ลิงก์การนัดหมายระเบียนของ Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณจัดกำหนดการการนัดหมายใหม่จากบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ, โอกาสทางการขาย หรือโครงการทางธุรกิจระเบียน, Business Contact Manager for Outlook โดยอัตโนมัติลิงก์นั้นไปที่ระเบียน

คุณยังสามารถลิงก์การนัดหมาย Outlook ไปยังระเบียน

จัดกำหนดการ และลิงก์การนัดหมายใหม่ไปยังระเบียน

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

 2. เปิดระเบียน ที่คุณต้องการเชื่อมโยงการนัดหมาย

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

 4. ภายใต้รายการประวัติ คลิกใหม่ นั้นแล้ว คลิกการนัดหมาย

 5. พิมพ์ข้อมูลในการนัดหมายฟอร์ม แล้ว คลิ กบันทึกแล้ว ปิด

ลิงก์การนัดหมาย Outlook ไปยังระเบียน

 1. บนเมนูไป คลิกปฏิทิน

 2. เปิดการนัดหมายที่คุณต้องการลิงก์ไปยังการระเบียน

 3. บน Ribbon ในกลุ่มBusiness Contact Manager คลิกลิงก์ไปยังระเบียน

 4. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Manager ในรายการโฟลเดอร์ คลิกบัญชีผู้ใช้ติดต่อทางธุรกิจโอกาส หรือโครงการทางธุรกิจ

 5. ดับเบิลคลิกที่บัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจชื่อการเชื่อมโยงกับการนัดหมาย

 6. คลิก ตกลง

 7. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ (Actions) ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×