ลิงก์อัตโนมัติอีเมลที่เข้ากับระเบียน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเลือกการเชื่อมโยงข้อความอีเมทั้งหมดจาก หรือ ไปยังบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ประวัติการสื่อสารแบบระเบียน โดยใช้Business Contact Manager for Outlook คุณยังสามารถลิงก์ทั้งหมดข้อความอีเมลงานระบุที่อยู่ภายใต้การโครงการทางธุรกิจ

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมาจะไม่ได้ลิงก์กับระเบียน

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้อง การเลือกที่อยู่อีเมลในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ หรือเมื่อต้อง การเลือกโครงการทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มอยู่อีเมล ดูตามกระบวนงานเพื่อเปิดใช้งานอีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติในบทความเกี่ยวกับอีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติใน Business Contact Manager

แท็บที่อยู่อีเมล

ที่อยู่อีเมลในข้อความอีเมลปัจจุบันอยู่บนแท็บนี้ ด้วยรายละเอียดรวมถึงนามแฝง บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือชื่อบัญชีผู้ใช้ และชนิดของระเบียน เช่นบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ

ลิงก์     เลือกอยู่อีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงประวัติการสื่อสารของระเบียนของคุณโดยอัตโนมัติ

เลือกทั้งหมด      คลิกปุ่มนี้เพื่อเลือกอยู่อีเมทั้งหมดในรายการ

ยกเลิกเลือกทั้งหมด      คลิกปุ่มนี้เพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด และหยุดการเชื่อมโยงข้อความอีเมล

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การเชื่อมโยงกับอีเมลอัตโนมัติสร้างระเบียน Business Contact จากที่อยู่อีเมใด ๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ โดยอัตโนมัติ

แท็บโครงการ Business Contact Manager

ชื่อเรื่อง    ข้อความจากบรรทัดเรื่องของข้อความอีเมลที่เลือกถูกแสดงที่นี่

บนแท็บโครงการ Business Contact Manager คลิกส่วนหัวของชื่อโครงการ เพื่อเรียงลำดับรายการตามชื่อโครงการ ถ้าบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจใด ๆ ที่แสดงอยู่ในข้อความอีเมลที่เปิด อยู่แล้วเชื่อมโยงกับอย่าง น้อยหนึ่งที่ติดต่อทางธุรกิจ ที่ติดต่อทางธุรกิจปรากฏบนแท็บนี้

หมายเหตุ: การเข้าถึงฟอร์มนี้จากกล่องจดหมายเข้าของ Outlook เลือกข้อความ แล้ว บนแถบเครื่องมือBusiness Contact Manager คลิ กเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล การเข้าถึงฟอร์มนี้จากเปิดข้อความอีเมล บน Ribbon ในกลุ่มBusiness Contact Manager คลิกเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×