ลำโพงและไมโครโฟนของคุณไม่ทำงาน

ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงผ่านอุปกรณ์เสียงของคุณ ให้ตรวจสอบว่า

  • อุปกรณ์เสียงถูกต่ออยู่อย่างถูกต้อง

  • ตรวจดูให้แน่ใจว่าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นทันสมัย

  • ถ้ามีความเสียหายทางกายภาพต่ออุปกรณ์ หรือถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่หลังจากการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่แล้ว ให้ลองใช้อุปกรณ์อื่น

  • ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ Lync 2010 สำหรับรายการอุปกรณ์ที่เหมาะสม ให้ดูที่ โทรศัพท์และอุปกรณ์สำหรับ Microsoft Lync 2010

ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการเลือกอุปกรณ์ที่คุณใช้ใน การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง ใน Lync เปิด Lync และที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง จากนั้นเลือกอุปกรณ์เสียงที่คุณต้องการใช้สำหรับการโทรของ Lync

lync

ก่อนที่จะทำการโทรหรือรับสาย เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบคุณภาพเสียงของอุปกรณ์ที่เลือก เมื่อต้องการตรวจสอบคุณภาพเสียงให้ทำดังนี้

  • ในมุมล่างซ้ายของหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง เลือกอุปกรณ์เสียง

  • คลิกปุ่ม ตรวจสอบคุณภาพการโทร เพื่อทำการโทรทดสอบ และฟังว่าเสียงของคุณเป็นอย่างไรโดยใช้อุปกรณ์ที่เลือกไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×