ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าจากฐานข้อมูล SQL Server

ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าจากฐานข้อมูล SQL Server

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยัง หรือนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL ซึ่งเป็นสูงปฏิบัติตามที่มีการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันปฏิบัติร้ายแรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูSQL Server 2016

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูล Access จะสร้างการเชื่อมต่อสองทางที่ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลใน Access และฐานข้อมูล SQL

 • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล Access จะสร้างสำเนาข้อมูลแบบครั้งเดียว และเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Access หรือฐานข้อมูล SQL จะไม่ถูกซิงค์

ภาพรวมการเชื่อมต่อ Access ไปยัง SQL Server

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ต้องการให้สิ่งต่างๆ ราบรื่นขึ้นใช่ไหม ให้ทำการเตรียมพร้อมต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะลิงก์หรือนำเข้า:

 • ค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล SQL Server ระบุข้อมูลการเชื่อมต่อที่จำเป็น และเลือกวิธีการรับรองความถูกต้อง (Windows หรือ SQL Server) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับรองความถูกต้อง ดูที่การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (Database Engine)และรักษาฐานข้อมูลของคุณ

 • ระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า และเขตข้อมูลที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันของตารางที่ลิงก์ คุณสามารถลิงก์หรือนำเข้ามากกว่าหนึ่งตารางหรือมุมมองในการดำเนินการเดียว

 • ให้พิจารณาจำนวนคอลัมน์ในแต่ละตารางหรือมุมมอง Access สนับสนุนเกิน 255 เขตข้อมูลในตาราง เพื่อให้เข้าถึงลิงก์ หรือคอลัมน์แรก 255 เท่านั้นที่นำเข้า เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว คุณสามารถสร้างมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server เพื่อเข้าถึงคอลัมน์เกินขีดจำกัด

 • กำหนดจำนวนรวมของข้อมูลที่นำเข้า ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access จะกิกะไบต์ สอง ลบช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ ถ้าฐานข้อมูล SQL Server ประกอบด้วยตารางขนาดใหญ่ คุณอาจไม่สามารถนำเข้าลงในฐานข้อมูล Access เดียวทั้งหมด ในกรณีนี้ พิจารณาลิงก์ไปยังข้อมูลแทนที่จะนำเข้า

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Access และข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่น่าเชื่อถือและรหัสผ่านของฐานข้อมูล Access ซึ่งสำคัญเฉพาะเมื่อคุณเลือกเพื่อบันทึกรหัสผ่าน SQL Server ใน Access

 • แผนสำหรับการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติม Access จะไม่สร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องในส่วนสุดท้ายของการนำเข้า คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเองระหว่างตารางใหม่และตารางที่มีอยู่ได้โดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไร และ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นใช้งาน

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > แหล่งข้อมูลใหม่ > จากฐานข้อมูล > จาก SQL Server

 2. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก – ฐานข้อมูล ODBC ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูล ให้เลือก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังข้อมูล ให้เลือก ลิงก์ข้อมูลต้นฉบับโดยการสร้างตารางที่ลิงก์

 3. เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างหรือนำไฟล์ DSN มาใช้ใหม่

คุณสามารถสร้างไฟล์ DSN หรือนำไฟล์ที่มีอยู่มาใช้ใหม่ได้ ใช้ไฟล์ DSN เมื่อคุณต้องการใช้งานบนข้อมูลการเชื่อมต่อเดิมสำหรับขั้นตอนการลิงก์และการนำเข้าอื่น หรือเพื่อแชร์กับแอปพลิเคชันอื่นเพื่อใช้ไฟล์ DSN คุณสามารถสร้างไฟล์ DSN ได้โดยตรงโดยใช้ตัวจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ผู้ดูแลระบบแหล่งข้อมูล ODBC

ถึงแม้ว่าคุณยังคงสามารถใช้โปรแกรมควบคุม SQL ODBC เวอร์ชันก่อนหน้าได้ก็ตาม เราแนะนำให้ใช้เวอร์ชัน 13.1 ซึ่งมีการปรับปรุงมากมาย และรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ SQL Server 2016 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู โปรแกรมควบคุม Microsoft ODBC สำหรับ SQL Server บน Windows

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ามีไฟล์ DSN ที่คุณต้องการใช้อยู่แล้ว ให้เลือกไฟล์จากรายการ

   กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล

   โดยอ้างอิงจากวิธีการรับรองความถูกต้องที่คุณใส่ในข้อมูลการเชื่อมต่อ คุณอาจจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างไฟล์ DSN ใหม่ ให้ทำดังนี้

   1. เลือก ใหม่

    กล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่
   2. เลือก13 โปรแกรมควบคุม ODBC สำหรับ SQL Server นั้นแล้ว เลือกถัดไป

   3. ใส่ชื่อสำหรับไฟล์ DSN หรือคลิก เรียกดู เพื่อสร้างไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 2. คลิก ถัดไป เพื่อตรวจทานข้อมูลสรุป จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ตัวช่วยสร้างการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server

ใน ตัวช่วยสร้างการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ในหน้าหนึ่ง ให้ใส่ข้อมูลประจำตัว:

  • ในกล่อง คำอธิบาย ให้ใส่ข้อมูลเอกสารประกอบเกี่ยวกับไฟล์ DSN ถ้าต้องการ

  • ในกล่องServer ใส่ชื่อของ SQL Server คลิกลูกศรลง

 2. ในหน้าสอง ให้เลือกหนึ่งในวิธีการรับรองความถูกต้องต่อไปนี้:

  • ด้วยการรับรองความถูกต้องของ Windows ที่รวมเข้าด้วยกัน    เชื่อมต่อผ่านบัญชีผู้ใช้ Windows คุณอาจใส่ชื่อหลักเกณฑ์การบริการ (SPN) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ชื่อหลักการบริการ (SPN) ในการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ (ODBC)

  • กับ SQL Server รับรองความถูกต้อง...    เชื่อมต่อกับข้อมูลประจำตัวที่มีการตั้งค่าในฐานข้อมูล ด้วยการใส่ID การเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่าน

 3. ในหน้าสามและสี่ ให้เลือกตัวเลือกต่างๆ เพื่อกำหนดการเชื่อมต่อของคุณด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดู โปรแกรมควบคุม Microsoft ODBC สำหรับ SQL Server

 4. หน้าจอจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ เลือก ทดสอบแหล่งข้อมูล เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อของคุณ

 5. คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ SQL ใส่ ID การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติม เลือกตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 4: เลือกตารางเพื่อลิงก์หรือนำเข้า

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตารางลิงก์ หรือ นำเข้าวัตถุ ภายใต้ ตาราง ให้เลือกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์หรือนำเข้า จากนั้นคลิก ตกลง

  รายการตารางที่จะลิงก์หรือนำเข้า
 2. ในการดำเนินการของลิงก์ ให้ตัดสินใจว่าจะเลือก บันทึกรหัสผ่าน หรือไม่

  ความปลอดภัย    การเลือกตัวเลือกนี้จะกำจัดความจำเป็นในการใส่ข้อมูลประจำตัวทุกครั้งที่คุณเปิด Access และเข้าถึงข้อมูล แต่การจัดเก็บนี้จะไม่เข้ารหัสรหัสผ่านในฐานข้อมูล Access ซึ่งหมายความว่าผู้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาแหล่งข้อมูลสามารถดูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เราแนะนำอย่างยิ่งให้จัดเก็บฐานข้อมูล Access ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้แล้วสร้างรหัสผ่านฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ และ เข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5: สร้างข้อมูลจำเพาะและงาน (นำเข้าเท่านั้น)

ผลลัพธ์

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการลิงก์หรือนำเข้า ตารางจะปรากฏในบานหน้าต่างการนำทางด้วยชื่อเดียวกันเป็นตาราง SQL Server หรือมุมมองที่รวมกับชื่อเจ้าของ เช่น ถ้า SQL ตั้งชื่อว่า dbo.Product โปรแกรม Access จะตั้งชื่อว่า dbo_Product ถ้าใช้ชื่อที่มีอยู่แล้ว Access จะผนวก “1” ไปยังชื่อตารางใหม่ — เช่น dbo_Product1 ถ้ายังใช้ dbo_Product1 อยู่ Access จะสร้าง dbo_Product2 และอื่นๆ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตาอรางเป็นอย่างอื่นที่มีความหมายมากขึ้นได้

ในขั้นตอนการนำเข้า Acces จะไม่เขียนทับตารางในฐานข้อมูล ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถผนวกข้อมูล SQL Server โดยตรงกับตารางที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างคิวรีผนวกเพื่อผนวกข้อมูลหลักจากนำเข้าข้อมูลจากตารางที่คล้ายกัน

ในการดำเนินการของลิงก์ ถ้าคอลัมน์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในตาราง SQL Server ซึ่งเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูสตริงการเชื่อมต่อ โฮเวอร์เหนือตารางในบานหน้าต่างนำทางของ Access

อัปเดตการออกแบบตารางที่ลิงก์

คุณไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลในตารางที่เชื่อมโยง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ทำได้ในฐานข้อมูล SQL Server เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใน Access การปรับปรุงตารางที่ลิงก์:

 1. เลือก ข้อมูลภายนอก > จัดการตารางที่ลิงก์

 2. เลือกตารางที่ลิงก์แต่ละตารางที่คุณต้องการอัปเดต ให้เลือก ตกลง จากนั้นเลือก ปิด

เปรียบเทียบประเภทข้อมูล

ชนิดข้อมูล access จะแตกต่างกันไปชื่อจากชนิดข้อมูล SQL Server ตัวอย่าง SQL Server คอลัมน์ชนิดข้อมูลบิต จะถูกนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังเข้ากับชนิดข้อมูลใช่/ไม่ใช่ ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบ SQL Server และชนิดข้อมูล Access

ชนิดข้อมูล SQL Server

ชนิดข้อมูล Access

ขนาดเขตข้อมูล Access

bigint

ตัวเลขขนาดใหญ่

ดู การใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

ไบนารี (ขนาดของเขตข้อมูล)

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

bit

ใช่/ไม่ใช่

char (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

char (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

datetime

วันที่/เวลา

ทศนิยม (ความแม่นยำ มาตราส่วน)

หมายเลข

ทศนิยม (ความแม่นยำในการเข้าถึงและคุณสมบัติมาตราส่วนตรงกับความแม่นยำและมาตราส่วนของ SQL Server)

float

หมายเลข

Double

ภาพ

วัตถุ OLE

int

หมายเลข

Long Integer

money

สกุลเงิน

nchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

nchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

ntext

บันทึกช่วยจำ

ตัวเลข (ความแม่นยำ มาตราส่วน)

หมายเลข

ทศนิยม (ความแม่นยำในการเข้าถึงและคุณสมบัติมาตราส่วนตรงกับความแม่นยำและมาตราส่วนของ SQL Server)

nvarchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

nvarchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

nvarchar(MAX)

บันทึกช่วยจำ

real

หมายเลข

Single

smalldatetime

วันที่/เวลา

smallint

หมายเลข

จำนวนเต็ม

smallmoney

สกุลเงิน

sql_variant

ข้อความ

255

ข้อความ

บันทึกช่วยจำ

timestamp

ไบนารี

8

tinyint

หมายเลข

Byte

uniqueidentifier

หมายเลข

ID การจำลองแบบ

varbinary

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

varbinary (MAX)

วัตถุ OLE

varchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

varchar (ขนาดเขตข้อมูล) ที่ขนาดเขตข้อมูลมากกว่า 255

บันทึกช่วยจำ

varchar(MAX)

บันทึกช่วยจำ

xml

บันทึกช่วยจำ

คุณสามารถทำงานกับข้อมูลที่เก็บอยู่ใน SQL Server โดยลิงก์ไปยังนั้น หรือนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access การเชื่อมโยงมีตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าคุณแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง และคุณสามารถดูข้อมูลล่าสุด เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล และเรียกใช้แบบสอบถามหรือรายงานใน Access

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบใหม่ที่คุณออกแบบโดยใช้ Access และเผยแพร่ทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สร้างแอป Access

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการลิงก์

 1. ระบุตำแหน่งฐานข้อมูล SQL Server ที่คุณต้องการลิงก์ไป ถ้าจำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อ

 2. ระบุตารางและมุมมองที่คุณจะลิงก์ไปในฐานข้อมูล SQL คุณสามารถลิงก์ไปยังวัตถุหลายวัตถุพร้อมกันได้

รีวิวแหล่งข้อมูลด้วยข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • Access สนับสนุนเขตข้อมูลได้ถึง 255 เขตข้อมูล (คอลัมน์) ในแต่ละตาราง ดังนั้นตารางที่ถูกลิงก์จะรวมเฉพาะ 255 เขตข้อมูลแรกของวัตถุที่คุณลิงก์ไปถึงเท่านั้น

 • คอลัมน์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในตาราง SQL Server จะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

 1. เมื่อต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลใหม่: คลิกไฟล์ >ใหม่ >ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเปล่า เมื่อต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูล Access ที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

  หมายเหตุ:  ตารางที่ถูกลิงก์ที่ถูกสร้างไว้ในฐานข้อมูล Access ที่มีอยู่แล้วจะได้ชื่อเดียวกันกับวัตถุแหล่งข้อมูล ดังนั้น ถ้าคุณมีตารางอื่นๆ ที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว ชื่อตารางใหม่ที่ถูกลิงก์จะมีหมายเลข 1 เพิ่มลงไป ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อ1 (ถ้า ที่ติดต่อ1 มีใช้งานอยู่แล้ว Access จะสร้าง ที่ติดต่อ2 เรื่อยไปเป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 2: การลิงก์ไปยังข้อมูล

เมื่อลิงก์ไปยังตารางหรือมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server Access จะสร้างตารางขึ้นใหม่ (เรียกว่าตารางที่ลิงก์) ที่สะท้อนโครงสร้างและเนื้อหาของตารางที่เป็นแหล่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน SQL Server หรือในมุมมอง แผ่นข้อมูล หรือมุมมอง ฟอร์ม จาก Access ได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลทั้งใน SQL และ Access การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ กับตารางที่ลิงก์ เช่น การลบหรือการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ จะต้องทำจาก SQL Server ไม่ใช่ใน Access

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ปลายทาง

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ให้คลิก ฐานข้อมูล ODBC

 3. คลิกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ >ตกลง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ในกล่องเลือกแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้แล้วไฟล์.dsn อยู่ คลิกไฟล์ในรายการ

  ถ้าต้องการสร้างไฟล์ .dsn ใหม่ ให้ทำดังนี้

  ในกล่องเลือกแหล่งข้อมูล คลิกใหม่ > SQL Server >ถัดไป

  1. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์.dsn หรือคลิกเรียกดู

   หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์เขียนโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์ .dsn

  2. คลิกถัดไป เพื่อตรวจทานข้อมูลสรุป และคลิกเสร็จสิ้น.

   ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server

 4. คลิก ตกลง และภายใต้ ตาราง ให้คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณเห็น การเลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน หมายความว่า Access ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเขตข้อมูลใดระบุถึงแต่ละแถวของแหล่งข้อมูลนั้นโดยไม่ซ้ำกัน เพียงแค่เลือกเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว และถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

เมื่อการดำเนินกาารลิงก์เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูตารางที่ลิงก์ใหม่ได้ในบานหน้าต่างนำทาง

นำโครงสร้างวัตถุ SQL Server ล่าสุดไปใช้

เมื่อคุณเปิดตารางที่ลิงก์หรือวัตถุแหล่งข้อมูล คุณจะเห็นข้อมูลล่าสุด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ ในวัตถุ SQL Server คุณจำเป็นต้องอัปเดตตารางที่ลิงก์เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 1. คลิกขวาที่ตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละตารางที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดต หรือคลิก เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกตารางที่ลิงก์ทั้งหมด

 3. คลิก ตกลง > ปิด

หมายเหตุ: เนื่องจากชนิดข้อมูลของ Access นั้นจะแตกต่างจากชนิดข้อมูลของ SQL Server ดังนั้น Access จะลิงก์ไปยังชนิดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคอลัมน์ คุณสามารถรีวิวได้เท่านั้น คุณไม่สามารถปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลที่ถุูกกำหนดใน Access ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีแชร์ฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

ด้านบนของหน้า

ถ้าหน่วยงานหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้ Microsoft SQL Server เพื่อจัดเก็บข้อมูล คุณอาจต้องการทำงานกับข้อมูล SQL Server บางอย่างใน Access

คุณสามารถนำข้อมูลจากวัตถุ SQL Server (ตารางหรือมุมมอง) ลงในการเข้าถึงได้สองวิธีได้แก่ ด้วยการนำเข้า หรือ ด้วยการเชื่อมโยงได้ ความแตกต่างระหว่างสองกระบวนการต่าง ๆ มีดังนี้:

 • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล Access สร้างสำเนาของข้อมูล SQL Server และเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในฐานข้อมูล Access ของคุณ จะไม่มีผลในฐานข้อมูล SQL Server ในทำนองเดียวกัน เวอร์ชันที่ใหม่กว่าเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตาราง SQL Server หรือมุมมองจะไม่แสดงผลใน Access

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server คุณกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลโดยตรงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันที่ใหม่กว่าใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลใน Access จะแสดง ใน SQL Server และในทางกลับกัน

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการนำเข้า หรือลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server

ตัดสินใจว่า การนำเข้า หรือเชื่อมโยง

สถานการณ์เมื่อนำเข้าที่เหมาะสม

โดยทั่วไปแล้ว คุณนำเข้าข้อมูล SQL Server กับฐานข้อมูล Access เหตุผลต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการอย่างถาวรข้อมูล SQL Server ย้ายไปยังฐานข้อมูล Access เนื่องจากคุณไม่ต้องใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server หลังจากที่คุณนำเข้าข้อมูลลงใน Access คุณสามารถลบข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server

 • หน่วยงานหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้การเข้าถึง แต่ในบางครั้งคุณกำลังชี้ไปยังฐานข้อมูล SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องที่ผสานกับหนึ่งในฐานข้อมูล Access ของคุณ

เนื่องจากการนำเข้าข้อมูล SQL Server สร้างสำเนาของข้อมูลในฐานข้อมูล Access ของคุณ ระหว่างการนำเข้า คุณระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการคัดลอก

สถานการณ์เมื่อลิงก์ถูกเหมาะสม

โดยปกติ คุณลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server เหตุผลต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเพื่อให้สามารถดู และแก้ไขข้อมูลล่าสุดทั้ง ในฐานข้อมูล SQL Server และ ในฐานข้อมูล Access ของคุณโดยตรง

 • ฐานข้อมูล SQL Server ประกอบด้วยหลายตารางขนาดใหญ่ และคุณจะไม่สามารถนำเข้าลงในไฟล์.accdb เดียวทั้งหมด ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access เป็น 2 กิกะไบต์ ลบช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ

 • คุณต้องการเรียกใช้แบบสอบถาม และสร้างรายงานที่ยึดตามข้อมูลจาก SQL Server โดยไม่ต้องทำสำเนาของข้อมูล พิจารณาการเชื่อมโยงไปยัง SQL Server

 • หน่วยงานหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้การเข้าถึงสำหรับการรายงาน และทำคิวรี และใช้ SQL Server สำหรับจัดเก็บข้อมูล แต่ละคนสามารถสร้างตาราง SQL Server และมุมมองสำหรับการจัดเก็บส่วนกลาง แต่มักจะต้องนำข้อมูลนี้ลงในโปรแกรมเดสก์ท็อปเพื่อรวมและการรายงาน ลิงก์ไปเป็นตัวเลือกเหมาะสม เนื่องจากจะอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งฐานข้อมูล SQL Server และฐานข้อมูล Access เพื่อเพิ่ม และอัปเดตข้อมูล และเพื่อดู และทำงานกับข้อมูลล่าสุดเสมอ

 • คุณเป็นผู้ใช้เข้าถึงที่เพิ่ง เริ่มใช้ SQL Server คุณโยกย้ายหลายของฐานข้อมูลของคุณไปยัง SQL Server และตารางในฐานข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ ตารางที่ลิงก์ จากนี้ แทนที่จะสร้างตาราง Access คุณจะสร้างตารางและมุมมองใน SQL Server และลิงก์เหล่านั้นจากฐานข้อมูล Access ของคุณ

 • คุณต้องการเก็บข้อมูลของคุณใน SQL Server แต่คุณต้องการทำงานกับข้อมูลล่าสุดภายใน Access เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม และพิมพ์รายงานที่คุณออกแบบใน Access

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลจาก SQL Server

เตรียมการนำเข้า

ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า Access สร้างตารางแล้ว คัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server ลงในตารางนั้น ที่ส่วนท้ายของการดำเนินการนำเข้า คุณสามารถเลือกการบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการนำเข้าเป็นสเปค

หมายเหตุ: ข้อกำหนดของการนำเข้าช่วยให้คุณสามารถทำซ้ำการดำเนินการนำเข้าในอนาคต โดยไม่ต้องผ่านตัวช่วยนำเข้าแต่ละครั้งที่ขั้นตอน

 1. ค้นหาฐานข้อมูล SQL Server ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ

 2. ระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการนำเข้า คุณสามารถนำเข้าหลายวัตถุในการดำเนินการนำเข้าเดียว

 3. รีวิวข้อมูลต้นฉบับ และคำนึงถึงข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • Access สนับสนุนเกิน 255 เขตข้อมูลในตาราง เพื่อเข้าถึงคอลัมน์ 255 แรกเท่านั้นที่นำเข้า

  • ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access เป็น 2 กิกะไบต์ ลบช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ ถ้าฐานข้อมูล SQL Server ประกอบด้วยหลายตารางขนาดใหญ่ คุณอาจไม่สามารถนำเข้าลงในไฟล์.accdb เดียวทั้งหมด ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการพิจารณาการลิงก์ข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access ของคุณแทน

  • Access สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องที่ส่วนท้ายของการดำเนินการนำเข้าโดยอัตโนมัติ คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่าง ๆ ที่หลากหลายใหม่ และที่มีอยู่โดยใช้ตัวเลือกในหน้าต่างความสัมพันธ์ ด้วยตนเอง เมื่อต้องการแสดงหน้าต่างความสัมพันธ์:

   • คลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว บนแท็บข้อมูล คลิ กความสัมพันธ์

 4. ระบุฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล SQL Server

  ให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่ใด ๆ สร้างฐานข้อมูลเปล่า โดยคลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว บนแท็บใหม่ คลิ กฐานข้อมูลเปล่า

 5. รีวิวตาราง ถ้ามี ในฐานข้อมูล Access

  การดำเนินการนำเข้าสร้างตารางที่ มีชื่อเดียวกันเป็นวัตถุ SQL Server ถ้าใช้ ชื่อที่มีอยู่แล้ว Access ผนวก "1" ชื่อตารางใหม่ — ตัวอย่างเช่น Contacts1 (ถ้า Contacts1 ยังใช้อยู่แล้ว Access จะสร้าง Contacts2 และอื่น ๆ)

  หมายเหตุ: Access เขียนทับตารางในฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการนำเข้าไม่เคย และคุณไม่สามารถผนวกข้อมูล SQL Server ไปยังตารางที่มีอยู่

นำเข้าข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง

  บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยงคลิกฐานข้อมูล ODBC

 2. คลิกนำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้ว คลิ กตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ถ้าไฟล์.dsn ที่คุณต้องการใช้แล้วแล้ว คลิกไฟล์ในรายการ

  ฉันจำเป็นต้องสร้างไฟล์.dsn ใหม่

  หมายเหตุ: ขั้นตอนในกระบวนงานนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับคุณ โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. คลิกสร้าง เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ใหม่

   การสร้างใหม่ข้อมูลต้นฉบับตัวช่วยสร้างเริ่มต้น

  2. ในตัวช่วยสร้าง เลือกSQL Server ในรายการของโปรแกรมควบคุม แล้ว คลิ กถัดไป

  3. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์.dsn หรือคลิกเรียกดู เพื่อบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งอื่น

   หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์เขียนโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์.dsn

  4. คลิกถัดไป ตรวจทานข้อมูลสรุป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้าง

   กล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server ปรากฏขึ้น

  5. พิมพ์คำอธิบายของแหล่งข้อมูลในกล่องคำอธิบาย ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็

  6. ภายใต้คุณต้องการเชื่อมต่อกับ SQL Server ใด ในกล่องServer พิมพ์ หรือเลือกชื่อของ SQL Server ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และ แล้ว คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

  7. คุณอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server เช่นว่าจะใช้การรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows NT หรือรับรองความถูกต้องของ SQL Server คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

  8. ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนฐานข้อมูลเริ่มต้นเมื่อต้องการ แล้ว เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการทำงานกับ แล้ว คลิ กถัดไป

  9. คลิก เสร็จสิ้น

  10. ตรวจทานข้อมูลสรุป และคลิกทดสอบแหล่งข้อมูล

  11. รีวิวผลลัพธ์ของการทดสอบ นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

   ถ้าการทดสอบประสบความสำเร็จ คลิกตกลง อีก หรือคลิกยกเลิก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

 4. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

  Access จะแสดงกล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ

 5. ภายใต้ตาราง คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการนำเข้า แล้ว คลิ กตกลง

 6. ถ้ากล่องโต้ตอบเลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ปรากฏขึ้น Access ไม่สามารถกำหนดว่าเขตข้อมูลแต่ละแถวของวัตถุใด ๆ ในกรณีนี้ เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายชุดของเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว แล้ว คลิ กตกลง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

  Access นำเข้าข้อมูล ถ้าคุณวางแผนที่จะทำซ้ำการดำเนินการนำเข้าในภายหลัง คุณสามารถบันทึกขั้นตอนนำเข้าเป็นสเปคการนำเข้า และเรียกขั้นตอนการนำเข้าเดียวกันในภายหลังได้อย่างง่ายดาย คุณจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office Outlook ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อต้องการสร้างงาน

 7. คลิกปิด ภายใต้ขั้นตอนการนำเข้าที่บันทึก ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล ODBC เข้าถึงเสร็จสิ้นการดำเนินการนำเข้า และแสดงตารางใหม่หรือตารางในบานหน้าต่างนำทาง

ถ้าคุณต้องการบันทึกการนำเข้าเป็นงานเพื่อนำมาใช้ ต่อไปยังส่วนถัดไป

ด้านบนของหน้า

บันทึก และใช้การตั้งค่าการนำเข้า

หมายเหตุ: คุณต้องมี Microsoft Office Outlook ติดตั้งเมื่อต้องการสร้างงาน

 1. ภายใต้กล่องโต้ตอบบันทึกขั้นตอนการนำเข้าในการรับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล ODBC เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกขั้นตอนการนำเข้า ชุดของตัวควบคุมเพิ่มเติมปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อสำหรับสเปคนำเข้า

 3. พิมพ์คำอธิบายในกล่องคำอธิบาย ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็

 4. เมื่อต้องการดำเนินการนี้ในช่วงเวลาที่แน่นอน (เช่นรายสัปดาห์หรือรายเดือน), เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างงาน Outlook ซึ่งสร้างงานในMicrosoft Outlook 2010 ที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้สเปค

 5. คลิก บันทึกการนำเข้า

ถ้า Outlook ไม่ได้ติดตั้ง Access แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิกบันทึกการนำเข้า

หมายเหตุ: ถ้าOutlook 2010 ไม่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตัวช่วยสร้าง Microsoft Outlook 2010 เริ่มเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า Outlook

คุณอาจ คุณสามารถสร้างงาน Outlook อาจเป็นประโยชน์ในการสร้างงานใน Outlook ได้ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การดำเนินการนำเข้าในช่วงเวลาที่เป็นกิจวัตร หรือทั่วไป อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ได้สร้างงาน Access ยังคงจะบันทึกข้อมูลจำเพาะเท่านั้น

สร้างงาน Outlook

ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างงาน Outlook, Access เริ่มต้น Office Outlook 2010 และแสดงงานใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่างาน:

หมายเหตุ: ถ้า Outlook ไม่ได้ติดตั้ง Access แสดงข้อผิดพลาด ถ้า Outlook ไม่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า Outlook เริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า Outlook

 1. ตรวจทาน และปรับเปลี่ยนการตั้งค่างาน เช่นวันเริ่มต้นวันครบกำหนด และตัวเตือน

  เมื่อต้องการทำให้งานนำเข้า เหตุการณ์เกิดซ้ำ คลิกกิจวัตร และกรอกข้อมูลที่เหมาะสม

 2. คลิก บันทึกและปิด

การเรียกใช้งานที่บันทึกไว้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง Outlook ให้คลิก งาน แล้วดับเบิลคลิกที่งานที่คุณต้องการเรียกใช้

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มMicrosoft Access คลิกเรียกใช้การนำเข้า

 3. สลับกลับไปยังหน้าต่าง Access จากนั้น กด F5 เพื่อรีเฟรชบานหน้าต่างนำทาง

 4. ดับเบิลคลิกที่ตารางนำเข้าจะเปิดสมุดงานในมุมมองแผ่นข้อมูล

 5. ให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลและระเบียนทั้งหมดถูกนำเข้า และที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ

 6. คลิกขวาตารางที่นำเข้าในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด ตรวจทานชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูลอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

การลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server

เนื่อง จากข้อมูลถูกเก็บไว้ในตาราง เมื่อคุณลิงก์ไปยังตาราง หรือมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server, Access สร้างตารางใหม่ (มักจะเรียกว่าตารางที่ลิงก์) ที่สะท้อนโครงสร้างและเนื้อหาของวัตถุต้นฉบับ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูล ใน SQL Server หรือ ในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองแผ่นข้อมูลจากการเข้าถึง เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อมูลในตำแหน่งเดียวกันจะแสดงผลในอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่นเอาออก หรือเปลี่ยนคอลัมน์ คุณต้องทำได้ จากฐานข้อมูล SQL Server หรือโครงการ Access ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้น คุณไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลในตารางที่เชื่อมโยงในขณะที่คุณกำลังทำงานในการเข้าถึง

เตรียมการลิงก์

 1. ค้นหาฐานข้อมูล SQL Server ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

 2. ระบุตารางและมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ คุณสามารถลิงก์หลายวัตถุในการดำเนินการการลิงก์เดียว

 3. รีวิวข้อมูลต้นฉบับ และคำนึงถึงข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • Access สนับสนุนเกิน 255 เขตข้อมูลในตาราง ดังนั้นตารางที่ลิงก์จะรวมเฉพาะ 255 เขตข้อมูลของวัตถุคุณลิงก์ไปยัง

  • คอลัมน์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในวัตถุ SQL Server จะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

  • คุณจะไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ในตารางที่ลิงก์ในการเข้าถึง

 4. ระบุฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ ให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่ใด ๆ สร้างฐานข้อมูลเปล่า ใหม่ โดยคลิกที่แท็บไฟล์ จากนั้น บน แท็บใหม่ คลิกฐานข้อมูลเปล่า

 5. รีวิวตารางในฐานข้อมูล Access เมื่อคุณลิงก์ไปยังตาราง SQL Server หรือมุมมอง Access สร้างตารางที่ลิงก์ที่ มีชื่อเดียวกันเป็นวัตถุต้นฉบับ ถ้าใช้ ชื่อที่มีอยู่แล้ว Access จะผนวก "1" ได้ไปยังชื่อตารางที่ลิงก์ใหม่ — ตัวอย่างเช่น Contacts1 (ถ้า Contacts1 ยังใช้อยู่แล้ว Access จะสร้าง Contacts2 และอื่น ๆ)

 6. เมื่อต้องการเชื่อมโยงกับข้อมูล เปิดฐานข้อมูลปลายทาง

 7. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยงคลิกฐานข้อมูล ODBC

 8. คลิกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ แล้ว คลิ กตกลง

 9. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกไฟล์.dsn ที่คุณต้องการใช้ หรือคลิกสร้าง เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ใหม่

 10. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้แล้วไฟล์.dsn อยู่ คลิกไฟล์ในรายการ

  ฉันจำเป็นต้องสร้างไฟล์.dsn ใหม่

  หมายเหตุ: ขั้นตอนในกระบวนงานนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับคุณ โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. คลิกสร้าง เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ใหม่

   การสร้างใหม่ข้อมูลต้นฉบับตัวช่วยสร้างเริ่มต้น

  2. ในตัวช่วยสร้าง เลือกSQL Server ในรายการของโปรแกรมควบคุม แล้ว คลิ กถัดไป

  3. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์.dsn หรือคลิกเรียกดู เพื่อบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งอื่น

   หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์เขียนโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์.dsn

  4. คลิกถัดไป ตรวจทานข้อมูลสรุป นั้นแล้ว คลิกเสร็จสิ้น เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์สร้างข้อมูลต้นฉบับตัวช่วยสร้างใหม่

   สร้างแหล่งข้อมูลใหม่เพื่อ SQL Server ตัวช่วยสร้างเริ่มต้น

  5. ในตัวช่วยสร้าง พิมพ์คำอธิบายของแหล่งข้อมูลในกล่องคำอธิบาย ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็

  6. ภายใต้คุณต้องการเชื่อมต่อกับ SQL Server ใด ในกล่องServer พิมพ์ หรือเลือกชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ SQL Server ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และ แล้ว คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

  7. บนหน้านี้ของตัวช่วยสร้าง คุณอาจต้องการรับข้อมูลจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server เช่นว่าจะใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows NT หรือรับรองความถูกต้องของ SQL Server คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

  8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คุณอาจต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนฐานข้อมูลเริ่มต้นเพื่อ เลือกฐานข้อมูล SQL Server ที่คุณต้องการทำงานกับ นั้นแล้ว คลิกถัดไป

  9. คลิกเสร็จสิ้น ตรวจทานข้อมูลสรุป แล้ว คลิ กทดสอบแหล่งข้อมูล

  10. รีวิวผลลัพธ์ของการทดสอบ นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบSQL Server ODBC ข้อมูลต้นฉบับทดสอบ

   ถ้าการทดสอบประสบความสำเร็จ คลิกตกลง อีกครั้งเพื่อดำเนินการตัวช่วยสร้างการ หรือคลิกยกเลิก เพื่อกลับไปยังตัวช่วยสร้าง และเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

 11. คลิก ตกลง

  Access จะแสดงกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงตาราง

 12. ภายใต้ตาราง คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง แล้ว คลิ กตกลง

  1. ถ้ากล่องโต้ตอบเลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ปรากฏขึ้น Access ไม่สามารถกำหนดว่าเขตข้อมูลแต่ละแถวของข้อมูลต้นฉบับ ในกรณีนี้ เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายชุดของเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว แล้ว คลิ กตกลง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

เข้าถึงเสร็จสิ้นการดำเนินการการลิงก์ และแสดงตารางที่ลิงก์ใหม่หรือตารางในบานหน้าต่างนำทาง

สิ่งสำคัญ: แต่ละครั้งที่คุณเปิดตารางที่ลิงก์หรือวัตถุต้นฉบับ คุณเห็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงในนั้น อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทำให้วัตถุ SQL Server จะไม่แสดงโดยอัตโนมัติในตารางที่ลิงก์

อัปเดตการตารางที่ลิงก์ โดยใช้โครงสร้างวัตถุ SQL Server ล่าสุด

 1. คลิกขวาที่ตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละตารางที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดต หรือคลิก เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกตารางที่ลิงก์ทั้งหมด

 3. คลิก ตกลง

  ถ้าการปรับปรุงประสบความสำเร็จ Access แสดงข้อความให้ทราบ มิฉะนั้น Access แสดงข้อความ

 4. คลิกปิด เพื่อปิดตัวจัดการตารางที่ลิงก์

ด้านบนของหน้า

วิธีการที่ Access เห็นชนิดข้อมูล SQL Server

เนื่องจาก Access ชนิดข้อมูลแตกต่างจากชนิดข้อมูล SQL Server, Access ต้องกำหนดชนิดข้อมูลการเข้าถึงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้สำหรับแต่ละคอลัมน์ของแต่ละตาราง SQL Server หรือดูว่า คุณนำเข้า หรือลิงก์ไปยัง ตัวอย่าง SQL Server คอลัมน์ชนิดข้อมูลบิตจะถูกนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังเข้ากับชนิดข้อมูลใช่/ไม่ใช่ ตัวอย่างอื่น SQL Server คอลัมน์ของชนิดข้อมูลnvarchar(255) (หรือเล็กลง) จะนำเข้า หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลชนิดข้อความแต่คอลัมน์ของชนิดข้อมูลnvarchar(256) (หรือมากกว่า) จะถูกนำเข้าเป็นเขตข้อมูลที่มีการเข้าถึงบันทึก หลังจากทำให้เสร็จสมบูรณ์ของการนำเข้า หรือเชื่อมโยงการดำเนินการ คุณสามารถเปิดตารางในมุมมองออกแบบ และยืนยันการเข้าถึงที่กำหนดให้กับเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลที่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางที่นำเข้า อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางที่เชื่อมโยง ยกเว้น โดยการเปลี่ยนแปลง ในฐานข้อมูล SQL Server เอง หรือ ในโครงการ Access ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูล SQL Server หลัก คอลัมน์ที่สอง และสามแสดงวิธีการที่ Access แปลแต่ละชนิด

ชนิดข้อมูล SQL Server

ชนิดข้อมูล access

ขนาดเขตข้อมูล access

รุ่น

ข้อความ

255

ไบนารี ( ขนาดเขตข้อมูล )

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

บิต

ใช่/ไม่ใช่

char ( ขนาดเขตข้อมูล )อยู่ที่ไหนขนาดเขตข้อมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

char ( ขนาดเขตข้อมูล )ซึ่งมีค่ามากกว่า 255 ขนาดเขตข้อมูล

บันทึกช่วยจำ

datetime

วันที่/เวลา

ทศนิยม ( ความแม่นยำ , มาตราส่วน )

จำนวน

ทศนิยม (Accessความแม่นยำและมาตราส่วนคุณสมบัติตรงกับความแม่นยำของ SQL Server และมาตราส่วน)

ลอย

จำนวน

Double

รูปภาพ

วัตถุ OLE

ฟังก์ชัน int

จำนวน

Long Integer

เงิน

สกุลเงิน

nchar ( ขนาดเขตข้อมูล )อยู่ที่ไหนขนาดเขตข้อมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

nchar ( ขนาดเขตข้อมูล )ซึ่งมีค่ามากกว่า 255 ขนาดเขตข้อมูล

บันทึกช่วยจำ

ntext

บันทึกช่วยจำ

เป็นตัวเลข ( ความแม่นยำ , มาตราส่วน )

จำนวน

ทศนิยม (Accessความแม่นยำและมาตราส่วนคุณสมบัติตรงกับความแม่นยำของ SQL Server และมาตราส่วน)

nvarchar ( ขนาดเขตข้อมูล )อยู่ที่ไหนขนาดเขตข้อมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

nvarchar ( ขนาดเขตข้อมูล )ซึ่งมีค่ามากกว่า 255 ขนาดเขตข้อมูล

บันทึกช่วยจำ

nvarchar (max)

บันทึกช่วยจำ

จำนวนจริง

จำนวน

Single

smalldatetime

วันที่/เวลา

smallint

จำนวน

จำนวนเต็ม

smallmoney

สกุลเงิน

สามารถ

ข้อความ

255

text

บันทึกช่วยจำ

บันทึกเวลา

ไบนารี

8

tinyint

จำนวน

Byte

uniqueidentifier

จำนวน

ID การจำลองแบบ

varbinary

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

varbinary (max)

วัตถุ OLE

varchar ( ขนาดเขตข้อมูล )อยู่ที่ไหนขนาดเขตข้อมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

varchar ( ขนาดเขตข้อมูล), ซึ่งมีค่ามากกว่า 255 ขนาดเขตข้อมูล

บันทึกช่วยจำ

varchar (max)

บันทึกช่วยจำ

xml

บันทึกช่วยจำ

ด้านบนของหน้า

ถ้าหน่วยงานหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้ Microsoft SQL Server เพื่อจัดเก็บข้อมูล คุณอาจพบกับสถานการณ์ที่คุณต้องการทำงานกับข้อมูล SQL Server ในMicrosoft Office Access 2007 บางส่วน

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ SQL Server และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เยี่ยมชมหน้าแรกของ Microsoft SQL Server ติดตามลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

คุณสามารถนำข้อมูลจากวัตถุ SQL Server (ตารางหรือมุมมอง) ไปยังOffice Access 2007 ในที่ใดที่หนึ่งในสองวิธีได้แก่ ด้วยการนำเข้า หรือ ด้วยการเชื่อมโยงได้ ถ้าคุณนำเข้าข้อมูล คุณคัดลอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access ของคุณ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อมาที่คุณทำไปยังข้อมูลใน Access จะไม่แสดงผลในฐานข้อมูล SQL Server ในทำนองเดียวกัน ต่อมาเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตาราง SQL Server หรือมุมมองจะไม่ปรากฏอยู่ในตาราง Access ด้วยความคมชัด ถ้าคุณลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server ยังคงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ SQL Server และ Access ยังคงการเชื่อมต่อกับข้อมูลนั้น เปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อมาที่คุณทำไปยังข้อมูลใน Access จะแสดงให้เห็นในข้อมูล SQL Server และเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับฐานข้อมูล SQL Server จะปรากฏอยู่ในตารางที่ลิงก์ใน Access

บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนทั้ง สำหรับการนำเข้า และเชื่อมโยงข้อมูล SQL Server ลงในAccess 2007

นำเข้าข้อมูล SQL Server

นำเข้าข้อมูล SQL Server สร้างสำเนาของข้อมูลในฐานข้อมูล Access ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า คุณระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการคัดลอก

การดำเนินการนำเข้าสร้างตารางใน Access แล้ว คัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server ลงในตาราง Access ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางและวิธีการกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

ที่ส่วนท้ายของการดำเนินการนำเข้า คุณสามารถเลือกการบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการนำเข้าเป็นสเปค ข้อกำหนดของการนำเข้าช่วยให้คุณสามารถทำซ้ำการดำเนินการนำเข้าในอนาคต โดยไม่ต้องผ่านตัวช่วยนำเข้าแต่ละครั้งที่ขั้นตอน

สถานการณ์สมมติทั่วไปสำหรับการนำเข้าตาราง SQL Server ลงใน Access

โดยทั่วไปแล้ว คุณนำเข้าข้อมูล SQL Server ลงในฐานข้อมูล Access เหตุผลต่อไปนี้:

 • คุณต้องการย้ายข้อมูล SQL Server ไปยังฐานข้อมูล Access อย่างถาวรเนื่องจากคุณไม่ต้องใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server ของคุณ คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงใน Access และลบจากฐานข้อมูล SQL Server

 • หน่วยงานหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้การเข้าถึง แต่ในบางครั้งคุณกำลังชี้ไปยังฐานข้อมูล SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องที่ผสานกับหนึ่งในฐานข้อมูล Access ของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการนำเข้าข้อมูล SQL Server ลงในฐานข้อมูล Access

เตรียมสำหรับการดำเนินการนำเข้า

 1. ค้นหาฐานข้อมูล SQL Server ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก ติดต่อผู้ดูแลระบบของฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ

 2. ระบุตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการคัดลอกไปยังฐานข้อมูล Access คุณสามารถนำเข้าหลายวัตถุในการดำเนินการนำเข้าเดียว

 3. รีวิวข้อมูลต้นฉบับ และคำนึงถึงข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • Access สนับสนุนเกิน 255 เขตข้อมูลในตาราง เพื่อเข้าถึงคอลัมน์ 255 แรกเท่านั้นที่นำเข้า

  • ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access เป็น 2 กิกะไบต์ ลบช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ ถ้าฐานข้อมูล SQL Server ประกอบด้วยหลายตารางขนาดใหญ่ คุณอาจไม่สามารถนำเข้าลงในไฟล์.accdb เดียวทั้งหมด ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการพิจารณาการลิงก์ข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access ของคุณแทน

  • Access สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เกี่ยวข้องที่ส่วนท้ายของการดำเนินการนำเข้าโดยอัตโนมัติ คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่าง ๆ ที่หลากหลายใหม่ และที่มีอยู่โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บความสัมพันธ์ ด้วยตนเอง เมื่อต้องการแสดงแท็บความสัมพันธ์:
   บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกความสัมพันธ์ รายการย่อ/ขยาย

 4. ระบุฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล SQL Server

  ให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่ใด ๆ สร้างฐานข้อมูลเปล่า โดยการคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิกสร้าง

 5. รีวิวตาราง ถ้ามี ในฐานข้อมูล Access

  การดำเนินการนำเข้าสร้างตารางที่ มีชื่อเดียวกันเป็นวัตถุ SQL Server ถ้าใช้ ชื่อที่มีอยู่แล้ว Access ผนวก "1" ชื่อตารางใหม่ — ตัวอย่างเช่น Contacts1 (ถ้า Contacts1 ยังใช้อยู่แล้ว Access จะสร้าง Contacts2 และอื่น ๆ)

  หมายเหตุ: Access เขียนทับตารางในฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการนำเข้าไม่เคย และคุณไม่สามารถผนวกข้อมูล SQL Server ไปยังตารางที่มีอยู่

นำเข้าข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง

  บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าคลิกเพิ่มเติม

 2. คลิกฐานข้อมูล ODBC รูปปุ่ม

 3. คลิกนำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้ว คลิ กตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ถ้าไฟล์.dsn ที่คุณต้องการใช้แล้วแล้ว คลิกไฟล์ในรายการ

  ฉันจำเป็นต้องสร้างไฟล์.dsn ใหม่

  หมายเหตุ: ขั้นตอนในกระบวนงานนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับคุณ โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. คลิกสร้าง เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ใหม่
   การสร้างใหม่ข้อมูลต้นฉบับตัวช่วยสร้างเริ่มต้น

  2. ในตัวช่วยสร้าง เลือกSQL Server ในรายการของโปรแกรมควบคุม แล้ว คลิ กถัดไป

  3. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์.dsn หรือคลิกเรียกดู เพื่อบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งอื่น

   หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์เขียนโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์.dsn

  4. คลิกถัดไป ตรวจทานข้อมูลสรุป แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้าง
   สร้างแหล่งข้อมูลใหม่เพื่อ SQL Server ตัวช่วยสร้างเริ่มต้น

  5. ในตัวช่วยสร้าง พิมพ์คำอธิบายของแหล่งข้อมูลในกล่องคำอธิบาย ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็

  6. ภายใต้คุณต้องการเชื่อมต่อกับ SQL Server ใด ในกล่องServer พิมพ์ หรือเลือกชื่อของ SQL Server ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และ แล้ว คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

  7. บนหน้านี้ของตัวช่วยสร้าง คุณอาจต้องการรับข้อมูลจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server เช่นการระบุว่าจะใช้การรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows NT หรือรับรองความถูกต้องของ SQL Server คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

  8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คุณอาจต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server ก่อน ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนฐานข้อมูลเริ่มต้นเมื่อต้องการ แล้ว เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการทำงานกับ แล้ว คลิ กถัดไป

  9. คลิกเสร็จสิ้น ตรวจทานข้อมูลสรุป แล้ว คลิ กทดสอบแหล่งข้อมูล

  10. รีวิวผลลัพธ์ของการทดสอบ นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบSQL Server ODBC ข้อมูลต้นฉบับทดสอบ

   ถ้าการทดสอบประสบความสำเร็จ คลิกตกลง อีกครั้งเพื่อดำเนินการตัวช่วยสร้างการ หรือคลิกยกเลิก เพื่อกลับไปยังตัวช่วยสร้าง และทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ

 5. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

  Access จะแสดงกล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ

 6. ภายใต้ตาราง คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการนำเข้า แล้ว คลิ กตกลง

 7. ถ้ากล่องโต้ตอบเลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ปรากฏขึ้น Access ไม่สามารถกำหนดว่าเขตข้อมูลแต่ละแถวของวัตถุใด ๆ ในกรณีนี้ เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายชุดของเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว แล้ว คลิ กตกลง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

Access นำเข้าข้อมูล ถ้าคุณวางแผนที่จะทำซ้ำการดำเนินการนำเข้าในภายหลัง คุณสามารถบันทึกขั้นตอนนำเข้าเป็นสเปคการนำเข้า และเรียกขั้นตอนการนำเข้าเดียวกันในภายหลังได้อย่างง่ายดาย ไปส่วนถัดไปของบทความนี้เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์นั้น ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกรายละเอียดของการนำเข้าข้อมูลจำเพาะ คลิกปิด ภายใต้บันทึกขั้นตอนการนำเข้า ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล ODBC เข้าถึงการดำเนินการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ และแสดงตารางใหม่หรือตารางในบานหน้าต่างนำทาง

บันทึกขั้นตอนนำเข้าเป็นสเปค

 1. ภายใต้บันทึกขั้นตอนการนำเข้า ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล ODBC เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกขั้นตอนการนำเข้า

  ชุดของตัวควบคุมเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อสำหรับสเปคนำเข้า

 3. พิมพ์คำอธิบายในกล่องคำอธิบาย ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็

 4. ถ้าคุณต้องการดำเนินการนี้ในช่วงเวลาที่แน่นอน (เช่นรายสัปดาห์หรือรายเดือน), เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างงาน Outlook ซึ่งสร้างงานในMicrosoft Office Outlook 2007 ที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้สเปค

 5. คลิก บันทึกการนำเข้า

กำหนดค่างาน Outlook

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างงาน Outlook ในกระบวนงานก่อนหน้า Access Office Outlook 2007 เริ่มต้น และแสดงงานใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่างาน

หมายเหตุ: ถ้า Outlook ไม่ได้ติดตั้ง Access แสดงข้อผิดพลาด ถ้า Outlook ไม่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า Outlook เริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า Outlook

 1. ในหน้าต่างงาน Outlook รีวิว และปรับเปลี่ยนการตั้งค่างาน เช่นวันครบกำหนด และตัวเตือน

  เมื่อต้องการทำงานเป็นกิจวัตร คลิกกิจวัตร และกรอกข้อมูลที่เหมาะสม

  รูปนี้แสดง task scheduler ด้วยการตั้งค่าบางอย่างทั่วไป

  ตัวจัดกำหนดการของงาน Outlook

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกำหนดการงาน Outlook ดูบทความจัดกำหนดการการนำเข้า หรือส่งออก

 2. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่างานใน Outlook บนแท็บงาน ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด

การเรียกใช้งานที่บันทึกไว้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง Outlook ให้คลิก งาน แล้วดับเบิลคลิกที่งานที่คุณต้องการเรียกใช้

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มMicrosoft Office Access คลิกเรียกใช้การนำเข้า รูปปุ่ม

 3. สลับกลับไปยังหน้าต่าง Access จากนั้น กด F5 เพื่อรีเฟรชบานหน้าต่างนำทาง

 4. ดับเบิลคลิกที่ตารางนำเข้าจะเปิดสมุดงานในมุมมองแผ่นข้อมูล

 5. ให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลและระเบียนทั้งหมดถูกนำเข้า และที่มีข้อผิดพลาดใด ๆ

 6. คลิกขวาตารางที่นำเข้าในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด ตรวจทานชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูลอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

การลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server

ลิงก์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยไม่ต้องการนำเข้าข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้คุณสามารถดู และแก้ไขข้อมูลล่าสุดทั้ง ในฐานข้อมูล SQL Server และ ในฐานข้อมูล Access ของคุณโดยไม่ต้องการสร้าง และการรักษาสำเนาของข้อมูลใน Access ถ้าคุณไม่ต้องการคัดลอกข้อมูล SQL Server ลงในฐานข้อมูล Access ของคุณ แต่แทน ที่คุณต้องการเรียกใช้แบบสอบถาม และสร้างรายงานที่ยึดตามข้อมูล คุณควรเชื่อมโยงแทนที่ จะนำเข้า

เมื่อคุณลิงก์ไปยังตาราง หรือมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server, Access สร้างตารางใหม่ (บ่อยหรือที่เรียกว่าตารางที่ลิงก์) ที่สะท้อนโครงสร้างและเนื้อหาของวัตถุต้นฉบับ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใน SQL Server หรือ ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มจากภายใน Access เปลี่ยนแปลงที่คุณทำไปยังข้อมูลในสถานที่หนึ่งจะแสดงผลในอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่นเอาออก หรือเปลี่ยนคอลัมน์ คุณต้องทำได้จากภายในฐานข้อมูล SQL Server หรือจากภายใน Access โครงการที่ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้น คุณไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลในตารางที่เชื่อมโยงในขณะที่ทำงานในการเข้าถึง

ถ้าฐานข้อมูล SQL Server ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก คุณควรเลือกการเชื่อมโยงไปเหนือ นำเข้าได้เนื่องจากฐานข้อมูล Access ที่มีขนาดสูงสุด 2 กิกะไบต์ (ลบช่องว่างจำเป็นสำหรับระบบวัตถุ) นำเข้าตารางขนาดใหญ่มากหรือมุมมองอาจทำให้คุณเกินขีดจำกัด ในขณะที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลไม่ได้เพิ่มขนาดมากน้อยเพียงใดไปยังฐานข้อมูล Access ของคุณ

สถานการณ์สมมติทั่วไปสำหรับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูล SQL Server

โดยทั่วไปแล้ว คุณลิงก์ไปยังตาราง SQL Server หรือมุมมองจากฐานข้อมูล Access เหตุผลต่อไปนี้:

 • หน่วยงานหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณใช้การเข้าถึงสำหรับการรายงาน และทำคิวรี และใช้ SQL Server สำหรับจัดเก็บข้อมูล แต่ละคนสามารถสร้างตาราง SQL Server และมุมมองสำหรับการจัดเก็บส่วนกลาง แต่มักจะต้องนำข้อมูลนี้ลงในโปรแกรมเดสก์ท็อปเพื่อรวมและการรายงาน ลิงก์ไปเป็นตัวเลือกเหมาะสม เนื่องจากจะอนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งฐานข้อมูล SQL Server และฐานข้อมูล Access เพื่อเพิ่ม และอัปเดตข้อมูล และเพื่อดู และทำงานกับข้อมูลล่าสุดเสมอ

 • คุณเป็นผู้ใช้เข้าถึงที่เพิ่ง เริ่มใช้ SQL Server คุณโยกย้ายหลายของฐานข้อมูลของคุณไปยัง SQL Server และตารางในฐานข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ ตารางที่ลิงก์ จากนี้ แทนที่จะสร้างตาราง Access คุณจะสร้างตารางและมุมมองใน SQL Server และลิงก์เหล่านั้นจากฐานข้อมูล Access ของคุณ

 • คุณต้องการเก็บข้อมูลของคุณใน SQL Server แต่คุณต้องการทำงานกับข้อมูลล่าสุดภายใน Access เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม และพิมพ์รายงานที่คุณออกแบบใน Access

เตรียมการลิงก์ไปยังตาราง SQL Server

 1. ค้นหาฐานข้อมูล SQL Server ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

 2. ระบุตารางและมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ คุณสามารถลิงก์หลายวัตถุในการดำเนินการการลิงก์เดียว

 3. รีวิวข้อมูลต้นฉบับ และคำนึงถึงข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • Access สนับสนุนเกิน 255 เขตข้อมูลในตาราง ดังนั้นตารางที่ลิงก์จะรวมเฉพาะ 255 เขตข้อมูลของวัตถุคุณลิงก์ไปยัง

  • คอลัมน์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในวัตถุ SQL Server จะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

  • คุณจะไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ในตารางที่ลิงก์ในการเข้าถึง

 4. ระบุฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ ให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่ใด ๆ สร้างฐานข้อมูลเปล่า ใหม่ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กใหม่

 5. รีวิวตารางในฐานข้อมูล Access เมื่อคุณลิงก์ไปยังตาราง SQL Server หรือมุมมอง Access สร้างตารางที่ลิงก์ที่ มีชื่อเดียวกันเป็นวัตถุต้นฉบับ ถ้าใช้ ชื่อที่มีอยู่แล้ว Access จะผนวก "1" ได้ไปยังชื่อตารางที่ลิงก์ใหม่ — ตัวอย่างเช่น Contacts1 (ถ้า Contacts1 ยังใช้อยู่แล้ว Access จะสร้าง Contacts2 และอื่น ๆ)

ลิงก์ไปยังข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง

 2. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าคลิกเพิ่มเติม

 3. คลิกฐานข้อมูล ODBC

 4. คลิกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ แล้ว คลิ กตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกไฟล์.dsn ที่คุณต้องการใช้ หรือคลิกสร้าง เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ใหม่

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้แล้วไฟล์.dsn อยู่ คลิกไฟล์ในรายการ

  ฉันจำเป็นต้องสร้างไฟล์.dsn ใหม่

  หมายเหตุ: ขั้นตอนในกระบวนงานนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับคุณ โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. คลิกสร้าง เพื่อสร้างชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ใหม่
   การสร้างใหม่ข้อมูลต้นฉบับตัวช่วยสร้างเริ่มต้น

  2. ในตัวช่วยสร้าง เลือกSQL Server ในรายการของโปรแกรมควบคุม แล้ว คลิ กถัดไป

  3. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์.dsn หรือคลิกเรียกดู เพื่อบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งอื่น

   หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์เขียนโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์.dsn

  4. คลิกถัดไป ตรวจทานข้อมูลสรุป นั้นแล้ว คลิกเสร็จสิ้น เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์สร้างข้อมูลต้นฉบับตัวช่วยสร้างใหม่
   สร้างแหล่งข้อมูลใหม่เพื่อ SQL Server ตัวช่วยสร้างเริ่มต้น

  5. ในตัวช่วยสร้าง พิมพ์คำอธิบายของแหล่งข้อมูลในกล่องคำอธิบาย ขั้นตอนนี้หรือไม่ก็

  6. ภายใต้คุณต้องการเชื่อมต่อกับ SQL Server ใด ในกล่องServer พิมพ์ หรือเลือกชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ SQL Server ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และ แล้ว คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

  7. บนหน้านี้ของตัวช่วยสร้าง คุณอาจต้องการรับข้อมูลจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server เช่นว่าจะใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows NT หรือรับรองความถูกต้องของ SQL Server คลิกถัดไป เพื่อดำเนินการ

  8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คุณอาจต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนฐานข้อมูลเริ่มต้นเพื่อ เลือกฐานข้อมูล SQL Server ที่คุณต้องการทำงานกับ นั้นแล้ว คลิกถัดไป

  9. คลิกเสร็จสิ้น ตรวจทานข้อมูลสรุป แล้ว คลิ กทดสอบแหล่งข้อมูล

  10. รีวิวผลลัพธ์ของการทดสอบ นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบSQL Server ODBC ข้อมูลต้นฉบับทดสอบ

   ถ้าการทดสอบประสบความสำเร็จ คลิกตกลง อีกครั้งเพื่อดำเนินการตัวช่วยสร้างการ หรือคลิกยกเลิก เพื่อกลับไปยังตัวช่วยสร้าง และทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ

 7. คลิกตกลง
  Access จะแสดงกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงตาราง

 8. ภายใต้ตาราง คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง แล้ว คลิ กตกลง

 9. ถ้ากล่องโต้ตอบเลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ปรากฏขึ้น Access ไม่สามารถกำหนดว่าเขตข้อมูลแต่ละแถวของข้อมูลต้นฉบับ ในกรณีนี้ เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายชุดของเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว แล้ว คลิ กตกลง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

เข้าถึงการดำเนินการการลิงก์เสร็จสมบูรณ์ และแสดงตารางที่ลิงก์ใหม่หรือตารางในบานหน้าต่างนำทาง

สิ่งสำคัญ: แต่ละครั้งที่คุณเปิดตารางที่ลิงก์หรือวัตถุต้นฉบับ คุณเห็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงในนั้น อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทำให้วัตถุ SQL Server จะไม่แสดงโดยอัตโนมัติในตารางที่ลิงก์


เมื่อต้องการปรับปรุงตารางที่ลิงก์ โดยใช้โครงสร้างวัตถุ SQL Server ล่าสุด:

 1. คลิกขวาที่ตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละตารางที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดต หรือคลิก เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกตารางที่ลิงก์ทั้งหมด

 3. คลิก ตกลง

  ถ้าการปรับปรุงประสบความสำเร็จ Access แสดงข้อความให้ทราบ มิฉะนั้น Access แสดงข้อผิดพลาด

 4. คลิกปิด เพื่อปิดตัวจัดการตารางที่ลิงก์

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้วิธีการที่ Access แปลชนิดข้อมูล SQL Server

เนื่องจาก Access ชนิดข้อมูลแตกต่างจากชนิดข้อมูล SQL Server, Access ต้องกำหนดชนิดข้อมูลการเข้าถึงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้สำหรับแต่ละคอลัมน์ของแต่ละตาราง SQL Server หรือดูว่า คุณนำเข้า หรือลิงก์ไปยัง ตัวอย่าง SQL Server คอลัมน์ชนิดข้อมูลบิตจะถูกนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังเข้ากับชนิดข้อมูลใช่/ไม่ใช่ เป็นอย่างอื่น คอลัมน์ของข้อมูล SQL Server ให้พิมพ์nvarchar(255) (หรือเล็กลง) จะถูกนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยัง Access ด้วยชนิดข้อมูลแบบข้อความแต่คอลัมน์ของnvarcharชนิดข้อมูล(256) (หรือมากกว่า) จะนำเข้าเป็นเขตข้อมูลที่มีการเข้าถึงบันทึก หลังจากดำเนินการนำเข้า หรือเชื่อมโยงการดำเนินการ คุณควรเปิดตารางในมุมมองออกแบบ และยืนยันการเข้าถึงที่กำหนดให้กับเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลที่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางที่นำเข้า อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางที่เชื่อมโยง ยกเว้น ในฐานข้อมูล SQL Server หรือ ในโครงการ Access ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูล SQL Server หลัก คอลัมน์ที่สอง และสามแสดงวิธีการที่ Access แปลแต่ละชนิด

ชนิดข้อมูล SQL Server

ชนิดข้อมูล access

ขนาดเขตข้อมูล access

รุ่น

ข้อความ

255

ไบนารี ( ขนาดเขตข้อมูล )

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

บิต

ใช่/ไม่ใช่

char ( ขนาดเขตข้อมูล )อยู่ที่ไหนขนาดเขตข้อมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

char ( ขนาดเขตข้อมูล )ซึ่งมีค่ามากกว่า 255 ขนาดเขตข้อมูล

บันทึกช่วยจำ

datetime

วันที่/เวลา

ทศนิยม ( ความแม่นยำ , มาตราส่วน )

จำนวน

ทศนิยม (Accessความแม่นยำและมาตราส่วนคุณสมบัติตรงกับความแม่นยำของ SQL Server และมาตราส่วน)

ลอย

จำนวน

Double

รูปภาพ

วัตถุ OLE

ฟังก์ชัน int

จำนวน

Long Integer

เงิน

สกุลเงิน

nchar ( ขนาดเขตข้อมูล )อยู่ที่ไหนขนาดเขตข้อมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

nchar ( ขนาดเขตข้อมูล )ซึ่งมีค่ามากกว่า 255 ขนาดเขตข้อมูล

บันทึกช่วยจำ

ntext

บันทึกช่วยจำ

เป็นตัวเลข ( ความแม่นยำ , มาตราส่วน )

จำนวน

ทศนิยม (Accessความแม่นยำและมาตราส่วนคุณสมบัติตรงกับความแม่นยำของ SQL Server และมาตราส่วน)

nvarchar ( ขนาดเขตข้อมูล )อยู่ที่ไหนขนาดเขตข้อมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

nvarchar ( ขนาดเขตข้อมูล )ซึ่งมีค่ามากกว่า 255 ขนาดเขตข้อมูล

บันทึกช่วยจำ

nvarchar (MAX)

บันทึกช่วยจำ

จำนวนจริง

จำนวน

Single

smalldatetime

วันที่/เวลา

smallint

จำนวน

จำนวนเต็ม

smallmoney

สกุลเงิน

สามารถ

ข้อความ

255

text

บันทึกช่วยจำ

บันทึกเวลา

ไบนารี

8

tinyint

จำนวน

Byte

uniqueidentifier

จำนวน

ID การจำลองแบบ

varbinary

ไบนารี

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

varbinary (MAX)

วัตถุ OLE

varchar ( ขนาดเขตข้อมูล )อยู่ที่ไหนขนาดเขตข้อมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 255

ข้อความ

เท่ากับขนาดเขตข้อมูลของ SQL Server

varchar ( ขนาดเขตข้อมูล), ซึ่งมีค่ามากกว่า 255 ขนาดเขตข้อมูล

บันทึกช่วยจำ

varchar (MAX)

บันทึกช่วยจำ

xml

บันทึกช่วยจำ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×