Office

ลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจาก Microsoft Graph

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถนำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจาก Microsoft Graph ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความสัมพันธ์ของ Office ๓๖๕ที่มีประโยชน์ในการรับ inferences และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มและองค์กร ด้วยข้อมูลนี้คุณสามารถเพิ่มความฉลาดและประสิทธิภาพการทำงานของโซลูชัน Access ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่Microsoft Graph

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังข้อมูล Access จะสร้างการเชื่อมต่อแบบสองทางที่ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Access และ Microsoft Graph

 • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล Access จะสร้างสำเนาข้อมูลแบบครั้งเดียวและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Access หรือ Microsoft Graph จะไม่ถูกซิงโครไนซ์

ภาพรวมของการเข้าถึงการเชื่อมต่อกับ Microsoft Graph

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ความสามารถในการลิงก์ไปยังหรือนำเข้าข้อมูลจาก Microsoft Graph จะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก Office ๓๖๕เท่านั้น

Microsoft Graph คืออะไร

Microsoft Graph จะเชื่อมต่อจุดระหว่างแอปและบริการต่างๆของ Office ๓๖๕ด้วยการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่แตกต่างกัน (ผู้ใช้กลุ่มข้อความผู้ติดต่อการสนทนางานไฟล์และอื่นๆ) ลงในชุดของความสัมพันธ์ ตัวอย่างของความสัมพันธ์ได้แก่ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้จัดการปัจจุบันของผู้ใช้จะได้รับการกล่าวถึงในการสนทนาหลายรายการหรือเอกสารของผู้ใช้ที่เป็นผู้ร่วมงานกับผู้ร่วมงานหลายคนในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา

คำว่า "graph" เป็นคำที่ใช้ในการแสดงถึงเครือข่ายสังคมของข้อมูล Microsoft Graph เป็นเครือข่ายของการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมและข้อมูลใน Office ๓๖๕ ค่าของเครือข่ายใดๆที่เติบโตตามจำนวนการเชื่อมต่อ ใน Microsoft Graph การเชื่อมต่อเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่และสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ

คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากตาราง Microsoft Graph ทำการดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาและเพิ่ม smartness และประสิทธิผลของโซลูชันฐานข้อมูล Access ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถค้นหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและเพิ่มเป็นลิงก์อีเมลไปยังรายงานหรือส่งรายงานในอีเมลไปยังกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ต้องการให้สิ่งต่างๆ ราบรื่นขึ้นใช่ไหม ให้ทำการเตรียมพร้อมต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะลิงก์หรือนำเข้า:

 • ข้อมูล Microsoft Graph จะยึดตามบัญชีของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ ในครั้งแรกที่คุณใช้ Microsoft Graph คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ Office ๓๖๕

 • พิจารณาจำนวนคอลัมน์ในแต่ละตารางหรือมุมมอง access ไม่สนับสนุนเขตข้อมูล๒๕๕มากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลในตารางเพื่อให้สามารถเข้าถึงลิงก์หรือนำเข้าเฉพาะคอลัมน์๒๕๕แรกเท่านั้น

 • กำหนดจำนวนรวมของข้อมูลที่กำลังนำเข้า ขนาดสูงสุดของฐานข้อมูล Access คือ2กิกะไบต์ที่ลบช่องว่างที่จำเป็นสำหรับวัตถุของระบบ Microsoft Graph มีตารางขนาดใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลานานในการโหลดและคุณอาจไม่สามารถนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดลงในฐานข้อมูล Access เดียวได้ ใช้พารามิเตอร์คิวรีของ Microsoft Graphเพื่อลดจำนวนของข้อมูลที่ถูกลิงก์

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Access และข้อมูลการเชื่อมต่อที่มีโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่น่าเชื่อถือและรหัสผ่านของฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การตั้ดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ และ การเข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล

 • วางแผนสำหรับการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติม เข้าถึงการเชื่อมโยงไปยังหรือนำเข้าตารางที่เลือกและชุดย่อยที่ถูกกรองในตัวแบบข้อมูล Microsoft Graph คุณอาจต้องการสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติมระหว่างตารางใหม่และตารางที่มีอยู่ด้วยตนเองโดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไรแล้วสร้างแก้ไขหรือลบความสัมพันธ์

เริ่มต้นใช้งาน

 1. เลือกข้อมูลภายนอก>แหล่งข้อมูลใหม่>จาก Online Services >จาก Microsoft Graph

 2. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Office ๓๖๕ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเข้า ให้เลือก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการลิงก์ ให้เลือก ลิงก์ข้อมูลต้นฉบับโดยการสร้างตารางที่ลิงก์

 4. เลือก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงตารางหรือวัตถุนำเข้าภายใต้ตารางให้เลือกแต่ละตารางที่คุณต้องการลิงก์ไปยังหรือนำเข้าจากแล้วคลิกตกลง

  รายการของตัวกรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กรองผลลัพธ์ของลิงก์โดยใช้พารามิเตอร์แบบสอบถามของ Microsoft Graph

การจัดทำลิงก์ไปยังและนำเข้าจาก Microsoft Graph อาจส่งคืนเป็นข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะกับ กลุ่ม และ ผู้ใช้ ในองค์กรขนาดใหญ่ เมื่อคุณลิงก์ ให้พิจารณาใช้พารามิเตอร์แบบสอบถาม Microsoft Graph ต่อไปนี้เพื่อกรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะดึงข้อมูล:

 • $top    ค้นหาชุดระเบียนที่จำกัดตามจำนวน เช่น 25 แถวแรก

  หมายเหตุ    เราขอแนะนำเป็นแนวทางปฏิบัติให้ใช้พารามิเตอร์แบบสอบถาม $top=n ก่อนเพื่อส่งคืนข้อมูลจำนวนน้อย จากนั้นจึงทำความคุ้นเคยกับเขตข้อมูลและค่า

 • $filter    กรองจำนวนแถวตามนิพจน์

 • $select   ส่งคืนเฉพาะคอลัมน์ที่คุณระบุ แต่ Access จะส่งคืนเป็น ID เขตข้อมูลเสมอ

โปรดทราบว่า Access Microsoft Graph รองรับเฉพาะเซตย่อยของนิพจน์ ไวยากรณ์ และคอลัมน์เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนและสำหรับการอัปเดตล่าสุด โปรดดู ใช้พารามิเตอร์แบบสอบถามเพื่อกำหนดการตอบสนองเองชนิดของทรัพยากรผู้ใช้ และ ชนิดของทรัพยากรกลุ่ม

 1. ในกล่องโต้ตอบ กรองผลลัพธ์ ให้ป้อนพารามิเตอร์แบบสอบถาม Microsoft Graph ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง กลุ่ม และ ผู้ใช้ แต่คุณสามารถสร้างตัวกรองที่คล้ายกันสำหรับตารางอื่นๆ ได้

  $top=10
  $filter=securityEnabled eq false
  $filter=startswith(displayName, 'M')
  $filter=startswith(mailNickname, 'S')
  $filter=startswith(mail,'S') or startswith(mail,'T')
  $filter=startswith(mail, 'B') & $select=mail
  $select=mail,mailEnabled,mailNickname
  $select=classification,displayName
  $top=50
  $filter=startswith(givenName,'J') 
  $filter=startswith(givenName, 'B') & $top=3
  $filter=accountEnabled eq false
  $filter=startswith(jobTitle,'SENIOR')
  $filter=usageLocation eq 'GB' or usageLocation eq 'RU'
  $filter=userType eq 'Member'
  $select=displayName,mail,surname,postalCode
  $select=givenName,jobTitle,mobilePhone
 2. เลือก ตกลง

ผลลัพธ์

เมื่อการดำเนินการเชื่อมโยงหรือการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์แล้วตารางจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทางที่มีชื่อเดียวกันกับตาราง Microsoft Graph ในระหว่างการดำเนินการนำเข้าถ้ามีการใช้ชื่อนั้นอยู่แล้ว Access จะผนวก "1" ไปยังชื่อตารางใหม่ ในระหว่างการดำเนินการเชื่อมโยงถ้าชื่อนั้นมีการใช้งานอยู่แล้ว Access จะผนวก "1" ไปยังชื่อตารางใหม่แต่ก็ต่อเมื่อมีการนำตัวกรองอื่นไปใช้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตารางให้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นได้ตลอดเวลา

ตารางที่มีคำนำหน้า "ของฉัน" จะส่งกลับข้อมูลโดยยึดตามใครคือผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ปัจจุบัน

คุณสามารถอัปเดตผู้ติดต่อ Outlook ของฉันได้แต่ตาราง Microsoft Graph อื่นๆทั้งหมดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ในการดำเนินการนำเข้า Access จะไม่เขียนทับตารางในฐานข้อมูล แม้ว่าคุณจะไม่สามารถผนวก Microsoft Graph ลงในตารางที่มีอยู่ได้โดยตรงคุณสามารถสร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลเพื่อผนวกข้อมูลหลังจากที่คุณได้นำเข้าข้อมูลจากตารางที่คล้ายกัน

ในการดำเนินการลิงก์ถ้าคอลัมน์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในตาราง Microsoft Graph พวกเขาจะยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดู URL ของ Microsoft Graph รวมถึงพารามิเตอร์แบบสอบถามให้โฮเวอร์เหนือตารางในบานหน้าต่างนำทางของ Access

การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์แบบสอบถามของ Microsoft Graph ที่มีอยู่

ถ้าคุณมีตารางที่มีการเชื่อมโยงที่มีอยู่แล้วซึ่งมีพารามิเตอร์คิวรีคุณสามารถเปลี่ยนได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทางให้คลิกขวาที่ตารางที่ลิงก์แล้วเลือกตัวจัดการตารางที่ลิงก์

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการตารางที่ลิงก์ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายชื่อแหล่งข้อมูลของ Microsoft Graph แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อแหล่งข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. เลือกเชื่อมโยงอีกครั้ง

 4. อัปเดตระเบียนของพารามิเตอร์คิวรีในกล่องโต้ตอบเชื่อมโยง <Linked ตาราง name>

  ตัวอย่างเช่นเปลี่ยน $top = ๑๐๐ไป $filter = userType eq ' สมาชิก '

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอักขระเครื่องหมายคำถาม (?) ระหว่างชื่อตารางและพารามิเตอร์คิวรี

 5. เลือก ตกลง

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อแหล่งข้อมูลเฉพาะที่คุณได้ปรับเปลี่ยน

 7. เลือกรีเฟรช

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×