ล้างเซลล์สารบัญหรือรูปแบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถยกเลิกเลือกเซลล์เมื่อต้องการเอาเนื้อหาของเซลล์ (สูตรและข้อมูล), รูปแบบ (รวมถึงรูปแบบตัวเลข รูปแบบตามเงื่อนไข และเส้นขอบ), และข้อคิดเห็นที่แนบมา เซลล์ล้างข้อมูลยังคงเป็นเซลล์ว่าง หรือไม่จัดรูปแบบบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการยกเลิกเลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ในเวิร์กชีต

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มล้าง รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการล้างทั้งหมดเนื้อหา รูป และข้อคิดเห็นที่มีอยู่ในเซลล์ที่เลือก คลิกล้างทั้งหมด

  • เมื่อต้องการล้างรูปแบบเท่านั้นที่จะนำไปใช้กับเซลล์ที่เลือก คลิกล้างการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการล้างเฉพาะเนื้อหาในเซลล์ที่เลือก ออกจากรูปแบบและข้อคิดเห็นใด ๆ ในสถานที่ คลิกล้างเนื้อหา

  • เมื่อต้องการล้างข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์ที่เลือก คลิกล้างข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคลิกที่เซลล์แล้ว กด DELETE หรือ BACKSPACE คุณล้างเนื้อหาของเซลล์โดยไม่เอารูปแบบเซลล์หรือข้อคิดเห็นเซลล์ใด ๆ

 • ถ้าคุณยกเลิกเลือกเซลล์ โดยใช้การล้างทั้งหมด หรือล้างเนื้อหา เซลล์ไม่ประกอบด้วยค่า และสูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์นั้นได้รับค่าเป็น 0 (ศูนย์)

 • ถ้าคุณต้องการลบเซลล์จากแผ่นงาน และเลื่อนเซลล์ข้างเคียงเมื่อต้องการเติมช่องว่าง คุณสามารถเลือกเซลล์ และลบรายการเหล่านั้น บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากลบ แล้ว คลิ กลบเซลล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×