ลิงก์ไฟล์กับระเบียนของ Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถลิงก์ไฟล์ชนิดต่างๆ เข้ากับระเบียนบัญชีผู้ใช้ Business Contact Manager for Outlook ที่ติดต่อทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือโครงการทางธุรกิจของคุณ รวมทั้งไฟล์ Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word และรูปได้

โดยลิงก์ไปยังไฟล์เหล่านี้จะแสดงใน บันทึกการติดต่อสื่อสาร ของระเบียนใน Business Contact Manager for Outlook

บทความนี้จะอธิบายวิธีการดำเนินการต่อไปนี้

ลิงก์ไฟล์กับระเบียนของ Business Contact Manager จาก Excel, PowerPoint, Publisher หรือ Word

 1. ใน Excel, PowerPoint, Publisher หรือ Word ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก Business Contact Manager

  เคล็ดลับ: ถ้า Business Contact Manager ไม่มีอยู่ในรายการ แสดงว่าไม่ได้ติดตั้ง

 2. คลิก ลิงก์ไปยังระเบียน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ไปยังระเบียน Business Contact Manager ในรายการ โฟลเดอร์ ให้เลือกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการลิงก์ไฟล์ไปยัง

 4. คลิกระเบียนที่คุณต้องการลิงก์อย่างน้อยหนึ่งระเบียน

  ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

  เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

ไฟล์จะลิงก์กับระเบียน และปรากฏอยู่ในรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารสำหรับระเบียนนั้น และในโฟลเดอร์ บันทึกการติดต่อสื่อสาร

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขปัญหาการลิงก์ไฟล์จาก Excel, PowerPoint, Publisher หรือ Word กับระเบียน Business Contact Manager

คุณต้องมีการเชื่อมต่ออยู่กับฐานข้อมูล Business Contact Manager การลิงก์ไฟล์กับระเบียน Business Contact Manager ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออยู่ อาจแสดงข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังระเบียน

สาเหตุอาจเป็นไปได้หลายอย่าง ได้แก่

 • Outlook ไม่ใช่อีเมลเริ่มของคุณ Business Contact Manager for Outlook สามารถใช้ได้เฉพาะกับ Outlook

  ตั้งค่า Outlook เป็นโปรแกรมอีเมลของคุณเริ่มต้น   

  1. ใน Outlook ให้คลิกแท็บ ไฟล์ และคลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บทั่วไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 • ติดตั้ง Outlook สองเวอร์ชันของคุณได้

  ตั้งค่าเวอร์ชันของ Outlook ที่ตรงกับเวอร์ชันของ Business Contact Manager เป็นโปรแกรมอีเมลของคุณเริ่มต้น   

  1. ในเวอร์ชันที่ต้องการของ Outlook คลิกที่แท็บไฟล์ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือก

  2. บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน

   หมายเหตุ:  เมื่อคุณมี Outlook สองเวอร์ชันติดตั้งอยู่ เวอร์ชันที่คุณเปิดใช้จะกำหนดความสัมพันธ์ของลิงก์ใดๆ ที่คุณสร้างกับวัตถุ Business Contact Manager ใน Business Contact Manager เวอร์ชันที่ตรงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างลิงก์ไปที่ระเบียนในฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ Outlook เวอร์ชันเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน

 • คุณไม่มีการตั้งค่าโปรไฟล์ไว้ใน Outlook

  สร้างโปรไฟล์ใน Outlook   

  โปรไฟล์นี้ควรเป็นโปรไฟล์เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับ Business Contact Manager for Outlook

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ใน แผงควบคุม ในมุมมอง ประเภท     คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย

   • ในแผงควบคุม ในมุมมอง คลาสสิก     ดับเบิลคลิกที่ จดหมาย

    หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะไม่ปรากฏเว้นแต่คุณจะได้ติดตั้ง Outlook แล้วและเรียกใช้โปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

    กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะเปิดขึ้น

  2. คลิก แสดงโปรไฟล์

  3. คลิก เพิ่ม

  4. พิมพ์ชื่อสำหรับโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

  5. เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลที่จะใช้ในโปรไฟล์ของคุณโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 • ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นสำหรับBusiness Contact Manager for Outlook ถูกยกเลิกก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์

  ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Business Contact Manager ให้เสร็จสมบูรณ์   

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

  1. เปิด Outlook แล้วตัวช่วยสร้างจะทำงานโดยอัตโนมัติ

  2. ถ้าตัวช่วยสร้างถูกขัดจังหวะก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ ให้รีสตาร์ต

   • ใน Outlook ให้คลิกแท็บ ไฟล์

   • คลิกแท็บ Business Contact Manager แล้วคลิก เปิดใช้งาน

    ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจะเริ่มทำงาน

 • Business Contact Manager for Outlook ถูกปิดใช้งาน

  เปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook ใหม่   

  ไม่บ่อยครั้งนักที่คุณอาจพบว่าโฟลเดอร์ ตัวเลือก และคำสั่งของ Business Contact Manager for Outlook หายไปจากบานหน้าต่างนำทาง, มุมมอง Backstage และแท็บ Ribbon ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณต้องเปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook อีกครั้ง

  1. เริ่มต้น Outlook แล้วคลิกแท็บ ไฟล์

  2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ตัวเลือก

  3. ในหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook ให้คลิก Add-In

  4. ถ้าจำเป็น ในกล่อง จัดการ (ใกล้กับด้านล่างของหน้าต่าง) ให้คลิก COM Add-in

  5. คลิก ไป

  6. ในกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้

   • Business Contact Manager for Outlook

   • Business Contact Manager Loader for Outlook

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ไฟล์กับระเบียนของ Business Contact Manager จาก Business Contact Manager for Outlook

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

 2. คลิกแท็บที่มีระเบียนที่คุณต้องการลิงก์

 3. ดับเบิลคลิกที่ระเบียนนั้นเพื่อเปิดระเบียน

 4. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

 5. บน Ribbon ในส่วน เพิ่มรายการประวัติ ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิก ไฟล์

 6. พิมพ์ชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์กับระเบียน หรือเรียกดูไฟล์นั้น แล้วคลิก เปิด

ไฟล์จะลิงก์กับระเบียนและปรากฏอยู่ในรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารสำหรับระเบียนนั้น และในโฟลเดอร์ บันทึกการติดต่อสื่อสาร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×