ลิงก์อีเมลอยู่กับระเบียน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเปิดใช้งานลิงก์อีเมลอัตโนมัติBusiness Contact Manager for Outlook เชื่อมโยงขาเข้า และขาออกอีเมลจากที่อยู่อีเมลที่ระบุการติดต่อสื่อสารประวัติของระเบียนบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ที่ระบุโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถระบุใดที่มีอยู่ และขาออกในอนาคต และข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติเชื่อมโยงกับประวัติสื่อสารของระเบียน โดยการเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะของลิงก์อีเมล

ละเว้นอีเมลที่ที่เก่ากว่า      ใส่วันที่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงข้อความอีเมล ส่งอีเมลใด ๆ ที่ได้รับก่อนวันนี้จะไม่สามารถเชื่อมโยง

เคล็ดลับ: สิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมจะไม่ได้รับการเชื่อมโยงกับระเบียนพร้อมกับข้อความอีเมล คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาเป็นไฟล์ นั้นแล้ว คุณสามารถลิงก์ไฟล์เพื่อบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียนโครงการทางธุรกิจ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าถึงฟอร์มนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกจัดการอีเมลอัตโนมัติเชื่อมโยง เมื่อคุณได้ระบุอยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้ คลิกค้นหาและเชื่อมโยง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×