ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ลิงก์ หรือฝังสไลด์ PowerPoint ในเอกสาร Word

การสมัครใช้งาน Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงแบบไดนามิกระหว่างเนื้อหาของเอกสารของคุณและเนื้อหาในงานนำเสนอPowerPoint แทรกเนื้อหาที่เป็นวัตถุ ไม่เหมือนกับเมื่อคุณวางเนื้อหา (เช่น ด้วยการกด Ctrl + V), เมื่อคุณแทรกเป็นวัตถุฝังตัว หรือเชื่อมโยง คุณยังคงสามารถทำงานกับเนื้อหาในโปรแกรมต้นฉบับที่ถูกสร้างขึ้นได้

ถ้าคุณแทรกสไลด์ลงในเอกสารเป็นวัตถุPowerPoint, Word ทำงานPowerPoint เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ภาพนิ่ง และคุณสามารถใช้คำสั่งPowerPoint เพื่อทำงานกับภาพนิ่ง

เมื่อคุณแทรกงานนำเสนอทั้งหมดPowerPoint ที่เป็นวัตถุ เอกสารแสดงสไลด์เดียวเท่านั้น เมื่อต้องการแสดงสไลด์ที่แตกต่างกัน ดับเบิลคลิกที่วัตถุPowerPoint นั้นแล้ว กด Enter เพื่อทำงานนำเสนอสไลด์

แทรกวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

คุณสามารถเชื่อมโยงฝังอย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ หรือคุณสามารถฝังงานนำเสนอทั้งหมดที่ เมื่อคุณฝังวัตถุงานนำเสนอ PowerPoint ในเอกสารของคุณWord ทำงานนำเสนอสไลด์PowerPoint เมื่อคุณคลิกสองครั้งวัตถุงานนำเสนอในเอกสาร คุณไม่สามารถแก้ไขงานนำเสนอภายในเอกสาร วัตถุงานนำเสนออาจฝังตัวเท่านั้น ไม่ได้เชื่อมโยง

 1. เปิดทั้งเอกสารWord และงานนำเสนอPowerPoint ที่ประกอบด้วยสไลด์ที่คุณต้องการสร้างวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 2. สลับไปยังPowerPoint จากนั้น เลือกงานนำเสนอทั้งหมดหรือสไลด์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่ง ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกช่วงของภาพนิ่ง กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิแรกและสไลด์สุดท้ายของช่วง เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ที่ไม่อยู่ติดกัน Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการ

 3. กด Ctrl+C

 4. สลับไปยังเอกสารWord แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 6. ในรายการ เป็น ให้เลือก วัตถุงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint หรือ วัตถุสไลด์ Microsoft PowerPoint

 7. เลือก วาง เพื่อแทรกวัตถุฝังตัว หรือเลือก วางลิงก์ เพื่อแทรกลิงก์ไปยังวัตถุ แล้วคลิก ตกลง

หรือ คุณสามารถแทรกลิงก์ไปยังวัตถุดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก วัตถุ แล้วเลือก วัตถุ

 2. คลิกแท็บ สร้างจากไฟล์ และเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของงานนำเสนอของคุณ

 3. เลือก ลิงก์ไปยังไฟล์ หรือ แสดงเป็นไอคอน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

อัปเดตวัตถุที่ลิงก์

ตามค่าเริ่มต้น วัตถุที่เชื่อมโยงมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าWord ที่อัปเดตข้อมูลที่เชื่อมโยงทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์Word หรือใดก็ได้เปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับPowerPoint ขณะWord ไฟล์เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแต่ละวัตถุที่เชื่อมโยงเพื่อ ให้ไม่มีการปรับปรุงวัตถุที่ลิงก์ หรือเพื่อ ที่จะปรับปรุงก็ต่อเมื่อผู้อ่านของเอกสารของคุณเลือกที่จะปรับด้วยตนเอง

คุณยังสามารถป้องกันWord อัปเดตการเชื่อมโยงในเอกสารทั้งหมดที่คุณเปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำสิ่งนี้เป็นหน่วยวัดความปลอดภัย การป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุงเอกสารกับไฟล์ที่อาจมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยวัตถุที่เชื่อมโยงWord พร้อมท์ให้คุณอัปเดตเอกสารกับข้อมูลจากไฟล์ที่ลิงก์ ถ้าคุณสงสัยว่า ไฟล์ที่มีการเชื่อมโยงอาจจากแหล่งที่เชื่อถือ คลิกไม่ใช่ ในข้อความนี้

นอกจากนี้ คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุที่เชื่อมโยงกับไฟล์PowerPoint ของแหล่งข้อมูลอย่างถาวร เมื่อมีการเชื่อมต่อการละเมิด ไม่คุณสามารถแก้ไขวัตถุในเอกสาร จะกลายเป็นรูปภาพของเนื้อหาPowerPoint

อัปเดตวัตถุที่ลิงก์ด้วยตนเอง

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่ลิงก์ คลิก วัตถุสไลด์ที่ลิงก์ หรือ วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ แล้วคลิก ลิงก์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดตด้วยตนเอง จากนั้น ภายใต้ วิธีอัปเดตลิงก์ที่เลือก ให้คลิก อัปเดตด้วยตนเอง

ป้องกันไม่ให้อัปเดตวัตถุที่ลิงก์

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่ลิงก์ คลิก วัตถุสไลด์ที่ลิงก์ หรือ วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ แล้วคลิก ลิงก์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้อัปเดต จากนั้น ภายใต้ วิธีอัปเดตลิงก์ที่เลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปลดล็อกลิงก์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ป้องกันไม่ให้ Word อัปเดตลิงก์ในเอกสารทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วเลื่อนลงไปที่ ทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตลิงก์อัตโนมัติเมื่อเปิด

ตัดการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุที่ลิงก์และแหล่งข้อมูล

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่ลิงก์ คลิก วัตถุสไลด์ที่ลิงก์ หรือ วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ แล้วคลิก ลิงก์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการตัดการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ตัดลิงก์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่ลิงก์ แล้วคลิก วัตถุสไลด์ที่ลิงก์ หรือ วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ แล้วคลิก ลิงก์

 2. คลิก เปิด หรือ เปิดลิงก์ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวัตถุฝังตัวหรือวัตถุที่ลิงก์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  ถ้าวัตถุถูกฝัง การเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในสำเนาที่อยู่ในเอกสารเท่านั้น ถ้าวัตถุถูกลิงก์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกทำในไฟล์ต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

แทรกวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

คุณสามารถเชื่อมโยงฝังอย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ หรือคุณสามารถฝังงานนำเสนอทั้งหมดที่ เมื่อคุณฝังงานนำเสนอวัตถุPowerPoint ในเอกสารของคุณWord ทำงานนำเสนอสไลด์PowerPoint เมื่อคุณคลิกสองครั้งวัตถุงานนำเสนอในเอกสาร คุณไม่สามารถแก้ไขงานนำเสนอภายในเอกสาร วัตถุงานนำเสนออาจฝังตัวเท่านั้น ไม่ได้เชื่อมโยง

 1. เปิดทั้งเอกสารWord และงานนำเสนอPowerPoint ที่ประกอบด้วยสไลด์ที่คุณต้องการสร้างวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 2. สลับไปยังPowerPoint จากนั้น เลือกงานนำเสนอทั้งหมดหรือสไลด์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่ง ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกช่วงของภาพนิ่ง กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิแรกและสไลด์สุดท้ายของช่วง เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ที่ไม่อยู่ติดกัน Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการ

 3. กด Ctrl+C

 4. สลับไปยังเอกสารWord แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  รูป Ribbon ของ Word

 6. ในรายการ เป็น ให้เลือก วัตถุ Microsoft Office PowerPoint

 7. คลิก วาง เพื่อแทรกวัตถุฝังตัว หรือคลิก วางลิงก์ เพื่อแทรกลิงก์ไปยังวัตถุ

ด้านบนของหน้า

อัปเดตวัตถุที่ลิงก์

ตามค่าเริ่มต้น วัตถุที่เชื่อมโยงมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าWord ที่อัปเดตข้อมูลที่เชื่อมโยงทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์Word หรือใดก็ได้เปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับPowerPoint ขณะWord ไฟล์เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแต่ละวัตถุที่เชื่อมโยงเพื่อ ให้ไม่มีการปรับปรุงวัตถุที่ลิงก์ หรือเพื่อ ที่จะปรับปรุงก็ต่อเมื่อผู้อ่านของเอกสารของคุณเลือกที่จะปรับด้วยตนเอง

คุณยังสามารถป้องกันWord อัปเดตการเชื่อมโยงในเอกสารทั้งหมดที่คุณเปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำสิ่งนี้เป็นหน่วยวัดความปลอดภัย การป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุงเอกสารกับไฟล์ที่อาจมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยวัตถุที่เชื่อมโยงWord พร้อมท์ให้คุณอัปเดตเอกสารกับข้อมูลจากไฟล์ที่ลิงก์ ถ้าคุณสงสัยว่า ไฟล์ที่มีการเชื่อมโยงอาจจากแหล่งที่เชื่อถือ คลิกไม่ใช่ ในข้อความนี้

นอกจากนี้ คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุที่เชื่อมโยงกับไฟล์PowerPoint ของแหล่งข้อมูลอย่างถาวร เมื่อมีการเชื่อมต่อการละเมิด ไม่คุณสามารถแก้ไขวัตถุในเอกสาร จะกลายเป็นรูปภาพของเนื้อหาPowerPoint

อัปเดตวัตถุที่ลิงก์ด้วยตนเอง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก แก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดตด้วยตนเอง จากนั้น ภายใต้ วิธีอัปเดตลิงก์ที่เลือก ให้คลิก อัปเดตด้วยตนเอง หรือกด CTRL+SHIFT+F7

ป้องกันไม่ให้อัปเดตวัตถุที่ลิงก์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก แก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้อัปเดต จากนั้น ภายใต้ วิธีอัปเดตลิงก์ที่เลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก หรือกด F11

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปลดล็อกเชื่อมโยง คลิกวัตถุถูกเชื่อมโยง นั้นแล้ว กด Ctrl + Shift + F11

ป้องกันไม่ให้ Word อัปเดตลิงก์ในเอกสารทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วเลื่อนลงไปที่ ทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตลิงก์อัตโนมัติเมื่อเปิด

ตัดการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุที่ลิงก์และแหล่งข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก แก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการตัดการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ตัดลิงก์ หรือกด CTRL+SHIFT+F9

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ หรือ วัตถุสไลด์

 2. คลิก เปิด หรือ เปิดลิงก์ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวัตถุฝังตัวหรือวัตถุที่ลิงก์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  ถ้าวัตถุถูกฝัง การเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในสำเนาที่อยู่ในเอกสารเท่านั้น ถ้าวัตถุถูกลิงก์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกทำในไฟล์ต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

ข้อแตกต่างหลักระหว่างวัจถุที่ลิงก์และวัตถุฝังตัวคือตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมุลและวิธีที่คุณอัปเดตข้อมูลหลังจากที่คุณวางในไฟล์ปลายทาง

คุณวางลิงก์ลงในวัตถุหรือสำเนาของวัตถุในเอกสาร คุณสามารถแทรกเนื้อหาด้วยวิธีนี้จากโปรแกรมใดก็ได้ที่สนับสนุนเทคโนโลยีการลิงก์และการฝังวัตถุ (การลิงก์และการฝังวัตถุ หรือ OLE)

ตัวอย่างเช่น รายงานสถานะรายเดือนอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในสไลด์PowerPoint แยกต่างหาก ถ้าคุณเชื่อมโยงรายงานไปยังสไลด์ ข้อมูลในรายงานสามารถถูกปรับปรุงเมื่อใดก็ ตามที่มีการปรับปรุงไฟล์ต้นฉบับ ถ้าคุณสามารถฝังสไลด์ในรายงาน รายงานของคุณประกอบด้วยสำเนาแบบคงที่ของข้อมูล

วัตถุที่ลิงก์และฝังตัวในเอกสาร Office สำหรับ Windows

1. วัตถุฝังตัว

2. วัตถุที่ลิงก์

3. ไฟล์ต้นฉบับ

เมื่อวัตถุถูกลิงก์ ข้อมูลอาจถูกอัปเดตถ้ามีการปรับเปลี่ยนไฟล์แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ลิงก์จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์ Word หรือไฟล์ปลายทาง จะจัดเก็บเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ต้นฉบับ และจะแสดงการรับรองข้อมูลที่ลิงก์ ใช้วัตถุที่ลิงก์ถ้าขนาดไฟล์เป็นการพิจารณา

ลิงก์จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการรวมข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาอย่างอิสระ เช่นการรวบรวมข้อมูล โดยแผนกต่าง ๆ และ เมื่อคุณต้องการเก็บข้อมูลล่าสุดในเอกสารWord

เมื่อคุณฝังตัววัตถุPowerPoint ข้อมูลในไฟล์Word ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณปรับเปลี่ยนPowerPoint ไฟล์ต้นฉบับ วัตถุฝังตัวกลายเป็น ส่วนหนึ่งของไฟล์Word และ หลังจากที่พวกเขาจะถูกแทรก พวกเขาอีกส่วนหนึ่งของแฟ้มต้นฉบับ

เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในWord หนึ่งเอกสารทั้งหมด ฝังจะมีประโยชน์ เมื่อคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ต้นฉบับ หรือ เมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้รับเอกสารจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเชื่อมโยง ข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×