ล้างการจัดรูปแบบข้อความทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถล้างการจัดรูปแบบ (เช่น ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง สี ตัวยก ตัวห้อย เป็นต้น) ออกทั้งหมดเพื่อทำให้ข้อความกลับสู่ลักษณะการจัดรูปแบบเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้กลับไปเป็นการจัดรูปแบบเริ่มต้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิก ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด

  ใน Word

  ไอคอน ล้างการาจัดรูปแบบทั้งหมด ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  ใน PowerPoint

  ไอคอน ล้างการาจัดรูปแบบทั้งหมด ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  หมายเหตุ: ใน OneNote ปุ่มนี้จะอยู่บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน

 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการล้าง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกล้างทั้งหมดการจัดรูปแบบ

  บนแท็บหน้าแรก คลิกล้างการจัดรูปแบบ

  หมายเหตุ: ใน OneNote ปุ่มนี้จะอยู่บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน

 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการล้าง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกล้างทั้งหมดการจัดรูปแบบ

  หมายเหตุ: ใน OneNote ปุ่มนี้จะอยู่บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×