ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการที่คุณลบจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ หรือถังขยะ แต่จะไม่ถูกลบอย่างถาวรจนกว่าจะล้างข้อมูลในโฟลเดอร์ดังกล่าว ช่วงเวลา เนื้อหาของโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ สามารถใช้จำนวนมากช่องว่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโควตาที่เก็บเซิร์ฟเวอร์อีเมล

Outlook สามารถกำหนดค่าเพื่อล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถล้างโฟลเดอร์ด้วยตนเองตลอดเวลา

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365, Outlook.com หรือ Exchange คุณจะมีโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบไป ถ้าคุณกำลังใช้ชนิดอื่นของบัญชีผู้ใช้ (เช่น Gmail หรือ Yahoo หรือบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น), โฟลเดอร์ของคุณจะมีการตั้งชื่อถังขยะแทน

การล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ด้วยตนเอง

ในรายการโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรือโฟลเดอร์ถังขยะแล้ว คลิ กล้างโฟลเดอร์

การล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกไฟล์ >ตัวเลือก

 2. คลิกขั้นสูง จาก นั้นภายใต้Outlook เริ่มและจบการทำงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อจบการทำ

 3. เมื่อต้องการได้รับแจ้งก่อนจะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ เลื่อนลงบนหน้าจอตัวเลือกขั้นสูงไปยังส่วน และเลือกกล่องกาเครื่องหมายพร้อมท์ให้ยืนยันก่อนที่ลบรายการอย่างถาวร

ดูเพิ่มเติม

กู้คืนรายการที่ถูกลบ

เก็บถาวรรายการเก่าโดยอัตโนมัติ

การล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อจบการทำ

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับแจ้งก่อนจะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเตือนก่อนที่จะลบรายการอย่างถาวร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อจบการทำ

การล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ด้วยตนเอง

 1. บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์

 2. ในรายการโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แล้ว บนเมนูทางลัด คลิ กล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ"

ล้างรายการ IMAP ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ

เมื่อคุณทำเครื่องหมายรายการบนแอ IMAP เซิร์ฟเวอร์อีเมล สำหรับการลบ รายการที่จะแสดงในขีดทับข้อความในรายการส่วนหัว อย่างไรก็ตาม รายการไม่ถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP จนกว่าจะใช้คำสั่งการล้างข้อมูล

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของโฟลเดอร์ IMAP เพื่อให้แสดงรายการที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบ บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กซ่อนข้อความที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างการอ่าน คุณต้องเปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากใช้คำสั่งนี้ บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่บานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิ กขวา หรือด้านล่าง

ถ้าคุณไม่ต้องล้างรายการที่ถูกลบเป็นระยะ ๆ คุณอาจเข้าถึง และเกินจัดสรรเนื้อที่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ถ้าคุณมีเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถจัดสรรของคุณ คุณอาจไม่ได้รับข้อความใหม่

หมายเหตุ: คุณต้องทำงานแบบออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมายสำหรับฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อทำงาน

ล้างรายการที่ถูกลบด้วยตนเอง

เมื่อต้องการลบรายการถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบอย่างถาวร ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ของคุณ

 2. บนเมนูแก้ไข ชี้ไปที่กำจัดข้อความที่ถูกลบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำจัดข้อความที่ถูกลบในบัญชีผู้ใช้ IMAP ทั้งหมด

  • คลิกล้างรายการที่ถูกทำเครื่องหมายใน "โฟลเดอร์"

   เฉพาะรายการที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ที่คุณอยู่ในถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

  • คลิกล้างรายการที่ถูกทำเครื่องหมายใน "บัญชีผู้ใช้อีเมล"

   รายการทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ใด ๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP นี้ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

  • คลิกล้างทำเครื่องหมายไว้ในบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

   รายการทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ใด ๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ใด ๆ ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

เคล็ดลับ: เพิ่มคำสั่งกำจัด ลงในแถบเครื่องมือ บนเมนูเครื่องมือ คลิกกำหนดเอง บนแท็บคำสั่ง ภายใต้ประเภท คลิกแก้ไข ภายใต้คำสั่ง ลากคำสั่งกำจัด การแถบเครื่องมือ

ล้างรายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่าMicrosoft Outlook เพื่อที่ว่าเมื่อคุณสลับระหว่างโฟลเดอร์ รายการใด ๆ ที่คุณได้ทำเครื่องหมายสำหรับการลบถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

 1. คลิกโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ของคุณ

 2. บนเมนูแก้ไข ชี้ไปที่กำจัดข้อความที่ถูกลบ

 3. คลิกล้างตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล เปิดขึ้น

 4. บนแท็บทั่วไป ภายใต้ตัวเลือกการกำจัด เลือกกำจัดรายการเมื่อสลับโฟลเดอร์ขณะออนไลน์ กล่องกาเครื่องหมายไว้

ดูเพิ่มเติม

เก็บถาวรรายการเก่าโดยอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×