ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการที่คุณลบจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ หรือถังขยะ แต่จะไม่ถูกลบอย่างถาวรจนกว่าจะล้างข้อมูลในโฟลเดอร์ดังกล่าว ช่วงเวลา เนื้อหาของโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ สามารถใช้จำนวนมากช่องว่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโควตาที่เก็บเซิร์ฟเวอร์อีเมล

Outlook สามารถกำหนดค่าเพื่อล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถล้างโฟลเดอร์ด้วยตนเองตลอดเวลา

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365, Outlook.com หรือ Exchange คุณจะมีโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบไป ถ้าคุณกำลังใช้ชนิดอื่นของบัญชีผู้ใช้ (เช่น Gmail หรือ Yahoo หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น), โฟลเดอร์ของคุณจะมีการตั้งชื่อถังขยะแทน

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบด้วยตนเอง

ในรายการโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรือโฟลเดอร์ถังขยะแล้ว คลิ กล้างโฟลเดอร์

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกไฟล์ >ตัวเลือก

 2. คลิกขั้นสูง จาก นั้นภายใต้Outlook เริ่มและจบการทำงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อจบการทำ

 3. เมื่อต้องการได้รับแจ้งก่อนจะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ เลื่อนลงบนหน้าจอตัวเลือกขั้นสูงไปยังส่วน และเลือกกล่องกาเครื่องหมายพร้อมท์ให้ยืนยันก่อนที่ลบรายการอย่างถาวร

ดูเพิ่มเติม

กู้คืนรายการที่ถูกลบ

เก็บถาวรรายการเก่าโดยอัตโนมัติ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อจบการทำ

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับแจ้งก่อนจะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเตือนก่อนที่จะลบรายการอย่างถาวร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อจบการทำ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบด้วยตนเอง

 1. บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์

 2. ในรายการโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แล้ว บนเมนูทางลัด คลิ กล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ"

ล้างรายการ IMAP ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ

เมื่อคุณทำเครื่องหมายรายการบนแอ IMAP เซิร์ฟเวอร์อีเมล สำหรับการลบ รายการที่จะแสดงในขีดทับข้อความในรายการส่วนหัว อย่างไรก็ตาม รายการไม่ถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP จนกว่าจะใช้คำสั่งการล้างข้อมูล

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของโฟลเดอร์ IMAP เพื่อให้แสดงรายการที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบ บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กซ่อนข้อความที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างการอ่าน คุณต้องเปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากใช้คำสั่งนี้ บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่บานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิ กขวา หรือด้านล่าง

ถ้าคุณไม่ต้องล้างรายการที่ถูกลบเป็นระยะ ๆ คุณอาจเข้าถึง และเกินจัดสรรเนื้อที่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ถ้าคุณมีเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถจัดสรรของคุณ คุณอาจไม่ได้รับข้อความใหม่

หมายเหตุ: คุณต้องทำงานแบบออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมายสำหรับฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อทำงาน

ล้างรายการที่ถูกลบด้วยตนเอง

เมื่อต้องการลบรายการถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบอย่างถาวร ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ของคุณ

 2. บนเมนูแก้ไข ชี้ไปที่กำจัดข้อความที่ถูกลบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กำจัดข้อความที่ถูกลบในบัญชีผู้ใช้ IMAP ทั้งหมด

  • คลิกล้างรายการที่ถูกทำเครื่องหมายใน "โฟลเดอร์"

   เฉพาะรายการที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ที่คุณอยู่ในถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

  • คลิกล้างรายการที่ถูกทำเครื่องหมายใน "บัญชีผู้ใช้อีเมล"

   รายการทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ใด ๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP นี้ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

  • คลิกล้างทำเครื่องหมายไว้ในบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

   รายการทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ใด ๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ใด ๆ ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

เคล็ดลับ: เพิ่มคำสั่งกำจัด ลงในแถบเครื่องมือ บนเมนูเครื่องมือ คลิกกำหนดเอง บนแท็บคำสั่ง ภายใต้ประเภท คลิกแก้ไข ภายใต้คำสั่ง ลากคำสั่งกำจัด การแถบเครื่องมือ

ล้างรายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่าMicrosoft Outlook เพื่อที่ว่าเมื่อคุณสลับระหว่างโฟลเดอร์ รายการใด ๆ ที่คุณได้ทำเครื่องหมายสำหรับการลบถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

 1. คลิกโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ของคุณ

 2. บนเมนูแก้ไข ชี้ไปที่กำจัดข้อความที่ถูกลบ

 3. คลิกล้างตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล เปิดขึ้น

 4. บนแท็บทั่วไป ภายใต้ตัวเลือกการกำจัด เลือกกำจัดรายการเมื่อสลับโฟลเดอร์ขณะออนไลน์ กล่องกาเครื่องหมายไว้

ดูเพิ่มเติม

เก็บถาวรรายการเก่าโดยอัตโนมัติ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×