ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณลบข้อความใน Outlook ข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ รายการในโฟลเดอร์นจะยังคงกินพื้นที่เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ต่อไป หากบัญชีของคุณได้รับการตั้งค่าให้ปล่อยสำเนาของข้อความเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์เมล ในกล่องเมลของบัญชีของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างในบางดิสก์และบางกล่องจดหมาย คุณสามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบได้

ถ้าคุณมีบัญชีอีเมหลายบัญชี คุณอาจมีโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบสำหรับแต่ละบัญชี

  1. ควบคุม ค้างไว้แล้ว ในรายการโฟลเดอร์ คลิกถังขยะ หรือโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

  2. คลิก ล้างโฟลเดอร์

    หมายเหตุ: 

    • บัญชีอีเมลบางประเภท เช่น บัญชี Windows Live Hotmail จะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดไว้

    • มีบางบัญชีผู้ใช้อีเมลของ คุณสามารถตั้งค่ากำหนดการใน Outlook เพื่อล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณเป็นประจำ

    • บัญชี IMAP มีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับวิธีในการจัดเก็บและแสดงรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการตั้งค่าการกำหนดลักษณะของคุณ บนเมนู เครื่องมือ คลิก บัญชี จากนั้นเลือกบัญชี IMAP ในรายการบัญชี คลิก ขั้นสูง คลิกแท็บ โฟลเดอร์ จากนั้นที่อยู่ถัดจาก ถังขยะ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง เปลี่ยน หรือลบกำหนดการ

ย้ายหรือคัดลอกข้อความระหว่างโฟลเดอร์

ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลไว้เครื่องเวลาและ Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×