ลิงก์ไปยังบริการข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลิงก์ไปยัง Data Service หรือบริการเว็บ ตามจะยังสามารถเรียก จาก Access ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อบริการข้อมูลกับองค์กรของคุณแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ และรับข้อมูลทางธุรกิจลงใน Access

หลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อบริการข้อมูล คุณสามารถลิงก์ไป ตามที่คุณต้องการให้แหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ถ้า Data Service ยอมรับพารามิเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์เมื่อคุณสร้างตารางที่ลิงก์ โดยใช้การเชื่อมต่อบริการข้อมูล

หมายเหตุ สร้างแฟ้มการเชื่อมต่อบริการข้อมูล ใหม่เช่นผ่านทาง Business Data Connectivity Services เกินขอบเขตของบทความนี้ได้ ดูการใช้ข้อมูลภายนอกกับ Accessสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับไฟล์ BDCM และการเข้าถึง

ภาพรวม

Access ช่วยให้คุณลิงก์ไปยังข้อมูลภายนอกที่พร้อมใช้งานผ่านบริการข้อมูล คุณต้องมีบริการข้อมูลไฟล์การเชื่อมต่อ ซึ่งได้รับการสนับสนุน โดยผู้ให้บริการข้อมูล ขั้นตอนทั่วไปของการใช้ข้อมูลบริการข้อมูลจะดังต่อไปนี้:

 1. รับไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูล

 2. ติดตั้งการเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูล โดยใช้ไฟล์การเชื่อมต่อ

 3. สร้างตารางที่ลิงก์ โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูลที่ติดตั้ง

โปรดสังเกตว่า ตารางที่ลิงก์ที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้การเชื่อมต่อบริการข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สร้างการเชื่อมต่อกับบริการข้อมูล

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของลิงก์ไปยังตัวช่วยสร้าง Data Services แตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับ Access รุ่นของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดบน Office 365 สมัครใช้งานรุ่น Access บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยงคลิกแหล่งข้อมูลใหม่ >จากบริการออนไลน์ > Data Services

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยง คลิกเพิ่มเติม การกดรอปดาวน์รายการตัวเลือกแล้ว คลิกData Services

 2. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบสร้างลิงก์ไปยัง Data Services คลิกติดตั้งการเชื่อมต่อใหม่

  การติดตั้งการเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บ

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกไฟล์ข้อกำหนดของการเชื่อมต่อ เรียกดู และเลือกไฟล์ XML ที่ประกอบด้วยคำอธิบายของบริการข้อมูล

  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ไว้ โดยผู้ให้บริการข้อมูลหรือบริการเว็บ หรือ โดยผู้ดูแลระบบของคุณ

ลิงก์ไปยังการเชื่อมต่อบริการข้อมูลที่มีอยู่

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของลิงก์ไปยังตัวช่วยสร้าง Data Services แตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับ Access รุ่นของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดบน Office 365 สมัครใช้งานรุ่น Access บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยงคลิกแหล่งข้อมูลใหม่ >จากบริการออนไลน์ > Data Services

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยง คลิกเพิ่มเติม การกดรอปดาวน์รายการตัวเลือกแล้ว คลิกData Services

 2. กล่องโต้ตอบสร้างลิงก์ไปยัง Data Services แสดงตารางของข้อมูลที่ให้บริการข้อมูล ตัวอย่าง ถ้าคุณเชื่อมต่อกับบริการเว็บ AdventureWorks คุณอาจเห็นสิ่งดังนี้:

  การเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บพร้อมใช้งานสำหรับลิงก์

 3. ในการสร้างการเชื่อมโยงไปยัง Data Service คลิกตารางที่คุณต้องการใช้

 4. คลิก สร้างตารางที่เชื่อมโยง

ระบุค่าพารามิเตอร์

ไฟล์การเชื่อมต่อบริการข้อมูลของคุณอาจสนับสนุนพารามิเตอร์ พารามิเตอร์คือ นิพจน์ที่คุณใช้เพื่อกรองข้อมูล

ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บ AdventureWorks มีตารางใบสั่งซื้อที่สามารถยอมรับค่าสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง และใช้ค่านั้นเพื่อจำกัดจำนวนระเบียนที่คุณสามารถเข้าถึง โดยใช้การเชื่อมโยง

พารามิเตอร์การเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บ

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อบริการข้อมูลเมื่อคุณสร้างตารางที่ลิงก์

 1. ทำตามขั้นตอนในกระบวนงานก่อนหน้าลิงก์ไปยังการเชื่อมต่อบริการข้อมูลที่มีอยู่สี่ครั้งแรก อย่าคลิกสร้างตารางที่ลิงก์ ได้

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างลิงก์ไปยัง Data Services ระบุค่าพารามิเตอร์ในกล่องที่เหมาะสมในส่วนพารามิเตอร์ ส่วนติดต่อที่คุณเห็นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลของบริการข้อมูลที่คุณใช้ somewhat เชื่อมต่อสนับสนุนหลายพารามิเตอร์

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าพารามิเตอร์ คลิกสร้างตารางที่ลิงก์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×