลงใน InfoPath 2003 หรือในเว็บเบราว์เซอร์ โดยส่วนใหญ่ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่สามารถเปิดและกรอกข้อมูลลงใน Microsoft Office InfoPath หรือเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

ทรัพยากรต่อไปนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างแม่แบบฟอร์ม

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำสู่ InfoPath Forms Services

ศึกษาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เทคโนโลยีที่ทำให้คุณสามารถสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถเปิดและกรอกข้อมูลลงในเบราว์เซอร์

บทนำสู่แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ศึกษาเกี่ยวกับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ซึ่งสามารถเปิดและกรอกข้อมูลลงใน InfoPath ในเบราว์เซอร์ หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สามารถเปิดใช้งานสำหรับการใช้ในเบราว์เซอร์เมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่บน InfoPath Forms Services โดยตัวคุณหรือผู้ดูแลระบบฟาร์มของเซิร์ฟเวอร์

ระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์ม

เลือกการตั้งค่าที่เข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์มหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้ที่มีอยู่ การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าคุณลักษณะและตัวควบคุม InfoPath ใดที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณเมื่อทำการออกแบบแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น ในบานหน้าต่างงาน ออกแบบแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะซ่อนหรือปิดใช้งานตัวควบคุมและคุณลักษณะที่ใช้งานไม่ได้ในแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์

แปลงสมุดงาน Excel เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

สร้างแม่แบบฟอร์มจากสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีอยู่

แปลงเอกสาร Word เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

สร้างแม่แบบฟอร์มจากเอกสาร Microsoft Office Word ที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 2 สร้างหรือระบุแหล่งข้อมูลหลัก

แม่แบบฟอร์มทั้งหมดจะยึดตามแหล่งข้อมูลซึ่งจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมในฟอร์ม แหล่งข้อมูลนี้อาจเป็นฐานข้อมูลองค์กร บริการบนเว็บ หรือแฟ้ม XML ที่มีอยู่ที่ใช้ผ่านทางองค์กรของคุณเพื่อทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐาน เช่น แฟ้ม XML Schema (.xsd) ถ้าคุณไม่มีแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถปล่อยให้ InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลหนึ่งแหล่งให้กับคุณได้ในขณะที่คุณเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

คุณสามารถดูการแสดงของแหล่งข้อมูลสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ส่วนของบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มของคุณเป็นครั้งแรก คุณต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใช้วิธีใดต่อไปนี้

 • InfoPath อนุญาตให้สร้างแหล่งข้อมูล    ถ้าคุณได้สร้างเทมเพลตฟอร์มเปล่า InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลสำหรับคุณเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ นี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่จะใช้ informally โดยสมาชิกของทีม small เมื่อคุณไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ หรือ เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลที่คุณได้รวบรวมภายนอกแบบฟอร์ม นี่ยังอาจมีประโยชน์เมื่อคุณแชร์ฟอร์ม ในไลบรารี SharePoint หรือ ในข้อความอีเมMicrosoft Office Outlook 2007 และคุณต้องการแสดงข้อมูลจากฟอร์มในคอลัมน์ ในไลบรารี หรือ ในโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath แทนที่จะจัดเก็บในฐานข้อมูลหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นภายนอก

 • ใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่    ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนแหล่งข้อมูลมีอยู่ เช่นฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ InfoPath สร้างหลักการเชื่อมต่อข้อมูล ไปที่แหล่งข้อมูล สามารถเชื่อมต่อข้อมูลหลักเพียงหนึ่งในเทมเพลตฟอร์ม ในภายหลังในกระบวนการออกแบบ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลรองให้สร้างกล่องรายการที่ มีข้อมูลภายนอก หรือส่งฟอร์มข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลรอง "ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล" ในภายหลังในบทความนี้

ทรัพยากรต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณกำหนดว่าจะใช้ชนิดของแหล่งข้อมูลใด และคุณควรเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มเติมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณเมื่อใด

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำสู่แหล่งข้อมูล

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ InfoPath สามารถทำงานด้วยได้ และวิธีการที่แหล่งข้อมูลจะถูกแสดงในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

บทนำสู่การเชื่อมต่อข้อมูล

ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งเป็นการเชื่อมโยงไดนามิกระหว่างฟอร์มและแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บหรือให้มีข้อมูลสำหรับฟอร์มนั้น

ออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยใช้การตั้งค่าในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

ยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลทั่วไปที่จัดเก็บในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลบนไซต์ Office SharePoint Server 2007 แฟ้มนี้จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล Access กระดาษคำนวณ หรือแฟ้มข้อความ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเค้าโครง

แม่แบบฟอร์มส่วนใหญ่ประกอบด้วยตารางเค้าโครงอย่างน้อยหนึ่งตาราง ซึ่งเป็นขอบข่ายสำหรับการจัดระเบียบและการจัดเรียงเนื้อหาฟอร์ม ที่มีตัวควบคุม ส่วนของฟอร์ม โลโก้ และชนิดของรูปอื่นๆ

คุณสามารถค้นหาตารางเค้าโครงสำเร็จรูปในบานหน้าต่างงาน เค้าโครง ได้ดังนี้

ส่วนของบานหน้าต่างงานเค้าโครง

ทรัพยากรต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการออกแบบที่แสดงสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำเกี่ยวกับการจัดเค้าโครงแม่แบบฟอร์ม

ศึกษาเกี่ยวกับตารางเค้าโครงที่ช่วยให้คุณจัดเรียงองค์ประกอบบนแม่แบบฟอร์ม และเกี่ยวกับตัวควบคุมที่ถูกใช้สำหรับจุดประสงค์เค้าโครง

การนำแบบแผนชุดสีไปใช้

ศึกษาวิธีการนำสีร่วมไปใช้โดยอัตโนมัติกับรายการที่ระบุบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

แทรกและการวางตำแหน่งรูปภาพ

ศึกษาวิธีการแทรกรูปภาพ เช่น โลโก้ขององค์กรหรือประกาศในวารสารให้เป็นแม่แบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มตัวควบคุม

ตัวควบคุมอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใส่ และเลือกข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม พวกเขายังสามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เช่นฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ หลังจากสร้างเค้าโครงของเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถแทรกตัวควบคุมใด ๆ ที่คุณจำเป็นลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ บานหน้าต่างงานตัวควบคุม ให้การเข้าถึงทั้งหมดของตัวควบคุมที่มีอยู่ใน InfoPath รวมถึงตัวควบคุมแบบกำหนดเองใด ๆ ที่ถูกเพิ่มไปยังบานหน้าต่างงาน เช่นตัวควบคุม ActiveX หรือส่วนของเทมเพลต

ส่วนประกอบของบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณได้ด้วยการคลิกชื่อของตัวควบคุมในรายการ แทรกตัวควบคุม หรือด้วยการลากตัวควบคุมจากบานหน้าต่างงานไปยังพื้นที่ทำงานของแม่แบบฟอร์ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวควบคุมที่คุณเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ ผู้ใช้ที่กรอกข้อมูลลงในฟอร์มจะสามารถพิมพ์ข้อความลงในเขตข้อมูลข้อความ ดูข้อมูลในตัวควบคุมที่ซ้ำกัน สร้างสิ่งที่เลือกจากปุ่มตัวเลือกและกล่องกาเครื่องหมาย เลือกรายการจากรายการ และคลิกปุ่มคำสั่งเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในตัวควบคุมจะถูกจัดเก็บในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

ทรัพยากรต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวควบคุมใน InfoPath

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำสู่ตัวควบคุม

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของตัวควบคุมอื่นที่พร้อมใช้งานใน InfoPath

ออกแบบส่วนประกอบแม่แบบเพื่อนำมาใช้ใหม่ในแม่แบบฟอร์มหลายแม่แบบ

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแทรกและการปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบ ส่วนประกอบแม่แบบสามารถช่วยให้คุณเก็บการออกแบบที่สอดคล้องกันถาวรสำหรับคอลเลกชันของแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างส่วนประกอบแม่แบบสำหรับส่วนลายเซ็นต์ นอกเหนือจากการนำตัวควบคุมและเค้าโครงมาใช้ใหม่ คุณสามารถนำกฎ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แม่แบบฟอร์มทั้งหมดมีแหล่งข้อมูลหลักที่อ้างอิงเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ถ้าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักที่ยึดตามแหล่งข้อมูลภายนอกนั้น หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่า InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักสำหรับคุณในขณะที่คุณเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

ในขณะที่คุณออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลลงในแหล่งข้อมูลรองอย่างน้อยหนึ่งแหล่งข้อมูลด้วยเช่นกัน แหล่งข้อมูลรองเป็นแฟ้มข้อมูลแบบ XML ฐานข้อมูล หรือบริการบนเว็บที่ใช้โดยฟอร์มสำหรับรายการในกล่องรายการหรือสำหรับสคริปต์แอคชัน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใส่ข้อมูลลงในกล่องรายการและตัวควบคุมอื่นๆ ที่มีข้อมูลภายนอกไปยังแม่แบบฟอร์มได้ เช่น ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล SQL Server หรือรายการ SharePoint นอกจากนี้คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อลงในแหล่งข้อมูลรองได้เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง

ทรัพยากรต่อไปนี้จะให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลรองและสิ่งที่ใช้ใน InfoPath

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำสู่การเชื่อมต่อข้อมูล

ศึกษาการเชื่อมต่อข้อมูลคืออะไรและวิธีการที่คุณใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อเรียกใช้และส่งข้อมูลจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าโครงการของทีมแสดงรายการบนไซต์ SharePoint คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังรายการนั้นได้เพื่อที่ชื่อโครงการจะปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมกล่องรายการบนฟอร์มดังกล่าว

การเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลลงในไลบรารีเอกสารหรือรายการ SharePoint

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์มของคุณที่สามารถสอบถามข้อมูลจากไลบรารีหรือรายการ หรือส่งข้อมูลไปยังไลบรารีบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานบน Windows SharePoint Services

การเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลลงในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์มของคุณที่สอบถามฐานข้อมูล SQL Server

การเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลลงในบริการบนเว็บ

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์มของคุณที่สามารถสอบถามหรือส่งข้อมูลไปยังบริการบนเว็บได้

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยการใช้การตั้งค่าในไลบรารีการเชื่อมต่อ

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์มของคุณด้วยการใช้แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลที่จัดเก็บในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลบนไซต์ Office SharePoint Server 2007 แฟ้มนี้จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล Access กระดาษคำนวณ หรือแฟ้มข้อความ เป็นต้น

การใช้ค่าจากบริการบนเว็บเพื่อใส่ข้อมูลในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

ใส่ข้อมูลลงในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสมที่มีข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังบริการบนเว็บ

การใช้ค่าจากฐานข้อมูล SQL Server เพื่อใส่ข้อมูลในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

ใส่ข้อมูลลงในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสมที่มีข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

กำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

กำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มจะแคชข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อผู้ใช้ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือเมื่อแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับฟอร์มไม่พร้อมใช้งาน ในสถานการณ์สมมติเหล่านี้ InfoPath จะแสดงข้อมูลที่ถูกแคชในฟอร์มและฟอร์มจะทำงานต่อไปตามที่ได้คาดหวังไว้สำหรับผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 6 เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กฎ และคุณลักษณะตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมอื่นๆ

มีสิ่งสำคัญลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณในทุกที่เป็นไปได้ คุณสามารถใช้ตรรกะธุรกิจฟีเจอร์ในเทมเพลตของคุณฟอร์ม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลเสียค่าใช้จ่าย และ การกระทำในฟอร์มของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ของ InfoPath เช่นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และกฎ คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและการกระทำที่ดำเนินการงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ บน เหตุการณ์ เช่นการเปิดหรือปิดฟอร์ม หรือ ตามค่าที่ใส่ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

ทรัพยากรต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่แสดงช่วงของคุณลักษณะตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมใน InfoPath

คลิก

เมื่อต้องการ

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออก

ตรวจหาข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในขณะที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ด้วยการเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในตัวควบคุมในแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณรวบรวมถูกต้องและสอดคล้องกัน และตรงกันกับมาตรฐานใดๆ ที่ใช้งานอยู่แล้วในบริษัทของคุณ

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับแม่แบบฟอร์ม

ซ่อนหรือนำการจัดรูปแบบไปใช้กับตัวควบคุมที่ยึดตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อนำตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง ขีดทับ สีแบบอักษร และสีพื้นหลังไปใช้กับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อกำหนดว่าตัวควบคุมมองเห็นได้บนฟอร์มเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล หรือตัวควบคุมถูกปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มหรือเอาตัวควบคุมบางตัวออก เช่น ส่วนตัวเลือกได้เช่นกัน

การเพิ่มกฎ

เพิ่มกฎที่แสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าให้กับค่าของเขตข้อมูล สอบถามหรือส่งการเชื่อมต่อข้อมูล สลับมุมมอง หรือเปิดหรือปิดฟอร์มเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และเงื่อนไขบางอย่างที่เกิดขึ้นในฟอร์ม

การเพิ่มสูตรลงในตัวควบคุม

เพิ่มสูตรที่คำนวณข้อมูล แสดงวันที่และเวลาที่ระบุในตัวควบคุม หรือแสดงค่าที่ผู้ใช้ป้อนลงในตัวควบคุมหนึ่งไปยังตัวควบคุมอีกตัวหนึ่ง

ดูตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมในแม่แบบฟอร์ม

ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวตรวจสอบตรรกะ เพื่อตรวจทานการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด ค่าเริ่มต้นที่มาจากการคำนวณ กฎ และคุณลักษณะการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับแม่แบบฟอร์มของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ใช้เวลานานในการเปิดตัวควบคุมแต่ละตัวเพื่อตรวจทานการตั้งค่าเหล่านี้

ฟีเจอร์ตรรกะ business ใน InfoPath ได้ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้เทมเพลตฟอร์มที่ส่วนใหญ่ แต่ ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณจำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ไม่พร้อมใช้งานใน InfoPath คุณสามารถใช้รหัสเมื่อต้องการสร้างลักษณะการทำงานแบบกำหนดเอง ถ้าคุณต้องการเขียนสคริปต์ คุณสามารถใช้ Microsoft Script Editor (MSE) เพื่อสร้าง แก้ไข และดีบัก Microsoft JScript หรือโค้ด Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) ถ้าคุณต้องการเขียนโค้ดที่มีการจัดการ คุณสามารถใช้ Microsoft Visual Studio 2005 เครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชัน (VSTA) เพื่อสร้าง แก้ไข และดีบักโค้ด Visual Basic หรือ Visual C# นอกจากนี้ ถ้าคุณมี Microsoft Visual Studio 2005 คุณสามารถรวมฟีเจอร์โหมดออกแบบ InfoPath ลงในสภาพแวดล้อมการพัฒนา Visual Studio 2005 โดยการดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2005 สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถแล้วเปิด Visual Studio 2005 สร้างโครงการแม่แบบที่มีฟอร์ม InfoPath และใช้ฟีเจอร์ในโหมดออกแบบเพื่อออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2005 สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 ดูพอร์ทัลนักพัฒนา InfoPath บนเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN)

ขั้นตอนที่ 7 สร้างมุมมองแบบกำหนดเอง

แม่แบบฟอร์ม InfoPath ทุกแม่แบบมีมุมมองเริ่มต้นซึ่งแสดงเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณเป็นครั้งแรก

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน มุมมอง เพื่อออกแบบมุมมองเพิ่มเติมของแม่แบบฟอร์มของคุณ

ส่วนประกอบของบานหน้าต่างงานมุมมอง

เมื่อคุณออกแบบมุมมองใหม่ โดยทั่วไปคุณจะทำซ้ำขั้นตอนการจัดเค้าโครงฟอร์ม การเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์ม และการเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคุณลักษณะอื่นๆ

โดยการสร้างมุมมองของแม่แบบฟอร์มที่ต่างกัน คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ดูข้อมูลในฟอร์มในวิธีที่ต่างกันได้ การทำเช่นนี้เป็นการป้องกันไม่ให้คุณออกแบบแม่แบบฟอร์มหลายแม่แบบสำหรับขั้นตอนทางธุรกิจขั้นตอนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการดำเนินการเรียกร้องประกันภัย คุณอาจสร้างมุมมองหนึ่งสำหรับผู้ถือนโยบาย มุมมองที่สองสำหรับตัวแทนประกันภัย และมุมมองที่สามสำหรับผู้ปรับปรุงประกันภัย แต่ละมุมมองเหล่านี้ถูกกำหนดเองเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องประเภทผู้ใช้ที่กำลังป้อนข้อมูลลงไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบมุมมองการพิมพ์แบบกำหนดเองที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ฟอร์มเพียงอย่างเดียว

มุมมองควรจะง่ายและอธิบายได้ด้วยตัวเองอย่างสัมพัทธ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการสื่อสารคำสั่งพิเศษกับผู้ใช้ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างความช่วยเหลือลงในมุมมองของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองวิธีใช้โดยเฉพาะสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ จากนั้นเพิ่มปุ่มลงในมุมมองเริ่มต้นที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเข้าถึงมุมมองวิธีใช้

ทรัพยากรต่อไปนี้จัดให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง

คลิก

เมื่อต้องการ

เพิ่มหรือลบมุมมอง

ศึกษาวิธีการเพิ่ม จัดการ และลบมุมมอง

สร้างมุมมองเฉพาะของ InfoPath ของแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ศึกษาวิธีการสร้างสองมุมมองของแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สำหรับชนิดผู้ใช้สองชนิด มุมมองหนึ่งสำหรับผู้ใช้ที่เปิดแม่แบบฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ อีกมุมมองหนึ่งจะใช้กับผู้ใช้แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่มีการติดตั้ง InfoPath ลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เหล่านั้นอยู่แล้ว มุมมองเฉพาะของ InfoPath นี้จะไม่เคยแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะของ InfoPath ในมุมมองนี้ที่ไม่ได้สนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้ เช่น บทบาทผู้ใช้หรือตัวควบคุมหลัก/ตัวควบคุมรายละเอียด

ออกแบบมุมมองที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ศึกษาวิธีการออกแบบมุมมองการพิมพ์สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณและเทคนิคอื่นๆ สำหรับการสร้างแม่แบบฟอร์มที่สนับสนุนการพิมพ์

เพิ่มข้อความวิธีใช้แบบกำหนดเองลงในแม่แบบฟอร์ม

ศึกษาวิธีการออกแบบมุมมองวิธีใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณและเทคนิคอื่นๆ สำหรับแสดงข้อความแนะนำวิธีใช้แบบกำหนดเองให้กับผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 8 เปิดใช้งานลักษณะการทำงานการส่ง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนของขั้นตอนทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยทั่วไป ข้อมูลฟอร์มจะย้ายจากฟอร์มไปยังขั้นตอนถัดไปในขั้นตอนทางธุรกิจแทน ซึ่งโดยปกติจะย้ายไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บ ตัวอย่างเช่น พนักงานหนึ่งคนอาจใช้ InfoPath เพื่อกรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย แล้วส่งฟอร์มนั้นไปยังบริการบนเว็บที่ฟอร์มสามารถนำไปดำเนินการได้

การระบุตำแหน่งที่คุณต้องการส่งข้อมูลไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณสามารถเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของขั้นตอนทางธุรกิจของคุณได้ เนื่องจากการระบุนี้อนุญาตให้คุณใช้ตัวควบคุมได้มากขึ้นสำหรับขั้นตอนเหล่านั้น ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถส่งข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้ InfoPath จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในฟอร์มนั้นถูกต้องและอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง คุณลักษณะนี้สามารถตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

ทรัพยากรต่อไปนี้อธิบายวิธีการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อที่ข้อมูลฟอร์มจะถูกส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทางเลือกของคุณ

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำเกี่ยวกับการส่งข้อมูลฟอร์ม

อ่านเกี่ยวกับการส่งข้อมูลฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งระบุ เช่น ฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บ

ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งหลายตำแหน่ง

การออกแบบการเชื่อมต่อข้อมูลรองและกฎที่ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งหลายตำแหน่งเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม ส่ง ในฟอร์มของผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 9 เปิดใช้งานคุณลักษณะความปลอดภัย

คุณควรใช้นโยบายด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ขององค์กรของคุณเป็นพื้นฐานสำหรับทางเลือกใดๆ ที่คุณทำเกี่ยวกับความปลอดภัยของแม่แบบฟอร์มและฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับแม่แบบฟอร์มเหล่านั้น

ถ้าคุณกำลังสร้างแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ โปรดสังเกตว่าจำนวนปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานบน InfoPath Forms Services ปัจจัยบางอย่างถูกควบคุมโดยคุณและ ปัจจัยอื่นๆ จะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบของคุณที่เป็นบุคคลที่ตั้งค่าและจัดการบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์ และช่วยเหลือผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจจำเป็นต้องร่วมมือกับผู้ดูและระบบเพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ

ทรัพยากรต่อไปนี้อธิบายวิธีการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

คลิก

เมื่อต้องการ

พิจารณาความปลอดภัยสำหรับแม่แบบฟอร์มและฟอร์ม

อ่านเกี่ยวกับวิธีการฝึกปฏิบัติที่ดีที่สุดบางวิธีสำหรับการช่วยเหลือเพื่อรักษาความปลอดภัยในแม่แบบฟอร์มและฟอร์ม และการพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์

ระดับความปลอดภัยของฟอร์ม InfoPath

ศึกษาเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์มสามระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ ระดับที่ถูกจำกัด ระดับโดเมน และระดับความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ ระดับความปลอดภัยจะกำหนดว่าฟอร์มจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบนโดเมนอื่นๆ หรือเข้าถึงแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

การตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่ต้องการสำหรับแม่แบบฟอร์ม

แทนที่การตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นซึ่ง InfoPath จะเลือกโดยยึดตามคุณลักษณะในแม่แบบฟอร์มของคุณโดยอัตโนมัติ

บทนำสู่ลายเซ็นดิจิทัล

ศึกษาเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลใน InfoPath และการพิจารณาการใช้งานลายเซ็นดิจิทัลในแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ การเซ็นฟอร์มจะช่วยรับรองความถูกต้องให้กับผู้ใช้ว่าเป็นผู้ที่กรอกฟอร์มและช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของฟอร์มไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 10 ทดสอบลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงาน

แผนการทดสอบของคุณขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแม่แบบฟอร์มของคุณและนโยบายที่มีอยู่ภายในองค์กรสำหรับการปรับใช้แม่แบบฟอร์ม แผนการทดสอบของคุณสามารถแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายเพื่อทดสอบลักษณะการทำงานและลักษณะที่ปรากฏของฟอร์มที่ขึ้นอยู่กับแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อมีการปรับใช้แม่แบบฟอร์มบนมาตราส่วนที่ใหญ่มากขึ้น ละเอียดมากขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องทำการทดสอบที่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการควบคุมการทดสอบความสามารถในการใช้งานหรือจัดกำหนดการปรับใช้ต้นแบบที่มีการสุ่มตัวอย่างของผู้ใช้

การผ่านการทดสอบพื้นฐานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มในหน้าต่างแสดงตัวอย่างของ InfoPath โดยทั่วไป หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะทำให้คุณสามารถดูแม่แบบฟอร์มของคุณได้ดังที่ปรากฏกับผู้ใช้ และให้คุณป้อนข้อมูลลงในตัวควบคุมเพื่อทดสอบหน้าที่การใช้งานของแม่แบบฟอร์ม การทำเช่นนี้อนุญาตจะให้คุณตรวจสอบการจัดแนวและการจัดรูปแบบของตัวควบคุมได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถทดสอบหน้าที่การใช้งานของตัวควบคุมในฟอร์มของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนข้อมูลลงในตัวควบคุมเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สูตร กฎ และการเชื่อมต่อข้อมูลทำงานได้ตามที่คุณคาดหวังไว้ ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบฟอร์มของคุณเป็นอิสระจากความไม่คงที่ของการแก้ไขและการพิมพ์ที่ผิดพลาด และตรวจสอบได้ว่าแม่แบบฟอร์มมีลักษณะการปรากฏที่เหมาะสมจากจุดยืนที่มองเห็นได้

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้งานหน้าต่างแสดงตัวอย่างสำหรับการทดสอบตัวควบคุมที่ซ้ำกันอย่างง่าย และลักษณะการทำงานของฟอร์มในขณะที่กำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณได้

ในขณะที่คุณสามารถทำการทดสอบด้วยตัวคุณเองมากมายได้ก่อนที่คุณจะประกาศและแจกจ่ายแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณควรทดสอบแม่แบบฟอร์มกับผู้ใช้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบฟอร์มเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ วิธีที่เหมาะสมก็คือ คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์มต้นแบบและแจกจ่ายแม่แบบฟอร์มให้กับผู้ใช้โดยทำการสุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถร้องขอคำติชมจากผู้ใช้จริงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานโดยรวมของแม่แบบฟอร์มของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่างๆ ก่อนการประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังผู้ใช้ที่กว้างขึ้น

ทรัพยากรต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อทดสอบแม่แบบฟอร์มของคุณ

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำเกี่ยวกับบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

ศึกษาเกี่ยวกับบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ และวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบหน้าที่การใช้งานของแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอน 3: การปรับใช้

ขั้นตอนการปรับใช้แม่แบบฟอร์มจะเกี่ยวข้องกับการประกาศแม่แบบฟอร์ม การเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มเพื่อใช้บนเว็บ (สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น) และการทำให้ผู้ใช้ตระหนักถึงการมีอยู่ของแม่แบบฟอร์ม ถ้าคุณวางแผนจะติดตั้งแม่แบบฟอร์มของคุณลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ ขั้นตอนการประกาศอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างแฟ้มการติดตั้งพิเศษด้วยเช่นกัน คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งหลายตำแหน่ง ซึ่งรวมทั้งรายการการแจกจ่ายอีเมลและเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานบน InfoPath Forms Services หรือ Windows SharePoint Services

ถ้าคุณกำลังวางแผนจะประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ลงบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานบน InfoPath Forms Services คุณต้องเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์เพื่อที่จะประกาศแม่แบบฟอร์มดังกล่าว ในหลายกรณี คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ในระหว่างขั้นตอนการประกาศได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายใน ตัวช่วยสร้างการประกาศ อย่างไรก็ตาม ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีคุณลักษณะบางคุณลักษณะ เช่น Managed Code คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ได้ด้วยตัวคุณเอง คุณต้องบันทึกแม่แบบฟอร์มลงในตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันแทน จากนั้นปล่อยให้ผู้ดูแลระบบฟาร์มรู้ว่าแม่แบบฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับการตรวจทาน ผู้ดูแลระบบฟาร์มสามารถตรวจสอบได้ว่าแม่แบบฟอร์มไม่มีข้อผิดพลาดและคำเตือนใดๆ เกิดขึ้น ให้อัปโหลดแม่แบบฟอร์มลงในตำแหน่งที่ตั้งบนเว็บฟาร์ม แล้วเรียกใช้แม่แบบฟอร์มในไซต์คอลเลกชันที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์

ทรัพยากรต่อไปนี้อธิบายขั้นตอนการการประกาศและสิ่งที่ขั้นตอนนี้นำมาใช้

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำสู่การประกาศแม่แบบฟอร์ม

กำหนดวิธีการและตำแหน่งที่คุณต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ

การประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services

ประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่สามารถกรอกข้อมูลลงใน InfoPath หรือบนเว็บ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดว่าคุณสามารถเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ หรือคุณต้องการให้ผู้ดูแลระบบฟาร์มดำเนินการขั้นตอนนี้ให้กับคุณ หลังจากอ่านคำอธิบายจากบทความนี้

การประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services

ประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ SharePoint ที่ซึ่งคอลเลกชันของแฟ้มจะถูกจัดการ นอกจากนี้คุณยังสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มตามชนิดเนื้อหาไซต์ซึ่งทำให้คุณสามารถกำหนดแม่แบบฟอร์มหลายแม่แบบให้กับไลบรารีเดียวหรือกำหนดแม่แบบฟอร์มให้กับหลายไลบรารีผ่านไซต์คอลเลกชัน

ประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังรายชื่อผู้รับข้อความอีเมล

แจกจ่ายแม่แบบฟอร์มในข้อความอีเมลไปยังผู้ใช้ของคุณ ตัวช่วยสร้างการประกาศจะสร้างข้อความอีเมลที่มีสำเนาของแม่แบบฟอร์มและฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม เมื่อผู้ใช้เปิดข้อความอีเมล ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มลงในเนื้อหาของข้อความอีเมลได้โดยตรง

ประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่

ใช้ ตัวช่วยสร้างการประกาศ เพื่อสร้างแฟ้มการติดตั้งเพื่อที่คุณสามารถติดตั้งแม่แบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ฟอร์มหนึ่งฟอร์มสามารถทำงานกับความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ก็ต่อเมื่อแม่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่มีใบรับรองหลักที่น่าเชื่อถือ หรือเมื่อแม่แบบฟอร์มถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยใช้โปรแกรมการติดตั้ง เช่น Microsoft Windows Installer (แฟ้ม .msi)

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอนที่ 4 การรักษา

การรักษาแม่แบบฟอร์มเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแม่แบบฟอร์มเมื่อจำเป็นและเมื่อมีการวางรุ่นใหม่ออกจำหน่าย นอกจากนี้ยังเป็นความคิดที่ดีในการร้องขอคำติชมจากผู้ใช้เป็นระยะๆ เกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานการออกแบบของคุณ แม่แบบฟอร์มยังคงเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้ใช้เหล่านั้นมีความต้องการเปลี่ยนไปหรือไม่

เมื่อคุณเผยแพร่แม่แบบฟอร์มที่คุณได้เปลี่ยนแปลง InfoPath สามารถปรับปรุงทั้งแม่แบบฟอร์ม (แฟ้ม .xsn) และฟอร์มที่มีอยู่ใดๆ (แฟ้ม .xml) ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มได้ เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่มีอยู่ ผู้ใช้จะดาวน์โหลดสำเนาของแม่แบบฟอร์มล่าสุดโดยอัตโนมัติ และข้อมูลฟอร์มของผู้ใช้จะถูกปรับปรุงเพื่อให้ตรงกันกับรุ่นนั้น ตามค่าเริ่มต้น InfoPath จะแทนที่แม่แบบฟอร์มรุ่นที่เก่ากว่าด้วยรุ่นล่าสุดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกวิธีการปรับปรุงที่คุณชื่นชอบสำหรับการปรับปรุงฟอร์มผู้ใช้ที่มีอยู่ได้

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบฟาร์มสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานบน InfoPath Forms Services และคุณจำเป็นต้องอัปโหลดรุ่นใหม่ของเทมเพลตฟอร์มที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติ คุณสามารถกำหนดวิธีการเปลี่ยนระหว่างรุ่นที่มีอยู่และแทนที่รุ่นที่ได้รับการปรับรุ่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะแทนที่แม่แบบฟอร์มด้วยรุ่นที่ใหม่กว่าโดยไม่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้สูญหายขณะที่กำลังกรอกข้อมูลลงในฟอร์มของคุณที่อยู่ในเบราว์เซอร์ หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณมีเหตุผลที่จำเป็น เช่น การแก้ปัญหาความปลอดภัย คุณสามารถเลือกที่จะเขียนทับแม่แบบฟอร์มได้ทันที

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่ ให้คุณเปิดส่วนประกอบแม่แบบ ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น บันทึกส่วนประกอบแม่แบบ จากนั้นแจกจ่ายให้กับผู้ออกแบบฟอร์มใหม่ หลังจากที่ผู้ออกแบบฟอร์มเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบรุ่นล่าสุดลงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ผู้ออกแบบสามารถใช้ส่วนประกอบแม่แบบในแม่แบบฟอร์มของผู้ออกแบบได้ ถ้าผู้ออกแบบเปิดแม่แบบฟอร์มที่มีส่วนประกอบแม่แบบรุ่นที่เก่ากว่า InfoPath จะพร้อมท์ผู้ออกแบบให้ปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบนั้นด้วยรุ่นล่าสุด

ทรัพยากรต่อไปนี้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแม่แบบฟอร์มและส่วนประกอบแม่แบบ

คลิก

เมื่อต้องการ

บทนำสู่การปรับปรุงแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่

ค้นหาวิธีการที่ InfoPath ปรับปรุงแม่แบบฟอร์มและฟอร์มผู้ใช้ที่สอดคล้องใดๆ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาสำหรับการปรับปรุงแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ และเกี่ยวกับเทคนิคสำหรับการหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลในฟอร์มผู้ใช้ที่มีอยู่

การปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ

ศึกษาวิธีการเปลี่ยนแปลงไปยังแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ ปรับเปลี่ยนสำเนาของแม่แบบฟอร์มที่กำลังทำงานอยู่ จากนั้นประกาศสำเนาที่ใช้ทำงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งการประกาศเดิมอีกครั้ง

การย้ายแม่แบบฟอร์มที่ประกาศไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

ย้ายแม่แบบฟอร์มและฟอร์มที่มีอยู่ใดๆ จากไลบรารีหนึ่งไปยังอีกไลบรารีหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หลังจากการปรับใช้แม่แบบฟอร์มของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องย้ายแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีความสามารถมากขึ้นเพื่อที่ผู้ใช้หลายคนสามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มได้ในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนหรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออก

ปรับเปลี่ยนหรือเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออกจากแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณอาจต้องการที่จะทำเช่นนี้ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม เอาออก หรือปรับปรุงแฟ้มทรัพยากรในแม่แบบฟอร์ม

จัดการแฟ้มที่ถูกเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มเพื่อสนับสนุนหน้าที่การใช้งานของฟอร์มที่เกี่ยวข้องของแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มแฟ้ม HTML ที่ใช้แสดงข้อมูลในบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้ม XML ที่ใช้เพื่อแสดงรายการในรายการ

เปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่

ปรับเปลี่ยนการออกแบบของส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่

ด้านบนของเพจ

ขั้นตอน 5 การเก็บถาวร

องค์กรต่างๆ มักจะจะเก็บแม่แบบฟอร์มและฟอร์มถาวรตามขั้นตอนสุดท้ายในวงจรการออกแบบฟอร์ม ถ้าคุณไม่ต้องการแม่แบบฟอร์มแม่แบบใดแม่แบบหนึ่งโดยเฉพาะอีกต่อไป คุณอาจต้องการเลิกใช้และเก็บสำเนาดิจิทัลของแม่แบบฟอร์มสำหรับระเบียนของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจต้องการรักษาข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้น

องค์กรจำนวนมากได้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการจัดเก็บและการรักษาข้อมูลแบบถาวรในระยะยาว ตัวอย่างเช่น องค์กรอาจต้องการเก็บระเบียนการติดต่อลูกค้าบนแฟ้มตามจำนวนปีที่ระบุ แนวทางในการเก็บถาวรในองค์กรของคุณอาจถูกผลักดันโดยนโยบายภายใน การยอมทำตามข้อบังคับ หรือทั้งสองอย่าง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการวางแผน คุณควรค้นหาว่านโยบายของคุณคืออะไร

การเก็บแม่แบบฟอร์มถาวร

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบฟาร์มสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานบน InfoPath Forms Services คุณสามารถเอาแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ออกได้เมื่อแม่แบบฟอร์มล้าสมัย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเอาแม่แบบฟอร์มแบบสำรวจออกเมื่อแบบสำรวจกรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในการเก็บไลบรารีปัจจุบันและไลบรารีที่ไม่ได้รวมอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบฟอร์มที่ไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วถูกเอาออก และคุณมีนโยบายอีกนโยบายหนึ่งแทนการตรวจสอบและการปรับรุ่นแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่

ถ้าคุณวางแผนเอาแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ที่ยังคงถูกใช้งานอยู่ออก คุณควรวางแผนที่จะดำเนินการปรับรุ่นทีละส่วนหรือพักใช้งานแม่แบบฟอร์มเพื่อที่จะป้องกันการสิ้นสุดการทำงานของเซสชันปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการสูญหายข้อมูลและการขัดจังหวะแก่ผู้ใช้กระทันหัน

นอกจากนี้ ขอแนะนำให้เก็บแฟ้มต้นฉบับถาวรสำหรับแม่แบบฟอร์ม (แฟ้ม .xsn) ในโปรแกรมควบคุมรุ่น หรือการแก้ไขปัญหาการจัดการแฟ้มชนิดอื่นที่องค์กรของคุณใช้อยู่ การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณและองค์กรของคุณมีระเบียนของแม่แบบฟอร์มที่คุณสามารถใช้เมื่อทำการอ้างอิงถึงการเก็บฟอร์มและข้อมูลฟอร์มถาวร และในเหตุการณ์ที่คุณต้องการคืนค่าหรือปรับปรุงแม่แบบฟอร์ม

การเก็บฟอร์มและข้อมูลฟอร์มถาวร

ถ้าองค์กรของคุณใช้ Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถเก็บฟอร์มถาวรที่ยึดตามเซิร์ฟเวอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ (แฟ้ม .xml) ได้ด้วยการแปลงฟอร์มลงในเว็บเพจ ฟอร์มที่เก็บถาวรสามารถถูกจัดเก็บในไลบรารีเดียวกันกับที่ฟอร์มต้นฉบับติดตั้งอยู่ หรือฟอร์มสามารถถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้ตามคำแนะนำขององค์กรของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณแปลงฟอร์มลงในเว็บเพจ แฟ้มผลลัพธ์อาจแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจากแฟ้มต้นฉบับ คุณควรตรวจสอบผลลัพธ์ของการแปลงเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลรองถูกใช้เพื่อรวบรวมกล่องรายการบนฟอร์ม คุณจะไม่เห็นค่ากล่องรายการทั้งหมดในฟอร์มที่เก็บถาวร คุณจะเห็นเฉพาะค่าที่ผู้ใช้ระบุเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มแทนเท่านั้น

ใน InfoPath คุณสามารถเก็บฟอร์มถาวรได้ด้วยการเปิดฟอร์มแล้วส่งออกฟอร์มเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • Portable Document Format (PDF)    PDF เป็นรูปแบบแฟ้มแบบอิเล็กทรอนิกส์เค้าโครงคงที่ที่รักษาการจัดรูปแบบเอกสารและเปิดใช้งานการใช้แฟ้มร่วมกัน รูปแบบ PDF ทำให้แน่ใจว่าเมื่อใดที่ดูแฟ้มออนไลน์หรือพิมพ์แฟ้ม แฟ้มจะรักษารูปแบบที่แท้จริงไว้ตามที่คุณตั้งใจ และข้อมูลในแฟ้มจะไม่สามารถถูกคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS เป็นรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่รักษาการจัดรูปแบบเอกสารและเปิดใช้งานการใช้แฟ้มร่วมกัน รูปแบบ XPS จะทำให้แน่ใจว่าเมื่อใดที่ดูแฟ้มออนไลน์หรือพิมพ์แฟ้ม แฟ้มได้รักษารูปแบบที่แท้จริงไว้ตามที่คุณตั้งใจ และข้อมูลในแฟ้มไม่สามารถถูกคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย

คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

คุณยังสามารถส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็น Web page ในรูปแบบไฟล์เดียวเคย) ชนิดไฟล์นี้ช่วยให้บุคคลเมื่อต้องการดู (แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน) เนื้อหาของฟอร์มในเบราว์เซอร์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×