ล็อกส่วนสมุดบันทึกที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในเวลาเดียวกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถล็อกทุกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในสมุดบันทึกของคุณได้ในเวลาเดียวกัน

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านในส่วนนี้

  2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก ล็อกทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการล็อกทุกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในสมุดบันทึกของคุณอย่างรวดเร็ว ให้กด CTRL+ALT+L

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×