ลิงก์ หรือฝังข้อมูลลงใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณใช้ Office คุณจะมีหลายวิธีในการแชร์ข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน คัดลอกและวางเป็นวิธีหนึ่ง แต่คุณยังสามารถลิงก์ข้อมูลเพื่อให้อัปเดตโดยอัตโนมัติ หรือฝังข้อมูลเพื่อให้อัปเดตต่อเมื่อคุณด้วยตนเองโดยการเปิดไฟล์เท่านั้น คุณยังสามารถลิงก์กับบางส่วนของไฟล์ ตัวอย่างเช่น เซลล์สองสามเซลล์ในแผ่นงาน Excel — โดยใช้วัตถุที่ลิงก์ได้

ข้อดีและข้อเสียของการลิงก์และฝัง

การลิงก์

การฝัง

อัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ทำให้ง่ายต่อการเปิดแอปพลิเคชันที่ข้อมูลที่ฝังอยู่ถูกสร้างขึ้น

ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็ก

ส่งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ที่มีข้อมูลที่ลิงก์

จำเป็นต้องใช้ทั้งสองไฟล์ในการเข้าถึงเพื่อดูข้อมูล

จำเป็นต้องใช้ทั้งสองไฟล์ในการเข้าถึงเพื่ออัปเดตข้อมูล แต่ไม่ได้ดู

ไม่เหมาะสมถ้าคุณต้องการแจกจ่ายไฟล์แบบออนไลน์

เหมาะสมถ้าคุณต้องการแจกจ่ายไฟล์แบบออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดรวมอยู่ในหนึ่งไฟล์

Word

ถ้าคุณเก็บรักษาข้อมูลในไฟล์ Excel และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในไฟล์ Word คุณสามารถลิงก์ข้อมูลเพื่อทำการอัปเดตได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการลิงก์ยอดการรับคืนสินค้าล่าสุดไปยังรายงานสถานะรายเดือนของคุณ รายงานสถานะเป็นเอกสาร Word และยอดการรับคืนสินค้าอยู่ในแผ่นงาน Excel ด้วยการลิงก์เอกสารและแผ่นงาน รายงานสถานะจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตยอดการรับคืน หรือ คุณอาจต้องการแทรกคำแนะนำจากเอกสาร Word ไปยังไฟล์ Excel หลายๆ ไฟล์ โดยการใช้ลิงก์ คุณสามารถอัปเดตคำแนะนำ และการอัปเดตจะปรากฏในไฟล์ Excel ทั้งหมด

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก จากไฟล์

 3. ค้นหาตำแหน่ง และคลิกไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง จาก นั้นคลิกตัวเลือก

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้อ่านเห็นเฉพาะไอคอนที่พวกเขาสามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 5. คลิกแทรก ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือคลิกตกลง ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลิงก์

  ถ้าคำสั่ง ลิงก์ ไม่สามารถใช้งานได้ ไฟล์ของคุณจะไม่มีข้อมูลที่ถูกลิงก์

 2. ภายใต้ ไฟล์ต้นฉบับ คลิกไฟล์ที่ลิงก์ จากนั้นคลิก เปิดแหล่งที่มา

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. บนเมนู ไฟล์ คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิดแอปพลิเคชัน

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่มีลิงก์มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์สองไฟล์ยังคงเชื่อมต่อกัน แต่คุณไม่ต้องการอัปเดตไฟล์หลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์อื่นๆ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายงานสถานะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแผ่นงาน Excel หรือคุณไม่ต้องการให้แผ่นงาน Excel เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนคำแนะนำ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียว การฝังจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการกระจายเวอร์ชันออนไลน์ของไฟล์ของคุณกับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ถูกฝัง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการฝังไฟล์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก จากไฟล์

 3. เลือกไฟล์คุณต้อง แล้ว คลิ กตัวเลือก

  ถ้าคุณฝังในแผ่นงาน Excel แผ่นงานต้องเป็นแผ่นงานแผ่นแรกในเวิร์กบุ๊ก

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้อ่านเห็นเฉพาะไอคอนที่พวกเขาสามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 5. คลิกแทรก ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือคลิกตกลง ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

 1. ดับเบิลคลิกที่วัตถุฝังตัว

 2. ทำการเปลี่ยนแปลง และบันทึกได้

 3. บนเมนู ไฟล์ คลิก ปิดและกลับไปยัง [ชื่อของไฟล์]

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่ฝังมีการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่

คุณสามารถลิงก์ไปยังบางส่วนของไฟล์ ตัวอย่าง ในรายงานสถานะรายเดือน คุณอาจต้องการลิงก์ไปยังช่วงของเซลล์ที่ระบุจากแผ่นงาน Excel การแทนที่เป็นทั้งแผ่นงาน ตัวอย่าง คุณอาจต้องการลิงก์ไปยังคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงจากเอกสาร Word แทนที่เป็นเอกสารทั้งหมด

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวาง — ตัวอย่างเช่น ช่วงของเซลล์ในแผ่นงาน Excel

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 3. สลับไปยังไฟล์อื่น แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนเมนู แก้ไข คลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก วางลิงก์

 5. ในกล่อง เป็น คลิกชนิดของวัตถุ เช่น วัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel แล้วคลิก ตกลง

PowerPoint

ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์สองไฟล์ยังคงเชื่อมต่อกัน แต่คุณไม่ต้องการอัปเดตไฟล์หลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์อื่นๆ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการฝังยอดการรับคืนสินค้าล่าสุดลงในรายงานสถานะรายเดือนของคุณ รายงานสถานะเป็นงานนำเสนอ PowerPoint และยอดการรับคืนสินค้าอยู่ในแผ่นงาน Excel ด้วยการฝังแผ่นงานลงในงานนำเสนอ ไฟล์สองไฟล์ยังคงเชื่อมต่อกัน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการฝังไฟล์

 2. บนเมนูแทรก คลิกวัตถุ แล้ว คลิ กจากไฟล์

 3. ค้นหาคลิกไฟล์ที่คุณต้องการฝัง

  ถ้าคุณฝังในแผ่นงาน Excel แผ่นงานต้องเป็นแผ่นงานแผ่นแรกในเวิร์กบุ๊ก

 4. คลิก แทรก แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลในไฟล์ที่ฝัง ลาก จุดจับการปรับขนาด จนกว่าคุณจะเห็นเนื้อหาของไฟล์

 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ฝังตัว

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กอัปเดต

 4. บนเมนู ไฟล์ คลิก ปิดและกลับไปยัง [ชื่อของไฟล์]

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่ฝังมีการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่

คุณสามารถฝังส่วนหนึ่งของไฟล์ ตัวอย่างเช่น ในรายงานสถานะรายเดือน คุณอาจต้องการฝังช่วงเฉพาะของเซลล์ในแผ่นงาน Excel แทนทั้งแผ่นงาน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวาง — ตัวอย่างเช่น ช่วงของเซลล์ในแผ่นงาน Excel

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 3. สลับไปยังไฟล์อื่น แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. ในกล่อง วางเป็น คลิกชนิดของวัตถุ เช่น วัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel แล้วคลิก ตกลง

Excel

ถ้าคุณเก็บรักษาข้อมูลในไฟล์ Excel และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในไฟล์ Word คุณสามารถลิงก์ข้อมูลเพื่อทำการอัปเดตได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการลิงก์ยอดการรับคืนสินค้าล่าสุดไปยังรายงานสถานะรายเดือนของคุณ รายงานสถานะเป็นเอกสาร Word และยอดการรับคืนสินค้าอยู่ในแผ่นงาน Excel ด้วยการลิงก์เอกสารและแผ่นงาน รายงานสถานะจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตยอดการรับคืน หรือ คุณอาจต้องการแทรกคำแนะนำจากเอกสาร Word ไปยังไฟล์ Excel หลายๆ ไฟล์ โดยการใช้ลิงก์ คุณสามารถอัปเดตคำแนะนำ และการอัปเดตจะปรากฏในไฟล์ Excel ทั้งหมด

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก จากไฟล์

 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง แล้วคลิกตัวเลือก

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้อ่านเห็นเฉพาะไอคอนที่พวกเขาสามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 5. คลิกแทรก ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือคลิกตกลง ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

 1. บนเมนูข้อมูล คลิกแก้ไขลิงก์

  ถ้าคำสั่งแก้ไขลิงก์ จะไม่พร้อมใช้งาน ไฟล์ของคุณไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่เชื่อมโยง

 2. ภายใต้ ไฟล์ต้นฉบับ คลิกไฟล์ที่ลิงก์ จากนั้นคลิก เปิดแหล่งที่มา

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. บนเมนู ไฟล์ คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิดแอปพลิเคชัน

 5. คลิกไฟล์ที่ลิงก์ โปรดสังเกตว่า ไฟล์ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์สองไฟล์ยังคงเชื่อมต่อกัน แต่คุณไม่ต้องการอัปเดตไฟล์หลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์อื่นๆ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายงานสถานะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแผ่นงาน Excel หรือคุณไม่ต้องการให้แผ่นงาน Excel เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนคำแนะนำ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียว การฝังจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการกระจายเวอร์ชันออนไลน์ของไฟล์ของคุณกับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ถูกฝัง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการฝังไฟล์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก จากไฟล์

 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการฝัง แล้ว คลิ กตัวเลือก

  ถ้าคุณฝังในแผ่นงาน Excel แผ่นงานต้องเป็นแผ่นงานแผ่นแรกในเวิร์กบุ๊ก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้อ่านเห็นเฉพาะไอคอนที่พวกเขาสามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์ จากนั้นคลิก แทรก ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือคลิก ตกลง ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ฝังตัว

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกอัปเดต

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่ฝังมีการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่

คุณสามารถลิงก์ไปยังส่วนของไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการลิงก์ไปยังช่วงเฉพาะของเซลล์ในแผ่นงาน Excel แทนทั้งแผ่นงาน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวาง — ตัวอย่างเช่น ประโยคสองสามประโยคในเอกสาร Word

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 3. สลับไปยังไฟล์อื่น แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนเมนู แก้ไข คลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก วางลิงก์

 5. ในกล่อง เป็น คลิกชนิดของวัตถุ เช่น วัตถุเอกสาร Microsoft Word แล้วคลิก ตกลง

Word

ถ้าคุณเก็บรักษาข้อมูลในไฟล์ Excel และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในไฟล์ Word คุณสามารถลิงก์ข้อมูลเพื่อทำการอัปเดตได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการลิงก์ยอดการรับคืนสินค้าล่าสุดไปยังรายงานสถานะรายเดือนของคุณ รายงานสถานะเป็นเอกสาร Word และยอดการรับคืนสินค้าอยู่ในแผ่นงาน Excel ด้วยการลิงก์เอกสารและแผ่นงาน รายงานสถานะจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตยอดการรับคืน หรือ คุณอาจต้องการแทรกคำแนะนำจากเอกสาร Word ไปยังไฟล์ Excel หลายๆ ไฟล์ โดยการใช้ลิงก์ คุณสามารถอัปเดตคำแนะนำ และการอัปเดตจะปรากฏในไฟล์ Excel ทั้งหมด

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก จากไฟล์

 3. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้อ่านเห็นเฉพาะไอคอนที่พวกเขาสามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์ จากนั้นคลิก แทรก ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือคลิก ตกลง ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลิงก์

  ถ้าคำสั่ง ลิงก์ ไม่สามารถใช้งานได้ ไฟล์ของคุณจะไม่มีข้อมูลที่ถูกลิงก์

 2. ภายใต้ ไฟล์ต้นฉบับ คลิกไฟล์ที่ลิงก์ จากนั้นคลิก เปิดแหล่งที่มา

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. บนเมนู ไฟล์ คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิดแอปพลิเคชัน

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่มีลิงก์มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์สองไฟล์ยังคงเชื่อมต่อกัน แต่คุณไม่ต้องการอัปเดตไฟล์หลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์อื่นๆ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายงานสถานะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแผ่นงาน Excel หรือคุณไม่ต้องการให้แผ่นงาน Excel เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนคำแนะนำ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียว การฝังจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการกระจายเวอร์ชันออนไลน์ของไฟล์ของคุณกับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ถูกฝัง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการฝังไฟล์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก จากไฟล์

 3. ค้นหาคลิกไฟล์ที่คุณต้องการฝัง

  ถ้าคุณฝังในแผ่นงาน Excel แผ่นงานต้องเป็นแผ่นงานแผ่นแรกในเวิร์กบุ๊ก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้อ่านเห็นเฉพาะไอคอนที่พวกเขาสามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์ จากนั้นคลิก แทรก ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือคลิก ตกลง ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

 1. คลิกไฟล์ที่ฝัง

 2. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปยัง [ชนิดของวัตถุ] วัตถุ เช่น วัตถุเวิร์กชีต แล้วคลิก แก้ไข

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. บนเมนู ไฟล์ คลิก ปิดและกลับไปยัง [ชื่อของไฟล์]

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่ฝังมีการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่

คุณสามารถลิงก์ไปยังบางส่วนของไฟล์ ตัวอย่าง ในรายงานสถานะรายเดือน คุณอาจต้องการลิงก์ไปยังช่วงของเซลล์ที่ระบุจากแผ่นงาน Excel การแทนที่เป็นทั้งแผ่นงาน ตัวอย่าง คุณอาจต้องการลิงก์ไปยังคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงจากเอกสาร Word แทนที่เป็นเอกสารทั้งหมด

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวาง — ตัวอย่างเช่น ช่วงของเซลล์ในแผ่นงาน Excel

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 3. สลับไปยังไฟล์อื่น แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนเมนู แก้ไข คลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก วางลิงก์

 5. ในกล่อง เป็น คลิกชนิดของวัตถุ เช่น วัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel แล้วคลิก ตกลง

PowerPoint

ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์สองไฟล์ยังคงเชื่อมต่อกัน แต่คุณไม่ต้องการอัปเดตไฟล์หลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์อื่นๆ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการฝังยอดการรับคืนสินค้าล่าสุดลงในรายงานสถานะรายเดือนของคุณ รายงานสถานะเป็นงานนำเสนอ PowerPoint และยอดการรับคืนสินค้าอยู่ในแผ่นงาน Excel ด้วยการฝังแผ่นงานลงในงานนำเสนอ ไฟล์สองไฟล์ยังคงเชื่อมต่อกัน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการฝังไฟล์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก สร้างจากไฟล์

 3. ค้นหาคลิกไฟล์ที่คุณต้องการฝัง

  ถ้าคุณฝังในแผ่นงาน Excel แผ่นงานต้องเป็นแผ่นงานแผ่นแรกในเวิร์กบุ๊ก

 4. คลิก แทรก แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลในไฟล์ที่ฝัง ลาก จุดจับการปรับขนาด จนกว่าคุณจะเห็นเนื้อหาของไฟล์

 1. คลิกไฟล์ที่ฝัง

 2. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปยัง [ชนิดของวัตถุ] วัตถุ เช่น วัตถุเวิร์กชีต แล้วคลิก แก้ไข

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. บนเมนู ไฟล์ คลิก ปิดและกลับไปยัง [ชื่อของไฟล์]

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่ฝังมีการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่

คุณสามารถฝังส่วนหนึ่งของไฟล์ ตัวอย่างเช่น ในรายงานสถานะรายเดือน คุณอาจต้องการฝังช่วงเฉพาะของเซลล์ในแผ่นงาน Excel แทนทั้งแผ่นงาน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวาง — ตัวอย่างเช่น ช่วงของเซลล์ในแผ่นงาน Excel

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 3. สลับไปยังไฟล์อื่น แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. ในกล่อง วางเป็น คลิกชนิดของวัตถุ เช่น วัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel แล้วคลิก ตกลง

Excel

ถ้าคุณเก็บรักษาข้อมูลในไฟล์ Excel และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในไฟล์ Word คุณสามารถลิงก์ข้อมูลเพื่อทำการอัปเดตได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการลิงก์ยอดการรับคืนสินค้าล่าสุดไปยังรายงานสถานะรายเดือนของคุณ รายงานสถานะเป็นเอกสาร Word และยอดการรับคืนสินค้าอยู่ในแผ่นงาน Excel ด้วยการลิงก์เอกสารและแผ่นงาน รายงานสถานะจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตยอดการรับคืน หรือ คุณอาจต้องการแทรกคำแนะนำจากเอกสาร Word ไปยังไฟล์ Excel หลายๆ ไฟล์ โดยการใช้ลิงก์ คุณสามารถอัปเดตคำแนะนำ และการอัปเดตจะปรากฏในไฟล์ Excel ทั้งหมด

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก จากไฟล์

 3. คลิกไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้อ่านเห็นเฉพาะไอคอนที่พวกเขาสามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์ จากนั้นคลิก แทรก ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือคลิก ตกลง ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลิงก์

  ถ้าคำสั่ง ลิงก์ ไม่สามารถใช้งานได้ ไฟล์ของคุณจะไม่มีข้อมูลที่ถูกลิงก์

 2. ภายใต้ ไฟล์ต้นฉบับ คลิกไฟล์ที่ลิงก์ จากนั้นคลิก เปิดแหล่งที่มา

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. บนเมนู ไฟล์ คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิดแอปพลิเคชัน

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่มีลิงก์มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์สองไฟล์ยังคงเชื่อมต่อกัน แต่คุณไม่ต้องการอัปเดตไฟล์หลักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์อื่นๆ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายงานสถานะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแผ่นงาน Excel หรือคุณไม่ต้องการให้แผ่นงาน Excel เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนคำแนะนำ คุณสามารถฝังข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียว การฝังจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการกระจายเวอร์ชันออนไลน์ของไฟล์ของคุณกับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ถูกฝัง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการฝังไฟล์

 2. บนเมนู แทรก คลิก วัตถุ แล้วคลิก จากไฟล์

 3. ค้นหาคลิกไฟล์ที่คุณต้องการฝัง

  ถ้าคุณฝังในแผ่นงาน Excel แผ่นงานต้องเป็นแผ่นงานแผ่นแรกในเวิร์กบุ๊ก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการให้ผู้อ่านเห็นเฉพาะไอคอนที่พวกเขาสามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นไอคอน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์ จากนั้นคลิก แทรก ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือคลิก ตกลง ถ้าคุณกำลังใช้ Excel

 1. คลิกไฟล์ที่ฝัง

 2. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปยัง [ชนิดของวัตถุ] วัตถุ เช่น วัตถุเวิร์กชีต แล้วคลิก แก้ไข

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. บนเมนู ไฟล์ คลิก ปิดและกลับไปยัง [ชื่อของไฟล์]

  โปรดสังเกตว่า ไฟล์ที่ฝังมีการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่

คุณสามารถลิงก์ไปยังส่วนของไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการลิงก์ไปยังช่วงเฉพาะของเซลล์ในแผ่นงาน Excel แทนทั้งแผ่นงาน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวาง — ตัวอย่างเช่น ประโยคสองสามประโยคในเอกสาร Word

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 3. สลับไปยังไฟล์อื่น แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ

 4. บนเมนู แก้ไข คลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก วางลิงก์

 5. ในกล่อง เป็น คลิกชนิดของวัตถุ เช่น วัตถุเอกสาร Microsoft Word แล้วคลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

สร้าง แก้ไข หรือนำไฮเปอร์ลิงก์ออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×