ล้าง PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเอาออกทั้งหมดรายงาน ตัวกรอง ป้ายชื่อ ค่า และจัดรูปแบบ PivotTable และเริ่มออกแบบเค้าโครงกันทั้งหมดอีกครั้ง ใช้คำสั่งล้างทั้งหมด

  1. คลิก PivotTable หรือ PivotChart

  2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการกระทำ คลิกล้าง แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

ล้าง PivotTable

  1. คลิก PivotTable

  2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มการกระทำ คลิกล้าง แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

ล้าง PivotChart

  1. คลิก PivotChart

  2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มข้อมูล คลิกล้าง แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

    คำสั่งทั้งหมดล้าง PivotTable ของคุณตั้งค่าใหม่ แต่ไม่ลบ เชื่อมต่อข้อมูล การจัดวาง PivotTable และแค PivotTable ยังคงเหมือนกัน ถ้ามี PivotChart ที่เกี่ยวข้องกับ PivotTable คำสั่งล้างทั้งหมดจะเอาออกที่เกี่ยวข้อง PivotChart เขตข้อมูล แผนภูมิกำหนดเอง และการจัดรูปแบบด้วย

คำสั่งทั้งหมดล้าง PivotTable ของคุณตั้งค่าใหม่ แต่ไม่ลบ เชื่อมต่อข้อมูล การจัดวาง PivotTable และแค PivotTable ยังคงเหมือนกัน ถ้ามี PivotChart ที่เกี่ยวข้องกับ PivotTable คำสั่งล้างทั้งหมด จะเอาออกที่เกี่ยวข้อง PivotChart เขตข้อมูล แผนภูมิกำหนดเอง และการจัดรูปแบบด้วย

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังแชร์การเชื่อมต่อข้อมูล หรือ ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลเดียวกันระหว่างอย่าง น้อยสอง PivotTable แล้ว ใช้คำสั่งล้างทั้งหมด บน PivotTable หนึ่งไม่สามารถเอาจัดกลุ่ม เขตข้อมูลจากการคำนวณ หรือรายการ และรายการแบบกำหนดเองในแบบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน Pivottable ที่ อย่างไรก็ตาม คุณจะได้รับการเตือนก่อนที่ Excel พยายามเอารายการออกใน Pivottable ที่ใช้ร่วมกันอื่น ๆ และคุณสามารถยกเลิกการ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×