ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Write a task or "how to" article

Start your article with a very short introduction (1-2 sentences). If this is a new feature - what's the value proposition? Put yourself in the reader's place - why are they here? What should they do?

Use columns in a grid control to show how to perform the most common task - steps on the left, screenshot or video on the right.

  1. Get straight to a quick list of steps to accomplish the task.

    If you need to explain a concept, or they have to do pre-requisite steps, add a quick summary below the step where they need it, and link to the concept or steps.

  2. Keep procedures short - preferably 5 or fewer steps, no more than 8.

  3. Use Ui style for user interface elements or for text people need to enter.

  4. Use the verbs choose, select, or enter as actions, and format menus as Menu > Command.

Placeholder - art sized for mobile - 345 pixels wide

Use screenshots sparingly in tasks. Maximum width: 520 pixels. Use a standard theme, do not show any personal information, and crop to show only what's relevant.

Target no more than 500 words for an article.

Add links to "relatedTopics" section below to highlight related content.

(Optional) Add a section for an additional task

Example article

Change my photo

See Also

Write a conceptual article

Write a reference article

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×