ลิงก์ติดต่อทางธุรกิจไปยังบัญชีผู้ใช้ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลิงก์ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังระเบียนบัญชีผู้ใช้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สำหรับการทำงาน โดยลิงก์ที่ติดต่อทางธุรกิจอย่าง น้อยหนึ่งไปยังระเบียนลูกค้าองค์กร คุณได้ง่ายในการเข้าถึงรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารของบัญชีผู้ใช้ ตลอดจนรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารของที่ติดต่อทางธุรกิจเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ นั้น

ลิงก์ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังบัญชีผู้ใช้

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกบัญชี

  2. ดับเบิลคลิกที่ระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการลิงก์ติดต่อทางธุรกิจไป

  3. ในมุมมองทั่วไป ในส่วนติดต่อทางธุรกิจ คลิกเพิ่ม

  4. ในตัวเลือกติดต่อทางธุรกิจการลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้นี้ กล่องโต้ตอบ ในรายการโฟลเดอร์ เลือกกลุ่มที่ติดต่อทางธุรกิจ

  5. ในกล่องรายการ เลือกติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ หรือ การค้นหาระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ พิมพ์ชื่อในกล่องค้นหา เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อทางธุรกิจมากกว่าหนึ่งครั้ง กดปุ่ม CTRL นั้นแล้ว เลือกอย่าง น้อยหนึ่งที่ติดต่อทางธุรกิจเพื่อเพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ คลิกใหม่ และพิมพ์ข้อมูลนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างติดต่อทางธุรกิจใน Business Contact Manager

  6. คลิกตกลง เพื่อเพิ่มติดต่อทางธุรกิจที่เลือก และกลับไปยังระเบียนลูกค้าองค์กร หรือ คลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการเลือก และกลับไปยังระเบียนลูกค้าองค์กร โดยไม่มีลิงก์ หรือสร้างติดต่อทางธุรกิจ

  7. ในระเบียนบัญชีผู้ใช้ คลิกบันทึก และปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×