ล็อกหรือปลดล็อกป้ายชื่อในเอกสาร Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อผู้จัดการของไซต์หรือผู้จัดการรายการกำหนดนโยบายป้ายชื่อสำหรับไลบรารีเอกสารบนไซต์Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถจำเป็นต้องแทรกป้ายชื่อลงในเอกสารเมื่อคุณบันทึก หรือพิมพ์ได้ หลังจากที่คุณแทรกป้ายชื่อ และกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด คุณสามารถล็อกป้ายชื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลจากการปรับปรุง เมื่อต้องการปรับปรุงเนื้อหาของป้ายชื่อ ใหม่กว่า คุณต้องปลดล็อกป้ายชื่อ

หมายเหตุ: ผู้จัดการของไซต์หรือผู้จัดการรายการสามารถยังล็อกป้ายชื่อตามค่าเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ: ความสามารถในการล็อก หรือปลดล็อกป้ายชื่อจะพร้อมใช้งานเฉพาะ ใน Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007 และMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 และMicrosoft Office PowerPoint 2007 รุ่นสแตนด์อโลน

ในบทความนี้

ฉันมีป้ายชื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเอกสารได้อย่างไร

ล็อกป้ายชื่อ

ปลดล็อกป้ายชื่อ

ฉันมีป้ายชื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเอกสารได้อย่างไร

เขตข้อมูลในป้ายชื่อสอดคล้องกับคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร เมื่อคุณแทรกป้ายชื่อลงในเอกสารOffice Word 2007 เวิร์กบุ๊กOffice Excel 2007 หรืองานนำเสนอOffice PowerPoint 2007 ป้ายชื่อจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลจากคุณสมบัติของเอกสาร จากนั้นจะถูกล็อก หรือปลดล็อกป้ายชื่อ ถ้าป้ายชื่อจะถูกปลดล็อก ป้ายชื่อข้อมูลและคุณสมบัติของเอกสารยังคงซิงค์:

 • เมื่อคุณแก้ไขคุณสมบัติของเอกสารในไลบรารี อัปเดเหล่านั้นปรากฏในป้ายชื่อ

 • เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลป้ายชื่อ และบันทึกเอกสารแล้ว อัปเดเหล่านั้นปรากฏในคอลัมน์ในไลบรารี

ตราบใดที่ป้ายชื่อจะถูกปลดล็อก การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเอกสารจะเสมอผล ในป้ายชื่อข้อมูล และในทางกลับ กัน ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ข้อมูลป้ายชื่อจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร

ป้ายชื่อที่มีเขตข้อมูลซึ่งมีการขีดเส้นใต้สีเขียวซึ่งบ่งบอกว่าต้องป้อนข้อมูลลงในเขตข้อมูลนั้น .

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถล็อกป้ายชื่อเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเอกสารจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติในป้ายชื่อข้อมูล ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงว่า ป้ายชื่อถูกล็อกจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเอกสาร

ข้อมูลป้ายชื่อจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร

ป้ายชื่อที่มีเขตข้อมูลซึ่งมีการขีดเส้นใต้สีเขียวซึ่งบ่งบอกว่าต้องป้อนข้อมูลลงในเขตข้อมูลนั้น

ล็อกป้ายชื่อจะมีประโยชน์เมื่อค่าป้ายชื่อเริ่มต้นของเอกสารจะถูกใช้เป็นชื่อของรายการนั่นคือตัวอย่างเช่น "Coho Winery สัญญา" — เนื่องจากป้ายชื่อยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าจะได้รับการตรวจทานแก้ไขชื่อเรื่องหรือคุณสมบัติเอกสารอื่น ๆ ถ้า Coho Winery เปลี่ยนชื่อของคุณจะต้องปลดล็อกป้ายชื่อที่จะอัปเดตชื่อของเอกสารแล้ว

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถล็อกป้ายชื่อจนกว่าคุณกรอกข้อมูลทั้งหมดของป้ายชื่อข้อมูล เขตข้อมูลทั้งหมดในป้ายผนึกจำเป็น นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่า ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขไฟล์สามารถล็อก หรือปลดล็อกป้ายชื่อ

ด้านบนของหน้า

ล็อกป้ายชื่อ

หลังจากที่คุณแทรก หรือกรอกป้ายชื่อ คุณสามารถล็อกป้ายชื่อเพื่อป้องกันการปรับปรุงโดยอัตโนมัติจากคุณสมบัติของเอกสาร สามารถถูกล็อกป้ายชื่อเฉพาะเมื่อป้ายชื่อทั้งหมดถูกกรอก

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อไลบรารีของคุณไม่ปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารี

 2. ชี้ไปยังเอกสาร คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิ กแก้ไขในชื่อโปรแกรม Microsoft Office

 3. ในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ คลิกขวาป้ายชื่อ แล้ว คลิ กป้ายชื่อล็อก บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าป้ายชื่อปรากฏในส่วนหัวเอกสาร คุณต้องก่อน คลิกขวาป้ายชื่อ แล้ว คลิ กแก้ไขหัวกระดาษ บนเมนูทางลัด

  • ถ้าป้ายชื่อข้อมูลหายไป คุณจะได้รับพร้อมท์ให้กรอกข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีก่อนที่คุณสามารถล็อกป้ายชื่อ

ด้านบนของหน้า

ปลดล็อกป้ายชื่อ

ถ้าป้ายชื่อถูกล็อก คุณต้องปลดล็อกก่อนที่จะแก้ไขป้ายชื่อเนื้อหา

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อไลบรารีของคุณไม่ปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารี

 2. ชี้ไปยังเอกสาร คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิ กแก้ไขในชื่อโปรแกรม Microsoft Office

 3. ในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ คลิกขวาป้ายชื่อ แล้ว คลิ กปลดล็อกป้ายชื่อ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ถ้าป้ายชื่อปรากฏในส่วนหัวเอกสาร คุณต้องขั้นแรก ให้คลิกขวาป้าย แล้ว คลิ กแก้ไขหัวกระดาษ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×