ล้าง PivotTable หรือ PivotChart

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการเอาออกทั้งหมดรายงาน ตัวกรอง ป้ายชื่อ ค่า และจัดรูปแบบ PivotTable และเริ่มออกแบบเค้าโครงกันทั้งหมดอีกครั้ง ใช้คำสั่งล้างทั้งหมด

  1. คลิก PivotTable หรือ PivotChart

  2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการกระทำ คลิกล้าง แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

ล้าง PivotTable

  1. คลิก PivotTable

  2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มการกระทำ คลิกล้าง แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

ล้าง PivotChart

  1. คลิก PivotChart

  2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มข้อมูล คลิกล้าง แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

    คำสั่งทั้งหมดล้าง PivotTable ของคุณตั้งค่าใหม่ แต่ไม่ลบ เชื่อมต่อข้อมูล การจัดวาง PivotTable และแค PivotTable ยังคงเหมือนกัน ถ้ามี PivotChart ที่เกี่ยวข้องกับ PivotTable คำสั่งล้างทั้งหมดจะเอาออกที่เกี่ยวข้อง PivotChart เขตข้อมูล แผนภูมิกำหนดเอง และการจัดรูปแบบด้วย

คำสั่งทั้งหมดล้าง PivotTable ของคุณตั้งค่าใหม่ แต่ไม่ลบ เชื่อมต่อข้อมูล การจัดวาง PivotTable และแค PivotTable ยังคงเหมือนกัน ถ้ามี PivotChart ที่เกี่ยวข้องกับ PivotTable คำสั่งล้างทั้งหมด จะเอาออกที่เกี่ยวข้อง PivotChart เขตข้อมูล แผนภูมิกำหนดเอง และการจัดรูปแบบด้วย

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังแชร์การเชื่อมต่อข้อมูล หรือ ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลเดียวกันระหว่างอย่าง น้อยสอง PivotTable แล้ว ใช้คำสั่งล้างทั้งหมด บน PivotTable หนึ่งไม่สามารถเอาจัดกลุ่ม เขตข้อมูลจากการคำนวณ หรือรายการ และรายการแบบกำหนดเองในแบบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน Pivottable ที่ อย่างไรก็ตาม คุณจะได้รับการเตือนก่อนที่ Excel พยายามเอารายการออกใน Pivottable ที่ใช้ร่วมกันอื่น ๆ และคุณสามารถยกเลิกการ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×