ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ลิงก์ไปยังบริการข้อมูล

คุณสามารถลิงก์ไปยังบริการข้อมูลหรือบริการบนเว็บได้เนื่องจาก Access ยังสามารถเรียกใช้ได้ด้วย ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อบริการข้อมูลไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจขององค์กรของคุณและรับข้อมูลทางธุรกิจเข้าถึงได้

หลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อบริการข้อมูลแล้วคุณสามารถลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกได้ ถ้าการบริการข้อมูลยอมรับพารามิเตอร์คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้เมื่อคุณสร้างตารางที่เชื่อมโยงโดยใช้การเชื่อมต่อบริการข้อมูล

หมายเหตุการสร้างไฟล์การเชื่อมต่อบริการข้อมูลใหม่เช่นผ่านทางบริการการเชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจจะอยู่นอกขอบเขตของบทความนี้ ให้ดูที่ใช้ข้อมูลภายนอกกับ Accessสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับไฟล์และการเข้าถึง BDCM

ภาพรวม

Access ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายนอกที่พร้อมใช้งานผ่านทางบริการข้อมูล คุณต้องมีไฟล์การเชื่อมต่อบริการข้อมูลซึ่งได้รับมาจากผู้ให้บริการข้อมูลแล้ว กระบวนการทั่วไปของการใช้ข้อมูลบริการข้อมูลจะเป็นดังต่อไปนี้:

 1. ขอรับไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูล

 2. ติดตั้งการเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูลโดยใช้ไฟล์การเชื่อมต่อ

 3. สร้างตารางที่มีการเชื่อมโยงโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูลที่ติดตั้ง

โปรดสังเกตว่าตารางที่มีการเชื่อมโยงที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้การเชื่อมต่อบริการข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

การสร้างการเชื่อมต่อไปยังบริการข้อมูล

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงไปยังบริการข้อมูลจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access เวอร์ชันล่าสุดของ Access Office 365 เวอร์ชันล่าสุดบนแท็บข้อมูลภายนอกในกลุ่มนำเข้า & ลิงก์ให้คลิกแหล่งข้อมูลใหม่>จากบริการออนไลน์>บริการข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access ๒๐๑๖, Access ๒๐๑๓หรือ Access ๒๐๑๐บนแท็บข้อมูลภายนอกในกลุ่มนำเข้า & ลิงก์ให้คลิกเพิ่มเติมเพื่อลดรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือกจากนั้นคลิกบริการข้อมูล

 2. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบสร้างลิงก์ไปยังบริการข้อมูลให้คลิกติดตั้งการเชื่อมต่อใหม่

  การติดตั้งการเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บ

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกไฟล์ข้อกำหนดของการเชื่อมต่อให้เรียกดูและเลือกไฟล์ XML ที่มีคำอธิบายของบริการข้อมูล

  หมายเหตุ: ไฟล์นี้มีให้โดยข้อมูลหรือผู้ให้บริการเว็บหรือโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่มบริการข้อมูลMicrosoft .net ๓.๕หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าต้องถูกติดตั้ง

ลิงก์ไปยังการเชื่อมต่อบริการข้อมูลที่มีอยู่

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงไปยังบริการข้อมูลจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access ของคุณ:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access เวอร์ชันล่าสุดของ Access Office 365 เวอร์ชันล่าสุดบนแท็บข้อมูลภายนอกในกลุ่มนำเข้า & ลิงก์ให้คลิกแหล่งข้อมูลใหม่>จากบริการออนไลน์>บริการข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access ๒๐๑๖, Access ๒๐๑๓หรือ Access ๒๐๑๐บนแท็บข้อมูลภายนอกในกลุ่มนำเข้า & ลิงก์ให้คลิกเพิ่มเติมเพื่อลดรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือกจากนั้นคลิกบริการข้อมูล

 2. กล่องโต้ตอบสร้างลิงก์ไปยังบริการข้อมูลจะแสดงตารางของข้อมูลที่บริการข้อมูลมี ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อมต่อกับบริการเว็บ AdventureWorks คุณอาจเห็นบางอย่างดังนี้

  การเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บพร้อมใช้งานสำหรับลิงก์

 3. ในบริการสร้างลิงก์ไปยังข้อมูลให้คลิกตารางที่คุณต้องการใช้

 4. คลิกสร้างตารางที่เชื่อมโยง

ระบุค่าพารามิเตอร์

ไฟล์การเชื่อมต่อบริการข้อมูลของคุณอาจสนับสนุนพารามิเตอร์ พารามิเตอร์คือนิพจน์ที่คุณใช้เพื่อกรองข้อมูล

ตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บ AdventureWorks มีตารางใบสั่งซื้อที่สามารถยอมรับค่าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งและใช้ค่าดังกล่าวเพื่อจำกัดระเบียนที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ลิงก์

พารามิเตอร์การเชื่อมต่อข้อมูลบริการเว็บ

คุณตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อบริการข้อมูลเมื่อคุณสร้างตารางที่เชื่อมโยง

 1. ทำตามขั้นตอนสี่ขั้นตอนแรกในกระบวนการก่อนหน้านี้ลิงก์ไปยังการเชื่อมต่อบริการข้อมูลที่มีอยู่ อย่าคลิกสร้างตารางที่เชื่อมโยง

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างลิงก์ไปยังบริการข้อมูลให้ระบุค่าพารามิเตอร์ในกล่องที่เหมาะสมในส่วนพารามิเตอร์ ส่วนติดต่อที่คุณเห็นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลบริการข้อมูลที่คุณใช้ การเชื่อมต่อบางอย่างสนับสนุนพารามิเตอร์หลายพารามิเตอร์

 3. เมื่อคุณตั้งค่าพารามิเตอร์เสร็จแล้วให้คลิกสร้างตารางที่เชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×