ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ลำดับชั้นใน Power Pivot

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วิธีหนึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวแบบข้อมูล PowerPivot คือการ เพิ่มลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คุณสามารถเพิ่มลำดับชั้นที่มีประเทศที่ด้านบน และ drills ลงไปยังภูมิภาค สถานะ และเมือง

ลำดับชั้นคือ รายการของคอลัมน์ที่สะสมจนถึงรายการเดียวในรายงาน Pivot หรือ Power View ลำดับชั้นปรากฏเป็นวัตถุเดียวในรายการเขตข้อมูล ลำดับชั้นให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้สามารถเลือก และเส้นทางทั่วไปของข้อมูลในการนำทางเมื่อสร้างรายงาน และตาราง pivot เมื่อต้องการสร้างลำดับชั้น คุณจะต้องเปิดใช้งาน Power Pivot add-in

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดหน้าต่าง Power Pivot

 2. คลิก หน้าแรก > มุมมอง > มุมมองไดอะแกรม

 3. ในมุมมองไดอะแกรม เลือกอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ในตารางเดียวกันกับที่คุณต้องการวางในลำดับชั้น ถ้าตารางมีคอลัมน์คุณต้องการใช้ทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้ ดูฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง (DAX)

 4. คลิกขวาคอลัมน์ที่คุณได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 5. คลิกสร้างลำดับชั้น เพื่อสร้างระดับของลำดับชั้นหลักที่ด้านล่างของตารางคอลัมน์จะคัดลอกลงในลำดับชั้นเป็นระดับรอง

 6. ใส่ชื่อสำหรับลำดับชั้นใหม่ของคุณ

 7. ลากคอลัมน์อื่น ๆ ลงในลำดับชั้นระดับหลัก ซึ่งสร้างระดับรองจากคอลัมน์ และวางระดับต่าง ๆ ที่ด้านล่างของลำดับชั้น

  คุณอาจ คุณสามารถวางคอลัมน์ลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงของรายการลำดับชั้น ด้วยการลากคอลัมน์เพื่อวางระดับรองอย่างแม่นยำที่คุณต้องการให้ปรากฏในลำดับชั้น

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณใช้เลือกแบบหลายรายการเมื่อต้องการสร้างลำดับชั้น ลำดับของระดับรองถูกตั้งค่าเริ่มต้นตามจำนวนนับของคอลัมน์ จำนวนสูงสุดนับปรากฏแรกในรายการ ที่ค่ามากที่สุดบางกล่อง และ อยู่ไม่ซ้ำกันนั่นคือเช่นหมายเลขรหัสประจำและชื่อ คอลัมน์ที่ มีจำนวนนับต่ำสุดปรากฏสุดท้ายในรายการเช่นในค่าใดกำลังงบาง เช่นสถานะ ค่าบูลี หรือจัดประเภททั่วไป โปรดจำไว้ว่า การเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมวางระดับรองที่ด้านล่างของรายการ คุณสามารถลากคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลำดับ

  • คุณสามารถสร้างลำดับชั้นจากคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ (คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จากเครื่องมือไคลเอ็นต์)

  • ถ้าคุณทราบว่าคอลัมน์ ที่คุณต้อง การสร้างเป็นระดับรองในลำดับชั้นของคุณ คลิกรายสร้างลำดับชั้นในเมนูบริบทเพื่อเลือกหลายคอลัมน์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วสร้างลำดับชั้นลูกหลายระดับ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อลำดับชั้น เปลี่ยนชื่อระดับรอง เปลี่ยนแปลงลำดับของระดับรอง เพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมเป็นระดับรอง เอาระดับรองออกจากลำดับชั้น แสดงชื่อแหล่งข้อมูลของระดับรอง (ชื่อคอลัมน์) และซ่อนระดับรองหากระดับนั้นมีชื่อเดียวกันกับระดับหลักของลำดับชั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อของลำดับชั้นหรือระดับรอง

คลิกขวาระดับหลักของลำดับชั้นหรือระดับรอง แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ หรือ ดับเบิลคลิกที่ลำดับชั้นแม่ จากนั้น แก้ไขชื่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของระดับรองในลำดับชั้น

ลากระดับรองไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้น หรือ กขวาระดับรองของลำดับชั้น นั้นแล้ว คลิกย้ายขึ้น เพื่อเลื่อนระดับที่ค่าในรายการ หรือ คลิกย้ายลง เพื่อเลื่อนระดับลงในรายการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเท่าคอลัมน์เพียงครั้งเดียวลงในลำดับชั้นเดียวนั้น หลังจากที่คุณเพิ่มคอลัมน์ลงในลำดับชั้น คุณไม่สามารถเพิ่มนั้นไปลำดับชั้นเดียวกันอีกครั้ง ซึ่งหมายความ ว่า คุณจะไม่สามารถลากคอลัมน์ลงในลำดับชั้น และเพิ่มลงในลำดับชั้น เมนูบริบทของคอลัมน์เฉพาะเจาะจงจะไม่อ้างอิงที่คอลัมน์ที่ถูกเพิ่มลำดับชั้น ถ้ามีไม่มีลำดับชั้นอื่น ๆ ที่คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ ตัวเลือกเพิ่มลงในลำดับชั้นไม่ปรากฏในเมนู

เมื่อต้องการเพิ่มระดับรองอื่นลงในลำดับชั้น

มีหลายตัวเลือกนี้:

 • ลากคอลัมน์ลงในระดับหลักของลำดับชั้นเพื่อคัดลอกคอลัมน์เป็นระดับรองที่ด้านล่างของรายการลำดับชั้น

 • หรือ ลากคอลัมน์ลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงในลำดับชั้นของการคัดลอกคอลัมน์เป็นระดับรองของลำดับชั้น

 • หรือ คลิกขวาคอลัมน์ — หรือเลือกหลายคอลัมน์ซึ่งแล้ว คลิกเพิ่มลงในลำดับชั้น ในเมนูบริบท จากนั้น คลิกลำดับชั้นเฉพาะเจาะจง ซึ่งสร้างระดับรองจากคอลัมน์ และเพิ่มไปยังด้านล่างของรายการลำดับชั้น

เมื่อต้องการเอาระดับรองออกจากลำดับชั้น

คลิกขวาระดับรอง แล้ว คลิ กเอาออกจากลำดับชั้น หรือ คลิกระดับรองในลำดับชั้น นั้นแล้ว กดปุ่มลบ ถ้าคุณต้องการเพิ่มระดับรองนี้ เพียงแค่เพิ่มคอลัมน์อีกครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อระดับรองของลำดับชั้น ระดับรองนั้นจะไม่ใช้ชื่อร่วมกันกับคอลัมน์ที่สร้างระดับรองดังกล่าว ตามค่าเริ่มต้น ชื่อคอลัมน์ต้นทางจะปรากฏทางด้านขวาของระดับรอง ถ้าคุณซ่อนชื่อคอลัมน์ต้นทาง ให้ใช้คำสั่ง แสดงชื่อคอลัมน์ต้นทาง เพื่อดูว่าคอลัมน์ใดที่สร้างระดับรองนั้น

เมื่อต้องการซ่อนหรือแสดงชื่อต้นทาง

ให้คลิกขวาระดับรองของลำดับชั้น แล้วคลิก ซ่อนชื่อคอลัมน์ต้นทาง หรือ แสดงชื่อคอลัมน์ต้นทาง เพื่อสลับระหว่างตัวเลือกทั้งสอง

เมื่อคุณคลิก แสดงชื่อคอลัมน์ต้นทาง ชื่อคอลัมน์ที่ระดับรองถูกคัดลอกมาจะปรากฏทางด้านขวาของระดับรอง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×