ล้างเซลล์สารบัญหรือรูปแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถยกเลิกเลือกเซลล์เมื่อต้องการเอาเนื้อหาของเซลล์ (สูตรและข้อมูล), รูปแบบ (รวมถึงรูปแบบตัวเลข รูปแบบตามเงื่อนไข และเส้นขอบ), และข้อคิดเห็นที่แนบมา เซลล์ล้างข้อมูลยังคงเป็นเซลล์ว่าง หรือไม่จัดรูปแบบบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการยกเลิกเลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มล้าง รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการล้างทั้งหมดเนื้อหา รูป และข้อคิดเห็นที่มีอยู่ในเซลล์ที่เลือก คลิกล้างทั้งหมด

  • เมื่อต้องการล้างรูปแบบเท่านั้นที่จะนำไปใช้กับเซลล์ที่เลือก คลิกล้างการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการล้างเฉพาะเนื้อหาในเซลล์ที่เลือก ออกจากรูปแบบและข้อคิดเห็นใด ๆ ในสถานที่ คลิกล้างเนื้อหา

  • เมื่อต้องการล้างข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์ที่เลือก คลิกล้างข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคลิกที่เซลล์แล้ว กด DELETE หรือ BACKSPACE คุณล้างเนื้อหาของเซลล์โดยไม่เอารูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็นเซลล์ใด ๆ

 • ถ้าคุณยกเลิกเลือกเซลล์ โดยใช้การล้างทั้งหมด หรือล้างเนื้อหา เซลล์ไม่ประกอบด้วยค่า และสูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์นั้นได้รับค่าเป็น 0 (ศูนย์)

 • ถ้าคุณต้องการลบเซลล์จากแผ่นงาน และเลื่อนเซลล์ข้างเคียงเมื่อต้องการเติมช่องว่าง คุณสามารถเลือกเซลล์ และลบรายการเหล่านั้น บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลบ แล้ว คลิ กลบเซลล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×