ลูกค้าที่ซื้อ FOPE ไปตามข้อตกลงการ FrontBridge

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณซื้อ FOPE ไปตามข้อตกลงการ FrontBridge เราจะมีให้คุณ มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับ EOP พร้อม ด้วยสิทธิ์ใหม่ เราจะยกเลิกข้อตกลง FrontBridge ดั้งเดิม และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับบริการ FOPE ถ้ามีบริการอื่น ๆ ในข้อตกลง FrontBridge เราจะมีเฉพาะยกเลิกการเรียกเก็บเงินสำหรับการบริการ FOPE เราจะไม่มี และ ไม่จะเรา สิ้นสุดของข้อตกลงการ โดยการยอมรับ และใช้สิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ คุณจะถูกผูก โดยข้อตกลงการสมัครใช้งานแบบออนไลน์ของ Microsoft

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×