ลิงก์ หรือฝังสไลด์ PowerPoint ในเอกสาร Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการสร้างลิงก์แบบไดนามิกระหว่างเนื้อหาของเอกสารของคุณและเนื้อหาในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint ให้แทรกเนื้อหาเป็นวัตถุ ไม่เหมือนกับตอนที่คุณวางเนื้อหา (เช่น โดยการกด CTRL+V) เมื่อคุณแทรกเป็นวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว คุณยังสามารถทำงานในโปรแกรมดั้งเดิมได้

ถ้าคุณแทรกสไลด์ลงในเอกสารเป็นวัตถุ PowerPoint Microsoft Office Word จะเรียกใช้ PowerPoint เมื่อคุณดับเบิลคลิกสไลด์ และคุณจะสามารถใช้คำสั่ง PowerPoint เพื่อทำงานกับสไลด์

เมื่อคุณแทรกทั้งงานนำเสนอ PowerPoint เป็นวัตถุ เอกสารจะแสดงหนึ่งสไลด์เท่านั้น เมื่อต้องการแสดงสไลด์อื่น ให้ดับเบิลคลิกวัตถุ PowerPoint แล้วกด ENTER เพื่อเรียกใช้การนำเสนอสไลด์

ข้อแตกต่างหลักระหว่างวัจถุที่ลิงก์และวัตถุฝังตัวคือตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมุลและวิธีที่คุณอัปเดตข้อมูลหลังจากที่คุณวางในไฟล์ปลายทาง

คุณวางลิงก์ลงในวัตถุหรือสำเนาของวัตถุในเอกสาร คุณสามารถแทรกเนื้อหาด้วยวิธีนี้จากโปรแกรมใดก็ได้ที่สนับสนุนเทคโนโลยีการลิงก์และการฝังวัตถุ (การลิงก์และการฝังวัตถุ หรือ OLE)

ตัวอย่างเช่น รายงานสถานะรายเดือนอาจมีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้แยกกันในสไลด์ PowerPoint ถ้าคุณลิงก์รายงานไปยังสไลด์ ข้อมูลในรายงานอาจถูกอัปเดตเมื่อใดก็ตามที่ไฟล์แหล่งข้อมูลถูกอัปเดต ถ้าคุณฝังสไลด์ในรายงาน รายงานของคุณจะมีสำเนาของข้อมูลที่คงที่

วัตถุที่ลิงก์และฝังตัวในเอกสาร Office สำหรับ Windows

1. วัตถุฝังตัว

2. วัตถุที่ลิงก์

3. ไฟล์ต้นฉบับ

เมื่อวัตถุถูกลิงก์ ข้อมูลอาจถูกอัปเดตถ้ามีการปรับเปลี่ยนไฟล์แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ลิงก์จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์ Word หรือไฟล์ปลายทาง จะจัดเก็บเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ต้นฉบับ และจะแสดงการรับรองข้อมูลที่ลิงก์ ใช้วัตถุที่ลิงก์ถ้าขนาดไฟล์เป็นการพิจารณา

การลิงก์จะยังมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการใส่ข้อมูลที่เก็บแยกไว้ต่างหาก เช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดยแผนกต่างๆ และเมื่อคุณต้องการเก็บข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบันในเอกสาร Word

เมื่อคุณฝังวัตถุ PowerPoint ข้อมูลในไฟล์ Word จะไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณปรับเปลี่ยนไฟล์ PowerPoint ต้นฉบับ วัตถุฝังตัวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ Word และหลังจากที่ถูกแทรก วัตถุเหล่านั้นก็จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ต้นฉบับอีกต่อไป

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเอกสาร Word เพียงเอกสารเดียว การฝังตัวจะมีประโยชน์เมื่อคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ต้นฉบับ หรือเมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้รับเอกสารเกี่ยวข้องกับการอัปเดตข้อมูลที่ลิงก์

ด้านบนของหน้า

แทรกวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

คุณสามารถลิงก์หรือฝังหนึ่งสไลด์หรือมากกว่า หรือคุณสามรถฝังทั้งงานนำเสนอได้ เมื่อคุณฝังวัตถุงานนำเสนอ PowerPoint ในเอกสารของคุณ Word จะเรียกใช้การนำเสนอสไลด์ PowerPoint เมื่อคุณดับเบิลคลิกวัตถุงานนำเสนอในเอกสาร คุณไม่สามารถแก้ไขงานนำเสนอภายในเอกสารได้ วัตถุงานนำเสนอสามารถฝังได้เท่านั้น ไม่สามารถลิงก์ได้

 1. เปิดทั้งเอกสาร Word และงานนำเสนอ PowerPoint ที่มีสไลด์ที่คุณต้องการสร้างวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 2. สลับไปยัง PowerPoint แล้วเลือกทั้งงานนำเสนอหรือสไลด์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกสไดล์ ในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกช่วงของสไลด์ ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับคลิกสไลด์แรกและสไลด์สุดท้ายของช่วง เมื่อต้องการเลือกหลายสไดล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้กด CTRL ค้างไว้พร้อมกับคลิกสไลด์ที่คุณต้องการ

 3. กด CTRL+C

 4. สลับไปยังเอกสาร Word แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 6. ในรายการ เป็น ให้เลือก วัตถุงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint หรือ วัตถุสไลด์ Microsoft PowerPoint

 7. เลือก วาง เพื่อแทรกวัตถุฝังตัว หรือเลือก วางลิงก์ เพื่อแทรกลิงก์ไปยังวัตถุ แล้วคลิก ตกลง

หรือ คุณสามารถแทรกลิงก์ไปยังวัตถุดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก วัตถุ แล้วเลือก วัตถุ

 2. คลิกแท็บ สร้างจากไฟล์ และเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของงานนำเสนอของคุณ

 3. เลือก ลิงก์ไปยังไฟล์ หรือ แสดงเป็นไอคอน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

อัปเดตวัตถุที่ลิงก์

ตามค่าเริ่มต้น วัตถุที่ลิงก์จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า Word จะอัปเดตข้อมูลที่ลิงก์ทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์ Word หรือทุกครั้งที่ไฟล์ PowerPoint ต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่เปิดไฟล์ Word อยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของวัตถุที่ลิงก์แต่ละรายการ เพื่อให้วัตถุที่ลิงก์ไม่ถูกอัปเดต หรือเพื่อให้ถูกอัปเดตเฉพาะเมื่อโปรแกรมอ่านเอกสารของคุณเลือกอัปเดตด้วยตนเอง

คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ Word อัปเดตลิงก์ในเอกสารทั้งหมดที่คุณเปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้เพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้อัปเดตเอกสารด้วยไฟล์ที่อาจมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปิดเอกสารที่มีวัตถุที่ลิงก์ Word จะพร้อมท์ให้คุณอัปเดตเอกสารด้วยข้อมูลจากไฟล์ที่ลิงก์ ถ้าคุณสงสัยว่าไฟล์ที่ลิงก์อาจมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ให้คลิก ไม่ใช่ ในข้อความนี้

นอกจากนี้ คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุที่ลิงก์และไฟล์ PowrPoint ต้นฉบับอย่างถาวรได้ เมื่อต้องตัดการเชื่อมต่อ คุณจะไม่สามารถแก้ไขวัตถุในเอกสารได้อีกต่อไป และวัตถุจะกลายเป็นรูปภาพของเนื้อหา PowerPoint

อัปเดตวัตถุที่ลิงก์ด้วยตนเอง

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่ลิงก์ คลิก วัตถุสไลด์ที่ลิงก์ หรือ วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ แล้วคลิก ลิงก์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดตด้วยตนเอง จากนั้น ภายใต้ วิธีอัปเดตลิงก์ที่เลือก ให้คลิก อัปเดตด้วยตนเอง

ป้องกันไม่ให้อัปเดตวัตถุที่ลิงก์

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่ลิงก์ คลิก วัตถุสไลด์ที่ลิงก์ หรือ วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ แล้วคลิก ลิงก์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้อัปเดต จากนั้น ภายใต้ วิธีอัปเดตลิงก์ที่เลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปลดล็อกลิงก์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก

ป้องกันไม่ให้ Word อัปเดตลิงก์ในเอกสารทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วเลื่อนลงไปที่ ทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตลิงก์อัตโนมัติเมื่อเปิด

ตัดการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุที่ลิงก์และแหล่งข้อมูล

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่ลิงก์ คลิก วัตถุสไลด์ที่ลิงก์ หรือ วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ แล้วคลิก ลิงก์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการตัดการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ตัดลิงก์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่ลิงก์ แล้วคลิก วัตถุสไลด์ที่ลิงก์ หรือ วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ แล้วคลิก ลิงก์

 2. คลิก เปิด หรือ เปิดลิงก์ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวัตถุฝังตัวหรือวัตถุที่ลิงก์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  ถ้าวัตถุถูกฝัง การเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในสำเนาที่อยู่ในเอกสารเท่านั้น ถ้าวัตถุถูกลิงก์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกทำในไฟล์ต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

แทรกวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

คุณสามารถลิงก์หรือฝังหนึ่งสไลด์หรือมากกว่า หรือคุณสามรถฝังทั้งงานนำเสนอได้ เมื่อคุณฝังวัตถุงานนำเสนอ PowerPoint ในเอกสารของคุณ Word จะเรียกใช้การนำเสนอสไลด์ PowerPoint เมื่อคุณดับเบิลคลิกวัตถุงานนำเสนอในเอกสาร คุณไม่สามารถแก้ไขงานนำเสนอภายในเอกสารได้ วัตถุงานนำเสนอสามารถฝังได้เท่านั้น ไม่สามารถลิงก์ได้

 1. เปิดทั้งเอกสาร Word และงานนำเสนอ PowerPoint ที่มีสไลด์ที่คุณต้องการสร้างวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 2. สลับไปยัง PowerPoint แล้วเลือกทั้งงานนำเสนอหรือสไลด์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกสไดล์ ในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกช่วงของสไลด์ ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับคลิกสไลด์แรกและสไลด์สุดท้ายของช่วง เมื่อต้องการเลือกหลายสไดล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้กด CTRL ค้างไว้พร้อมกับคลิกสไลด์ที่คุณต้องการ

 3. กด CTRL+C

 4. สลับไปยังเอกสาร Word แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  รูป Ribbon ของ Word

 6. ในรายการ เป็น ให้เลือก วัตถุ Microsoft Office PowerPoint

 7. คลิก วาง เพื่อแทรกวัตถุฝังตัว หรือคลิก วางลิงก์ เพื่อแทรกลิงก์ไปยังวัตถุ

ด้านบนของหน้า

อัปเดตวัตถุที่ลิงก์

ตามค่าเริ่มต้น วัตถุที่ลิงก์จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า Word จะอัปเดตข้อมูลที่ลิงก์ทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์ Word หรือทุกครั้งที่ไฟล์ PowerPoint ต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่เปิดไฟล์ Word อยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของวัตถุที่ลิงก์แต่ละรายการ เพื่อให้วัตถุที่ลิงก์ไม่ถูกอัปเดต หรือเพื่อให้ถูกอัปเดตเฉพาะเมื่อโปรแกรมอ่านเอกสารของคุณเลือกอัปเดตด้วยตนเอง

คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ Word อัปเดตลิงก์ในเอกสารทั้งหมดที่คุณเปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้เพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้อัปเดตเอกสารด้วยไฟล์ที่อาจมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปิดเอกสารที่มีวัตถุที่ลิงก์ Word จะพร้อมท์ให้คุณอัปเดตเอกสารด้วยข้อมูลจากไฟล์ที่ลิงก์ ถ้าคุณสงสัยว่าไฟล์ที่ลิงก์อาจมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ให้คลิก ไม่ใช่ ในข้อความนี้

นอกจากนี้ คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุที่ลิงก์และไฟล์ PowrPoint ต้นฉบับอย่างถาวรได้ เมื่อต้องตัดการเชื่อมต่อ คุณจะไม่สามารถแก้ไขวัตถุในเอกสารได้อีกต่อไป และวัตถุจะกลายเป็นรูปภาพของเนื้อหา PowerPoint

อัปเดตวัตถุที่ลิงก์ด้วยตนเอง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก แก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดตด้วยตนเอง จากนั้น ภายใต้ วิธีอัปเดตลิงก์ที่เลือก ให้คลิก อัปเดตด้วยตนเอง หรือกด CTRL+SHIFT+F7

ป้องกันไม่ให้อัปเดตวัตถุที่ลิงก์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก แก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้อัปเดต จากนั้น ภายใต้ วิธีอัปเดตลิงก์ที่เลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก หรือกด F11

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปลดล็อกลิงก์ ให้คลิกวัตถุที่ลิงก์ แล้วกด CTRL+SHIFT+F11

ป้องกันไม่ให้ Word อัปเดตลิงก์ในเอกสารทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วเลื่อนลงไปที่ ทั่วไป

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตลิงก์อัตโนมัติเมื่อเปิด

ตัดการเชื่อมต่อระหว่างวัตถุที่ลิงก์และแหล่งข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นชี้ไปที่ จัดเตรียม แล้วคลิก แก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์

 2. คลิกที่ลิงก์ที่คุณต้องการตัดการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ตัดลิงก์ หรือกด CTRL+SHIFT+F9

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวัตถุที่ลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก วัตถุงานนำเสนอที่ลิงก์ หรือ วัตถุสไลด์

 2. คลิก เปิด หรือ เปิดลิงก์ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวัตถุฝังตัวหรือวัตถุที่ลิงก์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  ถ้าวัตถุถูกฝัง การเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในสำเนาที่อยู่ในเอกสารเท่านั้น ถ้าวัตถุถูกลิงก์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกทำในไฟล์ต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×