ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ลิงก์ และติดตามข้อความอีเมลใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ติดตามของข้อความอีเมล และโทร จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณสามารถดูยุ่งงาน และเมื่อคุณไม่สามารถติดตามข้อความ คุณสามารถสูญเสียโอกาสทางการขาย เกินไป อยู่นี้Business Contact Manager for Outlook เปลี่ยนเป็น business ระเบียน ลงในกล่องจดหมายเข้าในอีเมลเสมือน โดยช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อความอีเมลให้นั้น

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อความอีเมลแต่ละระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook และวิธีการตั้งค่าอีเมลิงก์และติดตามการเชื่อมโยงข้อความโดยอัตโนมัติกับระเบียน รวมถึงโครงการทางธุรกิจ

สิ่งสำคัญ: ถ้ามีผู้ใช้หลายคนของฐานข้อมูลของคุณ ผู้ใช้ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสามารถดูข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ข้อความอีเมลแต่ละลิงก์กับระเบียน

เชื่อมโยงข้อความอีเมกับระเบียนโดยอัตโนมัติ

ปิดใช้งานลิงก์ และติดตามอีเมล

ทำความเข้าใจความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยปัญหาอีเมลิงก์และติดตามในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

ลบข้อความอีเมลจากระเบียน

ข้อความอีเมลิงก์กับระเบียน

คุณสามารถเชื่อมโยงกล่องข้อความอีเมล เพื่อชนิดระเบียนบัญชีผู้ใช้ และที่ติดต่อทางธุรกิจ และ โครงการทางธุรกิจ และ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถดูข้อความที่ถูกเชื่อมโยงไปยังระเบียน

เมื่อคุณลิงก์ที่ติดต่อทางธุรกิจและโครงการทางธุรกิจไปยังบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถดูข้อความอีเมลที่เชื่อมโยงกับแต่ละรายการที่ติดต่อทางธุรกิจและโครงการทางธุรกิจในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนบัญชีผู้ใช้

เชื่อมโยงข้อความอีเมกับระเบียนโดยอัตโนมัติ

ลิงก์อีเมลและติดตามฟีเจอร์การเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติลิงก์ และติดตามข้อความอีเมลจากบัญชีผู้ใช้ของคุณและที่ติดต่อทางธุรกิจ อ่านล้า และแม้แต่ตรวจทานข้อความคุณได้ส่งไป คุณสามารถเชื่อมโยงกล่องข้อความอีเมลโดยขึ้นอยู่กับโครงการทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ข้อความอีเมลแต่ละลิงก์กับระเบียน

ข้อความอีเมลที่คุณลิงก์ไปยัง ระเบียนลูกค้าองค์กร ติดต่อทางธุรกิจ หรือ โครงการทางธุรกิจ ที่อยู่ใน Outlook ข้อความอีเมลจะยังอยู่ในรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียน และโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสารBusiness Contact Manager for Outlook

บทความ KB สี่ของข้อความถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล Business Contact Manager เพื่อให้คุณยังคงสามารถเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อความ แม้ว่าจะถูกลบออกจาก Outlook ถ้าข้อความเดิมมีขนาดใหญ่กว่า 4 KB คุณจะเท่านั้นสามารถเข้าถึงส่วนหนึ่งของข้อความถ้าจะถูกลบออกจาก Outlook

 1. ใน Outlook คลิก หรือเปิดข้อความอีเมลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียน

 2. บน Ribbon ในกลุ่มธุรกิจ คลิกลิงก์ไปยังระเบียน

 3. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Manager ในรายการชนิดของรายการ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการค้นหา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเรกคอร์ดโอกาส ข้อความอีเมลที่ถูกลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจของระเบียนโอกาสจริง ๆ

 4. ในรายการของระเบียน คลิกระเบียน

  ถ้าคุณต้องการลิงก์ข้อมูลไปยังมากกว่าหนึ่งระเบียน เลือกระเบียนเหล่านั้น

ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

 1. ภายใต้ระเบียนที่เชื่อมโยง คลิกเชื่อมโยงกับ

  ระเบียนคุณเลือกจะแสดงในกล่องลิงก์ไปยัง

 2. คลิก ตกลง

ดูข้อความอีเมลที่ลิงก์ไปยังระเบียน

เมื่อต้องการดูข้อความอีเมลที่ลิงก์ไปยังระเบียน เปิดระเบียน นั้นแล้ว คลิกแท็บประวัติ

แสดงข้อความอีเมล ตลอดจนการสื่อสารประวัติรายการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังระเบียนนั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ดูติดตามของคุณสื่อสารกับลูกค้าใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงข้อความอีเมกับระเบียนโดยอัตโนมัติ

จากเวลาคุณเปิดใช้งานการลิงก์และการติดตามอีเมล ใหม่อีเมลที่ข้อไป หรือที่อยู่อีเมลที่เลือกจะถูกเชื่อมโยงกับระเบียนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถค้นหาข้อความอีเมลในอดีต และเชื่อมโยงกับระเบียน เกินไป

ข้อความปรากฏในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนที่ประกอบด้วยอยู่อีเมลที่เลือก

ถ้าคุณเชื่อมโยงจากข้อความอีเมล และไม่มีระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook ที่มีอยู่ ที่ตรงกับที่อยู่อีเมล การเชื่อมโยง และฟีเจอร์การติดตามสร้างระเบียน Business Contact ใหม่และเชื่อมโยงข้อความอีเมลไป

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่จะเชื่อมโยง และติดตาม

ก่อนที่คุณเปิดใช้งานอีเมลิงก์และติดตาม ทำต่อไปนี้:

ยืนยันว่า คุณได้ใส่ที่อยู่อีเมลงในระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook ของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

  • การจัดการที่ติดต่อ

  • ยอดขาย

  • การจัดการโครงการ

 2. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยระเบียนที่คุณต้อง แล้ว ดับเบิลคลิกที่ระเบียนเพื่อเปิดสมุดงาน

 3. ตรวจสอบว่า ที่อยู่อีเมลอยู่ในเขตข้อมูลที่อยู่อีเมล

ยืนยันว่า Outlook ถูกตั้งค่าให้บันทึกข้อความที่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

เมื่อต้องการลิงก์ และติดตามข้อความส่งออกได้อย่างง่ายดาย บันทึกส่งข้อความไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิกจดหมาย แล้ว เลื่อนไปยังส่วนบันทึกข้อความ

 4. ยืนยันว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากบันทึกสำเนาของข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ถ้าคุณต้องการลิงก์ และติดตามข้อความส่งต่อ ตรวจสอบว่า กล่องกาเครื่องหมายบันทึกส่งต่อข้อความ ถูกเลือก เกินไปหรือไม่

 5. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณถ้าคุณแชร์ฐานข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook ของคุณกับผู้ใช้รายอื่น ข้อความอีเม ทำเครื่องหมายส่วนบุคคล ส่วนตัว หรือเป็นความลับจะไม่ได้เชื่อมโยง และติดตาม

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าอีเมลิงก์และติดตาม

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มจัดการลิงก์และติดตาม

 3. ในตัวจัดการการเชื่อมโยงและการติดตาม กล่องโต้ตอบ บนแท็บอีเมล เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากอยู่อีเมที่คุณต้องการลิงก์ และติดตาม

  ถ้าระเบียนประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งที่อยู่อีเมล ระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้จะถูกแสดงรายการมากกว่าหนึ่งครั้ง

  กล่องโต้ตอบ จัดการการลิงก์และการติดตาม

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากที่อยู่อีเมใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการลิงก์ และติดตาม

 5. คลิกแท็บโฟลเดอร์

  โฟลเดอร์ทั้งหมดจะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีกฎใด ๆ Outlook ตั้งค่าข้อความอีเมลที่กำหนดเส้นทางไปยังโฟลเดอร์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกโฟลเดอร์เหล่านั้นบนแท็บโฟลเดอร์ การลิงก์ และติดตามข้อความเหล่านั้น

 6. คลิก ตกลง

  ข้อความอีเมลในอนาคตทั้งหมด และโทร จากที่อยู่ที่เลือกในโฟลเดอร์ที่เลือกจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติ

  คุณสามารถตั้งค่าค่าลิงก์ และติดตามข้อความอีเมล ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ คลิก หรือเปิดข้อความอีเมล บน Ribbon ในกลุ่มธุรกิจ คลิกลิงก์และติดตาม ในกล่องโต้ตอบลิงก์และติดตาม เลือกอยู่อีเม แล้ว คลิ กตกลง ถ้าไม่มีระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook ที่มีอยู่ที่ตรงกับอยู่อีเมล ลิงก์อยู่อีเมลที่สร้างระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงข้อความถึงบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณในอดีต

ถ้าคุณต้องการเชื่อมโยงข้อความว่า คุณได้รับก่อนเปิดใช้งานลิงก์อีเมล และการติดตามBusiness Contact Manager for Outlook สามารถค้นหาข้อความที่ให้คุณ และเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มจัดการลิงก์และติดตาม

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดการลิงก์และติดตาม ทำดังนี้ ถ้าจำเป็น:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่มีข้อความที่คุณต้องการค้นหา และเชื่อมโยงใด ๆ

  • ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่ผ่านมาที่มีข้อความคุณไม่ต้องการเชื่อมโยง

   ถ้าระเบียนประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งที่อยู่อีเมล ระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้จะถูกแสดงรายการมากกว่าหนึ่งครั้ง

 4. ถ้าคุณต้องการระบุตำแหน่งที่Business Contact Manager for Outlook ค้นหาข้อความที่ผ่านมา บนแท็บโฟลเดอร์ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อโฟลเดอร์

 5. คลิกค้นหาและเชื่อมโยง

  กล่องโต้ตอบ จัดการการลิงก์และการติดตาม และเค้าร่างของปุ่ม ค้นหาและลิงก์

 6. ในกล่องโต้ตอบลิงก์อีเมลอยู่ ถ้าคุณต้องการแยกข้อความอีเมลที่เก่ากว่าวัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายละเว้นอีเมลที่ที่เก่ากว่า แล้ว คลิ กวันที่จากปฏิทิน

 7. คลิก เริ่ม

 8. เมื่อการค้นหาและเชื่อมโยงเสร็จ คลิกปิด

 9. ถ้าจำเป็น ในกล่องโต้ตอบจัดการลิงก์และติดตาม เปลี่ยนสิ่งที่คุณเลือกข้อความอีเมในอนาคต

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณคลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบจัดการลิงก์และติดตาม โดยไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลที่เลือกและโฟลเดอร์ ข้อความอีเมลในอนาคตจะถูกเชื่อมโยง และติดตามโดยขึ้นอยู่กับการเลือกที่คุณใช้สำหรับการค้นหาและเชื่อมโยง

 10. ในกล่องโต้ตอบจัดการลิงก์และติดตาม คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ข้อความอีเมลิงก์ด้วยที่อยู่ภายใต้โครงการทางธุรกิจ

คุณสามารถลิงก์ข้อความอีเมโครงการทางธุรกิจระเบียนโดยยึดตามชื่อเรื่องของข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียนโครงการทางธุรกิจ ดูโครงการทางธุรกิจจัดระเบียบใน Business Contact Manager

คำเตือน: ถ้าคุณเชื่อมโยงข้อความไปยังโครงการทางธุรกิจ และต้องการปิดใช้งานลิงก์และติดตามแล้ว คุณต้องปิดการใช้งานสำหรับแต่ละเรื่องอีเมลที่ไม่ซ้ำกัน

สำหรับข้อมูล ดูปิดใช้งานการเชื่อมโยงในอีเมลและติดตามตามเรื่องในภายหลังในบทความนี้

 1. คลิก หรือเปิดข้อความอีเมลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียนโครงการทางธุรกิจของคุณ

 2. บน Ribbon ในกลุ่มธุรกิจ คลิกลิงก์และติดตาม

 3. ในกล่องโต้ตอบลิงก์และติดตาม คลิกแท็บเรื่องอีเมล

  กล่องโต้ตอบ ลิงก์และการติดตาม บนแท็บ ชื่อเรื่องอีเมล ที่มีกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก โครงการทางธุรกิจ ถูกเลือก

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อโครงการที่คุณต้องการเชื่อมโยงข้อความอีเมลเมื่อต้องการ

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานลิงก์ และติดตามอีเมล

ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมโยงข้อความอีเมกับระเบียนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดใช้งาน Linking อีเมลและการติดตาม

คุณอาจต้องการปิดใช้งานอีเมลิงก์และติดตามถ้าคุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณ เนื่องจากพวกเขาสามารถดูข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงทั้งหมด เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อความที่ถูกเชื่อมโยงแล้ว ดูลบข้อความอีเมลจากระเบียนในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานลิงก์ และติดตามสำหรับบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจอีเมล

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มจัดการลิงก์และติดตาม

 3. ในตัวจัดการการเชื่อมโยงและการติดตาม กล่องโต้ตอบ บนแท็บอีเมล และโฟลเดอร์ คลิกปุ่มล้างทั้งหมด เพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด

  ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานลิงก์ และติดตามเฉพาะบางระเบียน ล้างกล่องกาเครื่องหมายเหล่านั้น

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ปิดใช้งานลิงก์อีเมล และการติดตามการหยุดการเชื่อมโยงข้อความอีเมลในอนาคตใด ๆ กับระเบียนของคุณ ถ้าคุณต้องการเอาข้อความอีเมลที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับระเบียนของคุณ คุณจะต้องลบหลังจากที่คุณปิดใช้งานลิงก์ และติดตามอีเมล สำหรับข้อมูล ดูลบข้อความอีเมลจากระเบียนในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานอีเมลิงก์และติดตามตามเรื่อง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกการจัดการโครงการ

 2. บนแท็บโครงการทางธุรกิจ ดับเบิลคลิกที่โครงการที่คุณต้องการ

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

 4. คลิกขวาข้อความอีเมลที่ มีชื่อเรื่องที่คุณต้องการหยุดการเชื่อมโยง และติดตาม แล้ว คลิ กลิงก์และติดตาม

 5. ทำดังต่อไปนี้:

  • ปิดใช้งานลิงก์ และติดตามสำหรับบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจอีเมล     ถ้าจำเป็น บนแท็บที่อยู่อีเมล คลิกล้างทั้งหมด เมื่อต้องการหยุดการลิงก์ และติดตามข้อความสำหรับบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจ

  • ปิดใช้งานลิงก์ และติดตามโครงการทางธุรกิจสำหรับอีเมล     คลิกที่แท็บเรื่องอีเมล นั้นแล้ว คลิกล้างทั้งหมด

   คุณสามารถปิดใช้งานอีเมลิงก์และติดตามสำหรับเฉพาะ โครงการทางธุรกิจ บัญชีผู้ใช้ และที่ ติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับข้อความที่เลือก เมื่อต้องการปิดใช้งานลิงก์ และติดตามสำหรับโครงการทางธุรกิจ คุณต้องปิดการใช้งานสำหรับแต่ละเรื่องอีเมลที่ไม่ซ้ำกัน

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ปิดใช้งานลิงก์อีเมล และการติดตามการหยุดการเชื่อมโยงข้อความอีเมลในอนาคตใด ๆ กับระเบียนของคุณ ถ้าคุณต้องการเอาข้อความอีเมลที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับระเบียนของคุณ คุณจะต้องลบหลังจากที่คุณปิดใช้งานลิงก์ และติดตามอีเมล สำหรับข้อมูล ดูลบข้อความอีเมลจากระเบียนในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยปัญหาอีเมลิงก์และติดตามในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูล คุณสามารถแชร์ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลกับทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าคุณได้ตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติ และการติดตามข้อความอีเมล ทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วในอนาคตข้อความอีเมลและอื่น ๆ รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ลิงก์กับระเบียนของคุณจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าถึงฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแชร์ฐานข้อมูล ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

ถ้ามีผู้ใช้หลายคนของฐานข้อมูลของคุณ     ผู้ใช้ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสามารถดูข้อความที่ลิงก์และรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ

 • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้เพื่อนร่วมงานของคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยง แต่ยังคง ต้องการใช้อีเมลิงก์และติดตามสำหรับข้อความในอนาคต ลบข้อความที่มีอยู่จากระเบียนก่อนที่คุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูลบข้อความอีเมลจากระเบียนในภายหลังในบทความนี้

 • ถ้าคุณไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อความอีเมลในอนาคต แต่ต้องการให้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อความที่ผ่านมา ปิดใช้งานลิงก์ และติดตามก่อนที่คุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณ ดูส่วนที่ปิดใช้งานการเชื่อมโยงในอีเมลและการติดตามเวอร์ชันก่อนหน้าในบทความนี้

 • ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้เพื่อนร่วมงานของคุณไม่สามารถเข้าถึงที่มีอยู่ แล้วในอนาคตอีเมลทั้งหมดที่ลิงก์กับระเบียน ปิดใช้งานลิงก์ และติดตามอีเมล และลบข้อความอีเมลจากระเบียนทั้งหมดก่อนที่คุณแชร์ฐานข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณเป็นผู้เดียวที่ใช้ฐานข้อมูลของคุณ หรือ ถ้าคุณแชร์ฐานข้อมูลให้ทำสำเนาของนั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณแบบพกพา     ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จะที่น้อยที่สุดได้แก่เช่นการรักษาความปลอดภัยการรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานใด ๆ ที่อยู่อีเมสำหรับลิงก์ และติดตามเนื่องจากไม่มีใครสามารถดูข้อความได้อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำสำเนาของฐานข้อมูลของคุณจะใช้เมื่อคุณไม่อยู่สำนักงาน คุณต้องแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณก่อนซึ่ง แต่ไม่มีผู้ใช้ยังคงเพียงหนึ่งของฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำสำเนาของฐานข้อมูล ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

ลบข้อความอีเมลจากระเบียน

คุณสามารถเชื่อมโยงข้อความอีเมลมากกว่าหนึ่งระเบียน เมื่อคุณเอาข้อความที่ลิงก์จากหนึ่งระเบียน จะถูกลบออกจากประวัติสื่อสารของระเบียนนั้นเท่านั้น ถ้าข้อความอีเมลที่ถูกลิงก์กับระเบียนอื่น พวกเขาจะไม่มีผลกระทบ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความอีเมลถูกลิงก์ไปยังทั้งเป้าหมายและบัญชีผู้ใช้ไม่เกี่ยวข้องกัน การลบข้อความอีเมลจากลูกค้าเป้าหมาย ไม่ลบข้อความจากระเบียนบัญชีผู้ใช้

การลบข้อความอีเมลจากระเบียนได้เป็นลบข้อความอีเมลใน Outlook

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

  • การจัดการที่ติดต่อ

  • ยอดขาย

  • การจัดการโครงการ

 2. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยระเบียนที่คุณต้อง แล้ว ดับเบิลคลิกที่ระเบียนเพื่อเปิดสมุดงาน

 3. บน Ribbon ในกลุ่มแสดง คลิกปุ่มประวัติ

  แสดงข้อความอีเมล ตลอดจนการสื่อสารประวัติรายการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังระเบียนนั้น

  เมื่อต้องการแสดงเฉพาะอีเมลที่ ข้อความบนหน้าประวัติ บน Ribbon ให้คลิกแท็บมุมมอง คลิกปุ่มพิมพ์รายการ จากนั้น คลิกอีเมลที่

 4. เลือกข้อความอีเมลที่คุณต้องการลบ

  เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกับแต่ละคน กดแป้น SHIFT แล้ว คลิ กระเบียนแรก และสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการลบ เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน กดปุ่ม CTRL แล้ว คลิ กแต่ละระเบียน

 5. คลิกที่ปุ่มเอาออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบระเบียน ดูระเบียนลบ Business Contact Manager

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคืนค่าลบรายการ ดูคืนค่าระเบียนใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ลบข้อความอีเมทั้งหมดจากระเบียน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกปุ่ม Business Contact Manager

 2. ภายใต้ระเบียน Business คลิกประวัติสื่อสาร

 3. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ชนิดของรายการ เพื่อเรียงลำดับรายการตามชนิดของรายการ

 4. เลือกทั้งหมดของข้อความอีเมล หรือเลือกข้อความอีเมลที่คุณต้องการลบทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกับแต่ละคน กดแป้น SHIFT แล้ว คลิ กระเบียนแรก และสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการลบ เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน กดปุ่ม CTRL แล้ว คลิ กแต่ละระเบียน

 5. คลิกขวาข้อความอีเมลที่เลือก แล้ว คลิ กลบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ดูติดตามของคุณสื่อสารกับลูกค้าใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×